Ім'я

Телефон

Ваш список бажань

Ваш список бажань пустий

Авторизуйтесь aбо зареєструйтесь щоб додавати товари в список бажань

Увійти Реєстрація

 1. Головна
 2.   /  
 3. Статті
 4.   /  
 5. ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

РЕЗЮМЕ

Еластографія молочної залози – це новий сонографічний метод візуалізації, котрий дозволяє отримати додаткову інформацію про стан органу на додаток до УЗД та мамографії. Метод еластографії дозволяє неінвазивно визначити щільність новоутворень. На сьогодні в клініці доступні два методи еластографії:  компресійний та метод зсувної хвилі.  Початкові дані про застосування цих методів в клінічній практиці свідчать, що ця методика може істотно поліпшити можливості диференційної діагностики доброякісних та злоякісних пухлин молочної залози, тим самим уникнути біопсій доброякісних новоутворень. У цій статті розглядаються основні положення цієї методики, вирішується питання як виконати обстеження та інтерпретувати отримане зображення, а також результати великих клінічних досліджень. Хоча методика еластографії достатньо проста, потрібні практичні навички для правильної інтерпретації отриманих даних. Ця стаття буде присвячена техніці та найпоширенішим помилкам, що виникають в роботі.

ВСТУП

Мамографія та ультрасонографія – діагностичні методи, які володіють найбільшою чутливістю при діагностуванні раку молочної залози. Проте, для обох методів існують певні обмеження. Коли мамографія виконується на ущільнених молочних залозах, то це часто дає помилково негативні результати.  УЗД – чутливий метод, який здатен виявити новоутворення, але часто щільні вузли є доброякісними, що свідчить про недостатню специфічність цього методу. Для того, щоб отримати високу специфічність, всі характеристики методу повинні бути у відповідності до стандартів BI-RADS Американського об’єднання радіологів. На жаль ці критерії провокують значну кількість хибно позитивних результатів. Це призводить до збільшення кількості біопсії та виявлення раку лише у 10–30 % випадків. Дуже часто біопсії виконуються пацієнтам з доброякісними новоутвореннями, що призводить до певного дискомфорту та збільшує витрати на діагностику.

Для того, щоб обійти ці обмеження та отримати більш точні характеристики уражень молочної залози, застосовується методика ультразвукової еластографії. Цей метод поєднує у собі техніку УЗД та основні фізичні принципи еластографії. УЗ еластографія – це неінвазивний метод, який дозволяє оцінити тканинні переродження, визначивши їх еластичність (щільність).

Еластографія виявилася досить специфічним методом для оцінки новоутворень в різних органах: молочній залозі, простаті, щитоподібній залозі, у лімфатичних вузлах та яєчках. Однак цей метод є все ще досить новим, і його роль у клінічній практиці все ще потрібно визначити.  Основною метою нашого огляду літератури є  визначити роль цього методу в діагностиці захворювань молочної залози.

ТЕХНІКА ЕЛАСТОГРАФІЇ

Еластичність – характеристика тканини або речовини, що призводить до її деформації при застосування зовнішньої сили та по закінченню дії цієї сили, еластичність дозволяє відновити первинну форму та розміри. Різні тканини мають різну еластичність.  Деформація тканин обернено пропорційна жорсткості матеріалу, і час повернення до початкової форми змінюється в залежності від гістологічного типу тканин. Загалом жирова тканина підлягає більш легкій деформації, а фіброзна тканина повертається до початкового стану повільніше ніж жирова або м’язова тканина.

В еластографії використовуються різні методи стиснення тканин (отримання зображення шляхом механічного стиснення тканин, та силового ультразвукового імпульсу (acoustic radiation force impulse (ARFI) та реєстрації швидкості зсуву у режимі реального часу), що є похідним від двох технічних рішень, які відомі як компресійний метод  та метод зсувної  хвилі.

Компресійний метод – метод стиснення тканин, що відбувається у напрямку поширення ультразвукового пучка. Найбільш поширений спосіб деформації тканин – це використання невеликої поздовжньої компресії/декомпресії рукою з  використанням звичайного датчика, і також як альтернатива – деформацію можна отримати за допомогою дихальних рухів.

Абсолютне значення поздовжньої деформації пропорційне інтенсивності стиснення, що застосовується. Проте сила стиснення невідома, тому деформація обчислюється виключно шляхом вимірювання радіочастотних змін уздовж осі датчика до і після стиснення. Ступінь деформації тканин перетворюється, щоб отримати зображення, яке називається еластограма. Неможливість визначити інтенсивність сили що застосовується, дозволяє розрахувати тільки співвідношення деформації різних тканин, а не абсолютну еластичність тканин. Ось чому метод компресійної еластографії дозволяє отримати якісні, а не кількісні результати.

Альтернативним рішенням зовнішньої компресії є застосування сили акустичного стиснення (acoustic radiation force impulse, ARFI), яка створюється за допомогою сфокусованого ультразвукового імпульсу.

ARFI можна використовувати двома різними способами. Якісний метод (як і компресійна еластографія) полягає у використання короткого ультразвукового імпульсу високої інтенсивності, що деформує тканину і створює статистичну карту (еластограму), яка дає інформацію про жорсткість тканин.  Інший метод є кількісним, де використовується сфокусований акустичний імпульс, який формує поперечні хвилі, що деформують тканини, що цікавлять дослідника. Основний імпульс генерує поперечні хвилі зсуву, що поширюються в навколишніх тканинах, далі за допомогою додаткових імпульсів визначається їх .

На відміну від ARFI, методика RSV (real-time shear velocity, реєстрація швидкості зсувної хвилі в реальному часі) в реальному часі дає інформацію про хвилі зсуву, що деформують тканину. Це можливо завдяки оригінальному технічному рішенню: одночасна генерація акустичного силового імпульсу та виявлення руху тканин шляхом реєстрації більше тисячі кадрів за секунду за допомогою спеціального датчика. Після того, як виміряні швидкості хвиль зсуву, утворюється двовимірне зображення, що представляє собою розподіл тиску зсуву. Точні значення жорсткості тканин визначаються в кПа. Метод ARFI та RSV забезпечують кількісні показники жорсткості (еластичності) тканин із меншим ступенем помилки.


ЕЛАСТОГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ 

Метод еластографії реального часу (компресійної еластографії), який найчастіше використовують в клініці, генерує зображення при компресії тканин. Компресійна еластографія може виконуватися на звичайному обладнанні для УДЗ з спеціальним програмним забезпеченням. Цей метод оцінює відносну еластичність тканин в ділянках, що  порівнюються. Створена еластограма, що накладається на УЗД, створює зображення в режимі реального часу з частотою 10-15 Гц.

