Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ОБ’ЄМУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ І УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

03.08.2015 "Статті"


КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО - Малюнок1Автоматизований ультразвуковий сканер всього обєму молочної залози (ABVS) і ультразвукова еластографія (UE) показали ефективність в диференціальній діагностиці доброякісних і злоякісних уражень молочної залозиТим не менше, про поєднання цих двох методів, що застосовуються в діагностиці раку молочної залози, досі не повідомлялося. Метою даного дослідження є аналіз міжекспертної надійності та відтворюваності ABVS і UE, і порівняння діагностичної ефективності ABVS і UE, а також поєднання цих двох методів.

 Chaoli Xu, Shuping Wei, Yingdong Xie, Xiaoxiang Guan, Ninghua Fu, Pengfei Huang, Bin Yang

РЕЗЮМЕ

 Довідкова інформація

Автоматизований ультразвуковий сканер всього обєму молочної залози (ABVS) і ультразвукова еластографія (UE) показали ефективність в диференціальній діагностиці доброякісних і злоякісних уражень молочної залози. Тим не менше, про поєднання цих двох методів, що застосовуються в діагностиці раку молочної залози, досі не повідомлялося. Метою даного дослідження є аналіз міжекспертної надійності та відтворюваності ABVS і UE, і порівняння діагностичної ефективності ABVS і UE, а також поєднання цих двох методів.

Методи

Сорок один пацієнт (сорок шість уражень) пройшли обидва ABVS і UE дослідження. ABVS зображення були отримані шляхом медіального і латерального сканування кожної молочної залози і класифіковані згідно категорій BI-RADS на основі розподілу, розміру, форми, ехогенності та наявності мікрокальцифікатів уражень. UE зображенням були присвоєні бали еластичності відповідно до поширення деформації, викликаної легкою компресією. Статистика Kappa була використана для вивчення відтворюваності дослідження між експертами при ABVS і UE, кореляції між патогістологічним дослідженням і ABVS, UE, а також комбінації цих двох методів. Тест χ2 використовували для порівняння діагностичної ефективності серед цих трьох методів.

Два експерта, які не мали інформації про історії хвороб пацієнтів, оцінювали результати дослідження молочної залози незалежно.

Результати

Міжекспертна надійність при ABVS (κ = 0,62, 95% довірчий інтервал (ДІ): 0.44-0.80) і UE (κ = 0,65, 95% ДІ: 0.48-0.82) була істотною. З урахуванням результатів патології, коефіцієнт кореляції міжекспертної надійності був κ = 0,81 (95% ДІ: 0.64-0.98) для ABVS, κ = 0,77 (95% ДІ: 0.58-0.96) для UE, і κ = 0,90 (95% ДІ: 0.77-1.00) для комбінації ABVS і UE. Діагностична варіабельність знижувалася від UE до ABVS, і до комбінації ABVS з UE.

Діагностична точність, чутливість та специфічність для комбінації ABVS і UE були 95,7% (95% ДІ: 84.0-99.2), 100% (95% ДІ: 85.9-100) і 87,5% (95% ДІ: 60.4- 97 , 8), відповідно. При порівнянні діагностичної ефективності, ABVS в поєднанні з UE були ефективніші, або, принаймні, відповідали даним ABVS (точність 91,3% (95% ДІ: 78.3-97.2), чутливість 100% (95% ДІ: 85.0-1.00) , специфічність 77,8% (95% ДІ: 51.9-92.6)), або UE (точність 89,1% (95% ДІ: 75.6-95.9), чутливість 96,4% (95% ДІ: 79.8-99.8), специфічність 77,8% (95% ДІ: 51.9-92.6)), хоча збільшення ефективності не було статистично значущим.

Висновки

Обидва методи – ABVS і UE продемонстрували суттєву міжекспертну надійність з високою діагностичною ефективністю для диференційної діагностики доброякісних і злоякісних уражень молочної залози, а поєднання ABVS і UE сприяє поліпшенню точності діагностики і специфічності дослідження.


 ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 Рак молочної залози зустрічається у мільйонів пацієнтів по всьому світу і захворюваність продовжує збільшуватися. За даними Американського товариства раку, в 2013 році захворюваність на рак молочної залози була найвищою, із другою за частотою смертністю серед усіх ракових захворювань у розвинених регіонах світу (європейських і американських країн), в той же час в регіонах, що тільки починають розвиватися , захворюваність відносно низька, проте вона також продовжує збільшуватись. Виявлення та діагностика пухлин на ранніх стадіях, навіть мікрокарцином, шляхом інновації діагностичних технологій, може забезпечити надійну і своєчасну інформацію для клінічної діагностики та лікування.

