Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING – НОВОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

★ ★ ★ ★ ★

04.02.2016 "Статті"


ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL - Малюнок1Ультразвукове дослідження (УЗД) молочних залоз використовується для диференціальної діагностики між доброякісними і злоякісними ураженнями. Методика В-режиму широко застосовується для оцінки морфологічних особливостей таких як, наприклад, форма і край ураження. На жаль, В-режим УЗД страждає від варіабельної специфічності.

 КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

АВТОРИ:  Michael Golatta,1 Mirjam Schweitzer-Martin,1 Aba Harcos,1 Sarah Schott, 1 Christina Gomez,1 Anne Stieber,1 Geraldine Rauch,2 Christoph Domschke,1 Joachim Rom,1 Florian Schütz,1 Christof Sohn,1 and Jörg Heil 1

1 – відділення патології молочної залози, Гейдельберзький університет, Гейдельберг, Німеччина
2 – Інститут медичної інформатики біометрії і Гейдельберзький університет, Гейдельберг, Німеччина

Мета. Оцінити кількісну техніку virtual touch tissue imaging quantification (VTIQ) в якості нового методу еластографії, з погляду його внутрішньо- і міждослідницького узгодження та його здатності диференціювати доброякісні від злоякісних уражень молочної залози, в порівнянні і в поєднанні з ультразвуковим дослідженням (УЗД) молочної залози у В-режимі та оцінки системи даних BI-RADS (BI-RADS є абревіатурою Breast Imaging-Reporting and Data System – інструмент забезпечення якості діагностики, спочатку розроблений для використання при мамографії. Система є результатом спільних зусиль багатьох спеціалізованих установ, але опублікована і використовується Американським коледжем радіології).

Матеріали та методи. УЗД і VTIQ проводилися двома рентгенологами у 103 жінок із 104 ураженнями. При цьому оцінювалось внутрішньо- і міждослідницьке узгодження VTIQ. Було проведено порівняння площ під кривою робочої характеристики приймача, чутливості, специфічності, позитивної прогностичної цінності (ППЦ) і негативної прогностичної цінності (НПЦ) BI-RADS, VTIQ і поєднання отриманих даних.

Результати. П’ятдесят чотири з 104 уражень були злоякісними. Внутрішньодослідницьке узгодження було стабільним, і міждослідницьке узгодження показало сильну позитивну кореляцію (r = 0,93). Середні значення VTIQ в злоякісних ураженнях були значно вищими, ніж у доброякісних (7,73 м/с ± 1,02 проти 4,46 м/с ± 1,87; P <0,0001). Поєднання УЗД – BI-RADS з оптимальним пороговим значенням для прийняття клінічного рішення – 5,18 м/с дали чутливість 98%, специфічність 82%, 86% ППЦ та НПЦ 98%. Поєднання BI-RADS і VTIQ призводить до поліпшення ефективності дослідження. Висновок. VTIQ має високу надійність і відтворюваність. Існує значна різниця в показниках середньої максимальної швидкості в доброякісних і злоякісних ураженнях. Додавання VTIQ до оцінки BI-RADS покращує специфічність дослідження.

1. Введення

Ультразвукове дослідження (УЗД) молочних залоз використовується для диференціальної діагностики між доброякісними і злоякісними ураженнями. Методика В-режиму широко застосовується для оцінки морфологічних особливостей таких як, наприклад, форма і край ураження. На жаль, В-режим УЗД страждає від варіабельної специфічності.

Більш новою розробкою є еластографія, яка може вимірювати жорсткість тканини. За останні кілька років різні дослідження оцінювали різні методи еластографії, показуючи, що вона має ту ж діагностичну ефективність, що і В-режим УЗД, і в поєднанні з В-режимом УЗД може значно поліпшити диференціальну діагностику доброякісних і злоякісних уражень. Оскільки злоякісні ураження часто змінюють жорсткість тканини, основна гіпотеза всіх методів еластографії полягає в тому, що злоякісна тканина жорсткіша, ніж доброякісна. Це є умовою, яка допомагає відрізнити їх.

