Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

Зростання захворюваності на рак товстої кишки у молодих людей

21.04.2023 "Статті"


Застереження для всіх! Впроваджуймо здоровий спосіб життя та скринінг на рак товстої кишки

Рак товстої кишки (РТК) – одне з найпоширеніших злоякісних новоутворень у світі. За даними Глобальної обсерваторії раку (GLOBOCAN) за 2020 рік, це четверте найпоширеніше онкологічне захворювання серед чоловіків в Індії.[1] Захворюваність на рак товстої кишки постійно зростає в усіх індійських онкологічних реєстрах, коливаючись від 20% до 124% на рік.[2] Хоча загальні оціночні цифри є низькими, для населення понад 1,3 мільярда осіб абсолютні цифри викликають тривогу. До того ж, середній вік у кількох серіях досліджень становить 50 років, що менше порівняно із західною популяцією пацієнтів.[3, 4, 5, 6] Велика база даних однієї з лікарень на півдні Індії показала, що найчастіше уражається пряма кишка (42%), за нею йдуть ректосигмоїдний відділ (21%), товста кишка (20%) та аноректальна ділянка (13%).[3] Більшість цих випадків виявляються на пізніх стадіях, що ще більше погіршує результати. Таке поєднання пізньої діагностики та поганого прогнозу є неприйнятним для раку, який значною мірою можна попередити, і для якого існують усталені та ефективні методи скринінгу. РТК має високий відсоток виліковності, якщо його діагностувати і лікувати на ранніх стадіях. У США, завдяки впровадженню скринінгу, захворюваність і смертність серед населення похилого віку знизилася. Однак спостерігаються тривожні епідеміологічні зміни. Захворюваність на рак товстої кишки серед молодого населення (вік <50 років) зросла на 63% з 1988 по 2015 рік у США, [7] і паралельно спостерігається зростання смертності в цій віковій групі.

Зростання захворюваності значною мірою пов’язане зі зміною раціону харчування (західна дієта: збагачена червоним м’ясом, переробленим цукром, рафінованим зерном, напоями з високим вмістом цукру), відсутністю фізичних вправ, ожирінням і курінням. Спадковий неполіпозний колоректальний рак (синдром Лінча) складає <5% у західному світі. Його поширеність в Індії становить 10%-15%, що вище, ніж у західному світі. Ці цифри базуються на невеликих дослідженнях і можуть не відображати реальну картину[8]. Література про рідкісні спадкові форми РТК, такі як сімейний аденоматозний поліпоз, MUTYH-асоційований поліпоз, ювенільний поліпоз, синдром Коудена, синдром Лі-Фраумені та синдром Пейтца-Джегерса, обмежена. Для пошуку генетичного зв’язку в індійській популяції необхідна міжінституційна спільна робота. Відносний ризик раку товстої кишки для людей з надмірною вагою (індекс маси тіла [ІМТ] 25-29,9) становить 1,2-1,5, а для людей з ожирінням (ІМТ >30) – 1,5-1,8, згідно з даними експертів Міжнародного агентства з вивчення раку.[9] Всесвітній фонд дослідження раку/Американський інститут дослідження раку розробив рекомендації щодо зниження захворюваності на рак.[10] Дотримання цих рекомендацій призвело до 30% зниження захворюваності на РТК в європейській популяції.[11] Споживання алкоголю понад 30 г/добу є ще одним фактором ризику розвитку РТК. Ранній вік початку вживання алкоголю та вживання великої кількості алкоголю є характерними рисами для зростаючих споживачів алкоголю в Індії.[12] Дані про фактори ризику розвитку раку прямої кишки не є надійними. Враховуючи соціальні зміни, пов’язані з перейманням харчових звичок і способу життя західного світу, захворюваність на РТК в Індії зростатиме. Ми вважаємо, що обізнаність про здоров’я та скринінг є найкращими підходами для зменшення тягаря цього захворювання.

Медична освіта та обізнаність

Було проведено дослідження серед студентів-медиків та інтернів щодо обізнаності про рак товстої кишки та його профілактику. Лише 35% учасників мали інформацію про профілактику раку товстої кишки та способи боротьби з ним.[13] Якщо така ситуація склалася серед медиків, то рівень обізнаності серед населення в цілому буде ще нижчим. Симптоми РТК є спільними з іншими доброякісними захворюваннями, такими як геморой, тріщина заднього проходу, запальні захворювання кишечника та синдром подразненого кишечника. Брак знань про рак товстої кишки призводить до подальшої затримки з діагностикою та початком лікування. Реклама на телебаченні наразі зосереджена лише на раку ротової порожнини та легенів. Базова інформація про рак товстої кишки, безумовно, допоможе в просвітницькій роботі серед широких верств населення щодо здорового способу життя та методів скринінгу.

