Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

Консенсусна заява ACVR та ECVDI щодо стандартизації ультразвукового дослідження органів черевної порожнини

28.05.2024 "Статті"


Резюме

Ця консенсусна заява розроблена з метою створення документу зі стандартів лікування та описує визначення ACVR та ECVDI для проведення стандартного ультразвукового дослідження органів черевної порожнини у собак та котів. ACVR та ECVDI визначають стандартне ультразвукове дослідження органів черевної порожнини як повне обстеження органів черевної порожнини, яке належним чином задокументоване. Консенсусна заява має на меті надати ветеринарним сонографам і ветеринарам рекомендації щодо виконання та документування високоякісного діагностичного ультразвукового дослідження. Документ також може слугувати навчальним посібником для студентів ветеринарних факультетів, ветеринарів та інтернів з діагностичної візуалізації, які прагнуть оволодіти навичками діагностичного ультразвукового дослідження. Нарешті, він може відігравати додаткову роль в інформуванні громадськості про те, що повинно включати в себе високоякісне ультразвукове дослідження черевної порожнини.

Ключові слова

абдомінальний, консенсус, стандарт, ультразвук

1 ВСТУП

Консенсусні заяви Американського коледжу ветеринарної радіології (ACVR) та Європейського коледжу ветеринарної діагностичної візуалізації (ECVDI) визначають позиції та інші повідомлення, пов’язані з практикою діагностичної візуалізації та променевої онкології. Найкращі практичні рекомендації з медичної фізики, стандарти DICOM та відповідні рекомендації щодо обладнання також можуть бути передані у формі консенсусних заяв. Теми консенсусних заяв надають ветеринарам керівництва з візуалізації, відповідні критерії використання, вибір, придбання та документування діагностичних візуалізаційних досліджень, процедур інтервенційної візуалізації та променевої терапії для пацієнтів ветеринарних клінік. ACVR підтримує співпрацю з іншими ветеринарними спеціальностями для формування консенсусних заяв з метою покращення загального надання допомоги ветеринарним пацієнтам. Доказова медицина є основою консенсусних заяв та комунікацій. Якщо докази є суперечливими або недостатніми, виходячи за рамки поточної інформації, доступної у ветеринарній літературі, рекомендації ACVR ґрунтуються на досвіді та найкращих судженнях лідерів у цій галузі. Консенсусні заяви призначені як керівництво для встановлення стандартів надання медичної допомоги щодо використання методів візуалізації та практики в радіаційній онкології. Консенсусні заяви не призначені для заміни клінічного рішення.

Ця консенсусна заява розроблена як документ зі стандартів лікування та описує визначення ACVR та ECVDI для виконання стандартного ультразвукового дослідження органів черевної порожнини у собак та котів. ACVR та ECVDI визначають стандартне ультразвукове дослідження органів черевної порожнини як повне обстеження органів черевної порожнини, яке належним чином задокументоване. Консенсусна заява має на меті надати ветеринарним сонографам і ветеринарам рекомендації щодо виконання та документування високоякісного діагностичного ультразвукового дослідження. Документ також може слугувати навчальним посібником для студентів ветеринарних факультетів, ветеринарів та інтернів з діагностичної візуалізації, які прагнуть оволодіти навичками діагностичного ультразвуку. Нарешті, він може відігравати додаткову роль в інформуванні громадськості про те, що повинно включати в себе високоякісне ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Документ не має на меті встановити юридично обов’язковий стандарт медичної допомоги. Комітет визнає, що відхилення від цього протоколу ультразвукового дослідження або його скорочення можуть бути необхідними в залежності від індивідуальних показань та обмежень, продиктованих станом здоров’я пацієнта та його комплаєнсом. Крім того, результати дослідження кожного окремого пацієнта часто вимагають отримання та реєстрації додаткових площин зображення та підходів, які не можуть бути охоплені в цьому документі.

Ця консенсусна група складається з сертифікованих радіологів ветеринарів, які використовують модифікований метод Дельфі з подальшим онлайн-обговоренням і зустрічами для досягнення консенсусу і вироблення рекомендацій.13 Для кожної теми був сформований список контенту, який згодом був перетворений в опитування, яке було розіслано комітету. В середньому, консенсус був досягнутий щодо 70-80% пунктів, і всі члени комітету додали коментарі щодо пунктів, з якими вони не погодилися, в тому вигляді, в якому вони були написані. Враховуючи зауваження, було створено виправлене опитування, яке було розіслано знову, доки не було досягнуто консенсусу щодо всіх пунктів. У більшості випадків консенсус досягався після двох опитувань. Комітет провів три засідання, на яких розглядалися теми, що потребували подальшого обговорення, і приймалися рішення щодо них. Два додаткових радники (також сертифіковані ветеринарні радіологи) надали свої пропозиції та рекомендації, а члени ACVR та ECVDI також мали змогу внести свій вклад.

Цей документ описує рекомендації щодо повного ультразвукового дослідження органів черевної порожнини у собак та котів. Група експертів визнає, що іноді використовуються скорочені ультразвукові дослідження, обмежені певною системою органів, але вважає, що повне комплексне ультразвукове дослідження повинно бути стандартом лікування в більшості випадків, особливо якщо доступна обмежена кількість клінічної та клініко-патологічної інформації про пацієнта. У цьому документі не розглядаються ультразвукові дослідження в місцях надання медичної допомоги, які є бінарними методами для відповіді на конкретні питання і мають свої власні показання та методології.

Нарешті, важливо визнати, що виконання ультразвукового дослідження органів черевної порожнини відповідно до запропонованих рекомендацій є лише першим кроком до комплексного обстеження і не скасовує необхідності належної підготовки. Важливо, щоб якісне ультразвукове дослідження органів черевної порожнини включало інтерпретацію отриманих результатів сертифікованим ветеринарним радіологом в контексті історії хвороби пацієнта, а також клінічні та клініко-патологічні висновки, що базуються на сучасних знаннях літератури.

2 МЕТОДИКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 УЗД обладнання

Мінімальні вимоги до абдомінального УЗД у собак і котів включають датчики з частотним діапазоном від 5 до 18 МГц, в ідеалі – лінійні датчики для візуалізації поверхневих структур і невеликих пацієнтів, таких як коти. Конвексні датчики з більш низькими частотами, як правило, необхідні для проникнення в глибші структури і для великих тварин. Додаткові датчики з меншими розмірами, такі як секторні/фазовані решітки, можуть бути корисними для візуалізації деяких структур, наприклад, при використанні міжреберного доступу. Для адекватного проникнення в тканини слід вибирати найвищу частоту для оптимальної осьової роздільної здатності зображення. Фокальну зону слід постійно підлаштовувати під ділянку інтересу для покращення бічної роздільної здатності та зменшення артефактів, якщо вони наявні, особливо в ділянці сечового міхура. Кольоровий та енергетичний доплер є важливим інструментом для оцінки уражень органів черевної порожнини і повинні бути доступні на будь-якій системі, що використовується для ультразвукової візуалізації органів черевної порожнини. Якщо відеокліпи надсилаються для дистанційної інтерпретації телесонографії, процес кодування та якість відеокліпів є важливими і повинні бути враховані при покупці обладнання. Відповідальність сонографа полягає в розумінні оптимального використання ультразвукового обладнання, включаючи знання того, як ультразвукове обладнання взаємодіє з тканинами, розпізнавання та інтерпретацію різних артефактів, а також оптимізацію налаштувань, таких як глибина, посилення, компенсація часового посилення, частота і фокусна зона протягом усього дослідження, якщо це необхідно. Надання рекомендацій щодо конкретного обладнання виходить за рамки цього консенсусу, враховуючи, що технологія постійно розвивається. Відповідальність за визначення того, чи є наявне обладнання достатнім для виконання зазначеного дослідження, лежить на сонографісті та інтерпретуючому радіологові.