Перші дослідження компресійної еластографії показали ряд недоліків; найбільш значущим є міждослідницька варіабельність отримання зображення та інтерпретації даних, а також якісна оцінка деформації. Незважаючи на ці обмеження, точність еластографії була, принаймні, така ж хороша, як і стандартне УЗД молочної залози у В-режимі та оцінки системи даних (BI-RADS), яка забезпечує стандартизацію термінології для опису ультразвукових характеристик пухлин, їх оцінки і формулювання рекомендацій. З метою поліпшення якості діагностики повинні вирішуватися проблеми показників чутливості, специфічності, прогностичної цінності, незалежності дослідника і відтворюваності. Однією із можливостей поліпшити діагностичну точність еластографії був би високо відтворюваний кількісний метод, який можна було б об’єктивно порівнювати. Кількісний метод virtual touch tissue imaging quantification (VTIQ) має технічний потенціал подолання обмежень попередніх підходів до компресійної еластографії, бо він розроблявся так, щоб бути менш залежним від радіолога, бути легко відтворюваним, а його результати – абсолютні значення жорсткості тканини в зоні дослідження.

Метою даного дослідження є проспективна оцінка цього нового кількісного методу virtual touch tissue imaging quantification (VTIQ), з погляду його внутрішньо- і міждослідницького узгодження та його здатності диференціювати доброякісні від злоякісних уражень молочної залози, в порівнянні з ультразвуковим дослідженням молочної залози у В-режимі та оцінки системи даних (BI-RADS), а також при поєднанні обох методів.

2. Матеріали та методи

2.1. Virtual Touch Tissue Imaging Quantification (VTIQ).

Virtual touch tissue imaging quantification (SIEMENS Medical Solutions, Mountain View, КА, США) є новою еластографічною технікою. На початку свого розвитку еластографія покладалася на ручну компресію і декомпресію, яку надавав сам дослідник. Для поліпшення дослідницької незалежності і відтворюваності, компресія тканини автоматизована у техніці VTIQ. Датчик генерує поздовжній поштовховий імпульс, який викликає мінімальне локалізоване переміщення, і це реєструється відстежуючим імпульсом. Таким чином, у порівнянні з іншими наявними еластографічними методами вимірювання поширення зсуву хвиль, індукований автоматизований поштовховий імпульс є найбільш стандартизованою і незалежною від дослідника технікою. Для проведення VTIQ ми використовували 9MHz датчик (9L4 Siemens) із здатністю генерувати низькочастотний поздовжній поштовховий імпульс. Поштовховий імпульс викликає зрушення хвиль, які поширюються перпендикулярно до ультразвукового променю. VTIQ вимірює швидкість перпендикулярних зсувних хвиль шляхом детектуючих імпульсів. Оскільки швидкість зсувних хвиль, що поширюються через тканину, пропорційна жорсткості тканини, колірне кодування досліджуваної зони (region of interest – ROI) дає інформацію про жорсткість тканини. Швидкість зсуву хвилі може бути кількісно виміряна в метрах в секунду (м/с) в межах ROI, до 8,40 м/с. Ручна попередня компресія тканини змінює еластичність і робить тканину більш жорсткою. Таким чином, щоб отримати найбільш відтворювані та оптимальні зображення, важливо звести до мінімуму попередню компресію. Через те, що поперечні хвилі не можуть розповсюджуватися в рідких середовищах, сигнал не може бути виміряний, наприклад, в кістах.

2.2. Пацієнти та дизайн дослідження.

Пацієнти, що брали участь у дослідженні, були спрямовані в спеціалізовану клініку діагностики раку молочної залози для того, щоб уточнити клінічні симптоми або відхилення на вже отриманих зображеннях. Перед скануванням VTIQ, жінки піддавалися стандартній клінічній візуалізації. Цей процес включав в себе клінічне обстеження, УЗД і мамографію, якщо були клінічні показання. Оцінка BI-RADS завершувалася після стандартного огляду всіма фахівцями і до застосування VTIQ. VTIQ є методом абсолютного вимірювання, яке не може залежати від попередньої оцінки BI-RADS. Тому ця методика може виконуватися одним і тим самим експертом без ризику можливої помилки.