Методи скринінгу

Майже всі РТК розвиваються з послідовності аденома-карцинома. Скринінг за допомогою колоноскопії є привабливою стратегією раннього виявлення раку товстої кишки, коли видаляються поліпи, які в іншому випадку переростають у карциному через 10-15 років.[14] Поліпи можуть бути аденоматозними, гіперпластичними, запальними або гамартоматозними. Не всі аденоми переростають у рак. Аденоматозні поліпи розміром >10 мм мають найвищий ризик переродження в рак. Колоноскопія – безпечний метод скринінгу товстої кишки, який себе добре зарекомендував. Він має доведені переваги для виживання, проте залишається недостатньо використовуваним навіть у західній популяції. Скринінг за допомогою гнучкої сигмоїдоскопії також знижує захворюваність на рак товстої кишки та зменшує смертність [15, 16, 17]. У ретроспективному аналізі, проведеному в Південній Індії, 246 пацієнтів пройшли скринінг за допомогою колоноскопії, і у 12,19% з них були діагностовані поліпи. У віковій групі 40-50 років 8,7% пацієнтів мали аденоми, а кожна шоста людина віком >40 років мала поліпи [18].

Аналіз калу на приховану кров на основі гваякової кислоти (гАКПК) – це недорогий, легкодоступний скринінговий тест, який широко вивчався і виявився корисним для зниження смертності від РТК (зниження відносного ризику на 16%).[19] Низька чутливість і хибнопозитивні результати є основною проблемою. Імунохімічний аналіз калу (ІХАК) виявляє людський глобін і має кращу чутливість, ніж тест на основі гваякової кислоти. Він має перевагу одноразового тестування і не потребує дієтичних обмежень, на відміну від гАКПК.[20] ІХАК має обмежену доступність, а його вища вартість робить його недостатньо використовуваним методом скринінгу раку товстої кишки в Індії.

Колонографія з використанням комп’ютерної томографії (КТ) є новою неінвазивною альтернативою колоноскопії з чутливістю та специфічністю >90% для виявлення поліпів >10 мм [20]. Дані про променеве навантаження відсутні, а колоноскопія необхідна для видалення поліпів після їх виявлення. Кілька скринінгових тестів, таких як багатоцільовий ДНК-тест калу, ІХАК-ДНК-тести та ДНК-тест на основі крові SEPT9 (схвалений Управлінням з контролю за продуктами і ліками США [US FDA] у 2016 році), в Індії не доступні. Існує величезна можливість розробити економічно ефективний, логістично здійсненний тест на основі крові для скринінгу раку товстої кишки в Індії. 

В Індії немає офіційних рекомендацій щодо скринінгу РТК. Індійська рада медичних досліджень, Індійське товариство медичної та дитячої онкології та Індійське онкологічне товариство можуть взяти на себе ініціативу і сформулювати рекомендації, які, безумовно, допоможуть індійській спільноті. Існує також потреба в проведенні масової кампанії з підвищення обізнаності про зростання захворюваності на рак товстої кишки серед молодих людей. Зменшення факторів ризику і прийняття здорового способу життя зменшить тягар раку і збереже нашу робочу силу. Хоча доступ до лікування покращується, в Індії ще багато роботи для того, щоб досягти низового рівня. Усвідомлення зростаючої захворюваності на РТК має стати національним порядком денним.

Зрештою, оскільки ми дотримуємося західної моделі харчування і ведемо подібний спосіб життя, очікуваний тягар РТК у найближчі три десятиліття є величезним. Вплив буде відчутним для нинішнього молодого покоління, яке не знає про цю тенденцію зростання РТК, що, як правило, впливає на них самих. Поряд з веденням здорового способу життя, в Індії, починаючи з 40-річного віку, особам із середнім ризиком слід розглянути можливість щорічного проведення АКПК і 10-річного скринінгу за допомогою колоноскопії або сигмоїдоскопії. Спільні симптоми з іншими доброякісними станами вимагають застосування найкращих медичних практик, що включають всебічний збір анамнезу, з особливою увагою до персистуючих ректальних кровотеч, ретельне клінічне обстеження та своєчасне скерування до спеціаліста для обстеження та колоноскопії.