Відображення в реальному часі дозволяє швидко оцінити ступінь ураження тканин. Просторова роздільна здатність компресійної еластографії, що = 1мм, залежить від ряду факторів, зокрема від тривалості та частоти УЗ імпульсу та розміру ділянок порівняння. Еластограма, яка відображає відносну еластичність тканин, створена як кольорова карта, де тканини з більшою жорсткістю зображені синім кольором, а тканини з меншою жорсткістю – червоним. Легкі відтінки основного кольору відображають різні ступені деформації та корелюють з динамічним діапазоном аналітичної системи. Деякі типи УЗ установок дозволяють генерувати зображення в одному кольорі, де тканини з меншою жорсткістю кодуються в світліший колір, а з високою жорсткістю – у темний колір. Незалежно від типу апарата, еластичність може варіюватися в залежності від типу тканини яка досліджується, розміру ділянок порівняння та прикладеного тиску.

Методика ARFI забезпечує якісне зображення у сірих відтінках, що показує відносну жорсткість тканин в досліджуваній області. З міркувань безпеки ARFI може створювати тільки статичні зображення, а не динамічні послідовності як RSV. Метод ARFI зображує поперечну хвилю зсуву, дає чисельні характеристики її швидкості і корелює створеному тиску в області тканин, що обстежуються. Слід підкреслити, що це значення вказує на жорсткість тканин тільки в тій області, що досліджується.

Цей метод RSV оцінює поширення хвилі зсуву і дає двовимірне зображення, яке показує розподіл жорсткості тканин у кольоровій гаммі (червоний колір свідчить про зону високої жорсткості, синій – про малу жорсткість, а зелений – про проміжний рівень еластичності). Технічне обладнання здатне генерувати еластографічне зображення із частотою 3-4/сек одночасно із УЗД зображенням. Коли досліджуються тканини з патологічною жорсткістю, максимальну та середню жорсткість і  стандартне відхилення також можна розрахувати. Отже, метод RSV забезпечує якісну та кількісну оцінку.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕЛАСТОГРАФІЇ

Еластографія заснована на тому припущенні, що щільність тканин збільшується із їхнім злоякісним переродженням. Krouskop та ін. повідомляють, що існують різні коефіцієнти еластичності в нормальних тканинах та злоякісних новоутвореннях у молочній залозі та простаті.

При діагностиці уражень молочної залози, еластографія дозволяє оцінити ступінь тканинної деформації (жирової, фіброзної, кістозної). Компресійна еластографія свідчить про те, що зазвичай доброякісні новоутворення легко деформуються, тоді як злоякісні переважно є жорсткими. На жорсткість злоякісних пухлин можуть впливати такі фактори, як фіброзні переродження, пухлинна інфільтрація інтерстиціальної тканини або інфільтрація внутрішньопротокового компоненту (карцинома in situ). І звичайно є винятки, наприклад пухлини із низьким ступенем злоякісного перетворення такі як медулярний, мукозний та папілярний рак, інфільтративна протокова карцинома, що зустрічається значно рідше.

Коли при дослідженні виявляються рідини та прості кісти, що не стискаються, вони не відображаються на компресійній еластографії. Проте артефакти можуть мати вигляд мішені або псевдотришарову структуру. У деяких кіст ефект звукового потоку отримується на відповідь ARFI.

Щодо хвиль зсуву при еластографії молочної залози, різна швидкість поширення цих хвиль буде спостерігатися в різних тканинах. Це дає змогу для диференціації середньої еластичності, виміряної в жировій тканині (3 кПа), паренхімі (45 кПа), доброякісних утвореннях (<80 кПа) та злоякісних переродженнях (> 100 кПа). Взагалі, чим жорсткіша тканина, тим більша швидкість з якою хвиля зсуву проходить через неї. Проте кісти дають значення швидкості 0, оскільки поперечні хвилі зсуву не поширюються у в’язких рідинах.

ЕЛАСТОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ

При компресійній еластографії оцінюються найбільш важливі характеристики: розмір та жорсткість тканини. Розмір вузлів на еластограмі більший, ніж в В-режимі УЗД. Це явище обумовлене тим, що існує розвиток тканинної фіброзної реакції, яка відбувається в багатьох пухлинах молочної залози. Відмінність лінійних розмірів В-режиму та еластографії наводить на думку, що це саме злоякісний процес. Існують різні системи/критерії оцінки щільності/еластичності, які базуються на наявності, розподілу та поширеності ділянок патологічної деформації тканин. Еластографічна оцінка дозволяє вибрати оптимальне лікування підозрілих чи доброякісних при звичайному УЗД уражень.

Itoh та ін. запропонували шкалу від 1 до 5, в залежності від ступеня деформації. 1 вказує на те, що вся ділянка ураження еластична (деформується), 2  – більша частина ураження еластична, менша – жорстка, 3  – ураження еластичне по периферії з жорстким центром, 4  – що все новоутворення жорстке, 5  – новоутворення та навколишні тканини жорсткі. Новоутвори, які відповідають критеріям 1-3 – вважаються доброякісними, 4-5 – злоякісними.

Під час багатоцентрового італійського дослідження було запропоновано іншу класифікацію, яка характеризує як щільні (солідні), так і кістозні новоутворення. Ця система також має 5 рівнів, 1 тип – тришарова структура (синій, зелений та червоні кольори на еластрограмі), характерна для кіст, 2 тип – це в основному еластичні новоутворення, 3 тип – новоутворення з кількома зонами жорсткості, 4 тип – більша частина новоутворення не деформується, щільна, 5 тип – щільне новоутворення з  жорстким переродженням оточуючих тканин, які візуалізуються синім кольором на еластограмі. 

Обидва методи оцінки не враховують об’єм грудей, глибину та діаметр пухлини. Вони вважаються точними, але вимагають інтеграції із результатами УЗД та мамографії.

Для того щоб зменшити оператор-залежність та покращити диференціацію доброякісних та злоякісних утворень деякі автори запропонували використовувати “індекс напруженості”– (strain ratio, strain index, SR). Його розрахунок заснований на визначенні середньої жорсткості(здатності до деформації), що вимірюється у новоутворенні та порівнюється із середньою жорсткістю в області здорової жирової чи залозистої тканини молочної залози. Цей індекс відображає відносну жорсткість новоутворень. Деякі дослідження показують, що середній показник деформації пов’язаний із ступенем злоякісного переродження, проте порівнювати дослідження важко через різні порогові значення індексу SR. Напівкількісний метод (зокрема компресійна еластографія) важко стандартизувати, що є певним недоліком.

Інтерпретація даних, отриманих шляхом ARFI, проводиться за допомогою тих самих характеристик, що і компресійної еластографії. Злоякісні пухлини є більшими у діаметрі на еластографії ніж на УЗД і вони зображуються у більш темних відтінках. Крім того цей метод забезпечує більш кращу візуалізацію країв вузлів, у порівняні з УЗД. Слід зауважити, що фіброаденоми гірше діагностуються методом ARFI ніж звичайним В-режимом УЗД, це тому що ці пухлини не відокремлені від сусідніх тканин (при ARFI), але в деяких випадках вони характеризуються вищою жорсткістю, ніж навколишні тканини.

