Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИВИМІРНОЇ СПЕКЛ-ТРЕКІНГ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ (STRAIN)У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ: МЕТА-АНАЛІЗ

★ ★ ★ ★ ★

27.01.2015 "Статті"


КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ЛІВОГО - Малюнок1В статті описується опція 3D STRAIN ― кількісна оцінка скорочуваності серця з використанням ультразвукового апарата Toshiba Artida. Мета-аналіз показує, що функції ЛШ у хворих з хронічною серцевою недостатністю може бути оцінена за допомогою неінвазивного та об’єктивного методу вимірювання 3D спекл-трекінг ехокардіографії.

Chunyan Ma, MD, Jiang Chen, MD, Jun Yang, MD, Li Tang, MD, Xin Chen, MD, Nan Li, MD, Shuang Liu, MD, Yan Zhang, MD

В статті описується опція 3D STRAIN ― кількісна оцінка скорочуваності серця з використанням ультразвукового апарата Toshiba Artida.

Мета. Провести комплексний порівняльний аналіз клінічної ефективності 3-мірної (3D) спекл-трекінг ехокардіографії (Strain) для дослідження функції лівого шлуночка (ЛШ) у хворих з хронічною серцевою недостатністю (ХСН).

Методи. Огляд літератури був проведений в PubMed, EMBASE, Web of Science та Китайській біомедичній базі даних. Був виконаний пошук відповідних статей, опублікованих до 1 жовтня 2012 року. Була розрахована приблизна стандартизована середня різниця з 95% довірчими інтервалами (ДІ).

Результати. Сім досліджень випадок-контроль були включені в огляд. У загальній складності досліджено 375 пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і 181 здорових людей для контролю. Результати мета-аналізу показали, що фракції викиду ЛШ у пацієнтів була значно нижчі, ніж у контрольній групі (стандартизована середня різниця z 4,62; 95% ДІ ― від 6,19 до 3,04), у той час як залишковий діастолічний об’єм ЛШ (ЗДОЛШ) і залишковий систолічний об’єм ЛШ (ЗСОЛШ) у пацієнтів були вищими, ніж у контрольній групі здорових людей (залишковий діастолічний об’єм ЛШ: стандартизована середня різниця  1,76; 95%, ДІ від ―1,09 до 2,44; залишковий систолічний об’єм ЛШ: стандартизована середня різниця ― 2,04, 95% ДІ ― 1,30 до 2,78 ). Результати також показали, що пацієнти мали велику затримку в стандартному відхиленні часу трекінгу пікової площі та максимальну різницю часу трекінгу пікової площі в 16 ЛШ сегментах, ніж у групі контролю ( стандартне відхилення часу трекінгу пікової площі: стандартизована середня різниця ― 3,01; 95% ДІ ― 1,73 до 4,29;  максимальна різниця часу трекінгу пікової площі: стандартизована середня різниця ― 3,26; 95% ДІ від 1,58 до 4,93). Крім того, показники глобальної поздовжньої, циркулярної і радіальної деформації були також значно змінені у пацієнтів у порівнянні з контрольною групою (показники глобальної поздовжньої деформації: стандартизована середня різниця 2,75; 95% ДІ ― 1.11 до 4.39; показники циркулярної деформації: стандартизована середня різниця ― 2,71; 95% ДІ від 1,15 до 4,27; показники радіальної деформації: стандартизована середня різниця ― 1.80; 95% ДІ ― 0,45 до 3,14).

Висновки. Мета-аналіз показує, що функції ЛШ у хворих з хронічною серцевою недостатністю може бути оцінена за допомогою неінвазивного та об’єктивного методу вимірювання 3D спекл-трекінг ехокардіографії.