2.2 Дані пацієнта та історія хвороби

Перед проведенням ультразвукового дослідження необхідно мати наступну інформацію, яка є обов’язковою частиною процесу документування: повну інформацію про пацієнта, показання до обстеження, стислий анамнез з коротким викладом підтверджуючих клінічних та фізикальних даних обстеження, а також перелік попередніх клінічних диференціальних діагнозів.

2.3 Підготовка пацієнта

Пацієнти повинні бути підготовлені до УЗД органів черевної порожнини шляхом голодування протягом щонайменше 8 годин, щоб мінімізувати перешкоди від шлункового вмісту, особливо при візуалізації шлунково-кишкового тракту та краніальних структур черевної порожнини. Однак визнається, що це не завжди можливо. Волосяний покрив повинен бути вистрижений, а шкіра підготовлена спиртом та/або з’єднувальним гелем. Винятки можуть бути зроблені в індивідуальному порядку для пацієнтів зі шкірними захворюваннями, які не дозволяють використовувати спирт або гель, або для тварин з тонкою або відсутньою шерстю.

2.4 Седація

Багатьох пацієнтів можна утримувати вручну для проведення ультразвукової візуалізації. Додавання седації слід ретельно розглянути для тривожних, непоступливих або агресивних пацієнтів, пацієнтів з болем у животі, а також при виконанні процедур взяття зразків тканин. Седація також може бути корисною для обстеження черевної порожнини у собак з глибокими грудьми або для відстеження невеликих структур, таких як сечоводи, наприклад, у котів з обструкцією сечоводів. Загалом, седація забезпечує більш якісне та ефективне обстеження. Оскільки седація може впливати на розмір і зовнішній вигляд органів, а також на кровотік, введення і тип седації слід зазначити в історії хвороби і врахувати при інтерпретації зображень.

2.5 Доплерографія

Загалом, кольорове, енергетичне або спектральне допплерівське ультразвукове дослідження з відповідною швидкісною шкалою для досліджуваної судини слід застосовувати щоразу, коли виникає питання щодо прохідності судин, судинної мальформації або перфузійних характеристик ураження чи органу. Спектральний доплер додає інформацію про характеристики форми хвилі та пульсації, які можуть бути важливими для диференціації артеріального та венозного кровопостачання. Деякі специфічні показання до проведення допплерографії наведені у відповідних розділах, присвячених системам органів.

2.6 УЗД з контрастним підсиленням

Ультразвукові контрастні речовини, якщо вони доступні, можуть надати додаткову інформацію про перфузійні характеристики органів або уражень при певних показаннях. Подальший опис методології та показань до проведення УЗД з контрастуванням виходить за рамки цього документа.

2.7 Отримання та інтерпретація зображень

Оскільки ультразвук – це метод візуалізації в режимі реального часу, зазвичай проводиться зважена оцінка, що базується на клінічній картині та результатах УЗД. Ультразвук дуже залежить від користувача і має суттєві обмеження, які не можуть бути подолані після завершення дослідження. Тому золотим стандартом вважається інтерпретація під час дослідження, яку виконує сертифікований ветеринарний радіолог. Якщо сертифікований ветеринарний радіолог не може виконати ультразвукове дослідження, рекомендується, щоб зображення були отримані сонографом (R.D.M.S.) або ветеринарним техніком (R.V.T.), які пройшли навчання у ветеринарного радіолога, або ветеринаром, який пройшов навчальну програму, затверджену ACVR або ECVDI, або який пройшов навчання у сертифікованого ветеринарного радіолога.

Письмовий звіт з детальним описом та інтерпретацією результатів є невід’ємною частиною будь-якого ультразвукового дослідження і повинен бути включений до медичної картки пацієнта. Звіт повинен бути написаний ветеринарним радіологом, сертифікованим комісією з інтерпретації. Якщо знімки отримані або інтерпретовані не сертифікованим ветеринарним радіологом, особа, яка отримує знімки, повинна задокументувати свої висновки у письмовому звіті, який повинен бути затверджений і підписаний ветеринаром, який веде відносини “ветеринар-клієнт-пацієнт” (VCPR), або переданий разом зі знімками на розгляд телерадіологам. Базовий звіт повинен включати опис розміру, форми та ехогенності органу, а також його нормальної чи аномальної ехогенності. Якщо є фактори, що обмежують інтерпретацію, такі як велика кількість випоту або жиру, погана комплаєнтність пацієнта або низька якість зображення, це повинно бути згадано і детально описано у звіті. Необхідно описати будь-які інтервенційні процедури. Звіт повинен завершуватися остаточною оцінкою і ранжируванням диференціальних діагнозів. Клінічне питання також має бути розглянуте, якщо воно не міститься у висновках. У звіті можуть бути надані відповідні рекомендації, розуміючи, що вони можуть бути змінені на розсуд ветеринарного лікаря, який проводить VCPR.

2.8 Документування ультразвукових зображень

Документація повинна включати повний набір зображень та відеокліпів, як зазначено для кожного орган. Зображення повинні бути у форматі DICOM і повинні бути заархівовані в доступному для пошуку форматі протягом терміну, визначеного керівним професійним органом. Формат DICOM повинен бути стандартом для зображень, що подаються на телерадіологічну консультацію. Ультразвукові зображення повинні бути позначені з ідентифікацією пацієнта, назвою лікарні, датою дослідження, а також органом або ділянкою, що досліджується, і вимірами, якщо необхідно. Для великих органів, таких як печінка, слід вказати локалізацію в органі. Якщо орган походження ураження невідомий, слід вказати локалізацію в черевній порожнині та записати відеокліп, щоб надати регіональні орієнтири. Зображення повинні бути орієнтовані краніально ліворуч і каудально праворуч. Відеокліпи слід записувати під час повільного перегляду або відстеження структури, що представляє інтерес. Тривалість відеокліпу повинна становити 5-10 с і не більше 20 с. Тривалість відеокліпу може бути скоригована залежно від анатомії або патології, що досліджується, а також від уподобань ветеринарного радіолога, сертифікованого колегією перекладачів. Анатомічні орієнтири повинні бути включені, коли це можливо.