Після обстеження жінки у віці 18 років або старші, з вогнищевими ураженнями молочної залози, з оцінкою BI-RADS від 3 до 5 при стандартному УЗД, були запрошені для участі в дослідженні. З травня по серпень 2012 року, в цілому 125 пацієнтам було проведено скринінгове дослідження. Двадцять два пацієнти відмовилися від участі у дослідженні або проведенні біопсії. У загальній складності 103 пацієнти зі 104 ураженнями дали інформовану згоду для проведення дослідження з використанням VTIQ.

У 100 ураженнях, які класифіковані як BI-RADS 3, 4a, 4b, 4c або 5, проводилася товстоголкова біопсія під ультразвуковим наведенням (BIP HistoCore 14G). У цих випадках гістологічний результат був використаний як золотий стандарт. Чотири кісти, які класифіковані як BI-RADS 3, були аспіровані. У цих випадках клінічний діагноз був використаний, як золотий стандарт. Для цього дослідження біопсія була критерієм включення. Всі пацієнти досліджувалися за допомогою ультразвукової системи ACUSON S3000, яка оснащена програмним забезпеченням VTIQ (SIEMENS Medical Solutions, Mountain View, CA, США). Кожен пацієнт був оглянутий консультантом, який спеціалізується на візуалізації молочних залоз і недосвідченим фахівцем (новачком). Обидва фахівці пройшли підготовку з УЗД під керівництвом експерта компанії SIEMENS. До проведення дослідження 25 пацієнтів були обстежені за допомогою VTIQ, які не були включені в дослідження, щоб уникнути впливу браку досвіду на результати дослідження.

Покроково консультант обирав проекцію вогнища ураження в його найбільшому вимірі 9MHz датчиком у B-режимі, потім підлаштовував розмір вимірювальної рамки VTIQ, включаючи вогнище ураження і навколишні тканини. Для VTIQ перший спеціаліст (консультант) вимірював максимальну швидкість в межах ураження, обираючи при цьому ROI. У деяких випадках високі показники швидкості були в зоні кільця, що оточує ураження, і в цих випадках вимірювання проводилися в зоні цього кільця. Вимірювання швидкості ураження повторювалося п’ять разів. Другий набір з п’яти VTIQ вимірювань проводився другим фахівцем (новачком) таким же чином, з метою перевірки надійності та дослідницької незалежності VTIQ. Ми навмисне обрали недосвідченого 2-го фахівця для оцінки впливу досвіду на УЗД молочної залози при виконанні VTIQ.

2.3. Статистичний аналіз.

Цей експеримент має дослідницький характер. Всі статистичні аналізи носять описовий характер. Статистичні тести і отримані значення P не піддаються поправці для множинного порівняння і тому можуть бути витлумачені тільки описово. Спочатку досліджувана когорта була описана значеннями емпіричного розподілу. Були прораховані залежність шкали рівнів від змінної, середнє і стандартне відхилення, медіана і квартилі, мінімум і максимум, абсолютні та відносні частоти. На другому етапі оцінювали між- і внутрішньодослідницьке узгодження. Для розрахунку внутрішньодослідницького узгодження, значення VTIQ п’яти вимірювань кожного експерта порівнювали шляхом підрахунку діапазону цих значень (мінімальне значення – максимальне значення). Діапазон в зоні нуля, таким чином, відповідав повному узгодженню, у той час,  як діапазон більше нуля показує, що п’ять вимірів – різні. Середній діапазон всіх пацієнтів і відповідне стандартне відхилення розраховували для обох фахівців. Для оцінки міждослідницького узгодження, середні значення п’яти вимірів порівнювали між 1-м і 2-м фахівцями. Був розрахований коефіцієнт кореляції Пірсона і встановлена відповідна ортогональна лінія регресії. Крива, близька до 1 і константа, близька до нуля, таким чином відповідали хорошому узгодженню між дослідниками.