Хронічна серцева недостатність (ХСН) є комплексним клінічним синдромом, який розвивається, як результат різних захворювань серця. Хронічна серцева недостатність в даний час має поширеність більше 23 мільйонів випадків захворювання і досі росте. Вона є основною причиною захворюваності та смертності серед літніх людей (10 випадків на 1000 населення у віці > 65 років) і це вже стало серйозною проблемою для громадської охорони здоров’я. Незважаючи на недавній прогрес у лікуванні хронічної серцевої недостатності, захворюваність і смертність, як і раніше зростає. Таким чином, більш точна кількісна та якісна оцінка серцевої функції, має вирішальне значення для клінічної діагностики, стратифікація ризику, призначення лікування та прогнозування у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю.

Ехокардіографія ― найбільш часто виконуваний неінвазивний метод візуалізації серця у хворих з хронічною серцевою недостатністю, який грає ключову роль в діагностиці та лікуванні. Можливість ехокардіографії проводити кількісну оцінку комплексу серцевих структур та забезпечення детальних даних про функції міокарда і його механічні властивості, різко покращилася за останні десятиліття. Двомірна і тривимірна (3D) ехокардіографія широко використовується для кількісної оцінки серцевого об’єму, фракції викиду лівого шлуночка (ФВЛШ), ударного об’єму і серцевого викиду. Стрес-ехокардіографія грає фундаментальну роль в диференціальній діагностиці хронічної серцевої недостатності ішемічної і неішемічної етіології, а також показує життєздатність міокарда. Кольорова еходоплеркардіографія тканин може точно визначити: чи грає хвороба клапана первинну або вторинну роль в етіології хронічної серцевої недостатності. Тим не менш, основними недоліками звичайної ехокардіографії є: помірна відтворюваність конкретних структур і функціональних параметрів при повторному тестуванні одним фахівцем, між декількома фахівцями, а також залишається серйозною проблемою точне визначення меж. В даний час, ці обмеження можна значн6ою мірою подолати шляхом використання 3D спекл-трекінг ехокардіографії (3D strain) ― сучасного цифрового методу ехокардіографії для кількісної оцінки обсягів та функції лівого шлуночка (ЛШ) з поліпшеною точністю і відтворюваністю. Нещодавно розроблений метод 3D спекл-трекінг ехокардіографії, базується на наборі 3D ехокардіографічних даних та отриманої інформації про рух тканини міокарда шляхом спекл-трекінгу ехосигналу, який рівномірно розподілений в тканини міокарда і переміщається одночасно з рухом міокарда. У клінічних умовах 3D спекл-трекінг ехокардіографія застосовується для оцінки функції ЛШ і регіонарних порушень руху його стінок, в тому числі зниженої функції ішемізованого міокарда, діастолічної функції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, серцевою десинхронизацією, що може бути використано для прогнозування реакції на ресинхронізуючу терапію. У цьому дослідженні ми спробували виконати мета-аналіз всіх існуючих досліджень з оцінкою різниці в функції ЛШ між здоровими людьми та пацієнтами з хронічною серцевою недостатністю і дати відповідь на питання: яке діагностичне значення має 3D спекл-трекінг ехокардіографія при ХСН.


МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Пошук  літератури

Відповідні темі статті, опубліковані до 1 жовтня 2012 року були обрані через пошук в PubMed, EMBASE, Web of Science та Китайській біомедичній базі даних з використанням наступних термінів: “кардіальна  недостатність”, “серцева недостатність”, “міокардіальна недостатність”, “серцева декомпенсація” або “застійна серцева недостатність”; “ехокардіографія тривимірна”, тривимірна ехокардіографія, “3D ехокардіографія”, 3-D ехокардіографія, або “тривимірне ультразвукове дослідження”; “спекл-трекінг”,” “speckle-tracking”, “STI”, або “STE”. Посилання, використані у відповідних статтях і книгах також були розглянуті з урахуванням можливих інших потенційних джерел.