Час для скринінгу, раку товстої кишки можна запобігти!

Посилання на джерела

 1. WHO GLOBOCAN. 2020 India fact sheets. Available from: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/356-india-fact-sheets.pdf. [Last accessed on 2022 Aug 12].
 1. Mathew Thomas V, Baby B, Wang K, Lei F, Chen Q, Huang B, et al Trends in colorectal cancer incidence in India JCO. 2020;38(15 Suppl):e16084
 1. Patil PS, Saklani A, Gambhire P, Mehta S, Engineer R, De’Souza A, et al Colorectal cancer in India: An audit from a tertiary center in a low prevalence area Indian J Surg Oncol. 2017;8:484–90
 1. Noronha J, deSouza A, Patil P, Mehta S, Engineer R, Ostwal V, et al Management of colon cancer at a tertiary referral center in India – Patterns of presentation, treatment, and survival outcomes Indian J Cancer. 2019;56:297–301
 1. Sud R, Viswanath S, Mujeeb V, Jaiswal P, Gupta S. Is the disease profile in metastatic colorectal cancer still driven by the mutational parameters as before? A tertiary care center study from India in 2020 Clin Cancer Investig J. 2021;10:142–7
 1. Deo SVS, Kumar S, Bhoriwal S, Shukla NK, Sharma A, Thulkar S, et al Colorectal cancers in low- and middle-income countries—demographic pattern and clinical profile of 970 patients treated at a tertiary care cancer center in India JCO Global Oncol. 2021:1110–5
 1. Sinicrope FA. Increasing incidence of early-onset colorectal cancer N Engl J Med. 2022;386:1547–58
 1. Maharaj R, Shukla PJ, Sakpal SV, Naraynsingh V, Dan D, Hariharan S. The impact of hereditary colorectal cancer on the Indian population Indian J Cancer. 2014;51:538.
 1. Lauby-Secretan B, Scoccianti C, Loomis D, Grosse Y, Bianchini F, Straif K. Body fatness and cancer — viewpoint of the IARC working group N Engl J Med. 2016;375:794–8
 1. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. . Continuous Update Project Expert Report 2018 Diet, nutrition, physical activity and colorectal cancer. Available from: dietandcancerreport.org.
 1. Turati F, Bravi F, Di Maso M, Bosetti C, Polesel J, Serraino D, et al Adherence to the World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research recommendations and colorectal cancer risk Eur J Cancer. 2017;85:86–94
 1. Prasad R. Alcohol use on the rise in India Lancet. 2009;373:17–8
 1. Kulkarni V, Darshan BB, Unnikrishnan B, Cheng KC, Hui GC, Theng AY, et al Colorectal cancer: How familiar are our future doctors with the cancer of tomorrow? Biomed Res Int. 2018;2018:e7462101.
 1. Helsingen LM, Kalager M. Colorectal cancer screening — approach, evidence, and future directions NEJM Evidence. 2022;1:EVIDra2100035
 1. Lin OS, Kozarek RA, Cha JM. Impact of sigmoidoscopy and colonoscopy on colorectal cancer incidence and mortality: An evidence-based review of published prospective and retrospective studies Intestinal Res. 2014;12:268–74
 1. Holme Ø, Løberg M, Kalager M, Bretthauer M, Hernán MA, Aas E, et al Effect of flexible sigmoidoscopy screening on colorectal cancer incidence and mortality: A randomized clinical trial JAMA. 2014;312:606–15
 1. Schoen RE, Pinsky PF, Weissfeld JL, Yokochi LA, Church T, Laiyemo AO, et al Colorectal-cancer incidence and mortality with screening flexible sigmoidoscopy N Engl J Med. 2012;366:2345–57
 1. Jayadevan R S AT, Sabu S, Venugopalan RP. Prevalence of colorectal polyps: A retrospective study to determine the cut-off age for screening J Gastroenterol Pancreatol Liver Disord. 2016:31–5
 1. Hewitson P, Glasziou P, Watson E, Towler B, Irwig L. Cochrane systematic review of colorectal cancer screening using the fecal occult blood test (hemoccult): An update Am J Gastroenterol. 2008;103:1541–9
 2. Provenzale D, Gupta S, Ahnen DJ, Markowitz AJ, Chung DC, Mayer RJ, et al NCCN guidelines insights: Colorectal cancer screening, version 1.2018 J Natl Compr Cancer Netw. 2018;16:939–49
переглянути всі джерела
Написати відгук