Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

Застосування ультразвукової томографії та мультипланарного ультразвукового дослідження для виявлення пошкодження м’яза підіймаючого задній прохід у пацієнток з пролапсом тазових органів

★ ★ ★ ★ ☆

22.04.2020 "Статті"


Автори: Weisi La, Lieming Wen, Yinbo Li, Xinghua Huang, Zhenzhen Qing 

Суть дослідження

Мета

Порівняти результати оцінки пошкодження м’яза, що піднімає задній прохід (ПМПЗП), за допомогою ультразвукової томографії (TUI) і мультипланарного УЗД (MП) у пацієнтки з пролапсом тазових органів (ПТО).

Метод

У цьому ретроспективному аналізі обстежувалися жінки, які пройшли попереднє кількісне обстеження. ПМПЗП оцінювалося за допомогою TUI і MП. Було проаналізовано і вивчено відповідність цих двох результатів тестування і їх кореляції з клінічними симптомами.

Отримані результати

Всього було включено 135 жінок. Всі пацієнтки з ПТО мали мінімальну глибину ПМПЗП ≥ 7 мм.

Вступ

Пролапс тазових органів (ПТО) є поширеним захворюванням. Його причинами є травми при пологах, хронічний кашель, запори і попередня гістеректомія. Жінки, які перенесли ПМПЗП, мають більш високий ризик розвитку ПТО.

В даний час тривимірні і чотиривимірні (3D / 4D) ультразвукові системи зробили анатомічну і функціональну оцінку м’яза леватора доступною більшій кількості пацієнтів. Стандартизована томографічна ультразвукова візуалізація (TUI) з 8 зрізами, отриманими з інтервалами 2,5 мм для діагностики ПМПЗП, була вперше запропонована Dietz в 2007 році. Відхилення було визначено як позитивне, якщо площина мінімального розміру і два зрізи демонструють аномальні показники (тобто розрив між кріпленням м’яза і лобковою кісткою).

«Мультипланарний» (MП) режим, також званий «режим x-площини» і «мультиплощини», є одним з популярних режимів в УЗД. Він може відображати площину поперечного перерізу через розглянутий обсяг. Для візуалізації тазового дна в режимі MП можуть застосовуватися три ортогональні площини: середньосагітальна, корональна і осьова. Цей метод може дати можливість багатовимірного опису морфологічних характеристик даної структури і значно збільшити користь ультразвукового дослідження органів тазового дна.

Матеріали та методи

Це дослідження було ретроспективним аналізом серед жінок, які відвідували клініку з приводу ПТО або симптомів ураження нижніх сечових шляхів у Другій лікарні Сяниі (Чанша, Китай).

Критерії включення:

  • пацієнтки відвідували клініку з симптомами, відповідними ПТО або симптомами ураження нижніх сечових шляхів;
  • виконання TUI і MП УЗД.

Пацієнтки без повних клінічних і сонографічних даних були виключені.

Протокол дослідження

Дослідження було виконано кваліфікованим лікарем УЗ-діагностики. Трансперінеальне ультразвукове дослідження проводилося в положенні на спині після спорожнення сечового міхура з використанням системи Voluson 730 або E8 (GE Healthcare, Мілуокі, Вісконсин, США), оснащеної конвексним датчиком 4-8 МГц, який був поміщений на промежину в сагітальному напрямку, з кутом захоплення 85°.

Отримання результатів проводилося в спокої і при максимальному маневрі Вальсальві зі скороченням м’язів тазового дна, в кількості мінімум 3 рази.

Подальша обробка даних проводилася з використанням програмного забезпечення 4DView версії 10.3. Найбільш ефективний (з точки зору опускання органу) маневр Вальсальсаві був обраний для вимірювання опущення органу (сечового міхура, матки, прямої кишки або ентероцеле) і області заднього проходу в відповідності зі стандартизованим методом, описаним Dietz.

Симптоми ПОТ визначалися як клубок/опуклість піхви або відчуття затягування. Значний клінічний пролапс був визначений як ПТО стадії 2 або вище. Значний ПТО був визначений як цистоцеле, по крайній мірі, на 10 мм нижче симфізу і/або опущення матки на 15 мм вище симфізу або нижче і/або ректальне зниження, принаймні, на 15 мм нижче симфізу. Значний пролапс зводу був визначений у пацієнтів з ентероцеле нижче симфізу після гістеректомії.

Режим MП використовувався для зображення трьох ортогональних площин (зобр. 1). Мінімальна осьова площина визначалася в середній сагітальній площині по найменшому передньозадньому діаметрі, який був відстанню між нижньо-заднім аспектом лобкового симфізу і передньою межею лобково-вісцерального м’яза, і був безпосередньо позаду аноректального м’яза.