Критерії включення і виключення

Дослідження, включені в наш мета-аналіз повинні були відповідати наступним критеріям: (1) вони повинні були бути дослідженнями типу “випадок-контроль”, зосередженими на клінічній ефективності 3D спекл-трекінг ехокардіографії для оцінки функції ЛШ у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю; (2) усі пацієнти з діагнозом хронічної серцевої недостатності мали клінічне підтвердження діагнозу; (3) опубліковані дані по оцінці функції лівого шлуночка на 3D спекл-трекінг ехокардіографії мають бути повними. Критерії виключення з дослідження були наступні: (1) дослідження не відповідають типу випадок-контроль при оцінці функції ЛШ за допомогою 3D спекл-трекінг ехокардіографії у хворих з хронічною серцевою недостатністю; (2) дублікати попередніх публікацій; (3) дослідження на основі неповних даних; (4) мета-аналізи, листи, огляди або редакційні статті. Якщо було опубліковано більш, ніж одне дослідження одного і того ж автора, однієї і тієї ж серії випадків, у дослідження була включена остання публікація.

Витяг  даних

Дані з опублікованих досліджень відбиралися незалежно двома авторами з використанням стандартизованої форми. Зі статей вибирали такі характеристики дослідження: по-перше, автор, рік видання, країна, мова, етіологія хронічної серцевої недостатності, кількість хворих і здорових, середній вік, співвідношення статей, апаратне та програмне забезпечення 3D-ехокардіографічної системи і параметри функції ЛШ. Основні параметри 3D спекл-трекінг ехокардіографії, пов’язані з оцінкою функції ЛШ були: фракція викиду лівого шлуночка, залишковий діастолічний об’єм лівого шлуночка (ЗДОЛШ), залишковий систолічний об’єм лівого шлуночка (ЗСОЛШ), стандартне відхилення часу трекінгу пікової площі в 16 сегментах лівого шлуночка, максимальна різниця часу трекінгу пікової площі в 16 сегментах лівого шлуночка, глобальна поздовжня, циркулярна і радіальна деформація. Випадки суперечливих оцінок, неузгодженостей даних були вирішені шляхом проведення дискусій між авторами. Щоб перевірити різницю в функції ЛШ між групою контролю та пацієнтами на 3D спекл-трекінг ехокардіографії, ми включили тільки дослідження типу “випадок-контроль”, які мали схожі критерії включення, тим самим уникаючи будь-яких необ’єктивних оцінок, викликаних методологічними відмінностями між дослідженнями.

Оцінка якості включених досліджень

Два автори незалежно оцінювали якість включених у дослідження статей за шкалою Ньюкасл-Оттава (див. Онлайн доповнення 2). Шкала Ньюкасл-Оттава використовує систему оцінки на основі 3 критеріїв: вибір учасників, порівняння досліджуваних груп і оцінка впливу. Вісім пунктів оцінки, що відповідають якості статті, були використані в мета-аналізі з показниками від 0 до 16: (1) адекватність визначення випадку; (2) репрезентативність випадку; (3) набір контрольних елементів; (4) визначення контролю; (5) порівняльна характеристика випадку та контролю на основі дизайну дослідження або аналізу; (6) діагностичні критерії хронічної серцевої недостатності; (7) подальше спостереження і (8) частота повноти виконання 3D спекл-трекінг ехокардіографії. Суперечності між оглядами різних авторів були вирішені на основі консенсусу. Якщо консенсус не міг бути досягнутий, на консультацію запрошувався третій автор для проведення оцінки та прийняття консенсусу.