Нижче наведені конкретні рекомендації щодо отримання нерухомих зображень і відеокліпів для кожного органу або системи. Цей підхід повинен бути розширений або модифікований за наявності патології на основі найкращого судження сонографа. Рекомендується включати окремі вимірювання на нерухомих зображеннях, для яких нормальні значення та використання встановлені в літературі. Якщо структура невелика, і вимірювання затьмарює деталі цієї структури, можуть бути корисними окремі зображення з вимірюваннями і без них. Група експертів вважає, що знімки всіх органів черевної порожнини, як зазначено нижче, повинні бути записані, навіть якщо вони є нормальними, тоді як документування відеокліпів буде залежати від результатів дослідження. Експертна група визнає, що кожна установа або практика має власні протоколи та способи документування зображень пацієнтів, але ми пропонуємо прийняти наведений перелік нерухомих зображень для узгодженості документування. Якщо зображення отримані сонографом, який не є лікарем-радіологом, а інтерпретовані сертифікованим ветеринарним радіологом після отримання зображення, рекомендується розширена документація, включаючи відеокліпи, як описано нижче. Аномальні результати завжди повинні бути детально задокументовані з додаванням фотографій і відеокліпів, якщо це вважається доцільним.

3 ОБСТЕЖЕННЯ СИСТЕМ ОРГАНІВ

3.1 Гепатобіліарна система

Обстеження печінки повинно включати поздовжню і поперечну площини печінкової паренхіми (Зображення 1). Слід докласти зусиль, щоб включити кінцівки печінкових часток. Міжреберні вікна можуть знадобитися для оцінки краніодорсального аспекту паренхіми печінки, особливо у глибокогрудих собак або якщо печінка має невеликі розміри. Ехогенність печінки слід порівнювати з ехогенністю селезінки або сокоподібного жиру (особливо у котів). Для порівняння ехогенності печінки та селезінки можна використовувати зображення з розділеним екраном, але слід бути обережним, щоб не змінювати параметри зображення, такі як глибина, підсилення та/або часова компенсація підсилення, а також фокальна зона для обох зображень. Слід оцінити гомогенність, гетерогенність, а також ослаблення і текстуру паренхіми. Будь-яке паренхіматозне ураження повинно характеризуватися ехогенністю відносно навколишньої паренхіми печінки, гомогенністю або гетерогенністю, текстурою, наявністю кістозних компонентів, розміром і формою (включаючи вимірювання у двох площинах, якщо це можливо). Слід вказати локалізацію ураження в межах певної частки, якщо це можливо, або, як мінімум, в межах лівої, правої або центральної частки печінки. Слід встановити та описати анатомічні просторові взаємовідносини ураження з основними судинними шляхами та біліарними структурами. Найбільше ураження має бути задокументоване та виміряне, якщо їх багато. Жовчний міхур слід візуалізувати у повздовжній та поперечній площинах. Слід оцінити вміст жовчного міхура та відмітити, чи є він рухомим (залежним від сили тяжіння або підвішеним), чи ні. Рекомендується зробити повторну візуалізацію жовчного міхура в кінці обстеження, щоб дати можливість суспендованому вмісту осісти. Якщо видно, слід оцінити внутрішньопечінкові жовчні протоки, кістозну протоку та загальні жовчні протоки, а також виміряти внутрішньопросвітний діаметр та товщину стінок.47 Для диференціації біліарних структур від печінкових судин можна використовувати кольорове або енергетичне доплерівське ультразвукове дослідження. Хілюс печінки слід дослідити на наявність збільшених печінкових лімфатичних вузлів, особливо при наявності паренхіматозних патологій печінки. Рекомендована документація зображень гепатобіліарної системи детально описана в таблиці 1.

Консенсусна заява ACVR та - Малюнок1

Зображення 1 А, Поздовжні (а) та поперечні ( b) ультразвукові зображення печінки в B-режимі та зображення селезінки в режимі порівняння (с), отримані за допомогою ультразвукового датчика з мікроконвексоною поверхнею. B, Поздовжні (а) та поперечні (b) ультразвукові зображення жовчного міхура у В-режимі, отримані за допомогою лінійного (а) та секторного (b) датчиків.

ТАБЛИЦЯ 1. Рекомендоване документування зображень гепатобіліарної системи

  Нерухомі зображення   Відеокліпи
1 Репрезентативні поздовжні та поперечні зображення паренхіми та судин печінки 1 Пройтися по всіх частках печінки в поздовжній і поперечній площинах
2 Порівняння печінки та селезінки (якщо потрібно, із зображенням на розділеному екрані). Порівняння печінки та сосковидного жиру у котів 2 Жовчний міхур, міхурова протока та загальна жовчна протока
3 Паренхіматозні ураження печінки з вимірами у двох площинах (найбільші та найбільш репрезентативні, якщо їх багато) 3 Ворота печінки з асоційованими структурами
4 Стінка жовчного міхура та вміст з вимірюванням товщини стінки, якщо є відхилення від норми    
5 Загальна жовчна протока з вимірюванням інтралюмінального діаметру та товщини стінки, якщо видно     
6 Печінкові лімфатичні вузли з вимірюванням товщини, якщо видно    
7 Діаметр ворітної вени та аорти в місці входу ворітної вени в печінку при підозрі на портосистемний шунт    

При підозрі на наявність портосистемного шунта або інших портальних судинних аномалій слід простежити портальну венозну систему відповідно до опублікованих рекомендацій з використанням кольорового доплерівського УЗД (з відповідною швидкісною шкалою), де це можливо.812 У пацієнтів з підозрою на наявність портосистемного шунта співвідношення PV/Ao може бути виконано поблизу печінкового бугра.8 У деяких пацієнтів комп’ютерна томографія може бути кращою для ідентифікації та анатомічного опису портосистемного шунта.13

3.2 Селезінка

Повний обсяг селезінки слід простежити як в поздовжній, так і в поперечній площинах від дорсального краю до вентрального краю (Зображення 2). Для оцінки всієї паренхіми селезінки може знадобитися кілька проходів. Дослідження селезінки включає візуалізацію дорсального відділу. Ліве міжреберне вікно зазвичай використовується у великих тварин або тварин з глибокими грудьми. Селезінковий бугор та внутрішньопаренхіматозні судини селезінки слід досліджувати за допомогою кольорового, енергетичного або спектрального доплерівського ультразвуку, якщо це показано. При підозрі на судинні ураження слід простежити судинну систему селезінки до і від селезінки, наскільки це можливо. Задокументуйте вогнищеві ураження та виміряйте у двох площинах. За наявності кількох подібних вогнищ ураження слід виміряти найбільше з них. Товщину селезінки слід вимірювати на рівні бугра в поздовжній площині. Існують опубліковані нормальні значення для котів, але не для собак.1416 На думку більшості експертів, реєстрація розміру селезінки має значення і для собак, зокрема, для подальших обстежень одного і того ж пацієнта. Інші суб’єктивні критерії збільшення селезінки, такі як округлення країв селезінки, вдавлення сечового міхура, наявність великої частини селезінки як в лівій, так і в правій частині живота, є не менш важливими для оцінки. Рекомендована документація зображення селезінки детально описана в Таблиці 2.

Консенсусна заява ACVR та - Малюнок2

Зображення 2 Поздовжні зображення дорсальної кінцівки (А) та ворота селезінки (В) з вимірюванням товщини, отримані за допомогою лінійного датчика.