Для оцінки діагностичної точності VTIQ і BI-RADS був виконаний аналіз кривої робочої характеристики приймача (РХП) для кожного із діагностичних способів. Було встановлено оптимальне порогове значення з урахуванням чутливості і специфічності, але з упором на чутливість, у зв’язку з її високою клінічною значимістю. Більше того, були розраховані позитивні і негативні прогностичні значення. Ці статистичні значення ефективності дослідження є специфічними для вивчення популяції і можуть бути використані тільки для порівняння різних методик (BI-RADS, VTIQ, і поєднання VTIQ і BI-RADS). Зокрема, не може бути проведено порівняння специфічності з іншими дослідженнями, оскільки в наше дослідження включено лише кілька BI-RADS 3 і відсутні BI-RADS 2, на відміну від інших подібних досліджень (див. Розділи 3 і 4). Для оцінки поліпшення точності діагностики шляхом об’єднання VTIQ і BI-RADS був проведений логістичний регресійний аналіз. При використанні моделі логістичної регресії, позитивні прогностичні значення можуть бути розраховані для кожної комбінації VTIQ і категорій BI-RADS. Таким чином, позитивні прогностичні значення можуть інтерпретуватися, як функція VTIQ і BI-RADS, отримана в результаті перетворення двох змінних в одномірний простір. В результаті чого може бути виконаний розширений аналіз кривої РХП на підставі позитивної прогностичної функції для того, щоб безпосередньо порівняти поліпшення результатів дослідження при комбінації VTIQ і BI-RADS, і BI-RADS самостійно.

Весь статистичний аналіз був виконаний за допомогою програмного забезпечення SAS JMP, версія 6.0.

 3. РЕЗУЛЬТАТИ

 3.1. Опис досліджуваної когорти.

Остаточний аналіз був заснований на 104 ураженнях молочної залози у 103 пацієнтів (середній вік 51 років ± 18.56, діапазон 20-89 років). Середній видимий розмір пальпованих уражень був 21 мм ± 10,06 (діапазон 7-53 мм) і непальпованих 13 мм ± 5,98 (діапазон 6-32 мм). Гістологічний аналіз показав 50 доброякісних (48,1%), із середнім розміром 18,1 мм ± 10,4 (діапазон 6-53 мм) і 54 злоякісних уражень (51,9%), із середнім розміром 17,7 ± 8,7 мм (діапазон 7-38 мм). У таблиці 1 показані абсолютні та відносні частоти кожної категорії BI-RADS, середнє значення і стандартне відхилення для значень VTIQ для обох експертів, і гістологічні діагнози отриманих доброякісних і злоякісних уражень молочної залози.

 Таблиця 1.

Абсолютні і відносні частоти кожної категорії BI-RADS і відповідні середні значення VTIQ в м/с.

Всього n = 104

Доброякісна, n = 50

Злоякісна, n = 54

BI-RADS

3

15 (14.4%)

15 (30%)

0 (0%)

4a

32 (30.8%)

29 (58%)

3 (5.6%)

4b

13 (12.5%)

4 (8%)

9 (16.7%)

Середня VTIQ, м/с, перший спеціаліст

6.16 ± 2.21

4.46 ± 1.87

7.73 ± 1.02

Середня VTIQ, м/с, другий спеціаліст

5.71 ± 2.37

3.82 ± 1.79

7.46 ± 1.24

 

3.2. Внутрішньо- і міждослідницьке узгодження.

Для кожного ураження розраховувався діапазон (максимум мінус мінімум) з п’яти вимірювань для 1-го експерта (консультант) і для 2-го експерта (новачок). Для 1-го експерта середній діапазон вийшов 1,05 м/с ± 0,85 – це вказує на те, що показники внутрішньодослідницького узгодження відхиляються від середнього приблизно на 1 одиницю виміру, в той час як для 2-го експерта середній діапазон склав 0,92 м/с ± 0,74, що відповідає попередньому з трохи кращим узгодженням.

Для того, щоб оцінити міждослідницьке узгодження, було проведено аналіз ортогональної регресії між середніми показниками двох експертів. У результаті лінія регресії мала ухил 1,07 і константу – 0,91, що вказувало на хороше узгодження, але при цьому рейтинг 2-го дослідника був систематично нижче, ніж для 1-го експерта. Коефіцієнт кореляції Пірсона був отриманий на рівні r = 0,93.

3.3. Диференціальна діагностика доброякісних і злоякісних уражень.

