Ім'я

Телефон

Ваш список бажань

Ваш список бажань пустий

Авторизуйтесь aбо зареєструйтесь щоб додавати товари в список бажань

Увійти Реєстрація

 1. Головна
 2.   /  
 3. Статті
 4.   /  
 5. ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ...

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН

2015-06-01

 Д. м. н. Мехмет Рухі Онур (Mehmet Ruhi Onur), д. м. н. Ахмет Курсад Пойраз (Ahmet Kursad Poyraz), д. м. н. Зулкіф Бозґеїк (Zulkif Bozgeyik), д. м. н. Ахмет Рахмі Онур (Ahmet Rahmi Onur), д. м. н. Ірфан Орхан (Irfan Orhan)

Мета – Метою даного дослідження було визначення ролі компресійної еластографіїнапівкількісним методом для диференціації доброякісних і злоякісних твердих ниркових пухлин.

Методи – Сімдесят один пацієнт з твердими нирковими пухлинами був проспективно обстежений за допомогою ультразвукової еластографіїпісля ультрасонографії в режимі сірої шкали. Компресійна еластографія використовувалась для порівняння жорсткості ниркових пухлин та паренхіми нирок. Відношення еластичності ниркової пухлини та ближньої паренхіми нирок визначене як показник індексу еластичності. Порівнювались середні показники індексу еластичності доброякісних пухлин (n = 29; 24 випадки ангіоміоліпоми і 5 онкоцитоми) та злоякісних пухлин ( n = 42; 34 випадки нирково-клітинної карциноми, 4 випадки перехідно-клітинної карциноми, 3 випадки метастазів і 1 випадок лімфоми).

Результати – Не спостерігалось значних відмінностей у показниках середнього віку пацієнтів, середнього діаметру пухлин та середніх відхилень зразків пухлин між групами пацієнтів з доброякісними і злоякісними пухлинами. Середній показник індексу еластичності ± SD для злоякісних пухлин (4,05 ± 2,17) був значно вищим ніж показник доброякісних пухлин (1,43 ± 0,94; P < 05). Середній показник індексу еластичності для нирково-клітинної карциноми (4,30 ± 2,27) виявився значно вищим ніж показник індексу еластичності ангіоміоліпоми (1,28 ± 1,01; P < 0,0001).

Висновки – Компресійна еластографія може стати корисним методомвізуалізації для диференціації доброякісних і злоякісних твердих ниркових пухлин.


Тверді ниркові пухлини доволі часто виявляють під час ультрасонографії черевної порожнини. Виявлення ниркової пухлини вимагає визначення характеристик пухлини як доброякісної чи злоякісної з метою прийняття рішення щодо медичної тактики та лікування. Спостереження за доброякісними пухлинами може відбуватися за допомогою методів візуалізації або можливої процедури біопсії; в той час як злоякісні пухлини необхідно видаляти хірургічним шляхом. Для диференціації доброякісних і злоякісних ниркових пухлин використовувались ультрасонографія в режимі сірої шкали та допплерівська ультрасонографія, комп’ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ). 1–4 Однак, диференціація цих пухлин може ускладнюватись подібністю між їх візуальними ознаками.5 Хоча деякі з візуальних ознак доброякісних та злоякісних ниркових пухлин визначені у літературі, Кутіков та ін.6 відзначали, що 6,9% пацієнтів, що перенесли операцію з приводу підозри на нирково-клітинну карциному, мали патологічно підтверджену ангіоміоліпому.6

Останнім часом, для визначення різниці між доброякісними і злоякісними пухлинами використовують кількісні візуальні характеристики ниркових пухлин, такі як показники контрастування і співвідношення на КТ і МРТ, а також показники зовнішнього коефіцієнту дифузійно-зваженої МРТ.7  Однак, збіг між параметрами кількісних візуальних показників доброякісних і злоякісних пухлин на КТ і МРТ обмежує діагностичні можливості цих візуальних засобів для диференціації пухлин.7,8

Ультразвукова еластографія стала новою візуальною методикою для вимірювання жорсткості та еластичності біологічних тканин. В якості напівкількісного еластографічного методу, компресійна еластографія дозволяє порівняти жорсткість пухлини органу з ближньою паренхімою здорового органу. Результативний показник індексу еластичності є співвідношенням жорсткості пухлини зі здоровою паренхімою. Компресійна еластографія використовувалась для диференціації різноманітних доброякісних і злоякісних пухлин щитоподібної залози, молочних залоз, простати, яєчка та печінки. У даному дослідженні ми намагались визначити можливість застосування компресійної еластографії для диференціації доброякісних і злоякісних ниркових пухлин.