Критерії жорсткості тканин засновані на трирівневій системі, що була нещодавно запропонована. Ця система оцінює, чи новоутворення, що виявлене при звичайному УЗД, підтверджене ARFI еластографією. Якщо діагноз злоякісного новоутворення підтверджено на ARFI, то воно відносить до 1 або 3 групи, в залежності від інтенсивності ехотіні (слабко чи сильно виражена), 2 група – діагноз не підтверджений на ARFI. Ураження, віднесені до груп 1-2 вважаються доброякісними, 3 група – злоякісними. Проте, на сьогодні ці критерії ще не були перевірені у великій групі пацієнтів.

Критерієм класифікації, що використовується в ARFI методі, є швидкість зсувної хвилі. Середня швидкість зсуву поперечних хвиль коливається від 4,49 до 8,22 м/с у злоякісних пухлинах та у доброякісних – від 2,25 до 3,25 м/с. Ці значення можуть відрізнятися в різних дослідженнях, що зумовлено розміром вузлів та їх гістологічним типом. Пороговим значенням, що забезпечує достатню специфічність та чутливість методу було запропоновано величину 3,065 м/с.

Запропоновані критерії RSV засновані на візуальній класифікації зображень та на вимірюванні індексу Young’s, що виражається в кПа. Для цього використовується чотирирівнева оцінка: 1 – що характеризується однорідним синім кольором та вказує на відсутність аномалій, 2 – наявність артефактів у вигляді вертикальних смужок, 3 – кольорова область, розташована на краю новоутворення, 4 – гетерогенна кольорова ділянка у центрі новоутворення. Тип 1 і 2 вважаються доброякісними, 3 і 4 підозра на злоякісність . Кількісна оцінка заснована на обчисленні індексу Young в області з більшою жорсткістю. Отримані результати : 42–45,3 ± 41.1 кПа – у доброякісних новоутвореннях, та 146 ± 40.05 кПа у злоякісних ураженнях. Деякі автори запропонували середнє значення, що б відділяло доброякісні та злоякісні пухлини, це 50 кПа.

Слід зазначити, що деякі типи пухлин з підвищеною жорсткістю не коректно кодуються в еластографічну карту, що не дозволяє виміряти індекс Young’s. Однак, більшість з них характеризуються збільшенням показників швидкості зсуву поперечної хвилі в оточуючих тканинах. Прості кісти легко класифікувати, тому що зсувні хвилі не поширюються на не в’язкі рідини і індекс еластичності = 0.

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Цей огляд літератури включає тільки ті дослідження, що мали позитивний внесок в клінічну практику.

Еластографічне дослідження в режимі реального часу

Itoh та ін. одні із першим опублікували клінічне випробування, яке було спрямоване на діагностичні можливості компресійної еластографії, де вивчалося 111 новоутворень (59 доброякісних та 52 злоякісних, які підтверджені гістологічно), розміром <30 мм в діаметрі. УЗ зображення були класифіковані у відповідності до критеріїв BI-RADS та у відповідності до 5 бальної шкали, яка була запропонована авторами. Середня оцінка еластичності при злоякісному ураженні була 4,2±0,9, коли при доброякісних утвореннях оцінка була 2,1±1. При використанні порогового критерію між 3 і 4 цієї методики досягнуто показників чутливості, специфічності та точності, що дорівнює 86,5%, 89,8%, 88,3% відповідно.  При порозі 4-5, отримано показники, відповідно: 71.2%, 96.6% та 84.7%.

Giuseppetti ін. оцінювали потенційну користь компресійної еластографії при вивченні 91 вузла (27 з яких виявилися доброякісними, а 64 – злоякісними, що підтверджено гістологічно) на основі Ueno системи оцінки, яка ідентична системі Itoh. Дані дослідження продемонстрували чутливість компресійної еластографії і її специфічність у 79% та 89% відповідно. Автори підкреслюють, що гістологічний тип та розмір пухлини мають безпосередній вплив на її еластичність.

Rizzatto ін. представили багатоцентрове дослідження, де вивчали ураження молочних залоз, які представлені 874 новоутвореннями (614 доброякісних та 260 злоякісних, підтверджених цитологічно), що були класифіковані за 5 ти бальною шкалою, розробленою Itoh. Вони виявили високу специфічність при виявленні доброякісних пухлин з негативним прогнозтичним показником у 98% пацієнтів, пухлини котрих були розміром  більшу 5 мм. Автори також визначили принципи належного використання компресійної еластографії та інтерпретації зображень.  

Zhi та ін. порівняли дані компресійної еластографії, УЗД та мамографії для диференціювання доброякісних та злоякісних новоутворень  у пацієнток із щільними молочними залозами. Вони вивчали 296 випадків, 209 з яких характеризувалися доброякісним процесом, 87 – злоякісним, з використанням системи оцінки, розробленою Itoh та ін. Еластографія досягла найвищої специфічності (95,7%), а відсоток хибно позитивних результатів був найнижчим у порівнянні з іншими методами (4,3%). Діагностична точність та позитивний прогнозтичний показник при еластографії  були вищі ніж при УЗД: 88,2% проти 72,6% і 87,1% проти 52,5% відповідно, в той час, коли чутливість, негативний прогностичний показник та рівень хибно негативних результатів були аналогічними до двох інших методик.  Найбільш помилково негативних результатів було одержано при діагностиці протокової карциноми в початковій стадії та інвазивного раку з великою центральною зоною некрозу. Поєднання компресійної еластографії та УЗД забезпечує високу чутливість (89,7%), точність (93,9%), специфічність (98,7%) і позитивне прогностичне значення (89,7%) та зменшення кількості хибнонегативних результатів (9,2%).

Barr та ін. представили результати багатоцентрового дослідження, яке було спрямоване на визначенні чутливості та специфічності методу компресійної еластографії, в ньому прийняли участь 635 пацієнток з новоутвореннями молочної залози (413 доброякісні та 222 злоякісні пухлини, що були гістологічно підтверджено). Критерієм дослідження була різниця в лінійних розмірах новоутворень, виміряні при еластографії та при звичайному В-режимі УЗД. При цьому були отримані наступні результати: загальна чутливість дорівнювала 98,6% та загальна специфічність – 87,4%. Чутливість та специфічність, отримані різними центрами дослідження, коливалися в межах 96,7- 100%, 66,7-95,4% відповідно. Зважаючи на високу чутливість при виявленні пухлин та різницю між даними, які були отримані в різних дослідницьких центрах, можна стверджувати, що це пов’язано із оператор-залежністю методики та  вимагає подальшої стандартизації обстеження. Chung та ін. також піднімали ці питання, твердячи про те, оператор-залежність може призводити до зниження ефективності методу та сповільнення його поширення.

Kumm та ін. в поєднанні даних кольорової еластографії та коефіцієнта деформації strain rate вивчали доброякісні новоутворення молочної залози для того, щоб зменшити число біопсій.  У дослідженні брали участь 310 пацієнтів із пухлинами молочної залози (223 доброякісні та 87 злоякісні, що було підтверджено гістологічно), чутливість цього методу дорівнювала 76% при кольоровій еластографії та 79% при вивченні показника strain rate, а специфічність 81% та 76% відповідно. Негативний прогностичний показник отриманий у 90% пацієнтів при обох методиках. Ці результати були нижчими, ніж результати, отримані в інших дослідженнях, що продемонструвало погану точність коефіцієнта деформації.