Доброякісні ураження мали середню швидкість зсуву хвилі 4,46 м/с ± 1,87, а злоякісні ураження 7.73 м/с ± 1,02, що значно більше (P <0,0001, Рис.1 (А) і 1 (В)).

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL - Малюнок2А

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL - Малюнок3А

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL - Малюнок4В

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL - Малюнок5В

Рис. 1: (А) Зображення у В-режимі і VTIQ 55-річної жінки відображають інвазивну часточкову карциному 0,9 см (G2). Максимальна швидкість зсуву хвилі – 8,40 м/с була виміряна в центрі ураження. (В) Зображення у В-режимі та VTIQ 20-річної жінки відображають фіброаденому 1,4 см. Максимальна швидкість зсуву хвилі 2,35 м/с була виміряна в центрі ураження.

 Діапазон середньої швидкості, виміряний в доброякісних і злоякісних ураженнях, показаний у вигляді блокових діаграм (Рис. 2). Значення середньої швидкості у обох експертів для кожної категорії BI-RADS показано в таблиці 2.

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL - Малюнок6

Рис. 2. Діапазон середніх швидкостей, які вимірювались в доброякісних (0 – 8,13 м/с) і злоякісних ураженнях (3.06-8.40 м/с).

Таблиця 2.

Значення середньої швидкості для кожної категорії BI-RADS в м/с для 1-го експерта. Значення для 2-го експерта наведені в дужках.

BI-RADS

Всього n = 104

Доброякісна, n = 50

Злоякісна, n = 54

3

3.13 ± 1.47 (2.90 ± 1.15)

3.13 ± 1.47 (2.90 ± 1.15)

4.89 ± 1.77 (4.01 ± 1.80)

5.93 ± 2.58 (5.26 ± 2.94)

4.78 ± 1.69 (3.88 ± 1.67)

4b

7.33 ± 1.33 (7.25 ± 1.39)

7.71 ± 0.93 (7.75 ± 0.73)

6.47 ± 1.83 (6.13 ± 1.98)

4c

7.61 ± 1.02 (7.37 ± 1.22)

7.83 ± 0.79 (7.63 ± 0.60)

5.81 ± 1.06 (5.24 ± 3.09)

5

7.87 ± 0.77 (7.50 ± 1.24

7.87 ± 0.77 (7.50 ± 1.24)

Згідно з аналізом кривої РХП, статистично рекомендоване оптимальне порогове значення, яке отримано шляхом максимізації суми чутливості і специфічності для VTIQ на основі значень п’яти вимірювань 1-го експерта, було 7,13 м/с, з чутливістю – 85% (46 з 54), і специфічністю – 92% (46 з 50). Для того, щоб поліпшити чутливість оптимального порогового значення для прийняття клінічних рішень, нижня межа частоти хибнонегативних результатів була прийнята на рівні 5,18 м/с. При цьому пороговому значенні чутливість склала 98% (53 з 54), специфічність 68% (34 з 50), позитивна прогностична цінність (ППЦ) 77% (53 з 69) і негативна прогностична цінність (НПЦ) 97% (34 з 35). Серед доброякісних уражень, 16 з 50 (32%) показали середню швидкість зсуву хвилі вище, ніж порогове значення 5.18 м/с, з діапазоном від 5,69 до 8,13 м/с. При злоякісних ураженнях, в одному з 54 випадків  (1,8%) відзначена більш низька середня швидкість – 3,06 м/с. За допомогою стандартної оцінки BI-RADS (з пороговим значенням BI-RADS 4а категорії, як показання для проведення біопсії) чутливість за визначенням складе 98% (у нашому дослідженні вона була 100%) і специфічність 30% (15 BI-RADS 3 категорії з 50 доброякісних випадків у нашій групі), ППЦ склала 61% (54 з 89), і НПЦ – 100% (15 з 15). Поєднання BI-RADS і VTIQ показали чутливість – 98% і специфічність – 82%, ППЦ – 86% (53 з 62) і НПЦ – 98% (41 з 42), (Таблиця 3).

Таблиця 3.

Порівняння чутливості, специфічності, ППЦ та НПЦ у співвідношенні із запропонованим клінічним пороговим значенням, стандартна оцінка BI-RADS і комбінація BI-RADS і VTIQ.