ТАБЛИЦЯ 2. Рекомендоване документування зображень селезінки

  Нерухомі зображення   Відеокліпи
1 Репрезентативні ділянки дорсальних і вентральних кінцівок та тіла селезінки 1 Репрезентативна ділянка паренхіми селезінки за допомогою кольорової або енергетичної допплерографії, якщо показано
2 Ворота селезінки з вимірами в поздовжній площині    
3 Ураження селезінки з вимірами    

3.3 Шлунково-кишковий тракт

Обстеження шлунково-кишкового тракту включає візуалізацію шлунка, пілородуоденального з’єднання, дванадцятипалої кишки, тонкої кишки (Зображення 3), клубової кишки, ілеоцеколічного з’єднання та товстої кишки. Рекомендується голодування від 8 до 12 годин, особливо пацієнтам з підозрою на шлунково-кишкові захворювання. Якщо пацієнт не голодує, обстеження все одно може бути виконано в багатьох випадках, але його може бути відкладено, якщо ділянка, що цікавить пацієнта, затінена під час прийому їжі. Кожен сегмент шлунково-кишкового тракту слід досліджувати в поздовжній і поперечній площинах. Необхідно включити якомога більше сегментів худої кишки. Якщо є підозра на механічний ілеус, слід докласти зусиль, щоб простежити весь шлунково-кишковий тракт. Якщо це неможливо, слід простежити всі аномально розширені сегменти кишківника вправо і вліво, доки не буде підтверджено або виключено непрохідність. Для кожного сегмента шлунково-кишкового тракту слід оцінити та задокументувати шаруватість стінки, товщину, ехогенність слизової оболонки та просвітлений вміст.1724 Для вимірювання товщини стінки штангенциркуль встановлюють на гіперехогенній межі серозної оболонки та гіперехогенної межі слизової оболонки з просвітленою поверхнею. Вимірювання товщини стінки тонкої кишки в літературі описано в поздовжній або поперечній площині.1720 Консенсус групи експертів полягає в тому, що в ідеалі товщину стінки тонкої кишки слід вимірювати в поздовжній площині, щоб уникнути похибки вимірювання, спричиненої нахилом, і слід подбати про те, щоб обидві стінки були однаковими за визначенням шару стінки і товщиною стінки, щоб забезпечити надійне розміщення датчика в центрі кишкової петлі. Якщо вимірювання проводяться в поперечному напрямку, слід подбати про те, щоб зображення було перпендикулярним до довгої осі кишкової петлі, щоб уникнути нахилу. Вимірювання стінки шлунка слід проводити між двома (rugal folds) ругальними складками в поперечній площині зображення. Слід звернути увагу на ступінь розширення просвіту, оскільки це може вплинути на вимірювання товщини стінки. За наявності клінічних показань слід оцінити перистальтику шлунка та тонкої кишки протягом однієї хвилини. Шлунок слід сканувати від дна до пілородуоденального з’єднання. У деяких собак можуть знадобитися міжреберні вікна для візуалізації дна та пілоруса. Дванадцятипалу кишку слід візуалізувати або з підреберного, або з міжреберного вікна, залежно від конфігурації тіла. Тонка кишка повинна простежуватися в краніальній, лівій, каудальній і правій частинах живота. У котів слід ідентифікувати ілеоцеколічне з’єднання, а у собак – ілеоцеколічне та цеколічне з’єднання, як правило, в середині правої половини живота. Товстий кишечник повинен бути простежений, включаючи сліпу кишку, висхідну, поперечну і низхідну ободову кишки до входу в таз. Рекомендована документація зображень шлунково-кишкового тракту детально описана в Таблиці 3.

Консенсусна заява ACVR та - Малюнок3

Зображення 3 А, Ультразвукові зображення дна шлунка (а), тіла (b) та антрального відділу пілоричного відділу (с) з вимірюванням товщини стінок, а також пілородуоденального з’єднання (d), отримані за допомогою мікроізогнутого датчика. B, Поздовжнє (а) і поперечне (b) ультразвукові зображення дванадцятипалої кишки у В-режимі з вимірюванням товщини стінки, отримані за допомогою лінійного датчика. C, Поздовжні (а) та поперечні (b) ультразвукові зображення худої кишки у В-режимі з вимірюванням товщини стінки, отримані за допомогою лінійного датчика. D, Поздовжні (а) та поперечні (b) ультразвукові зображення у В-режимі ілеоцекоколічного з’єднання котів, отримані за допомогою лінійного датчика. E, Поздовжнє (а) та поперечне (b) ультразвукові зображення товстої кишки у В-режимі з вимірюванням товщини стінки, отримані за допомогою лінійного датчика.

ТАБЛИЦЯ 3. Рекомендована документація зображень шлунково-кишкової системи

  Нерухомі зображення   Відеокліпи
1 Дно шлунка, тіло, антральний відділ та пілородуоденальна ділянка принаймні в одній або обох площинах, якщо можливо, з вимірюванням товщини стінок 1 Репрезентативні ділянки шлунка, включаючи дно шлунка, тіло, антральний відділ, пілородуоденальне з’єднання та дванадцятипалу кишку
2 Дванадцятипала кишка (низхідна частина) принаймні в одній або обох площинах, якщо це можливо, включаючи вимірювання товщини стінки 2 Відстеження репрезентативного сегмента тонкої кишки
3 Репрезентативний сегмент тонкої кишки (декілька, якщо він не є однорідним за зовнішнім виглядом) принаймні в одній або обох площинах, якщо це можливо, включаючи вимірювання товщини стінки. 3 Ілеоколічне з’єднання у котів і, якщо воно видиме, у собак
4 Ілеоцекоколічне з’єднання у котів, а у собак, якщо видно, принаймні в одній або обох площинах, якщо це можливо 4 Відстеження репрезентативної ділянки товстого кишечника
5 Репрезентативний сегмент товстої кишки (декілька, якщо вони не є однорідними за зовнішнім виглядом) принаймні в одній або обох площинах, якщо це можливо, включаючи вимірювання товщини стінки.    

3.4 Підшлункова залоза

Ліву і праву частки та тіло підшлункової залози слід оглядати в поздовжній і поперечній площинах з кінця в кінець (зображення 4). Хоча ліву частку може бути важко побачити у собак, а праву – у котів, група експертів вважає важливим спробувати оглянути весь орган. Анатомічні орієнтири повинні слугувати для визначення місцезнаходження підшлункової залози, і якщо тканина підшлункової залози не може бути легко ідентифікована, ці орієнтири повинні бути включені в поле зору при документуванні зображень. Зокрема, такими орієнтирами є дванадцятипала кишка для правої частки, пілорус, ворітна і панкреатодуоденальна вени для тіла підшлункової залози, шлунок, селезінка, селезінкова вена і ліва нирка для лівої частки у котів, а також шлунок і поперечна ободова кишка у собак. Якщо орієнтири не можуть бути показані на нерухомих зображеннях, слід додати відеокліпи підшлункової залози та її орієнтирів. Хоча підреберний доступ дозволяє чітко візуалізувати підшлункову залозу у деяких тварин, часто потрібен правий міжреберний доступ, особливо у собак з глибокою грудною кліткою, щоб краще дослідити тіло або праву частку підшлункової залози. Слід оглянути протоку підшлункової залози і виміряти її світловий діаметр, якщо вона розширена.2529 Слід звернути увагу на зміни в перипанкреатичній жировій клітковині. Якщо підшлункову залозу не видно або вона не досліджена, про це слід зазначити у звіті. Рекомендована документація зображення підшлункової залози детально описана в Таблиці 4.