Ультразвукове дослідження (УЗД) з можливістю оцінки тканини молочної залози було вперше описано майже 60 років тому, і зазнало багато технічних змін, у тому числі з’явилося кольорове допплерівське дослідження, ABVS і UE. ABVS і UE стали особливо перспективними методами діагностики раку та інших уражень молочної залози.

Розвиток ABVS перебуває у своїй третій декаді. Спочатку методика була призначена для вивчення всієї молочної залози за допомогою восьми датчиків і резервуару для води, але була обмежена низькою роздільною здатністю. З розвитком технологій, сучасна ABVS система оснащена датчиком з частотою 14 МГц з можливістю автоматичного сканування всього об’єму молочної залози. Отже, роздільна здатність зображення збільшилася, що забезпечує кращу демонстрацію анатомії молочної залози і її правильну орієнтацію. Також зменшилась міжекспертна варіабельність, а відтворюваність дослідження покращилась. Крім того, методика економить час, вимагаючи всього лише 10 хвилин для того, щоб відсканувати всю молочну залозу за допомогою кваліфікованого медичного техніка. Це прямий і зручний спосіб для фахівців , щоб сформулювати діагноз на основі зображень. Тим не менш, без істотного прориву в діагностичній ефективності, її життєво важлива роль в отриманні автоматичних зображень всього об’єму молочної залози у високій роздільній здатності, не може замінити ручну ультрасонографію (handheld ultrasonography – HHUS). Таким чином, ця методика поки не рекомендована для клінічної практики в Сполучених Штатах. FDA рекомендував затвердити методику для використання в скринінгу жінок з жорсткою паренхімою, бо вона несприйнятлива до жорсткості молочної залози. Проте, враховуючи її явні практичні переваги, про які згадувалося вище, ABVS прийнята в інших країнах, а її діагностична ефективність не поступається HHUS.

Тим не менш, ABVS знаходиться поза своїм діагностичним діапазоном в оцінці жорсткості уражень. Замість цього, ультразвукова еластографія (UE), яка була вперше описана в 1990, може компенсувати цей недолік. Вимірюючи зсув (деформацію) в межах тканини, вироблене стисненням, UE може оцінити жорсткість ураження, забезпечуючи додатковою інформацією для того, щоб відрізнити доброякісні від злоякісних з чутливістю від 78,0% до 100%, та специфічністю від 21,0% до 98,5%. Крім того, UE збільшує чутливість ультразвукового дослідження в B-режимі у виявленні метастазів пахвових лімфатичних вузлів і диференціальної діагностики доброякісних і злоякісних уражень, пов’язаних з мікрокальцинатами, виявленими при мамографії. Що стосується отримання зображень, стискаюча сила повинна  базуватися на основі чіткого алгоритму який може впливати на якість еластограми.

Дане дослідження призначене для оцінки застосування комбінації ABVS з UE і можливості з її допомогою отримати додаткову інформацію для диференціальної діагностики доброякісних і злоякісних уражень.

 МЕТОДИ

 Пацієнти

41 пацієнт (46 уражень, у віці 19-88 років, середній вік 46 ± 1,6 року, 1 чоловік і 40 жінок), яким виконані ABVS і UE в шпиталі Jinling з жовтня 2013 по квітень 2014, були ретроспективно включені в дослідження. Діаметр уражень був у діапазоні 4.2-62 мм, із середнім діаметром – 25 ± 2,3 мм. Всі 46 уражень (18 доброякісних і 28 злоякісних) в усіх 41 пацієнтів піддалися кор-біопсії під ультразвуковим наведенням для отримання необхідної ділянки тканини молочної залози з подальшим встановленням гістологічного типу ураження. Зразки препаратів пухлин молочної залози, фіксованих формаліном в парафіні, були отримані з відділення патології шпиталю Jinling. Пацієнти без патогістологічних результатів або із залученням до процесу шкіри, гострим болем і ті, що погано вступають у контакт, були виключені з дослідження. Всі пацієнти підписали інформовану згоду перед ABVS дослідженням, UE або кор-біопсією під ультразвуковим наведенням, а саме дослідження було схвалено етичним комітетом шпиталю Jinling.