Пацієнти та Методи

Дане проспективне дослідження було затверджено Експертною Радою Організації нашого інституту, також від кожного з досліджуваних пацієнтів була отримана письмова інформована згода. З липня 2012 р. до лютого 2014 р. стан 85 пацієнтів, що звернулися до нашої лікарні з приводу твердих ниркових пухлин, був досліджений за допомогою ультрасонографії. Шестеро пацієнтів були виключені з дослідження через кістозні утворення в нирковій пухлині та ще 8 пацієнтів були виключені з дослідження, оскільки не могли затримувати подих і, таким чином, неможливо було виконати процедуру компресійної еластографії. Таким чином, до дослідження був залучений 71 пацієнт (38 чоловіків і 33 жінки; середній вік, 58 років; від 23 до 84 років) з твердими нирковими пухлинами. У цих пацієнтів не спостерігались гідронефроз або кіста нирок суміжно з нирковою пухлиною. Троє пацієнтів мали 2 ангіоміоліпоми, тому дослідження включало більші пухлини.

Після ультрасонографічної оцінки, жорсткість ниркових пухлин була виміряна за допомогою компресійної еластографії напівкількісним методом.  Еластографічні дослідження “free-hand” у режимі реального часу здійснювались за допомогою конвексного датчика 3,5 МГц на ультразвуковому апараті Aplio XG (Toshiba Medical Systems, Co, Ltd, Ottawara, Japan) лікарем-радіологом, що спеціалізується на ультрасонографії черевної порожнини протягом 10 років та має трирічний досвід проведення компресійної еластографії. Пацієнтів розташовували в бокову позицію, на бік протилежний розташуванню ниркової пухлини, для всіх процедур компресійної еластографії використовувалось підреберне сканування. Після того, як пацієнт глибоко вдихав і затримував дихання, після візуального визначення ниркової пухлини і ближньої ниркової паренхіми в полі зору, лікарем, що здійснював дослідження, здійснювався вертикальний тиск на область попереку за допомогою ультразвукового датчика. Рух пухлини і паренхіми у відповідь на стискування і послаблення тиску спостерігався у режимі реального часу. Під час компресійної еластографії констрольний об’єм розташовують так, щоб закривати пухлину і ближню ниркову паренхіму. Під час просування ультразвукового датчика, разом зі знімками еластографії на екрані відображалась сіра шкала сонограми. Після 7-8 циклів стискання і послаблення тиску, збір знімків еластографії був завершений, знімки автоматично були оброблені ультразвуковим апаратом шляхом зображення суміжних кадрів при стискуванні і послабленні тиску на тканини. Коливання стискання і послаблення тиску відображались на екрані еластографа у вигляді синусоїд над та під віссю шкали коливань, відповідно.

Еластографія кодувала тканини відповідно до їх еластичності, що виявлялось у ступені зміщення тканини у відповідь на здійснюваний тиск. Тканини з високою еластичністю зміщувались більше, ніж тканини з низькою еластичністю у відповідь на стискання і послаблення тиску. Тканини з найвищою еластичністю (наприклад, м’які тканини), середньою еластичністю та найнижчою еластичністю (тверді тканини) були позначені червоним, зеленим та синім кольором, відповідно. Для зменшення варіативності між різними дослідженнями, кількісні параметри еластичності, що використовувалось для обчислення співвідношення еластичності у нашому дослідженні, були отримані з декомпресійних хвиль, що мали синусоїдальну форму і гладкі контури. Показники еластичності вимірювались шляхом встановлення контрольних об’ємів (ROI) однакового або майже однакового розміру на пухлині та нирковій паренхімі. Ділянки дослідження пухлин та ниркових паренхім встановлювались на одному рівні, наскільки це було можливо. Показники індексу еластичності для пухлин вимірювались шляхом встановлення ділянок досліджень на ненекротичні ділянки пухлин. Лікар-радіолог, що здійснював дослідження, не мав інформації щодо гістопатологічних результатів пухлин під час здійснення процедури компресійної еластографії та вимірювання еластичності. Після вимірювання еластичності, були порівняні показники індексу еластичності доброякісних і злоякісних пухлин, а також нирково-клітинної карциноми і ангіоміоліпоми. Порівнювались також середній вік пацієнтів, середній розмір пухлин та середні відстані між датчиком та пухлиною доброякісних та злоякісних пухлин для визначення впливу розміру пухлин і відстані між датчиком та пухлиною на показники індексу еластичності.