Порогове значення 5,18 м/с

BI-RADS

Комбінація VTIQ + BI-RADS

Чутливість

98%

98%

98%

Специфічність

68%

30%

82%

ППЦ

77%

61%

86%

НПЦ

97%

100%

98%

Площа під кривою РХП для VTIQ в індивідуальному виконанні була 0,94 і для BI-RADS – 0.96. Поєднання оцінки BI-RADS і VTIQ призвело до поліпшення диференціальної діагностики між доброякісними і злоякісними ураженнями (РХП = 0,98; P <0,0001, Рис 3).

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL - Малюнок7

image00_news

VTIQ + BI-RADS РХП = 0,98

VTIQ РХП = 0.94

Рис. 3. Аналіз кривої РХП VTIQ у самостійному виконанні та поєднання VTIQ і BI-RADS.

По вертикалі – істинно позитивна чутливість, по горизонталі – хибно позитивна специфічність. РХП – робоча характеристика приймача.

Двовимірний логістичний регресійний аналіз підтвердив висновок про те, що комбінація BI-RADS і VTIQ допомагають поліпшити прогноз патогістологічного результату ураження молочної залози (значення P моделі <0,0001).

4. Дискусія

Дотепер диференціальна діагностика пухлин молочної залози була заснована на B-режимі УЗД, яке страждає від низької специфічності. З точки зору можливості подолання низької специфічності і поліпшення внутрішньо- і міждослідницького узгодження при ультразвуковій діагностиці пухлин молочної залози, ми оцінили VTIQ як новий спосіб еластографії. Ми досліджували кількісні значення швидкості різних уражень молочної залози при VTIQ, оцінили діагностичну ефективність цієї техніки в якості самостійного методу і в поєднанні зі стандартною оцінкою BI-RADS.

Для того, щоб використовувати еластографію на регулярній основі в клінічній практиці, дуже важливою умовою є висока надійність. Показники внутрішньодослідницького узгодження для VTIQ мають високу позитивну кореляцію, навіть між досвідченим і недосвідченим фахівцями (r = 0,93). Відповідні дані також отримані при вимірюванні міждослідницького узгодження.

Два попередні дослідження, що поєднують різні техніки кількісної зсувнохвильової еластографії (SuperSonic Imagine, Aix-en-Provence, Франція) з ультразвуковою методикою В-режиму, показали схожі результати, що поліпшують специфічність, без втрати чутливості і збільшення площі під кривою РХП при комбінації цих двох методів. Показники внутрішньо- і міждослідницького узгодження попередніх досліджень показали високі коефіцієнти кореляції для зсувнохвильової еластографії (внутрішньодослідницький коефіцієнт кореляції – 0,87 і міждослідницький коефіцієнт кореляції – 0,87).

Щоб диференціювати доброякісні ураження від злоякісних, необхідно застосовувати порогове значення з високою чутливістю і специфічністю.

BI-RADS 3 категорії визначаються як доброякісні більш ніж у 98% випадків. Для порівняння, при VTIQ з оцінкою BI-RADS і комбінації цих двох способів, ми отримали чутливість обох методів на рівні 98%. Для VTIQ отримано граничне значення – 5,18 м/с з досягненням специфічності в 68%, в порівнянні з 30% для BI-RADS. Комбінація VTIQ в поєднанні з BI-RADS дала специфічність – 82%. Важливо відзначити, що абсолютні цифри не порівняні з іншими дослідженнями, оскільки вони специфічні для нашої досліджуваної когорти (наприклад, специфічність по відношенню до стандартної оцінки BI-RADS повинна бути нижчою, тому що по визначенню в нашій групі немає випадків BI-RADS 2 категорії, і лише кілька випадків BI-RADS 3 категорії були включені в дослідження). Але в цілому можна заявити, що VTIQ і поєднання VTIQ і BI-RADS покращують специфічність без втрати чутливості. Хоча чутливість в цілому і не зменшується, були відзначені поодинокі випадки, коли злоякісна пухлина мала м’яку структуру (характеризувалася низькою швидкістю) і, отже, може бути пропущена. У нашій групі був тільки один випадок інвазивної протокової карциноми, при якому визначалася швидкість – 3.06м/с. Що стосується 50 доброякісних уражень, то 16 з них мали вищу швидкість, ніж запропоноване порогове значення VTIQ. Рис. 2 показує діапазон значень для VTIQ при доброякісних ураженнях. Через дуже обмежене число включених у дослідження доброякісних уражень у В-режимі УЗД BI-RADS, випадки категорії 4В і 4С мали сильний вплив на відхилення середнього значення, що в результаті призвело до більш високих показників VTIQ у В-режимі УЗД BI-RADS категорії 4b, у порівнянні з 4с.