Обладнання та збір даних

ABVS проводили з використанням системи ACUSON S2000 ABVS (Siemens Medical Solutions, Mountain View, CA, USA) з 14 МГц високочастотним лінійним датчиком, який здатний охоплювати повний об’єм молочної залози (17 × 15 × 6 см3, 318 двовимірних зрізів) автоматично в одному скануванні протягом однієї хвилини. Експерти вибрали найбільш підходящі налаштування для пацієнтів відповідно до  розміру їх молочної залози (AD і DD чашки), якщо груди були недостатньо повними для компресії датчиком в повному об’ємі, використовувався ультразвуковий гель для розширення площі контакту. Кожна молочна залоза була відсканована двічі (медіально і латерально). Пацієнти були в положенні лежачи на спині, дихання повільне і неглибоке, руки над головою до завершення сканування. Потім зображення відправлялися в діагностичну станцію для реконструкції коронарних 3D-зображень.

UE виконувалася за допомогою того ж обладнання, що і ABVS. Експерти прикладали датчик (9L4 лінійний датчик, 4-9 МГц) з легкою компресією до тканин для підтримки контакту зі шкірою, перпендикулярно до ураження. Зображення відображаються з шкалою від рожевого (м’який компонент), зелений (проміжний компонент), до червоного (найбільш жорсткий компонент). Ступінь стиснення вважалася достатньою, коли прошарок підшкірно жирової клітковини з’являвся, як суміш рожевого і зеленого кольору, а м’язовий шар грудей – як суміш жовтого і зеленого. Поле зору (region of interest – ROI) необхідно встановлювати в центр мішені ураження з включенням довкола таких тканин, як жир, м’язи і здорова тканина молочних залоз. Протягом дослідження пацієнти знаходилися в положенні лежачи на спині з затримкою дихання. Після проведення компресії експерти отримували зображення деформації в режимі реального часу.

 АНАЛІЗ ЗОБРАЖЕНЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ УРАЖЕНЬ

 ABVS зображення

Ґрунтуючись на характеристиках уражень, в тому числі: кількість уражень, поширення, розмір, форма (правильна чи горбиста), ехогенності (гіпоехо-, ізоехо- або гіперехо-) і наявності мікрокальцифікатів, результати ABVS були розділені на п’ять категорій (0 = неповний, який потребує додаткової оцінки ; 1 = нормальний; 2 = доброякісний; 3 = ймовірно, доброякісний; 4 = ймовірно, злоякісний; 5 = високий ризик злоякісності) відповідно до системи BI-RADS Американського коледжу радіологів (American College of Radiologists Breast Imaging Reporting and Data System – ACR). У нашому дослідженні доброякісними ураженнями вважалися BI-RADS категорій 1 – 3, а злоякісними ураженнями були категорії 4 і 5. Інтерпретація зображень здійснювалася двома незалежними експертами, які спеціалізувалися на ультрасонографії більше десяти років.

UE зображення

У нашому дослідженні майже всі ураження (одне ураження було складним для визначення ехогенності) були гіпоехогенними. Ми тільки порівнювали колірну гамму в ураженнях та навколишній тканині молочної залози, присвоюючи кожному зображенню бали еластичності за п’ятибальною шкалою. Зазвичай, чим вище питома вага синього кольору, тим більша жорсткість ураження, а зниження частки червоного кольору характерно, як правило, для м’яких утворень. Тим не менш, кольоровий режим програмного забезпечення free-hand elasticity Siemens може бути інвертований, з червоним кольором, що вказує на жорсткі ураження, в той час як рожевий, вказує на м’які ураження. Таким чином, бальні критерії оцінки відображені в таблиці 1. 1-3 бали були класифіковані як доброякісні ураження, а 4-5 балів класифіковані як злоякісні. Інтерпретація зображень проводилась таким же чином, як було зазначено вище.

Таблиця 1. Бальні критерії UE

Бали

Кольорове кодування

Можливі ураження

1

Повністю рожеві

Переважно еластичні: переважно доброякісні ураження

2

Мозаїка фіолетового в суміші з невеликою кількістю зеленого

3

Мозаїка зеленого в суміші з невеликою кількістю жовтого

4

Майже весь вогнище жовтого кольору в суміші з невеликою кількістю червоного

Переважно жорсткі: переважно злоякісні новоутворення

5

І ураження, і навколишні тканини червоні в суміші з невеликою кількістю жовтого

 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

 Статистика Kappa була використана для інтерпретації узгодження між експертами та ABVS і UE, а також узгодження між патогістологією і ABVS, UE, і комбінації цих двох методів. Значення κ<0 означає відсутність узгодження, κ 0-0.20 невелике, κ 0.21-0.40 довірче, κ 0.41-0.60 помірне, κ 0.61-0.80 істотне і κ 0.81-1.00 майже ідеальне узгодження. Були розраховані точність, чутливість, специфічність, позитивна прогностична цінність і негативна прогностична цінність. Тест χ2 був використаний для порівняння діагностичної ефективності серед цих трьох методів. Статистична ефективність мала місце при P <0,05 для всіх тестів. Пакет програмного забезпечення SPSS Statistics версії 16.0 (SPSS Inc, Чикаго, USA) був використаний для статистичного аналізу.