Статистичний аналіз

Грубу стандартизовану середню різницю з 95% довірчим інтервалом (ДІ) розраховували на основі фіксованої або рандомізованої моделі. Для визначення статистичної значущості об’єднаної стандартизованої середньої різниці, використовувався z критерій Фішера. У цьому мета-аналізі звичайний спосіб оцінки однорідності набору даних окремого дослідження проводився за допомогою тесту на гетерогенність. Кокран Q статистика була використана для оцінки неоднорідності між дослідженнями. Р <0,05, вказувала на статистично значущу гетерогенність. Ми також оцінили кількісні ефекти неоднорідності за допомогою тесту I2 (інтервал, 0-100%), який являє собою співвідношення варіабельності досліджень, яке більше сприяє неоднорідності, ніж шансам. У разі значущого результату Q тесту (P <0,05) або результату I2 тест більше, ніж 50% ― це вказувало на існування неоднорідності серед досліджень і, в такому разі, для мета-аналізу була обрана модель випадкових ефектів (метод DerSimonian-Laird). В іншому випадку використовувалася модель фіксованих ефектів (метод Mantel-Haenszel). Був проведений аналіз чутливості для того, щоб оцінити якість і послідовність результатів, шляхом пропуску кожного дослідження при аналізі. Funnel plot («графік-воронка», обсяг вибірки) і тест лінійної регресії Егера були використані для оцінки необ’єктивності публікацій. Для забезпечення надійності і точності результатів, два автори незалежно оцінили дані за допомогою статистичного програмного забезпечення і отримали однакові результати. Всі значення P були двосторонніми. Всі аналізи були розраховані за допомогою програмного забезпечення Stata, версія 12.0 (StataCorp, Коледж Стейшн, Техас).

РЕЗУЛЬТАТИ

Характеристики досліджень, включених в аналіз

Відповідно до критеріїв включення, 7 досліджень типу “випадок-контроль” були включені в мета-аналіз, а також були виключені 88 досліджень. Роки публікації досліджень включали період з 2010 до 2012 років. Блок-схема вибору дослідження показана на малюнку 1.

Потенційні джерела літератури, ідентифіковані електронним пошуком в базі даних (1 жовтня, 2012), (n=98)

Були перевірені назви та ключові слова

Були виключені дослідження:

(n=21) Листи, огляди, мета-аналізи

(n=7) Дослідження не на людях

(n=31) Очевидно непов’язані з темою дослідження

Огляд рефератів для подальшої оцінки

(n=39)

Були виключені дослідження:

(n=15) Дослідження типу випадок-контроль

(n=10) Непов’язані з хронічною серцевою недостатністю

(n=3) Непов’язані з 3D спекл-трекінг ехокардіографією

Огляд всього тексту публікації для детального аналізу

(n=11)

Були виключені дослідження:

(n=2) Повторювані публікації

(n=1) Без контрольної групи здорових людей

(n=1) Недостатньо даних для подальшого аналізу

Дослідження, включені в цей аналіз

(n=7)

Рис. 1. Блок-схема пошуку літератури та відбір досліджень

7 досліджень включали 375 пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і 181 здорових учасників контрольної групи. При цьому оцінювалася функція лівого шлуночка при 3D спекл-трекінг ехокардіографії у всіх пацієнтів. Всі діагнози хронічної серцевої недостатності у пацієнтів були підтверджені клінічно. Artida 3D Ехокардіографічна система (Toshiba Medical Systems Co, Ltd, Токіо, Японія) з датчиком PST-30SBT була використана для оцінки функції ЛШ у всіх пацієнтів, включених у дослідження. Основні характеристики всіх досліджень, які були включені у дослідження, наведені в таблиці 1.

Об’єднання кількісних даних

Неоднорідність даних була очевидна при оцінці функції ЛШ (всі р <0,05), що може бути обумовлено відмінностями підходів у різних країнах, вираженості захворювання, віку, ремоделювання ЛШ і тривалості QRS, тому використовувалася модель випадкових ефектів. Коли всі включені дослідження були об’єднані в один мета-аналіз, результати показали, що ФВЛШ у хворих була достовірно нижче, ніж в контрольній групі (стандартизована середня різниця ― 4,62; 95% ДІ ― від 6,19 до 3,04 ; P <0,001; Рис. 2). Крім того, ЗДОЛШ і ЗСОЛШ у пацієнтів був вищим, ніж в контрольній групі (ЗДОЛШ: стандартизована середня різниця ― 1,76; 95%, ДІ: від 1,09 до 2,44; P <0,001; ЗСОЛШ: стандартизована середня різниця ― 2,04; 95% ДІ: від 1,30 до 2,78; P <0,001).