Berg та ін. показали аналогічні результати, пропонуючи порогове значення 5,2 м/с для диференціальної діагностики доброякісних і злоякісних уражень при додаванні еластографії до оцінки BI-RADS. Використання іншої зсувнохвильової техніки еластографії (Super-Sonic Imagine, Aix-en-Provence, Франція) у поєднанні з BI-RADS призвело до площі під кривою РХП між 0.962 та 0.982, що статистично значно перевершує і BI-RADS, і зсувнохвильову еластографію в самостійному виконанні. Поєднання VTIQ з BI-RADS в нашому дослідженні призвело до порівняльного результату РХП – 0,98.

Важко об’єктивно визначити кількість тиску, який додається при отриманні VTIQ даних. Наші результати показують систематичну відмінність між виміряними значеннями двох експертів, що відбивається в коливанні -0.91 при ортогональному регресивному аналізі. Це можна було б пояснити різною величиною тиску, який застосовувався двома експертами. Незважаючи на ці відмінності, ефективність застосування техніки у двох різних експертів була однаковою (РХК (експерт 1) = 0,94, у порівнянні з РХК (експерт 2) = 0,94).

У майбутньому дослідженні VTIQ можуть бути включені дані недавнього дослідження Barr та ін., які мали справу з першим напівкількісним підходом для вимірювання прекомпресії.

У зв’язку з версією програмного забезпечення, яке було доступне протягом нашого дослідження, вимірювання ROI було обмежено значенням 8,40 м/с. З часом можливі вимірювання до 10 м/с. Але навіть якщо цей варіант був би вже доступний, результати, що стосуються порогового значення, були б такими ж самими. Різниця лише полягала б у тому, що чотири випадки раку зі значенням 8,40 м/с, мали б більш високі показники, а значення для доброякісних пухлин залишилися б такими ж самими.

Для рутинного застосування VTIQ в клінічній практиці ми пропонуємо проводити дослідження й оцінку ураження молочної залози зі стандартизацією згідно BI-RADS категоріям. Після проведення оцінки ураження згідно категорії BI-RADS, додатково може бути виміряна швидкість зсуву хвилі ураження за допомогою VTIQ. Якщо отримано вимір вище або нижче діапазону ± 1 м/с порогового значення 5.18м/с, цей вимір є достатнім, і може бути використаний для підвищення або зниження категорії BI-RADS на 1 бал. Якщо виміряне значення знаходиться в межах цього діапазону, вимірювання слід повторити, щоб підтвердити це значення. Тим не менш, це дослідження було обмежено кількістю випадків, включених у дослідження. Щоб оцінити валідність підвищення або пониження категорії BI-RADS шляхом додавання методики VTIQ, необхідно більш об’ємне дослідження з великою кількістю випадків для кожної категорії BI-RADS.

 5. Висновок

VTIQ є досить надійним способом, згідно з отриманими результатами внутрішньо- і міждослідницького узгодження. Існує значна різниця середньої максимальної швидкості зсуву хвилі доброякісних і злоякісних уражень, що говорить про те, що злоякісні ураження є більш жорсткими. Додавання VTIQ при оцінці осередкової патології молочної залози покращує специфічність BI-RADS дослідження.

Купити УЗД апарат Siemens з технологією еластографії зсувної хвилі Ви можете у нас. Дізнатися більше про УЗД систему: ACUSON S2000

14.10.2019

Шевченко Григорий Тарасович

★ ★ ★ ★ ★

Написати відгук