 РЕЗУЛЬТАТИ

 ABVS

У нашому дослідженні, 46 уражень у 41 пацієнта були оцінені двома незалежними експертами. Відповідно до даних 1-го експерта, жодне з уражень не було оцінено як BI-RADS 1, 7 уражень було BI-RADS 2, 8 уражень було BI-RADS 3, 19 уражень, як BI-RADS 4 і 12 уражень, як BI-RADS 5. В цілому 15 уражень були оцінені як доброякісні, а 31 ураження – як злоякісні. Відповідно до даних 2-го експерта, жодне з уражень не було оцінено як BI-RADS 1, 7 уражень були BI-RADS 2, 7 уражень, як BI-RADS 3, 25 уражень, як BI-RADS 4 і 7 уражень , як BI-RADS 5. Всього 14 уражень були оцінені як доброякісні, а 32 ураження, як злоякісні. Зареєстровано істотне узгодження (κ = 0,62, 95% ДІ: 0.44-0.80) між 1 експертом і 2 експертом (Таблиця 2).

 Таблиця 2. Статистика Kappa експертів з результатами ABVS

ABVS

2 експерт

   

BI-RADS1

BI-RADS2

BI-RADS3

BI-RADS4

BI-RADS5

Всего

 

BI-RADS1

0

0

0

0

0

0

 

BI-RADS2

0

5

2

0

0

7

 

BI-RADS3

0

2

4

2

0

8

1експерт

BI-RADS4

0

0

1

18

0

19

 

BI-RADS5

0

0

0

5

7

12

 

Total

0

7

7

25

7

46

κ = 0,62 (95% ДІ: 0.44-0.80), вказує міжекспертну надійність, що має істотний рівень узгодження.

 

Якщо уважно подивитися на результати ABVS, основні відмінності були при ураженнях BI-RADS 4 і BI-RADS 5 між 1 експертом і 2 експертом. Після обговорення експерти отримали достовірні результати (Таблиця 3) з метою проведення більш точного порівняння з патогістологічними категоріями. Статистика Kappa була використана для аналізу узгодження між кінцевими результатами ABVS і патогістологічними даними, які досягли майже ідеального узгодження (κ = 0.810 (95% CI: 0.64-0.98) (таблиця 4).

 Таблиця 3. Остаточні результати ABVS, UE і патогістологічних даних

Дослідження

Ураження

ABVS

 

BI-RADS1

0

BI-RADS2

5

BI-RADS3

9

BI-RADS4

20

BI-RADS5

12

UE

 

Бал 1

0

Бал 2

8

Бал 3

7

Бал 4

25

Бал 5

6

Патологія

 

Доброякісна

18

Дисплазія тканин молочної залози

6

Фіброаденома

8

Внутрішньопротокова аденома

4

Злоякісна

28

Інвазивна протокова карцинома

27

Інвазивна аденоматозно-кістозна карцинома

1

 Таблиця 4. Статистика Kappa ABVS, UE, и UE ABVS + результати патогістологічних досліджень

Результати

 

Патологія

   

Злоякісна

Доброякісна

Всього

ABVS ( κ  = 0.81, 95% ДІ: 0.64-0.98)

Злоякісна

28

4

32

 

Доброякісна

0

14

14

 

Всього

28

18

46

UE ( κ  = 0.77, 95% ДІ: 0.58-0.96)

Злоякісна

27

4

31

 

Доброякісна

1

14

15

 

Всього

28

18

46

ABVS + UE ( κ  = 0.90,95% ДІ: 0.77-1.00)

Злоякісна

30

2

32

 

Доброякісна

0

14

14

 

Всього

30

16

46

Розраховано коефіцієнти надійності між ABVS, UE і ABVS + UE.

UE

З 46 уражень, 1-й експерт не оцінив жодне з уражень у 1 Бал, при цьому 9 уражень мали 2 бали, 7 уражень – 3 бали, 26 уражень – 4 бали, 4 ураження 5 балів; 2 -й експерт також не присвоїв жодному з уражень 1 бал, 8 уражень мали 2 бали, 11 уражень – 3 бали, 18 уражень – 4 бали, 9 уражень – 5 балів. Зареєстровано 19 доброякісних і 27 злоякісних уражень експертом 1, у той же час 16 доброякісних і 30 злоякісних уражень були визначені 2 експертом. Межекспертна надійність мала суттєвий показник узгодження (κ = 0,65, 95% CI: 0.48-0.82) (таблиця 5).