Результати мета-аналізу показали, що пацієнти мали значно більшу затримку стандартного часу відхилення трекінгу пікової площі в 16 ЛШ сегментів, ніж у групі контролю (стандартизована середня різниця, 3,01; 95% ДІ― від 1,73 до 4,29 ; P <0,001; Рис. 3).

Ми також виявили істотні відмінності між пацієнтами та групою контролю для максимальної різниці в часі трекінгу пікової площі в 16 сегментах ЛШ (стандартизована середня різниця 3,26; 95% ДІ ― від 1,58 до 4,93; P <0,001). Крім того, показники глобальної поздовжньої деформації (стандартизована середня різниця 2,75; 95% ДІ ― 1,11 до 4,39; P = 0,001), циркулярної деформації (стандартизована середня різниця, 2,71; 95% ДІ:― від 1,15 до 4,27; Р = 0,001) і радіальної деформації (стандартизована середня різниця, 1.80; 95% ДІ ― від 0,45 до 3.14; Р = 0,009) були значно гірше у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю порівняно з контрольною групою (Рис. 4).

Таблиця 1. Характеристика, включених в мета-аналіз досліджень

Посилан-ня

Рік

Країна

Випа-док, n

Конт-роль, n

Випа-док, вік, років

Конт-роль, вік, років

Випа-док, чоловік / жінка

Конт-роль, чоловік / жінка

Випа-док, трива-лість QRS, мс

Конт-роль, трива-лість QRS, мс

Дис-функ-ція ЛШ, пара-метри 3D-STE

Діссін-хронія ЛШ,  пара-метри  3D-STE

3D–STE систе-ма

Бал-NOS

Yang et al

2012

Китай

15

20

63 ± 8

59 ±8

9/6

13/7

167 ±28

81 ±11

LVEF

LVEDV

LVESV

Tmsv  -16-SD

Tmsv  -16-dif

Toshiba Artida system

with PST-30SBT probe

13

Tanaka et al

2012

Японія

58     (збе-реже-ний    EF)

30 (реду-кова-ний

EF)

30

67 ±11

63 ±8

63 ±8

34/24

20/10

19/11

158 ±26

162 ±24

92 ±11

LVEF

LVEDV

LVESV

Глоба-льна LS

Глоба-льна CS

Глоба-льна RS

Toshiba Artida system

with PST-30SBT probe

10

Wen et al

2011

Китай

29 (stage A)a

37 (stage B)a

26 (stage C)a

15 (stage D)a

30

56 ± 11

59 ± 11

60 ± 14

64 ± 10

52 ± 10

19/10

23/14

19/7

19/11

NR

NR

LVEF

LVEDV

LVESV

Глоба-  льна LS

Глоба-льна CS

Глоба-льна RS

Toshiba Artida system

with PST-30SBT probe

15

Tatsumi et al

2011

Японія

32 (вузь-кий QRS)

22 (широ-кий QRS)