Консенсусна заява ACVR та - Малюнок4

Зображення 4 Поздовжнє ( А) та поперечне (В) ультразвукове зображення правої частки підшлункової залози собаки у В-режимі з вимірюванням, поздовжнє (С) ультразвукове зображення тіла підшлункової залози (позначено штангенциркулем) та поздовжнє (D) ультразвукове зображення лівої частки підшлункової залози кота з вимірюванням підшлункової залози та панкреатичної протоки, отримані за допомогою лінійного (А, В, D) та мікроізогнутого (С) датчиків.

ТАБЛИЦЯ 4. Рекомендована документація зображень підшлункової залози

  Нерухомі зображення   Відеокліпи
1 Ліва та права частки (якщо видно) і тіло підшлункової залози принаймні в одній або обох площинах, якщо це можливо 1 Ліва та права частки і тіло підшлункової залози, включаючи їх регіональні орієнтири
2 Протока підшлункової залози з розмірами, якщо видно    

3.5 Сечовивідні шляхи

Огляд сечовивідних шляхів повинен включати ліву та праву нирки, сечоводи (якщо їх видно), сечовий міхур та уретру (Зображення 5). У самців собак за клінічними показаннями може знадобитися огляд перетинчастого та статевого сечовипускального каналу. Ліву і праву нирку слід досліджувати на декількох поздовжніх і поперечних знімках від полюса до полюса. У поперечній площині нирковий бугорок в ідеалі повинен бути спрямований на 6 годин, щоб зменшити анізотропію. Довжина нирки повинна бути отримана в найбільшому розмірі в поздовжній (сагітальній або дорсальній) площині.30, 31 Опубліковані методи і нормальні значення доступні для вимірювання довжини нирки/аорти або L5/6, товщини кіркової речовини нирки, співвідношення кіркової речовини нирки до аорти і співвідношення кіркової речовини до мозкової речовини.3234 Однак, на думку групи експертів, ці вимірювання не є необхідними для рутинного виконання у кожного пацієнта, але можуть бути використані при наявності показань. Слід оцінювати та реєструвати форму, ехогенність кіркової речовини та кортикомедулярні відмінності кожної нирки. Слід оцінити кору, мозкову речовину та розмір ниркової миски. Вимірювання будь-яких вогнищевих аномалій слід проводити у двох вимірах. Порівняння ехогенності кіркової речовини лівої нирки з селезінкою та правої нирки з хвостовою часткою печінки описано в літературі, але великий ступінь варіабельності обмежує клінічне застосування.3538 Якщо виявлено розширення ниркової миски, вимірювання миски слід проводити в поперечній площині в найширшій точці, щоб уникнути включення проксимального відділу сечоводу. Слід виконати ультразвукове дослідження лівого та правого сечоводів, якщо вони ідентифіковані. Якщо можливо, сечовід слід проводити від ниркової миски до сечовідно-мискового з’єднання або до його найбільш каудальної видимої точки. За наявності розширення сечоводу слід виміряти загальний діаметр сечоводу та діаметр його стінки, якщо вона потовщена, а також виявити будь-які вогнищеві аномалії. Слід оцінити ехогенність навколишньої жирової клітковини. Для документування ділянок інфаркту або інших судинних уражень, а також для того, щоб відрізнити розширений сечовід від судини, може використовуватися кольорове або енергетичне допплерівське ультразвукове дослідження.

Консенсусна заява ACVR та - Малюнок5

Зображення 5  ліва нирка собаки у повздовжньому (а) та поперечному (b) В-режимах ультразвуку, отримані за допомогою лінійного датчика. Б, Поздовжні ультразвукові зображення сечового міхура, тіла (а) та тригону (b), отримані за допомогою лінійного датчика в В-режимі, отримані за допомогою лінійного датчика.

Сечовий міхур слід візуалізувати в поздовжній та поперечній площинах, починаючи від верхівки і проходячи каудально через тригон та уретеровезикальні сосочки до рівня проксимального відділу уретри включно, наскільки його можна побачити до того, як його затінить таз. Можна виміряти товщину стінки сечового міхура, хоча товщина стінки сечового міхура може варіювати залежно від ступеня розтягнення та об’єму сечі в просвіті, а також від розмірів тіла пацієнта.39 Якщо вважається, що ступінь розтягнення впливає на оцінку товщини стінки сечового міхура, про це слід зазначити у звіті. Вимірювання будь-яких вогнищевих аномалій у сечовому міхурі слід проводити щонайменше у двох вимірах. Характеристика муральних та інтралюмінальних уражень може бути покращена за допомогою кольорового або енергетичного доплерівського дослідження, позиційної варіації та балотування. Рекомендована документація зображень сечовидільної системи детально описана в таблиці 5.

ТАБЛИЦЯ 5. Рекомендоване документування зображень сечовидільної системи

  Нерухомі зображення   Відеокліпи
1 Ліва та права нирка в поздовжньому та поперечному розрізі 1 Ліва та права нирка в поздовжньому та поперечному розрізі
2 Вимірювання довжини лівої та правої нирки 2 Відстеження сечоводів від місця походження до місця вставки або якомога далі, якщо вони аномальні
3 Ниркова миска в поперечному розрізі з вимірюванням при розтягненні 3 Сечовий міхур, включаючи верхівку через тригон, включаючи сечовідно-сечовідні з’єднання та проксимальний відділ сечівника в поздовжньому та поперечному розрізах
4 Верхівка сечового міхура та/або тіло сечового міхура, залежно від показань, та тригон з вимірюванням товщини стінки, якщо є відхилення від норми    

3.6 Наднирники

Дослідження надниркових залоз повинно бути частиною повного ультразвукового дослідження черевної порожнини у собак і котів (Зображення 6). Права і ліва надниркові залози розташовані медіально і, як правило, краніально по відношенню до нирок. Судинні орієнтири повинні слугувати для визначення місцезнаходження надниркових залоз і включати аорту, ліву ниркову артерію або вену, краніальну брижову і брижову артерії для лівої надниркової залози, а також каудальну порожнисту вену, краніальну брижову і брижову артерії для правої надниркової залози. Френіко-абдомінальні судини можуть слугувати орієнтирами для обох надниркових залоз. Кольорова або енергетична допплерографія допомагає відрізнити наднирники від прилеглих судин. Якщо наднирники не видно або вони не досліджені, про це слід зазначити у звіті. Після ідентифікації наднирники слід оцінити у поздовжній площині. Слід оцінити максимальну товщину, форму, ехогенність та наявність мінералізації наднирників. Максимальну товщину надниркових залоз слід вимірювати на каудальному полюсі в поздовжній площині і документувати.4045 У пацієнтів з вузлами/об’ємними утвореннями надниркових залоз слід використовувати кольорову або енергетичну допплерографію для визначення васкуляризації надниркових утворень і прилеглих магістральних судин, таких як каудальна порожниста вена, френікоабдомінальні і ниркові вени, на предмет компресії або інвазії. Рекомендована документація зображень надниркових залоз детально описана в таблиці 6.