 Таблиця 5. Статистика Kappa експертів з результатами UE

UE

Експерт 2

   

Бал 1

Бал 2

Бал 3

Бал 4

Бал 5

Всього

 

Бал 1

0

0

0

0

0

0

 

Бал 2

0

8

1

0

0

9

 

Бал 3

0

0

6

1

0

7

Експерт 1

Бал 4

0

0

4

17

5

26

 

Бал 5

0

0

0

0

4

4

 

Всього

0

8

11

18

9

46

κ = 0,65 (95% ДІ: 0.48-0.82), вказує міжекспертну надійність, що має істотний рівень узгодження.

 

Ґрунтуючись на отриманих результатах, ураження з балами 3, 4, і 5 були досить узгоджені між 1 експертом і 2 експертом. Щоб уникнути неточності, двома експертами був проведений спільний аналіз досліджень і в кінцевому підсумку було досягнуто консенсусу в результатах (таблиця 3). Результати були зіставлені з патогістологічними даними. Міжекспертна надійність продемонструвала істотний рівень узгодження. (Κ = 0,77, 95% CI: 0.58-0.96) (таблиця 4).

 ABVS В ПОЄДНАННІ З UE

 На підставі додаткових переваг, після того, як аналіз ABVS і UE зображень був завершений, дані ABVS зображення і UE зображення були надані двом експертам, для проведення комплексної оцінки всіх уражень. Вони переглянули категорію ABVS і кількість балів UE кожного ураження і визначили характер уражень з морфологічними ознаками і показниками жорсткості. Таким чином може бути збільшена діагностична точність (таблиця 3). Остаточні результати були зіставлені з патогістологічними даними (таблиця 4), які досягли ідеального узгодження (κ = 0,90, 95% ДІ: 0.77-1.00).

 ПАТОЛОГІЯ

 Всім ураженням була проведена біопсія за допомогою голки 16G для кор-біопсії після того, як пацієнти підписали письмову згоду. Патогістологічні дослідження визначили, що з 18 доброякісних уражень 6 характеризувались дисплазією тканини молочної залози, 8 були фіброаденомою і 4 – внутрішньопротокова папілома (малюнок 1). У той же час 28 злоякісних уражень складалися з 27 інвазивних протокових карцином (малюнок 2) і 1 інвазивної аденоматозно-кістозної карциноми (таблиця 3).

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО - Малюнок2

Рис. 1. Зображення US, UE, ABVS і гістологічне дослідження 51-річної жінки з внутрішньо-протоковою папіломою. (А) Ультразвукове зображення показує гіпоехогенне утворення з кістозним компонентом і мікрокальцифікатами. (В) ABVS зображення показує утворення з мікрокальцифікатів усередині протоки (стрілка), що було помилково прийнято за злоякісну пухлину. (С) UE зображення показує майже всі ураження червоним кольором, вказуючи на жорсткий характер ураження з балом 5 при UE. (D) Забарвлення гематоксиліном і еозином (Н & Е) показує інтактну протоку, оточену папілярними структурами (оригінальне збільшення × 200).

US – ультрасонографія; ABVS – автоматизований ультразвуковий сканер всього об’єму молочної залози; UE – ультразвукова еластографія.

 

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО - Малюнок3

Рис. 2. Зображення US, UE, ABVS і гістологічне дослідження 41-річної жінки з інвазивною протоковою карциномою. (А) Ультразвукове зображення показує ураження, що не пальпується. (В) ABVS зображення показує феномен втягування – ознака “кратер” (стрілка). (С) UE зображення показує все ураження червоним кольором, вказуючи на жорсткість ураження в 5 балів при UE (D). Забарвлення гематоксиліном і еозином (Н & Е) показує мікроструктуру в пухлини, що включає цитоплазматичну і ядерну вакуолізацію, злипання ядерного хроматину (оригінальне збільшення х 200).

US – ультрасонографія; ABVS – автоматизований ультразвуковий сканер всього об’єму молочної залози; UE – ультразвукова еластографія.