Осьова площина була повернута на 90° за годинниковою стрілкою, щоб зобразити лобковий симфіз у верхній частині і переднезадний діаметр в перпендикулярному напрямку; і прямо переміщено точку в центрі зображення, яка була маркером даної структури, аж до рівня кріплення м’язи, що піднімає задній прохід. Корональна площина вставки потім відображалася вгорі ліворуч (зобр. 1), а мінімальна осьова площина внизу зліва. Гіпоехогенна уретровагінальна перегородка або передня стінка піхви були зображені між м’язами в формі півмісяця.

Застосування ультразвукової томографії та - Малюнок1
Зображення 1: Мультипланарний режим, який зображає три ортогональні площини нормального м’яза, що піднімає задній прохід: середньосагітальна площина (угорі ліворуч); корональна площина (вгорі праворуч); і осьова площина (внизу зліва). Визначення мінімального осьового плану по передньозадньому діаметрі (двостороння стрілка) у середній сагітальній площині (угорі ліворуч). Зображення непошкоджених серповидних м’язів у формі півмісяця (білі стрілки) в корональної площині (угорі ліворуч). P: лобковий симфіз.

ПМПЗП було визначено, якщо в гіперехогенній структурі в формі півмісяця був виявлений нерегулярний гіпоехогенний м’язовий дефект з розривним кордоном м’язів. Глибина дефектів, до мінімальної осьової площини (тобто вертикальна довжина дефекту над горизонтальною лінією, яка проходила через точку), була задокументована з правого і лівого боку кожна (зобр. 2).

Дефекти були задокументовані як «двостороннє відривання» і, за оцінками, мали глибину 12,5 мм відповідно до заповненим відривом в 6 зрізах по TUI.

Застосування ультразвукової томографії та - Малюнок2
Зображення 2:  На лівому знімку зображені не пошкоджений м’яз, що піднімає задній прохід на правій стороні (короткі білі стрілки) і лівостороннє відхилення в корональній площині (довгі білі стрілки), а також показано вимір глибини пошкодження леваторного м’яза (довга біла стрілка) над мінімальною осьовою площиною в корональній  площині (контрольна лінія – біла горизонтальна лінія).

Правий знімок зображує відривання м’яза, що піднімає задній прохід, з лівого боку в зрізах 3-8 при ультразвуковій томографії (TUI). Оцінка TUI з правого боку дорівнює 0 і 6 – з лівого боку. Р: лобковий симфіз.

ПМПЗП також оцінювали з використанням стандартизованої TUI з інтервалами зрізів 2,5 мм. 6 зрізів, що досягають від площини мінімального хіатального розміру до 12,5 мм над цією площиною, аналізували з правого і лівого боку кожен. Була використана система безперервної оцінки, заснована на результатах томографії. Дефекти оцінювалися відповідно до кількості зрізів, в яких була задокументована нецілісність між м’язом леватора і лобковим симфізом, з використанням всіх 6 зрізів на кожній стороні. До кожної сторони були застосовані якісні діагностичні критерії:

  • Повний розрив був діагностований, якщо, принаймні, три центральних томографічних зрізу продемонстрували аномальну м’язову картину.
  • Часткова травма була визначена як патологія в <3 площинах, що не були послідовними.

Отримані результати

З 147 пацієнтів з клінічними симптомами ПТО 12 були виключені з аналізу, залишивши достовірні дані для 135 пацієнтів. Середній вік становив 48 ± 10 років (діапазон 28-82 роки), а індекс середньої маси тіла (ІМТ) становив 22,27 кг / м2 (діапазон 16,84-31,65 кг / м2).

Середній вік перших пологів становив 22 роки. Вісімдесят (59%) пацієнток мали симптоми ПТО.

При клінічній оцінці 33 (24%) жінки мали стадію 0 ПТО, 23 (19%) мали стадію 1 ПТО, і 79 (59%) демонстрували значне ПТО (тобто стадію 2 або вище). Існував значний цистоцеле у 63 (47%) пацієнтів, пролапс матки у 49 (36%), пролапс зводу у 3 (2%) і ректоцеле у 40 (30%) пацієнтів.

ЧИ ПРАВИЛЬНО ВИ ДОГЛЯДАЄТЕ ЗА УЗ-АПАРАТОМ?


Завантажте посібник по догляду прямо зараз

Завантажити PDF

При ультразвуковому дослідженні у 83 (62%) пацієнтів було виявлено значний ПТО, який представляв собою цистоцеле у 59 (44%) пацієнтів, пролапс матки у 51 (38%), ентероцеле у 4 (3%) і ректоцеле у 45 ( 33%) пацієнтів.

При ультразвуковому дослідженні кожен пацієнт з ПТО мав мінімальну глибину 7 мм для відриву м’язи, що піднімає задній прохід. Таким чином, глибина ≥ 7 мм була використана для визначення ПМПЗП.

Тест Капена Коена показав задовільну відповідність між результатами УЗД TUI і MП (k = 0,71, P <0,01).

Джерело

Оцініть, будь ласка, статтю:

Написати відгук