25

64 ±11

68 ±8

63 ±13

25/7

19/3

16/9

63 ±8

59 ±8

LVEF

LVEDV

LVESV

Tmsv-16-SD

Toshiba Artida system

with PST-30SBT probe

13

Duan et al

2011

Китай

28

32

49 ±12

49 ±13

24/4

20/12

63 ±8

59 ±8

LVEF

LVEDV

LVESV

Глоба-льна LS

Глоба-льна CS

Глоба-льна RS

Toshiba Artida system

with PST-30SBT probe

14

Tanaka et al

2010

США

54

10

49 ±12

35 ±5

41/13

NR

63 ±8

59 ±8

LVEF

Tmsv-  16-SD

Tmsv-  16-dif

Toshiba Artida system

with PST-30SBT probe

13

Qin et al

2010

Китай

29

34

48 ±12

47 ±12

24/5

27/7

63 ±8

59 ±8

LVEF

LVEDV

LVESV

Глоба-льна LS

Глоба-льна CS

Глоба-льна RS

15

Дані представлені як середнє ± SD, де це доречно. CS вказує циркулярну деформацію; LS ― поздовжню деформацію; NOS ― шкала Ньюкасл-Оттава; NR ― не повідомляється; RS ― радіальна деформація; STE ― спекл-трекінг ехокардіографія; Tmsv-16-dif ― максимальна різниця часу трекінгу пікової площі в 16 сегментах лівого шлуночка; і Tmsv-16-SD, стандартне відхилення часу трекінгу пікової площі в 16 сегментах лівого шлуночка, LVEF ―фракція викиду лівого шлуночка, LVEDV ― остаточний діастолічний об’єм лівого шлуночка, LVESV ― залишковий систолічний об’єм лівого шлуночка. Всі пацієнти, включені в досліження були згруповані у відповідності зі стадією хронічної серцевої недостатності згідно з рекомендаціями American College of Cardiology / American Heart Association guidelines.

table-1

Рис. 2. Форест-графік відмінностей в ФВЛШ (LVEF) (A), ЗСОЛШ (LVEDV) (В) і ЗСОЛШ (LVESV) (C) між пацієнтами з хронічною серцевою недостатністю і здоровими людьми при 3D спекл-трекінг ехокардіографії. SMD вказує на стандартизоване середнє розходження.

table-2

Рис. 3. Форест-графік відмінностей в стандартному відхиленні трекінгу пікової площі (Tmsv-16-SD; А) і максимальної різниці в часі трекінгу пікової площі (Tmsv-16- dif; В) в 16 сегментах ЛШ між пацієнтами з хронічною серцевою недостатністю і здоровими людьми при 3D спекл-трекінг ехокардіографії. SMD вказує на стандартизовану середню різницю.

Аналіз чутливості

Аналіз чутливості був проведений таким чином, щоб оцінити вплив кожного окремого дослідження на об’єднані дані, опускаючи індивідуальні дослідження. Результати аналізу чутливості показали, що жодне окреме дослідження значно не вплинуло на об’єднані дані для ФВЛШ, ЗДОЛШ і ЗСОЛШ, що вказує на статистично надійні результати. Хоча було виявлено різницю в показниках віку в одному з досліджень, проведених Tanaka та ін. аналіз чутливості підтвердив, що дані цього дослідження не мали ніякого впливу на об’єднані дані.

table-3

Рис. 4. Форест-графік відмінностей в глобальній поздовжньої деформації (LS; A), циркулярної деформації (CS, В) радіальної деформації (RS; C) між пацієнтами з хронічною серцевою недостатністю і здоровими людьми при 3D спекл-трекінг ехокардіографії. SMD вказує на стандартизовану середню різницю.

Оцінка необ’єктивності публікацій

Funnel plot («графік-воронка», обсяг вибірки) і тест лінійної регресії Егера були використані для оцінки необ’єктивності публікацій включених у дослідження. При оцінці форм «графіка-воронки» не було виявлено явної асиметрії (Рис. 5).

При аналізі тесту Егера також показано відсутність статистично значущої необ’єктивності публікацій для ФВЛШ (t = 0,84, р = 0,441), ЗДОЛШ (t = 0,75; р = 0,489) і ЗСОЛШ (t = 0,81, р = 0,452) .

ОБГОВОРЕННЯ

Точне визначення обсягу ЛШ, фракції викиду і сегментарних порушень руху серцевої стінки має велике значення для прийняття клінічних рішень і спостереження в динаміці. В даний час ехокардіографія є найбільш часто використовуваним методом для отримання такої інформації. Різноманітність ехокардіографічних методик для оцінки функції ЛШ у пацієнтів із захворюваннями серця були розроблені для того, щоб подолати суб’єктивний характер візуальної інтерпретації динаміки ЛШ на ехокардіографічній картинці. Спекл-трекінг ехокардіографія ― кут-незалежна техніка кількісного аналізу руху стінки міокарда, яка може дати кількісну оцінку обертання і скручування ЛШ. Крім того, було виявлено, що ця техніка ефективна для кількісної оцінки глобальної та регіонарної функції ЛШ, використовуючи параметри, такі як деформація міокарда, схеми руху ЛШ і дисинхронія.