 Діагностична ефективність

 При порівнянні BI-RADS категорій з патогістологічними результатами, було 14 (14/18) доброякісних уражень, що узгоджуються з патогістологічними результатами, злоякісних уражень було 28 (32/28), 4 доброякісних ураження були помилково діагностовано як злоякісні (малюнок 3). Відносно результатів UE: 14 доброякісних уражень і 27 злоякісних було правильно діагностовано, в той час як 1 злоякісне ураження було помилково діагностовано як доброякісне, а 4 доброякісні утворення неправильно діагностовано як злоякісні (малюнок 4). При поєднанні ABVS і UE, тільки два доброякісних ураження було помилково діагностовано як злоякісний процес (малюнок 5). Згідно з цими результатами були розраховані: точність, чутливість, специфічність, позитивна прогностична цінність і негативна прогностична цінність при ABVS, UE і ABVS в поєднанні з UE. Хоча і не було зареєстровано статистично достовірної різниці в будь-якому з діагностичних індексів ефективності між цими трьома методами, точність, чутливість, специфічність, позитивна прогностична цінність і негативна прогностична цінність для ABVS в поєднанні з UE були 95,7% (95% ДІ: 84.0- 99.2), 100% (95% ДІ: 85.9-100), 87,5% (95% ДІ: 60.4-97.8), 93,8% (95% ДІ: 77.8-98.9), 100% (95% ДІ: 73.2-100), для UE були 89,1% (95% ДІ: 75.6-95.9), 96,4% (95% ДІ: 79.8-99.8), 77,8% (95% ДІ: 51.9-92.6), 87,1% (95% ДІ: 69.2-95.8), 93,3% (95% ДІ: 66.0-99.7), для ABVS були 91,3% (95% ДІ: 78.3-97.2), 100% (95% ДІ: 85.0-1.00), 77,8% (95% ДІ: 51.9-92.6), 87,5% (95% ДІ: 70.1-95.9), 100% (95% ДІ: 73.2-100), відповідно. Це свідчить про те, що діагностична ефективність ABVS поєднанні з UE була краще, або, принаймні, рівною ABVS або UE ізольовано (таблиця 6).

 КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО - Малюнок4

Рис. 3. Категорії ABVS і патогістологічні дані. Числа у графіку представляють собою число уражень. 4 ураження були помилково діагностовані.

ABVS: автоматизований ультразвуковий сканер всього об’єму молочної залози, MD: дисплазія молочної залози, FA: фіброаденома, IP: внутрішньопротокова папілома, IDC: інвазивна протокова карцинома, ICC: інвазивна фіброзно-кістозна карцинома.

 КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО - Малюнок5

 Рис. 4. Бали UE і патогістологічні дані. Числа у графіку представляють число уражень. 4 ураження були помилково діагностовані.

UE: ультразвукова еластографія, MD: дисплазія молочної залози, FA: фіброаденома, IP: внутрішньопротокова папілома, IDC: інвазивна протокова карцинома. ICC: інвазивна фіброзно-кістозна карцинома.

 КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО - Малюнок6

 Рис. 5. Число уражень правильно і неправильно діагностованих за допомогою ABVS, UE і ABVS + UE. 4 ураження були помилково діагностовані обома методами ABVS і UE, 2 ураження помилково діагностовані при ABVS + UE. Benign lesions – доброякісні ураження, malignant lesions – злоякісні ураження, misdiagnosed lesions – неправильно діагностовані ураження.

 ABVS: автоматизований ультразвуковий сканер всього об’єму молочної залози, UE: ультразвукова еластографія.

 Таблиця 6. Діагностична ефективність ABVS, UE, і UE + ABVS

Дослідження

Точність

Чутливість

Специфічність

ППЦ

НПЦ

 

95% CI

95% CI

95% CI

95% CI

95% CI

 

(P = 0.97)

(P = 0.99)

(P = 0.97)

(P = 0.98)

(P = 0.99)

ABVS

91.3%

100%

77.8%

87.5%

100%

 

78.3-97.2

85.0-100

51.9-92.6

70.1-95.9

73.2-1.00

UE

89.1%

96.4%

77.8%

87.1%

93.3%

 

75.6-95.9

79.8-99.8

51.9-92.6

69.2-95.8

66.0-99.7

ABVS + UE

95.7%

100%

87.50%

93.8%

100%

 

84.0-99.2

85.9-100

60.4-97.8

77.8-98.9

73.2-1.00

Була оцінена діагностична ефективність при ABVS, UE і ABVS + UE.

ППЦ – позитивна прогностична цінність; НПЦ негативна прогностична цінність

 ОБГОВОРЕННЯ

 Комбіноване використання ABVS і UE для уражень молочної залози доцільне (можливе).