Yerli та ін. представили дослідження 78 новоутворів (62 доброякісні та 16 злоякісні, що було підтверджено гістологічно), діагностованих за допомогою УЗД та комперсійної еластографії, для того щоб оцінити користь від поєднання кольорової еластографії та коефіцієнта деформації strain rate для диференціювання доброякісних та злоякісних пухлин. Чутливість та специфічність оцінки за допомогою кольорової компресійної еластографії склали 80% та 95% відповідно, 87,5% та 72,6% при звичайному УЗД, та 80%  і 93% при аналізі показника strain rate. Використовувалося порогове значення 3.52 для strain rate  . Автори дійшли висновку, що поєднання напівкількісного методу оцінки (strain rate) з кольоровою еластографією не збільшує її точність.

МЕТОДИКА ARFI

Tozaki та ін. вивчали 40 пухлин (18 доброякісних та 22 злоякісні, які були підтверджені гістологічно) для визначення ефективності кількісної еластографії ARFI в оцінці щільних (солідних) новоутворень молочної залози. Класифікація була заснована на 3-х рівневій системі оцінки, 1 і 2 тип характеризували доброякісні пухлини, 3 – злоякісні процеси. Негативний прогностичний показник склав 100%, що наштовхнуло авторів до висновку, що цей метод є перспективним у діагностиці доброякісних новоутворень, особливо кіст без кістозного компоненту в В-режимі.

 Tozaki ін. провели ще одне дослідження у 50 хворих, проаналізувавши швидкість зсуву поперечних хвиль у здоровій та хворій молочній залозі за допомогою методу ARFI. Середня швидкість в підшкірній жировій клітковині та паренхімі залози була 2,66 м/с та 3,03 м/с відповідно. Середня швидкість зсуву поперечних хвиль в злоякісних пухлинах була значно вищою, ніж в доброякісних (4,46 м/с проти 2,68 м/с). У 23,5% пацієнтів, які страждали на злоякісні пухлини, було не можливо визначити швидкість зсуву поперечної хвилі. Автори підкреслюють, що метод ARFI може бути використаний для діагностики доброякісних пухлин, але подальші дослідження повинні оптимізувати цей метод.

Bai та ін. досліджували еластографію зсувної хвилі та ARFI для диференціації уражень молочної залози. Вони дослідили 143 пухлини (102 доброякісні та 41 злоякісні, що було підтверджено гістологічно), де виявили значну різницю між доброякісними (2,25 м/с) та злоякісними (5,96 м/с) пухлинами. Чутливість та специфічність були 75,6% та 95,1% відповідно. У 63,4% злоякісних новоутворень вимірювання швидкості зсуву поперечної хвилі було неможливим.

Швидкість зсуву поперечної хвилі в режимі реального часу (RSV)

Tozaki та ін. вивчали 100 випадків уражень пухлинами із гістологічною характеристикою для оцінки користі візуальної класифікації еластографічних зображень і вимірювання індекса Young’s для диференціювання доброякісних та злоякісних пухлин. Всі зображення були розділені на 4 типи: 1 та 2 типи були інтерпретовані як доброякісні, 3 і 4  – як злоякісні. Чутливість та специфічність цього методу були 91,3% та 80,6% відповідно. Середнє значення індексу Young’s склало 42 кПа та 146 кПа відповідно. Автори дійшли висновку, що поєднання цих двох методів може поліпшити діагностику щільних уражень молочної залози.

Athanasiou та ін. використали метод RSV для порівняння кількісного значення жорсткості тканин з гістологічним дослідженням 48 пухлин молочної залози (28 доброякісних та 20 злоякісних, що були гістологічно підтверджені) з середнім розміром біля 14,7 мм. Новоутворення були окультними на мамографії та ідентифікувалися за допомогою УЗД. Середня еластичність злоякісних пухлин склала 146,6±40,05 кПа, тоді як доброякісних – 45,3±41,1 кПа. При дослідженні кіст показник склав 0 кПа. Метод RSV був більш специфічний ніж УЗД (96% проти 63%), в той же час ці два методи представляли високу чутливість (95% та 96% відповідно). Кількісні показники, отримані при RSV дають додаткову інформацію в оцінці новоутворень молочної залози. Автори підкреслили, що існують деякі обмеження у визначенні еластичності карцином.

Evans і співавт. встановили середнє порогове значення еластичності, що дорівнювало 50 кПа для методи RSV, вивчивши 53 пухлини (23 доброякісні та 30 злоякісні, що було підтверджено гістологічно). Вони порівняли метод RSV та УЗД і отримали наступні результати: чутливість першого методу дорівнювала 97%, тоді як другого 87%, а специфічність 83% проти 78%. Позитивна прогностична цінність: 88% проти 84%, негативна прогностична цінність була 95% проти 82%, точність методів дорівнювала 91% проти 83%. Отже метод зсувної поперечної хвилі в реальному часі (RSV) має більш високу діагностичну точність ніж традиційне УЗД.

ВИСНОВКИ

Метод еластографії у поєднанні із УЗД  молочної залози привернув до себе увагу, оскільки він володіє високою специфічністю і високим негативним прогнозуванням можливого ракового переродження. Користь еластографії молочної залози була підтверджена при діагностиці малих новоутворень та кіст. Еластографія може зменшити потребу у проведенні біопсії новоутворень типу BI-RADS 3. Еластографія відіграє важливу роль у діагностиці утворень  <5 мм, які візуалізуються на УЗД, але є невидимими на мамографії, при цьому,  підвищена їх щільність може вимагати проведення біопсії, а не простого обстеження.

 Компресійна еластографія корисна в оцінці щільності тканин завдяки тому, що зображення відтворюється в режимі реального часу, що дозволяє одразу інтерпретувати отримані дані через наявність адекватних критеріїв діагностики. Вартість цього дослідження достатньо не висока, що зумовило широке застосування його в клінічній практиці. Однак метод має певні недоліки, такі як можливість лише якісної або напівкількісної характеристики пухлини, що при певних гістотипах та розмірах пухлини може давати неоднозначні дані. Важливим є також оператор-залежність методики.

Недоліки компресійної еластографії можуть компенсуватися за рахунок еластографії зсувної хвилі (shear wave) – ARFI та RSV, що є кількісним методом та забезпечує більш точну просторову оцінку щільності тканин. Проте цей метод також має певні недоліки, зокрема неможливість визначити швидкість зсуву поперечної хвилі в наджорстких пухлинах. В цьому випадку компресійна еластографія продемонструвала високу чутливість, що компенсує недоліки еластографії зсувної хвилі.

Враховуючи,що ці дві методики можуть доповнювати одна одну, вони повинні бути об’єднані, для компенсації своїх недоліків.  

Схожі статті
Демістифікація кіст яєчників, фото

Демістифікація кіст яєчників...

Втручання на органах опорно-рухової системи під ультразвуковим контролем: принципи і перспективи розвитку (Частина 2), фото

Втручання на органах опорно-рухової системи під ультразвуковим контрол...