Тривимірна спекл -трекінг ехокардіографія (3D strain) ― відносно новий метод визначення регіонарної деформації міокарда та кількісної дисинхроніі, який є надійною технікою, що уникає кута падіння, і робить його потужним методом оцінки дисфункції ЛШ. Техніка, яка використовується в 3D спекл-трекінг ехокардіографії, долає недоліки двомірної спекл-трекінг ехокардіографії, яка часто схильна до обох геометричних викривлень і використовує укорочені апікальні зображення для оцінки глобальної та регіонарної функції ЛШ. Тривимірні зображення спекл-трекінг ехокардіографії базуються на використанні повних обсягів, що при наступній обробці дозволяє уникнути отримання укорочених зображень, при цьому спекл-трекінг здійснюється протягом усього обсягу сканування, що дозволяє кількісно оцінити рух тканини незалежно від напрямку самого руху. Нещодавно розроблений метод 3D спекл-трекінг ехокардіографії може бути застосований клінічно для оцінки функції ЛШ та аномалій регіонарного руху його стінки (наприклад, редукувана функція міокарда при ішемії, діастолічна функція у хворих з хронічною серцевою недостатністю і серцевою дисинхронізацією) для прогнозування реакції на ресинхронізуючу терапію.

table-4

Рис. 5. «Графік-воронка» необ’єктивності публікацій для відмінностей в ФВЛШ (А), ОДОЛШ (В) і ОСОЛШ (С) між хворими з хронічною серцевою недостатністю і контрольною групою при 3D спекл-трекінг ехокардіографії.

Хоча цей метод має багато переваг, він також має і ряд обмежень. Одне з обмежень техніки 3D спекл-трекінг ехокардіографії ― це його залежність від якості зображення: зокрема, його здатність визначати ендокардіальний кордон. Крім того, 3D спекл-трекінг ехокардіографія обмежена появою випадкового шуму і порівняно низькою часовою і просторовою здатністю. По-третє, відносно низька частота кадрів і низька часова здатність ― додаткові потенційні обмеження. Отримані вимірювання деформації при тривимірній спекл-трекінг ехокардіографії можуть бути недооцінені, оскільки частота кадрів в режимі реального часу 3D ехокардіографії недостатньо висока для того, щоб точно захопити всі фази серцевого циклу.

Наскільки нам відомо, мета-аналіз, щодо кількісної оцінки функції лівого шлуночка при 3D спекл-трекінг ехокардіографії у хворих з хронічною серцевою недостатністю, не проводився раніше. Тому наше дослідження буде корисним з точки зору розвитку нових ідей у 3D спекл-трекінг ехокардіографії в кардіологічній практиці. У цей мета-аналіз, були включені 7 досліджень типу випадок-контроль. У загальній складності ― 375 пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і 181 здорових людей. Результати мета-аналізу показали, що ФВЛШ у пацієнтів з ХСН була значно нижчою, ніж у контрольній групі, в той час як ОДОЛШ і ОСОЛШ у пацієнтів з ХСН були вищими, ніж у контрольній групі. Результати також показали, що пацієнти мали велику затримку в стандартному відхиленні часу трекінгу пікової площі та максимальну різницю часу трекінгу пікової площі в 16 ЛШ сегментах, ніж у групі контролю. У відповідності з нашими результатами, Li та ін. також підтвердили, що стандартне відхилення і максимальна різниця часу трекінгу пікової площі, одержувані за допомогою 3D спекл-трекінг ехокардіографії, були корисними і новими параметрами для виявлення дисинхроніі міокардіальної механіки ЛШ і оцінки реакції на кардіальную ресинхронізуючу терапію. Крім того, наш мета-аналіз показав, що глобальна поздовжня, циркулярна і радіальна деформація були також значно порушені у пацієнтів з ХСН у порівнянні з групою контролю. Надійність 3D спекл-трекінг ехокардіографії в оцінці регіонарної деформації ЛШ також була підтверджена Seo та ін. в експериментальному дослідженні на тваринах. Їх експериментальні результати показали, що 3D спекл-трекінг ехокардіографія дає прийнятні показники поздовжніх, циркулярних і радіальних компонентів деформації в порівнянні з одночасно записаними сономікрометричними даними. Площа трекінгу при 3D спекл-трекінг ехокардіографії дозволяє оцінити зміни у певній частині ЛШ і це дозволяє провести оцінку регіонарних рухів стінки міокарда. Helle-Valle та ін. також показали, що регіонарне обертання і скручування ЛШ може бути виміряне точно за допомогою 3D спекл-трекінг ехокардіографії, що передбачає новий ехокардіографічний підхід до кількісної оцінки систолічної функції ЛШ. Крім того, Thebault та ін. припустили, що 3D спекл-трекінг ехокардіографія може стати новим, швидким методом кількісної оцінки глобальної механічної дисинхроніі ЛШ у хворих з хронічною серцевою недостатністю після проведення терапії кардіоресинхронізаціі. Хоча більшість попередніх досліджень мали експериментальний характер, попередні результати показують, що 3D спекл-трекінг ехокардіографія може стати новим, дешевим, швидким, точним, неінвазивним і легко повторюваним методом для оцінки функції ЛШ у хворих з хронічною серцевою недостатністю.