За нашими даними, це перше повідомлення про комбіноване використання ABVS і UE для оцінки доброякісних і злоякісних уражень молочної залози. Ефективність автоматичної візуалізації ABVS великих доброякісних і злоякісних уражень,  ефективне визначення жорсткості уражень при UE привело нас до припущення, що поєднання цих двох методів здатне виявляти клінічно приховані доброякісні та злоякісні утворення. Це означає, що комбінація ABVS і UE є перспективним інструментом для того, щоб подолати проблеми HHUS, ABVS або UE при ізольованому використанні, хоча і рівень кореляції та переваги в діагностичній ефективності невисокі. Ми вважаємо, що це пов’язано з тим, що ABVS техніка нездатна негайно реагувати на модифікуючі чинники дослідження, такі як: компресія, орієнтація датчика і установки самого апарату при отриманні зображення в режимі реального часу, при подальшому дослідженні сумнівного ураження. Хоча HHUS і UE можуть компенсувати ці недоліки, HHUS не вистачає стандартизації в діагностиці, що призводить до поганої відтворюваності зображень і високої варіабельності даних серед експертів. UE мало специфічне для діагностики самої морфології уражень. З іншого боку, і ABVS, і UE не мають можливості виконання кольорової або спектральної допплерографії для тканини або патології пов’язаної з васкуляризацією. Таким чином, поєднання ABVS і UE забезпечує мінімальну перевагу в діагностичній ефективності.

 Відмінна відтворюваність

З методологічної точки зору, рівень узгодження є індикатором для нового, експериментального методу діагностики. Згідно з нашими результатами, ABVS і UE мають істотне міжекспертне узгодження (ABVS: κ = 0,62, UE: κ = 0,65). Узгодження між ABVS, UE, і ABVS в поєднанні з UE та з патогістологічними результатами було істотним або ідеальним (ABVS: κ = 0,81; UE: κ = 0,77; ABVS + UE: κ = 0,90). Логічно, що ABVS в поєднанні з UE показали незначне збільшення показників. Наші результати узгоджуються з даними літератури, показуючи прийнятний діапазон межекспертного узгодження – 0.18-0.80 при ABVS і 0.48-0.75 при UE. Ці діапазони варіювання можуть бути пояснені відтворюваністю кожного методу, характеристиками ураження і досвідом експертів. ABVS метод відомий своєю здатністю одночасно реконструювати зображення і зберігати високу роздільну здатність в реальному часі, а потім відтворювати дані зображення в системі, що підтверджує його відмінну відтворюваність. Тим не менш, досвід експертів і особливості уражень – неконтрольовані фактори. Старші лікарі УЗД, більш ефективно оцінюють ураження і набагато більш імовірно формулюють правильний діагноз, ніж молоді лікарі, особливо це стосується  доброякісних уражень з малим діаметром і обмеженою специфічністю. З іншого боку, UE методика, яка має більш просту систему підрахунку балів, як BI-RADS категорії, продемонструвала дещо вищу міжекспертну надійність, ніж ABVS. Тим не менш, зображення еластичності є чутливими до механічних властивостей і еластографічних параметрів сканування, в тому числі застосовуваної сили стиснення тканин, частоти датчика, ширини діапазону і частоти радіочастотної дискретизації. Крім того, товщина молочної залози і глибина ураження відіграють вирішальну роль в якості зображень еластичності, що може суттєво впливати на діагностичну ефективність. У той час, як більша молочна залоза і глибокі ураження зумовлюють низькоякісні зображення, груди меншої товщини і поверхневі ураження дають зображення більш високої якості. Наші дані свідчать про те, що ABVS в поєднанні з UE є більш ефективним практичним методом діагностики. Ми припускаємо, що лікарі з більш ніж 10 річним досвідом, пацієнти (азіатські жінки) з невеликими грудьми, ураження відчутної консистенції, проста система скринінгу та сучасне обладнання є основними факторами для підвищення якості зображень і зведення до мінімуму варіабельності даних серед експертів для забезпечення діагностичної ефективності .