Втручання на органах опорно-рухової системи під ультразвуковим контролем: принципи і перспективи розвитку, фото

Втручання на органах опорно-рухової системи під ультразвуковим контрол...

Особливості техніки та основні помилки в проведенні соногістерографії, фото

Особливості техніки та основні помилки в проведенні соногістерографії...

Ультрасонографія у діагностиці інфекцій сечовивідних шляхів у дітей, фото

Ультрасонографія у діагностиці інфекцій сечовивідних шляхів у дітей...

Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем (Частина II), фото

Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем (Частина II)...

Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем, фото

Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем...

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина II), фото

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина II)...

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина I), фото

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина I)...

Гострі захворювання органів калитки (Синдром гострої калитки), фото

Гострі захворювання органів калитки (Синдром гострої калитки)...

Тазовий біль: ультразвукове дослідження кишечника, фото

Тазовий біль: ультразвукове дослідження кишечника...

Нейросонографія: Інфекційні захворювання, пухлини та інші пошкодження, фото

Нейросонографія: Інфекційні захворювання, пухлини та інші пошкодження...

Нейросонографія: Вроджені аномалії, фото

Нейросонографія: Вроджені аномалії...

Методика уникнення пасток при трансвагінальній сонографії жіночого тазу, фото

Методика уникнення пасток при трансвагінальній сонографії жіночого таз...

Ультразвукове дослідження слинних залоз, фото

Ультразвукове дослідження слинних залоз...

Клінічні проблеми і методи візуалізації, необхідні для діагностики причини блювоти у новонародженого або дитини молодшого віку, фото

Клінічні проблеми і методи візуалізації, необхідні для діагностики при...

Ультразвукове дослідження легень може бути безпечною альтернативою рентгенографії грудної клітки у діагностиці пневмонії у дітей, фото

Ультразвукове дослідження легень може бути безпечною альтернативою рен...

Сонографічна оцінка гострої патології ока, фото

Сонографічна оцінка гострої патології ока...

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультразвукової еластографії печінки. Частина 2: Захворювання печінки, фото

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультразв...

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультразвукової еластографії печінки, фото

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультраз...

Ультразвукова візуалізація наднирників у дітей, фото

Ультразвукова візуалізація наднирників у дітей...

Еластографія – неінвазивний метод оцінки еластичності тканин в онкології, фото

Еластографія – неінвазивний метод оцінки еластичності тканин в онколог...

Еластографія підшлункової залози, фото

Еластографія підшлункової залози...

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз тканини і нирковий кровообіг на швидкість зсуву хвилі?, фото

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз ...

«Вогнищева тиреоїдна пожежа» на кольоровій доплерографії: специфічна особливість вогнищевого тиреоїдиту Хашимото, фото

«Вогнищева тиреоїдна пожежа» на кольоровій доплерографії: специфічна о...

Можливість використання ультразвуку високої частоти для оцінки нейропатії нервових закінчень у хворих із синдромом діабетичної стопи, фото

Можливість використання ультразвуку високої частоти для оцінки нейропа...

Фактори, пов’язані з неможливістю отримати надійні вимірювання жорсткості печінки за допомогою акустичної променевої імпульсної еластографії ARFI – когортне дослідження 1031 пацієнтів, фото

Фактори, пов'язані з неможливістю отримати надійні вимірювання жорстко...

Внутрішньоутробний розвиток умбілікально-портальної венозної системи: дво- та тривимірне ультразвукове дослідження, фото

Внутрішньоутробний розвиток умбілікально-портальної венозної системи: ...

Зв’язок параметрів доплеру з ознаками плацентарної гіпоперфузії при вагітності малим для гестаційного віку плодом, пізня маніфестація, фото

Зв’язок параметрів доплеру з ознаками плацентарної гіпоперфузії при ва...

Пренатальна оцінка зрілості легень плода на 3-D УЗД, фото

Пренатальна оцінка зрілості легень плода на 3-D УЗД...

Віртуальна лапароскопія: перший досвід застосування тривимірної ультрасонографії FLY THRU з метою оцінки особливостей поверхні печінки, фото

Віртуальна лапароскопія: перший досвід застосування тривимірної ультра...

Практичні рекомендації ISUOG: використання доплерівського картування в пренатальній діагностиці, фото

Практичні рекомендації ISUOG: використання доплерівського картування в...

IETA Оцінка ендометрію та визначення ризику розвитку раку ендометрію за бальною системою (REC score), фото

IETA Оцінка ендометрію та визначення ризику розвитку раку ендометрію з...

ТИМУС, ЯК МАРКЕР ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ЗАПАЛЕННЯ, фото

ТИМУС, ЯК МАРКЕР ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ЗАПАЛЕННЯ...

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД СОНОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ОРГАНІВ ТАЗУ У ЖІНОК З ПІДОЗРОЮ НА ЕНДОМЕТРІОЗ: КОНСЕНСУСНИЙ ПОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ ГРУПИ АНАЛІЗУ ЕНДОМЕТРІОЗУ, фото

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД СОНОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ОРГАНІВ ТАЗУ У ЖІНОК З ПІДОЗРОЮ ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ТОНКОГОЛКОВОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ БІОПСІЇ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, ЩО НЕ ПАЛЬПУЮТЬСЯ, 1-2 СМ В ДІАМЕТРІ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ТОНКОГОЛКОВОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ БІОПСІЇ ВУЗЛІВ ...

«ПІДВОДНІ КАМЕНІ» В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ, фото

«ПІДВОДНІ КАМЕНІ» В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ СОННОЇ АРТЕРІ...

НЕ-ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПУХЛИНИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ, фото

НЕ-ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПУХЛИНИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ...

NIPT: НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФЕТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, фото

NIPT: НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФЕТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ...

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ПЛОДУ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ, фото

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ПЛОДУ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА РУБЦЯ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ, ПОРІВНЯННЯ ОДНОРЯДНОГО ТА ДВОРЯДНОГО ШВА: КОГОРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА РУБЦЯ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ, ПОРІВНЯ...

ВИМІРЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ПЕЧІНКИ І СЕЛЕЗІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФІЇ ARFI ДЛЯ НЕІНВАЗИВНОЇ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ І ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН СТРАВОХОДУ У ПАЦІЄНТІВ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В, фото

ВИМІРЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ПЕЧІНКИ І СЕЛЕЗІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФІЇ ...

УСПІШНА ФЕТОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ ВИСОКОЇ ОБСТРУКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПІД КОНТРОЛЕМ УЗД, фото

УСПІШНА ФЕТОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ ВИСОКОЇ ОБСТРУКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПІД ...

ДЗЕРКАЛЬНІ АРТЕФАКТИ В ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ: ВИПАДОК ВИЯВЛЕННЯ ПЛОДА “ПРИВИДА”, фото

ДЗЕРКАЛЬНІ АРТЕФАКТИ В ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ: ВИПАДОК ВИЯВЛЕННЯ ПЛО...

SPINA BIFIDA, фото

SPINA BIFIDA...

ДОПЛЕРОМЕТРІЯ МАТКОВИХ АРТЕРІЯХ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМСІЇ, фото

ДОПЛЕРОМЕТРІЯ МАТКОВИХ АРТЕРІЯХ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ ДЛЯ ВИЯ...