Консенсусна заява ACVR та - Малюнок6

Зображення 6 Поздовжні ультразвукові зображення лівої (А) та правої (В) надниркових залоз собаки у В-режимі з вимірюваннями, отримані за допомогою лінійного датчика (ліворуч) та мікроконвексний датчик (праворуч). Поздовжні ультразвукові зображення лівої (С) та правої (D) надниркових залоз кота у В-режимі з вимірюваннями, отримані за допомогою лінійного датчика.

ТАБЛИЦЯ 6. Рекомендоване документування зображень надниркових залоз

  Нерухомі зображення   Відеокліпи
1 Обидві надниркові залози в поздовжньому вимірі з максимальною товщиною 1 Аномалії надниркових залоз, включаючи судинні орієнтири
2 Вузли/об’ємні утворення надниркових залоз у поздовжньому та, за можливості, поперечному вимірі 2 При утвореннях надниркових залоз кольорове або енергетичне допплерівське дослідження прилеглих судин

3.7 Статеві шляхи

3.7.1 Самки

Дослідження яєчників у двох площинах повинно бути частиною повного ультразвукового дослідження черевної порожнини у інтактних самок собак і котів (Зображення 7). Якщо яєчники не видно або вони не досліджені, про це слід зазначити у звіті. Ураження яєчників повинні бути задокументовані та виміряні в максимальному розмірі. У стерилізованих самок собак і котів слід оцінити місце оваріектомії, якщо це викликає клінічне занепокоєння. Слід простежити роги матки (лівий і правий), тіло матки, шийку матки та передлобкові частини піхви від яєчників до входу в таз. У стерилізованої самки куксу матки слід досліджувати між шийкою сечового міхура або уретрою і низхідною ободовою кишкою, враховуючи, що її розташування може бути варіабельним. Аномалії ніжки матки у стерилізованої самки повинні спонукати до ретельного пошуку залишків яєчників, оскільки статеві гормони є можливою причиною, що сприяє цьому. Ультразвукове дослідження можна використовувати для підтвердження вагітності вже на 21 день (але достовірно після 25-35 дня) після в’язки у собак і на 10-25 день після в’язки у котів, а також для визначення гестаційного віку, оцінки стресу та життєздатності плода.4650 Зазвичай не вважається надійним для кількісної оцінки розміру приплоду. Частоту серцевих скорочень плода слід оцінювати за допомогою М-режиму, розташованого поперек короткої осі серця. Якщо є клінічні показання, кожну молочну залозу та прилеглі м’які тканини слід оцінювати в поперечній площині, скануючи вздовж ланцюжка, з отриманням поперечних та поздовжніх зображень будь-якого вогнищевого збільшення, вузлів, утворень або неоднорідності. Детальне обговорення візуалізації плода виходить за рамки цієї консенсусної настанови.

Консенсусна заява ACVR та - Малюнок7

Зображення 7 А, Поздовжнє ультразвукове зображення лівого яєчника у В-режимі з вимірюваннями (а) та поздовжнє ультразвукове зображення тіла матки і шийки матки у В-режимі (b), отримані за допомогою лінійного датчика. B, Поздовжнє (а) і поперечне (b) ультразвукові зображення передміхурової залози у В-режимі з вимірюваннями, отримані за допомогою мікроконвексного датчика. В, Поздовжні (а) і поперечні (b) ультразвукові зображення яєчок у В-режимі, отримані за допомогою лінійного датчика.

3.7.2 Самці

Простату та простатичну ділянку слід оцінювати шляхом візуалізації простатичного відділу уретри між тригоном сечового міхура та краніальним відділом тазового каналу. Простату слід досліджувати у поздовжній та поперечній площинах від краніальної до каудальної, з вимірюваннями, отриманими на найбільшому діаметрі обох площин, намагаючись залишатися перпендикулярними до осі простати або уретри, щоб уникнути викривлення, якщо це можливо.51 Вимірювання будь-яких вогнищевих аномалій слід документувати разом з їх розташуванням у простаті. Якщо частки асиметричні, це слід задокументувати. Якщо є підозра на збільшення передміхурової залози (включаючи наявність парапростатичних уражень), слід провести оцінку прилеглих структур, таких як перипростатична жирова клітковина, товста кишка, сечовий міхур та сечоводи, щоб оцінити наявність або відсутність обструктивних процесів. У здорового самця в рамках повного ультразвукового дослідження черевної порожнини слід оцінити сім’яники, мошонку, придатки яєчок та пов’язані з ними судини, навіть за відсутності відповідних клінічних ознак, а виявлені відхилення задокументувати. Ретельне обстеження черевної порожнини від каудальної частини нирок до пахового кільця та мошонки слід проводити, якщо є занепокоєння щодо ретенції яєчок. Унікальне кровопостачання яєчка може допомогти в ідентифікації.

Рекомендоване документування зображень статевої системи детально описано в Таблиці 7.

ТАБЛИЦЯ 7. Рекомендоване документування зображень статевої системи

  Нерухомі зображення – Самка   Відеокліпи – Самки
1 Лівий та правий яєчники у інтактних самок собак та котів у максимальному розмірі. 1 Яєчники, роги матки (лівий та правий), тіло матки, шийка матки та передлобкові частини піхви за наявності клінічних показань
2 Роги матки (лівий і правий), тіло матки, шийка матки та передлобкові частини піхви 2 Відстеження кожного молочного ланцюга в поперечному напрямку, якщо присутні аномалії
3 Відстеження кожного молочного ланцюга в поперечному напрямку, якщо присутні аномалії 3 Плід документується серцебиттям, якщо воно присутнє
4 Частота серцевих скорочень плода в M режимі з вимірювачами, що документують розрахунок частоти серцевих скорочень    
5 Вогнищеві аномалії молочної залози принаймні в одній площині зображення    
  Нерухомі зображення – Самці   Відеокліпи – Самці
1 Поздовжні та поперечні знімки простати з вимірами 1 Поздовжня та поперечна площини передміхурової залози інтактного та кастрованого кобеля
2 Обидва яєчка принаймні в одній площині зображення в точках максимального розміру, щоб включити серединний жолобок або середостіння яєчка.    

3.8 Лімфатичні вузли, брижа та сальник, магістральні судини, очеревина та заочеревинний простір

Обстеження лімфатичних вузлів повинно включати визначення медіальних клубових та яремних лімфатичних вузлів.52, 53 Необхідно виміряти діаметр короткої осі лімфатичного вузла (Зображення 8). Анатомічні орієнтири слід використовувати для оцінки клубових, панкреатодуоденальних, печінкових, селезінкових, шлункових, ниркових, періаортальних, внутрішніх клубових, крижових та пахових лімфатичних вузлів, навіть якщо вони не завжди можуть бути видимими.54, 55 Якщо є занепокоєння або відома патологія, що впливає на один з органів або ділянок, які дренуються цими лімфатичними вузлами, слід приділити особливу увагу виявленню та документуванню проблемного лімфатичного вузла.

Консенсусна заява ACVR та - Малюнок8

Зображення 8 Поздовжні ультразвукові зображення у В-режимі правої медіальної клубової кістки (А) та яремного лімфатичного вузла (В) з вимірами, отриманими за допомогою лінійного та криволінійного датчиків відповідно.