Як і в інших мета-аналізах, наше дослідження також мало деякі обмеження і недоліки. Перше обмеження ― це відносно невеликий розмір вибірки, який, можливо, не забезпечує достатньою статистичною потужністю для оцінки клінічної ефективності 3D спекл-трекінг ехокардіографії для оцінки функції ЛШ у хворих з хронічною серцевою недостатністю. Крім того, три з семи досліджень, включених в мета-аналіз, були написані китайською мовою, а 6 досліджень були проведені в Азії, які можуть впливати на обгрунтованість і достовірність отриманих результатів через статистичні недостовірності. Таким чином, додаткові дослідження із залученням більших розмірів вибірки є, як і раніше, необхідними. По-друге, враховуючи ретроспективність дослідження, цей мета-аналіз може бути відкликаний або відзначений як недостовірний, через можливість впливу на достовірність наших результатів. По-третє, ми не порівнювали 3D спекл-трекінг ехокардіографію з іншими попередніми методами, а спроектували дослідження, як оцінку ефективності цього нового методу ехокардіографії. Крім того, відсутність доступу до вихідних даних, включених в огляд досліджень, обмежують подальшу оцінку потенційної ефективності 3D спекл-трекінг ехокардіографії для оцінки обертання і скручування ЛШ, регіонарної деформації і швидкості деформації, а також варіабельності між одним і декількома дослідниками. Нарешті, хоча всі учасники кожного дослідження були чітко визначені, з аналогічними критеріями включення, всі вони могли мати потенційні фактори, які не були прийняті до уваги і, що могли вплинути на наші результати. Таким чином, наші результати слід інтерпретувати з обережністю через потенційну неоднорідність досліджень. Крім того, необхідні дослідження з добре продуманою великою вибіркою, щоб підтвердити ці висновки.

На закінчення, даний мета-аналіз забезпечує додаткові докази того, що функція ЛШ у хворих з хронічною серцевою недостатністю може бути неінвазивно і об’єктивно виміряна за допомогою 3D спекл-трекінг ехокардіографії. Оцінка функції ЛШ з використанням 3D спекл-трекінг ехокардіографії забезпечує новий погляд на проблему, що стосується змін структури ЛШ, систолічної механіки, енергетики та скорочувальних резервів у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. Таким чином, ми рекомендуємо використовувати цей метод в якості ефективного неінвазивного діагностичного інструменту для виявлення хронічної серцевої недостатності. Однак потрібне проведення подальших додаткових, добре спланованих клінічних випробувань, для уточнення потенційного клінічного значення 3D спекл-трекінг ехокардіографії при серцевій недостатності та інших серцевих захворюваннях.

14.10.2019

Оксана

★ ★ ★ ★ ★

Написати відгук