КОМБІНОВАНЕ ТРИВИМІРНЕ ОБ’ЄМНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ У АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ З АКЦЕНТОМ НА HDLIVE ТЕХНІКУ, фото

КОМБІНОВАНЕ ТРИВИМІРНЕ ОБ'ЄМНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ У АКУШЕРСТВІ ...

ТРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ СЕРЦЯ ПЛОДА, фото

ТРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ СЕРЦЯ ПЛОДА...

ТРИ- І ЧОТИРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ НОРМАЛЬНИХ І АНОМАЛЬНИХ ПЛОДІВ: ІЛЮСТРОВАНЕ ЕСЕ, фото

ТРИ- І ЧОТИРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ НОРМАЛЬНИХ І АНОМАЛЬН...

КЕРІВНИЦТВО ПО УЗД ДЛЯ ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ ІЗ ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ ZIKA ВІД ISUOG, фото

КЕРІВНИЦТВО ПО УЗД ДЛЯ ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ ІЗ ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ ZIKA ВІ...

РОЛЬ 3D УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КЛІНІЧНІЙ АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ: ДВАДЦЯТИРІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ, фото

РОЛЬ 3D УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КЛІНІЧНІЙ АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ: ...

УЛЬТРАЗВУКОВІ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ HDLIVE, фото

УЛЬТРАЗВУКОВІ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ HD...

НОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ HD LIVE У ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ З ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ВАГІТНОСТІ, фото

НОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ HD LIVE У ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГ...

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОНОЕЛАСТОГРАФІІ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ З Т2-ЗВАЖЕНОЮ ЕНДОРЕКТАЛЬНОЮ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЮ ТОМОГРАФІЄЮ У ВИЯВЛЕННІ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОНОЕЛАСТОГРАФІІ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ З Т2-...

КІСТОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК У ДІТЕЙ, фото

КІСТОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК У ДІТЕЙ...

ТРАНСПЕРІНЕАЛЬНА АНАЛЬНА CОНОГРАФІЯ СФІНКТЕРА В КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ХРОНІЧНИХ АНАЛЬНИХ ТРІЩИН, фото

ТРАНСПЕРІНЕАЛЬНА АНАЛЬНА CОНОГРАФІЯ СФІНКТЕРА В КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ХРО...

СТАТИЧНА І ДИНАМІЧНА УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ГРИЖ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ, фото

СТАТИЧНА І ДИНАМІЧНА УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ГРИЖ ЧЕРЕВНОЇ СТІН...

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ПІДОШОВНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ЗАДНЬОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВІДДІЛІВ СТОПИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ПІДОШОВНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ЗАДНЬОГО ТА СЕРЕДН...

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING – НОВОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING - НОВОГО МЕТОДУ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІСНУЮЧІ МЕТОДИ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІСНУЮЧІ МЕТ...

КОНТРАСТНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОУТВОРЕНЬ ПЕЧІНКИ, фото

КОНТРАСТНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОУТВОРЕНЬ ПЕЧІНКИ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ДОПЛЕРОГРАФІЯ ПРИ РЕНОВАСКУЛЯРНІЙ ГІПЕРТОНІЇ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ДОПЛЕРОГРАФІЯ ПРИ РЕНОВАСКУЛЯРНІЙ ГІПЕРТОНІЇ...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБ...

ПОРІВНЯННЯ НАДІЙНОСТІ МЕТОДІВ ПРОМЕНЕВОЇ АКУСТИЧНОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (ARFI, SIEMENS) І НАДЗВУКОВОЇ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (SSI, SUPERSONIC) ПРИ ВИМІРЮВАННІ ЖОРСТКОСТІ ПЕЧІНКИ, фото

ПОРІВНЯННЯ НАДІЙНОСТІ МЕТОДІВ ПРОМЕНЕВОЇ АКУСТИЧНОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ЯКОСТІ ПЕРШОЇ ЛІНІЇ ДІАГНОСТИКИ У ДІТЕЙ З ПІДОЗРОЮ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ЯКОСТІ ПЕРШОЇ ЛІНІЇ ДІАГНОСТИКИ У ДІТЕЙ З ПІДОЗРОЮ ...

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ХВИЛІ З ФІБРОЗОМ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ, фото

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ХВИЛІ З ФІБРОЗ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ГРИЖ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ГРИЖ...

НАСКІЛЬКИ КОРИСНІ ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ ARFI ЕЛАСТОГРАФІЇ, ЗАПРОПОНОВАНІ МЕТА-АНАЛІЗОМ, ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗНАЧНОГО ФІБРОЗУ ТА КОМПЕНСОВАНОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ?, фото

НАСКІЛЬКИ КОРИСНІ ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ ARFI ЕЛАСТОГРАФІЇ, ЗАПРОПОНОВАНІ М...

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬ...

ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЩІЛЬНИХ УТВОРЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ VIRTUAL TOUCH QUANTIFICATION І VIRTUAL TOUCH IQ, фото

ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЩІЛЬНИ...

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ОБ’ЄМУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПІЛОТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 139 КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ, фото

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ...

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ОБ’ЄМУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ І УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬО...

СУЧАСНІ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СЕРЦЕВОЇ МЕХАНІКИ, фото

СУЧАСНІ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СЕРЦЕВОЇ МЕХАНІКИ...

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТ...

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ARFI ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОТОВЩЕННЯ СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ І ДОБРОЯКІСНИХ ПРОЦЕСАХ, фото

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ARFI ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГ...

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЕЛАСТИЧНОСТІ ТКАНИН В МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЕЛАСТИЧНОСТІ ТКАНИН В МЕДИЧНОМУ Ц...

ЗСУВНОХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДИСФУНКЦІЇ, фото

ЗСУВНОХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДИСФУНКЦІЇ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПЕРВИННЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПЕРВИННЕ ДОСЛІДЖЕННЯ...

VIRTUAL TOUCH КВАНТИФІКАЦІЯ ТКАНИН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ АКУСТИЧНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE), фото

VIRTUAL TOUCH КВАНТИФІКАЦІЯ ТКАНИН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ АКУСТИЧ...

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИНИ VIRTUAL TOUCH TISSUE QUANTIFICATION І СТАНДАРТНОЇ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ РОЗМІРОМ МЕНШЕ 10 ММ, фото

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИНИ...

ВИКОРИСТАННЯ ARFI – АКУСТИЧНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ВИКОРИСТАННЯ ARFI – АКУСТИЧНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ...

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МЕТАСТАТИЧНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING, фото

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МЕТАСТАТИЧНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФ...

ДІАГНОСТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЄДНАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЧНОЇ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ ВИСОКОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ДІАГНОСТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЄДНАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЧНОЇ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА ...

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ – НОВА ТЕХНІКА ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ МІОКАРДА, фото

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ - НОВА ТЕХНІКА ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ МІОКАРД...