Аорта, каудальна порожниста і ворітна вени, а також їхні основні гілки можуть слугувати орієнтирами для ідентифікації лімфатичних вузлів. Світловий вміст, діаметр, аномалії стінок, вроджені вади розвитку та наявність кровотоку слід оцінювати за допомогою кольорової, енергетичної або спектральної допплерографії, якщо є клінічні показання. 55, 56

Під час обстеження всіх органів черевної порожнини слід постійно оцінювати навколишню жирову клітковину, а також очеревинний і заочеревинний простори. Очеревинний та заочеревинний простір слід оцінювати на наявність вільної рідини або газу. Крім того, слід проводити систематичну оцінку сальника і брижі, включаючи перекриваючі огляди в поперечній і поздовжній площинах. Рекомендована документація зображень лімфатичних вузлів, брижі та сальника, магістральних судин, перитонеального та заочеревинного простору детально описана в Таблиці 8.

ТАБЛИЦЯ 8. Рекомендоване документування зображень лімфатичних вузлів, брижі та сальника, магістральних судин, очеревини та заочеревинного простору

  Нерухомі зображення   Відеокліпи
1 Медіальні клубові та яремні лімфатичні вузли в поздовжньому зрізі 1 Якщо окремі медіальні клубові лімфатичні вузли не ідентифікуються, слід отримати відеокліп у поздовжньому та поперечному проекціях області лімфатичних вузлів, включаючи лівий бічний відділ аорти та правий бічний відділ каудальної порожнистої вени на рівні трифуркації аорти між глибокою огинальною та зовнішньою клубовими артеріями.
2 Будь-які аномальні лімфатичні вузли в поздовжній проекції з вимірюваннями 2 Якщо окремі яремні лімфатичні вузли не ідентифікуються, тоді відеокліпи області яремних лімфатичних вузлів вздовж черепної брижової артерії та вени.
3 Аномалії очеревинної та заочеревинної жирової клітковини/простору, включаючи вільну рідину та газ 3 Аномальні ділянки черевного жиру з анатомічними орієнтирами
4 Аномалії судин черевної порожнини 4 Аномалії очеревини та заочеревинного простору з анатомічними орієнтирами
    5 Аномалії судин черевної порожнини