 Висока діагностична ефективність

З гарною відтворюваністю і високим рівнем узгодження, ABVS, UE і ABVS в поєднанні з UE, як доведено, мають високу діагностичну ефективність у виявленні захворювань молочної залози і диференціальної діагностики доброякісних і злоякісних уражень. Значна кількість літератури підтверджує те, що ABVS має хорошу діагностичну ефективність з точністю 66% – 97%, специфічністю 52,8% -95%, чутливістю 82% -100%, а UE з чутливістю 78,0% -100%, специфічністю 21, 0% -98,5%. Наше дослідження показало, що діагностична ефективність ABVS в поєднанні з UE (95,7% точність, 100% чутливість, специфічність 87,5%, 93,8% ППЦ, 100% ОПЦ) була дещо вищою, ніж у UE (89,1% точність, чутливість 96,4%, 77,8% специфічність, 87,1% ППЦ, 93,3% ОПЦ) або ABVS (91,3% точність, чутливість 100%, специфічність 77,8%, 87,5% ППЦ , 100% ОПЦ) в ізольованому варіанті. Хоча і не було статистичної різниці між ABVS в поєднанні з UE і ABVS або UE в ізольованому варіанті, поєднання ABVS з UE було краще для поліпшення діагностичної ефективності.

ОБМЕЖЕННЯ

 Існує кілька обмежень у нашому дослідженні. Перший недолік – у відсутності порівняння з HHUS. Відповідно до існуючих даних, діагностична ефективність ABVS або UE була кращою, або, принаймні, рівною HHUS. Ці відмінні результати переконали нас у тому, що ABVS або UE будуть достатніми практичними методами для виявлення уражень молочної залози, навіть без використання HHUS. Насправді, ABVS і UE – прості та зручні методи діагностики, з їх вражаючими практичними перевагами економії часу, меншою технічною підготовкою персоналу, низькою варіабельністю і високою відтворюваністю даних. Не дивно, що ми отримали результати, як і очікували, відповідно до даних літератури. Тим не менш, дизайн дослідження можна було б поліпшити, якби ми порівнювали дані з HHUS. По-друге, розмір нашої вибірки був невеликим. Серед 46 уражень, не було протокової карциноми in situ (ductal carcinoma in situ – DCSI). Безсумнівно, мікрокальцифікати будуть в основному виявлятися при DCSI. Висока роздільна здатність зображення ABVS може забезпечити кращу демонстрацію анатомії молочної залози і правильну її орієнтацію. Це робить можливим виявлення мікрокальцинозів протокової карциноми in situ (DCSI). Якби ми мали зразки DCSI, наші результати могли мати інший характер. По-третє, ми не використовували кольорового допплерівського картування для аналізу кровопостачання уражень, а ця методика могла б забезпечити даними про кровопостачання і індекс резистентності для ідентифікації доброякісних або злоякісних уражень. Ми також не застосовували коефіцієнт деформації (strain ratio) для оцінки жорсткості ураження, який може бути використаний як об’єктивної і постійної характеристики, незалежно від способу отримання даних або варіабельності інтерпретації. Крім того, коефіцієнт деформації може допомогти у визначенні доброякісної або злоякісної природи ураження. У нашому дослідженні, два доброякісних ураження (одне було фіброаденомою, інше було внутрішньопротоковою папіломою (малюнок 1)) з дещо зубчастими краями при ABVS і майже повністю червоного кольору при UE, ми невірно розтлумачили, як злоякісні ураження. Згідно з даними літератури, якщо діаметр фіброаденоми великий, вона може проявлятися неправильною частковою ​​структурою, з зубчастими і листоподібними краями. При цьому важко відрізнити новоутворення доброякісне від злоякісного. У цій ситуації, ми рекомендуємо тонко-голкову аспіраційну або резекційну біопсію для патогістологічного діагнозу. Що стосується внутрішньопротокової папіломи, вона показує різноманітність гістологічних особливостей і, як правило, супроводжується внутрішньопротоковою гіперплазією, атиповою протоковою гіперплазією, DCIS і навіть IDC. Це призводить до варіабельності клінічних ознак. Таким чином, з невизначеними характеристиками цих двох доброякісних утворень діагноз поставити важко, і не видно ніяких способів для того, щоб полегшити діагностику в даній ситуації. Це й не дивно, що ми зробили помилковий діагноз. Однак, якщо будуть використані кольорова доплерографія і коефіцієнт деформації для проведення подальшого аналізу та огляду, для постановки діагнозу буде доступно більше інформації. На жаль, відсутність оцінки васкуляризації – це недолік ABVS і UE.

 ВИСНОВКИ

  На закінчення, результати нашого дослідження показують, що обидва методи і ABVS, і UE продемонстрували суттєву міжекспертну надійність. Переваги ABVS полягають в хорошій відтворюваності, низькій варіабельності, меншим часом підготовки оператора, економії часу і сили, а перевага UE – у простій системі скринінгу і виконання самої процедури. Поєднання ABVS і UE сприяє поліпшенню точності діагностики і специфічності дослідження. Для проведення досліджень рекомендуємо використовувати апарат від компании GE Voluson E8.

Написати відгук