ЗНАЧЕННЯ VIRTUAL TOUCH ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН (VTI) І VIRTUAL TOUCH КВАНТИФІКАЦІЇ ТКАНИН (VTQ) В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ВУЗЛОВИХ УТВОРЕНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ЗНАЧЕННЯ VIRTUAL TOUCH ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН (VTI) І VIRTUAL TOUCH КВАНТ...

ПЕРЕВАГИ СОНОГРАФІЇ НАД КОМП’ЮТЕРНОЮ ТОМОГРАФІЄЮ У ДІАГНОСТИЦІ ГІПОВАСКУЛЯРНОГО РАКУ ПЕЧІНКИ, фото

ПЕРЕВАГИ СОНОГРАФІЇ НАД КОМП'ЮТЕРНОЮ ТОМОГРАФІЄЮ У ДІАГНОСТИЦІ ГІПОВАС...

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МІЖ ДОБРОЯКІСНИМИ ТА ЗЛОЯКІСНИМИ УТВОРЕННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ РОЗМІРОМ МЕНШЕ 1 СМ ЗА ДОПОМОГОЮ УЗ КОНТРАСТУ (CEUS), фото

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МІЖ ДОБРОЯКІСНИМИ ТА ЗЛОЯКІСНИМИ УТВОРЕННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗА...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОРГАНІВ І СТРУКТУР У ДИТИНСТВІ ТА ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОРГАНІВ І СТРУКТУР У ДИТИНСТВІ Т...

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИВИМІРНОЇ СПЕКЛ-ТРЕКІНГ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ (STRAIN)У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ: МЕТА-АНАЛІЗ, фото

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИВИМІРНОЇ СПЕК...

ЕЛАСТОГРАФІЯ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ТА ПЛАЦЕНТАРНА ДИСФУНКЦІЯ, фото

ЕЛАСТОГРАФІЯ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ТА ПЛАЦЕНТАРНА ДИСФУНКЦІЯ...

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 3Т І 7Т МРТ КЛІНІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ІМПУЛЬСІВ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА, фото

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 3Т І 7Т МРТ КЛІНІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ІМПУЛЬСІВ...

НЕПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: АНАЛІЗ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК ТА ОЦІНКА BI-RADS, фото

НЕПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: АНАЛІЗ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК ТА...

ОЦІНКА ТИПУ ПЕРФУЗІЇ ТА ЧАСУ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ПРИ КОНТРАСТНОМУ УЗД ПОСИЛЮЄ ТОЧНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗЛОЯКІСНИХ ТА ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН М’ЯКИХ ТКАНИН, фото

ОЦІНКА ТИПУ ПЕРФУЗІЇ ТА ЧАСУ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ПРИ КОНТРАСТНОМУ УЗД ПОСИЛ...

ЕКСТРАТЕСТИКУЛЯРНА СОНОГРАФІЯ КАЛИТКИ, фото

ЕКСТРАТЕСТИКУЛЯРНА СОНОГРАФІЯ КАЛИТКИ...

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СКРИНІНГ КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ З ПРИВОДУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СКРИНІНГ КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІ...

ГАЗ ПЕЧІНКОВОЇ ВОРIТНОЇ ВЕНИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОНОГРАФІЇ, фото

ГАЗ ПЕЧІНКОВОЇ ВОРIТНОЇ ВЕНИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИК...

НА ЩОРІЧНІЙ ЗУСТРІЧІ RSNA 2014 КОМПАНІЯ SAMSUNG ПРЕДСТАВИЛА НОВУ УЛЬТРАЗВУКОВУ СИСТЕМУ RS80A, фото

НА ЩОРІЧНІЙ ЗУСТРІЧІ RSNA 2014 КОМПАНІЯ SAMSUNG ПРЕДСТАВИЛА НОВУ УЛЬТР...

КОМПАНІЯ TOSHIBA ДОДАЛА ДВА УДОСКОНАЛЕНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ АПАРАТИ В СЕРІЮ APLIO, фото

КОМПАНІЯ TOSHIBA ДОДАЛА ДВА УДОСКОНАЛЕНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ АПАРАТИ В СЕРІЮ...

СОНОГРАФІЧНО КОНТРОЛЬОВАНІ ПРОЦЕДУРИ НА ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА, фото

СОНОГРАФІЧНО КОНТРОЛЬОВАНІ ПРОЦЕДУРИ НА ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА...

КОМПЛЕКСНА УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ РУКИ І ЗАП’ЯСТКА, фото

КОМПЛЕКСНА УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ РУКИ І ЗАП'ЯСТ...

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ, фото

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ...

ДЕСЯТЬ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ПОМИЛОК, ЯКИХ ВАРТО УНИКАТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ М’ЯЗОВО-СКЕЛЕТНОГО УЗД: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ, ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЗАЙТИ ДО ПРОЦЕДУРНОГО КАБІНЕТУ, фото

ДЕСЯТЬ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ПОМИЛОК, ЯКИХ ВАРТО УНИКАТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ М...

СОНОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПАХВОВИХ УТВОРЕНЬ, фото

СОНОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПАХВОВИХ УТВОРЕНЬ...

ЕНДОСОНОГРАФІЯ АНАЛЬНОГО КАНАЛА ТА ПРЯМОЇ КИШКИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ДУМКА КЛІНІЦИСТІВ ЩОДО СУЧАСНИХ ПОКАЗАНЬ, фото

ЕНДОСОНОГРАФІЯ АНАЛЬНОГО КАНАЛА ТА ПРЯМОЇ КИШКИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА АОРТИ І МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА АОРТИ І МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ...

ВТРУЧАННЯ В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ ТА ПОРОЖНИНІ ТАЗА ПІД УЗД КОНТРОЛЕМ. ОГЛЯД ВІД А ДО Я, фото

ВТРУЧАННЯ В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ ТА ПОРОЖНИНІ ТАЗА ПІД УЗД КОНТРОЛЕМ. ОГ...

АКУСТИЧНЕ ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВЕ (ARFI) УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКИХ ВОГНИЩЕВИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ, фото

АКУСТИЧНЕ ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВЕ (ARFI) УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКИХ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ...

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ З ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕКОМЕНДУЄ ЗАТВЕРДИТИ ПРЕПАРАТ VIZAMYL (FLUTEMETAMOL 18F INJECTION) ДЛЯ ПЕТ СКАНУВАННЯ БЕТА-АМІЛОЇДНИХ БЛЯШОК В ЄС, фото

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ З ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАНН...

НОВИЙ HIGH-TECH РУЧНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД КОМПАНІЇ PHILIPS МОЖЕ НАДАТИ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ КРОВІ ВІДРАЗУ, БЕЗ ЗАТРИМОК, фото

НОВИЙ HIGH-TECH РУЧНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД КОМПАНІЇ PHILIPS МОЖЕ НАДАТИ РЕЗУЛ...

ЕЛАСТОГРАФІЯ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ, фото

ЕЛАСТОГРАФІЯ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ...

АКУСТИЧНА ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ С: МІЖНАРОДНЕ БАГАТОЦЕНТРОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

АКУСТИЧНА ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ У ПАЦІЄНТ...