Посилання на джерела

 1. Pill J.The Delphi method: substance, context, a critique and an annotated bibliography. Socio-Economic Planning Science. 1971; 5: 57–71.
 2. Rosenfeld RM, Nnacheta LC, Corrigan MD. Clinical Consensus Statement Development Manual. Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2015; 153(25) S1-S14.
 3. McMillan SS, King M, Tully MP. How to use the nominal group and Delphi techniques. Int J Clin Pharm. 2016; 38(3): 655–662.
 4. Leveillee R, Biller DS, Shiroma JT. Sonographic evaluation of the common bile duct in cats. J Vet Intern Med. 1996; 10: 296–299.
 5. Spaulding KA. Ultrasound corner-Gallbladder wall thickness. Vet Radiol Ultrasound. 1993; 34: 270–272.
 6. Hittmair KM, Vielgrader HD, Loupal G. Ultrasonographic evaluation of gallbladder wall thickness and cats. Vet Radiol Ultrasound. 2005; 42(2): 149–155.
 7. Gaillot HA, Penninck DG, Webster CRL, Crawford S. Ultrasonographic features of extrahepatic biliary obstruction in 30 cats. Vet Radiol Ultrasound. 2007; 48(5): 439–447.
 8. D’Anjou MA, Penninck D, Cornejo L, Pibarot P. Ultrasonographic diagnosis of portosystemic shunting in dogs and cats. Vet Radiol Ultrasound. 2004; 45(5): 424–437.
 9. Szatmari V, Rothuizen J, van den Ingh TS, van Sluijs F, Voorhout G. Ultrasonographic findings in dogs with hyperammonemia: 90 cases (2000-2002). J Am Vet Med Assoc. 2004; 224(5): 717-27.
 10. Lamb CR, Forster-van Hijfte MA, White RN, McEvoy FJ, Rutgers HC. Ultrasonographic diagnosis of congenital portosystemic shunt in 14 cats. J Small Anim Pract. 1006; 37(5): 205–209.
 11. Lamb CR. Ultrasonography of portosystemic shunts in dogs and cats. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 1998; 28(4): 725–753.
 12. Santilli R, Gerboni G. Diagnostic imaging of congenital porto-systemic shunts in dogs and cats: a review. Vet J. 2003; 166(1): 7–18.
 13. Nelson CN, Nelson LL. Anatomy of extrahepatic portosystemic shunts in dogs as determined by computed tomography angiography. Vet Radiol Ultrasound. 2011; 52(5): 498–506.
 14. Sayre RS, Spaulding KA. Formulation of a standardized protocol and determination of the size and appearance of the spleen in healthy cats. J Feline Med Surg. 2014; 16(4): 326–332.
 15. Johnson KL, Porter EG, Berry CR. Analysis of feline splenic radiographic measurements and their correlation to ultrasonographic measurements. J Feline Med Surg. 2017; 19(10): 985–991.
 16. Reese SL, Zekas LJ, Lazbik MC, Lehman A, Couto G. Effect of sevoflurane anesthesia and blood donation on the sonographic appearance of the spleen in 60 healthy cats. Vet Radiol Ultrasound. 2013; 54(2): 168–175.
 17. Gladwin NE, Penninck DG, Wenster CRL. Ultrasonographic evaluation of the thickness of wall layers in the intestinal tract of dogs. Am J Vet Res. 2014; 75: 349–353.
 18. Di Donato P, Penninck DG, Pietra M, Cipone M, Diana A. Ultrasonographic measurement of the relative thickness of intestinal wall layers in clinically healthy cats. J Feline Med Surg. 2014; 16: 333–339.
 19. Winter MD, Londono L, Berry CR, Hernandez JA. Ultrasonographic evaluation of relative gastrointestinal layer thickness in cats without clinical evidence of gastrointestinal tract disease. J Feline Med Surg. 2014; 16: 118–124.
 20. Delaney F, O’Brien RT, Waller K. Ultrasound evaluation of small bowel thickness compared to weight in normal dogs. Vet Radiol Ultrasound. 2003; 44: 577-580.
 21. Norsworthy GD, Esteo JS, Hollinger C, et al. Prevalence and underlying causes of histologic abnormalities in cats suspected to have chronic small bowel disease: 300 cases (2008-2013). J Am Vet Med Assoc. 2015; 247(6): 629–635.
 22. Gaschen L, Kircher P, Stussi A, et al. comparison of ultrasonographic findings with clinical activity index (CIBDAI) and diagnosis in dogs with chronic enteropathies. Vet Radiol Ultrasound. 2008; 49(1): 56–64.
 23. Rudorf H, van Scheik G, O’Brien RT, Brown PJ, Barr FJ, Hall EJ. Ultrasonographic evaluation of the thickness of the small intestinal wall in dogs with inflammatory bowel disease. J Small Anim Pract. 2005; 46(7): 322–326.
 24. Penninck D, Smyers B, Webster CR, Rand W, Moore AS. Diagnostic value of ultrasonography and differentiating enteritis from intestinal neoplasia in dogs. Vet Radiol Ultrasound. 2003; 44(5): 570–575.
 25. Penninck DG, Zeyen U, Taeymans ON, Webster CR. Ultrasonographic measurement of the pancreas and pancreatic duct in clinically normal dogs. Am J Vet Res. 2013; 74(3): 433–437.
 26. Hecht S, Penninck DG, Mahoney OM, King R, Rand WM. Relationship of pancreatic duct dilation to age and clinical findings and cats. Vet Radiol Ultrasound. 2006; 47(3): 287–294.
 27. Etue SM, Penninck DG, Labato MA, Pearson S, Tidwell A. Ultrasonography of the normal feline pancreas and associated anatomical landmarks: a prospective study of 20 cats. Vet Radiol Ultrasound. 2001; 42(4): 330–336.
 28. Hecht S, Henry G. Sonographic evaluation of the normal and abnormal pancreas. Clin Tech Small Anim Pract. 2007; 22: 115–121.
 29. Moon Larson M, Panciera DL, Ward DL, Steiner JM, Williams DA. Age-related changes in the ultrasound appearance of the normal feline pancreas. Vet Radiol Ultrasound. 2005; 46: 238–242.
 30. Debruyn K, Paepe D, Daminet S, Combes A, Duchateau L, Peremans K, Saunders JH. Comparison of renal ultrasonographic measurements between healthy cats of three cat breeds: Ragdoll, British shorthair and Sphinx. J Feline Med Surg. 2013; 15(6): 478–482.
 31. Barr FJ, Holt PE, Gibbs C. Ultrasonographic measurements of normal renal parameters. Vet Radiol Ultrasound. 1990; 30: 169–173.
 32. Mareschal A, D’Anjou MA, Moreau M, Alexander K, Beauregard G. Ultrasonographic measurement of kidney-to-aorta ratio as a method of estimating renal size in dogs. Vet Radiol Ultrasound. 2007; 48(5): 434–438.
 33. Yan GY, Chen KY, Wang HC, Ma TY, Chen, KS. Relationship between ultrasonographically determined renal dimensions and International Renal Interest Society stages in cats with chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2020; 34(4): 1464–1475.
 34. Lee J, Kim SS, Kwon D, Cho Y, Lee K, Yoon H. Measurement of renal cortical thickness using ultrasound in normal dogs: a reference range study considering bodyweight and body condition score. Vet Radiol Ultrasound. 2022. https://doi.org/10.1111/vru.13053
 35. Ivancic M, Mai W. Qualitative and quantitative comparison of renal versus hepatic ultrasonographic intensity in healthy dogs. Vet Radiol Ultrasound. 2008; 49(4): 368–373.
 36. Yeager AE, Anderson WI. Study of association between histologic features and echogenicity of architecturally normal cat kidneys. Am J Vet Res. 1989; 50(6): 860–863.
 37. Drost WT, Henry GA, Meinkoth JH, Woods JP, Lehenbauer TW. Quantification of hepatic and renal cortical echogenicity in clinically normal cats. Am J Vet Res. 2000; 61(9): 1016–1020.
 38. Churchill JA, Feeney DA, Fletcher TF, et al. Age and diet effects on relative renal echogenicity in geriatric bitches. Vet Radiol Ultrasound. 1999; 40: 642–647.
 39. Geisse AL, Lowry JE, Schaeffer DJ, Smith CW. Sonographic evaluation of urinary bladder wall thickness in normal dogs. Vet Radiol Ultrasound. 1997; 38(2): 132–137.
 40. Barthez PY, Nyland TG, Feldman EC. Ultrasonographic evaluation of the adrenal glands in dogs. J Am Vet Med Assoc. 1995; 207(9): 1180–1183.
 41. Choi J, Kim J, Yoon J. Ultrasonographic adrenal gland measurements in clinically normal small breed dogs in comparison with pituitary-dependent hyperadrenocorticism. J Vet Med Sci. 2011; 73(8): 985–989.
 42. Soulsby SN, Holland M, Hudson JA, Behrend EN. Ultrasonographic evaluation of adrenal in size compared to body weight in normal dogs. Vet Radiol Ultrasound. 2015; 56(3): 317–326.
 43. Zatelli A, D’Ippolito P, Fiore I, Zini E. Ultrasonographic evaluation of the size of the adrenal glands in 24 diseased cats without endocrinopathies. Vet Rec. 2007; 160: 658–660.
 44. Zimmer C, Horauf A, Reusch C. Ultrasonographic examination of the adrenal gland and evaluation of the hypophyseal- adrenal axis in 20 cats. J Small Anim Pract. 2000; 41: 156–160.
 45. Bento PL, Center SA, Randolph JF, Yeager AE, Bicalho RC. Associations between sex, body weight, age, and ultrasonographically determined adrenal gland thickness in dogs with non-adrenal gland illness. J Am Vet Med Assoc. 2016; 248(6): 652–660.
 46. Michel E. Sporri M, Ohlerth S et al Prediction of parturition date in the bitch and queen. Reprod Domest Anim. 2011; 46: 926–932.
 47. Lopate C. Gestational aging and determination of parturition date in the bitch and queen using ultrasonography and radiography. Vet Clinics North Am Sm Animal Pract. 2018; 48(4): 617–638.
 48. Topie E, Bencharif D, Briand L, Tainturier D. Early pregnancy diagnostis and monitoring in the queen using ultrasonography with a 12.5MHz probe. J Feline Med Surg. 2015; 17(2): 87–93.
 49. Zambelli D, Prati F. Ultrasonography for pregnancy diagnosis and evaluation in queens. Theriogenology. 2006; 66(1): 135–144.
 50. Lopate C. Estimation of gestational age and assessment of canine fetal maturation using radiology and ultrasonography: a review. Theriogenology. 2008; 70(3): 397–402.
 51. Atalan G, Holt PE, Barr FJ. Ultrasonographic estimation of prostate size and normal dogs and relationship to body weight and age. J Small Anim Pract. 1999; 40: 119–122.
 52. Llabres-Diaz FJ. Ultrasonography of the medial iliac lymph nodes in the dog. Vet Radiol Ultrasound. 2004; 45(2): 156–165.
 53. Agthe P, Caine AR, Posch B, Herrtage ME. Ultrasonographic appearance of jejunal lymph nodes in dogs without clinical signs of gastrointestinal disease. Vet Radiol Ultrasound. 2009; 50: 195–200.
 54. Schreurs E, Vermote K, Barberet V, Daminet S, Rudorf H, Saunders JH. Ultrasonographic anatomy of abdominal lymph nodes in the normal cat. Vet Radiol Ultrasound. 2008; 49(1): 68–72.
 55. Spaulding KA. A review of sonographic identification of abdominal blood vessels and juxtavascular organs. Vet Radiol Ultrasound. 1997; 38: 4–23.
 56. Szatmari V, Sotonyi P, Voros K. Normal duplex Doppler waveforms of major abdominal blood vessels in dogs: A review. Vet Radiol Ultrasound. 2001; 42: 93–107.
переглянути всі джерела
Написати відгук