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS ПРЕЗЕНТУВАЛА НОВУ ПЕТ/КТ СИСТЕМУ – CELESTEION, фото

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS ПРЕЗЕНТУВАЛА НОВУ ПЕТ/КТ СИСТЕМУ – CELESTEION...

НОВА РЕВОЛЮЦІЙНА ПЕТ/МРТ СИСТЕМА, фото

НОВА РЕВОЛЮЦІЙНА ПЕТ/МРТ СИСТЕМА...

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ АКУСТИЧНИМ КІЛЬКІСНИМ АНАЛІЗОМ УЛЬТРАЗВУКОВИХ АМПЛІТУД ЕХОСИГНАЛІВ, фото

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ АКУСТИЧНИМ КІЛЬКІСНИМ АНАЛІЗОМ УЛЬ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ: ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ACOUSTIC STRUCTURE QUANTIFICATION (ASQ), фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ: ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД З ПРОГРАМНИМ З...

НОРВЕЗЬКЕ АГЕНТСТВО З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СХВАЛИЛО ВИКОРИСТАННЯ SONAZOID ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ, фото

НОРВЕЗЬКЕ АГЕНТСТВО З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СХВАЛИЛО ВИКОРИСТАННЯ SONAZOI...

КОМПАНІЯ GE ПІДНЯЛА МОЖЛИВОСТІ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

КОМПАНІЯ GE ПІДНЯЛА МОЖЛИВОСТІ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛ...

ОБ’ЄМНЕ КОЛЬОРОВЕ ДОПЛЕРІВСЬКЕ КАРТУВАННЯ (КДК) В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ПОКРАЩУЄ ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ХРОНІЧНОЇ МІТРАЛЬНОЇ РЕГУРГІТАЦІЇ, фото

ОБ'ЄМНЕ КОЛЬОРОВЕ ДОПЛЕРІВСЬКЕ КАРТУВАННЯ (КДК) В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ПОКРА...

3-МІРНЕ ОБ’ЄМНЕ СКАНУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЯК ДОПОВНЕННЯ ДО МАМОГРАФІЇ, фото

3-МІРНЕ ОБ'ЄМНЕ СКАНУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЯК ДОПОВНЕННЯ ДО МАМОГРАФІЇ...

ПРОСТІ ПРАВИЛА ДЛЯ УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНОЇ СУБКАТЕГОРИЗАЦІЇ НОВОУТВОРЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ BI-RADS-US-4, фото

ПРОСТІ ПРАВИЛА ДЛЯ УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНОЇ СУБКАТЕГОРИЗАЦІЇ НОВОУТВОРЕНЬ М...

ІН’ЄКЦІЇ В СУГЛОБИ ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІД УЛЬТРАЗВУКОВИМ КОНТРОЛЕМ, фото

ІН'ЄКЦІЇ В СУГЛОБИ ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІД УЛЬТРАЗВУКОВИМ КОНТР...

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРИХОВАНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ВОГНИЩ У МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ, ЗА ДОПОМОГОЮ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ З ПРИЦІЛЬНИМ УЛЬТРАЗВУКОМ: ПЕРСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРИХОВАНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ВОГНИЩ У МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ, ЗА ДОП...

ВАРИКОЦЕЛЕ: УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА В ПОВСЯКДЕННІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ, фото

ВАРИКОЦЕЛЕ: УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА В ПОВСЯКДЕННІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦ...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИТКОВОГО НЕРВА: НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ НА РОЗТИНІ ТРУПА І КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИТКОВОГО НЕРВА: НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ НА РОЗТИ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ В ОЦІНЦІ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ В ОЦІНЦІ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ...

ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ, фото

ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ...

ТРАНСВАГІНАЛЬНА ЕЛАСТОГРАФІЯ МІОМИ ТІЛА МАТКИ, фото

ТРАНСВАГІНАЛЬНА ЕЛАСТОГРАФІЯ МІОМИ ТІЛА МАТКИ...

ЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ VIRTUAL TOUCH IQ В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ VIRTUAL TOUCH IQ В УЛЬТ...

ЧИ МОЖНА ЗА ДОПОМОГОЮ ДОПЛЕРОГРАФІЇ АБО УЗД ІЗ ШТУЧНИМ КОНТРАСТУВАННЯМ ОТРИМАТИ ВАЖЛИВУ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРИРОДУ ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ?, фото

ЧИ МОЖНА ЗА ДОПОМОГОЮ ДОПЛЕРОГРАФІЇ АБО УЗД ІЗ ШТУЧНИМ КОНТРАСТУВАННЯМ...

ЧИ ПОТРІБНО ОБМЕЖИТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОПЛЕРОГРАФІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ВАГІТНОСТІ?, фото

ЧИ ПОТРІБНО ОБМЕЖИТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОПЛЕРОГРАФІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ТРИМЕС...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ КОМПЛЕКСУ ІНТИМА-МЕДІА СОННОЇ АРТЕРІЇ: ДЕТАЛЬНИЙ ОГЛЯД, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ КОМПЛЕКСУ ІНТИМА-МЕДІА СОННОЇ АРТЕРІ...

УЗД ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ У ПЕДІАТРІЇ, фото

УЗД ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ У ПЕДІАТРІЇ...

ПІДБІРКА ЦІКАВИХ ВИПАДКІВ ДОПЛЕРОГРАФІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ, фото

ПІДБІРКА ЦІКАВИХ ВИПАДКІВ ДОПЛЕРОГРАФІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖН...

СОНОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВРОДЖЕНИХ ТА НАБУТИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГРУДНОЇ КЛІТКИ У ПЕДІАТРІЇ, фото

СОНОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВРОДЖЕНИХ ТА НАБУТИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГРУДНОЇ КЛІТК...

ДОПЛЕРОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВЕН ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ, фото

ДОПЛЕРОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВЕН ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ...

АДЕНОМІОЗ, фото

АДЕНОМІОЗ...

Коментарі про статтю

До цієї статті поки немає коментарів
ВАШ КОМЕНТАР
Ім'я*
E-mail*
Коментар


Замовити товар

Уточнити ціну


Дякуємо за замовлення!

Наш менеджер відповість на Ваш запит найближчим часом.

Дякуємо!

Тема новин для підписки була змінена.

Повідомлення!

Виберіть тему для новин.

Повідомлення!

Невірний email або код.

Дякуємо за підписку!

Щотижня ми будемо ділитись з Вами актуальними новинами, медичними дослідженнями, порадами експертів і анонсами подій.
×

Станьте власником

Медичної кушетки

розіграш ексклюзивної медичної кушетки буде проведений на Міжнародному Медичному Форумі, який пройде в Києві з 25 по 27 квітня.

Хочу кушетку

Підписуйтесь на нашу розсилку!
Дізнавайтесь про головне першими!👆

Ми ділимося актуальними новиними, науковими дослідженнями та спеціальними пропозиціями.

Дякуємо!

Наш менеджер відповість на Ваш запит найближчим часом.

Дякуємо за коментар!!

Ваш відгук дуже важливий для нас!
На початок сайту