Діагнози всіх випадків нирково-клітинної карциноми і перехідно-клітинної карциноми були встановлені внаслідок хірургічних операцій. Гістопатологічні підтипи нирково-клітинної карциноми: світлоклітинна карцинома (28 випадків), хромофобна карцинома (4 випадки), папілярна карцинома (2 випадки).

За допомогою біопсії були діагностовані метастази (3 випадки) і лімфома (1 випадок). Випадки ангіоміоліпоми були діагностовані шляхом процедури біопсії (3 випадки), операції (1 випадок), відповідно до результатів КТ (11 випадків) та МРТ (9 випадків), які виявили макроскопічну жорсткість жирової клітковини та інтенсивність сигналу, відповідно. У двох випадках з 5, онкоцитома була видалена хірургічним шляхом; у 1 випадку проведена біопсія; у 2 пацієнтів діагноз встановили відповідно до результатів ультрасонографії, контрастного КТ та МРТ.

З метою статистичного аналізу, показники еластичності ниркових пухлин і паренхіми були виражені у вигляді середнього± стандартного відхилення і проаналізовані за допомогою програмного забезпечення GraphPad Prism версія 6 (GraphPad Software, Inc, San Diego, CA). Використовувався тест Д’Агостіно-Пірсона на нормальність розподілу для визначення вірогідності походження показників з розподілу Ґауса. Середній вік пацієнтів, середній розмір пухлин та середні відстані між датчиком та пухлиною доброякісних та злоякісних пухлин порівнювались за допомогою t-критеріїв Ст’юдента. Порівняння середніх показників індексу еластичності доброякісних та злоякісних пухлин проводились за допомогою t-критеріїв Ст’юдента. Для визначення впливу розміру пухлини та відстані між датчиком та пухлиною на показники еластичності пухлини ми порівняли середні показники індексу еластичності доброякісних і злоякісних пухлин розміром менше та більше за 4 см за допомогою t-критеріїв Ст’юдента. Порівняння між середніми показниками індексу еластичності доброякісних і злоякісних пухлин з відстанню між датчиком та пухлиною менше та більше за 4 см виконувалось за допомогою t-критеріїв Ст’юдента. Відмінності вважались статистично достовірними при P< ніж ,05. ROC-аналіз був здійснений для визначення граничних показників індексу еластичності для диференціації доброякісних і злоякісних пухлин, а також нирково-клітинної карциноми і ангіоміоліпоми.

Результати

Не спостерігалось значної різниці між середнім віком пацієнтів у групах з доброякісними (58 років; в діапазоні 26-81 років) та злоякісними пухлинами (63 роки; в діапазоні 23-84 роки), (P = ,58). Середній розмір доброякісних пухлин (29,18 ± 19,37 мм; в діапазоні 14-63 мм) був значно меншим за цей показник у злоякісних пухлин (50,75 ± 20,57мм; в діапазоні 20–75 мм; P = ,0008). Середній розмір пухлин ангіоміоліпоми (25,5 ± 15,3 мм; в діапазоні 14–52 мм) був значно меншим за цей показник нирково-клітинної карциноми (51,6 ± 21,9 мм; в діапазоні 20–75 мм; P< ,001) Середня відстань між датчиком та пухлиною доброякісних пухлин (34,77 ± 3.16 мм; в діапазоні 14–60 мм) не відрізнялась від даного показника для злоякісних пухлин (30,55 ± 1.74 мм; в діапазоні 16–60 мм) (P = ,24). Середні показники індексу еластичності для всіх доброякісних і злоякісних підгруп показані в Таблиці 1.

Середній показник індексу еластичності доброякісних пухлин був значно нижчим за показник злоякісних пухлин (P < ,0001; Таблиця 2 та Діаграми 1–3). Середній показник індексу еластичності ангіоміоліпоми був значно нижчим за показник нирково-клітинної карциноми (P < ,0001; Таблиця 1 та Діаграми 4–6) Середній показник індексу еластичності доброякісних пухлин менших за 4 см був значно нижчим за показник злоякісних пухлин менших за 4 см (P < ,0001; Таблиця 2). Так само, середній показник індексу еластичності доброякісних пухлин більших за 4 см був значно нижчим за показник злоякісних пухлин більших за 4 см (P < ,0011; Таблиця 2). Відстань між датчиком та пухлиною не змінювала відмінностей між показниками індексу еластичності доброякісних і злоякісних пухлин. Середні показники індексу еластичності доброякісних пухлин з відстанню між датчиком та пухлиною меншою або більшою за 4 см були значно нижчими за показники злоякісних пухлин з відстанню між датчиком та пухлиною меншою чи більшою за 4 см (Р< ,001 для кожної групи; Таблиця 2).

Результати ROC-аналізу показників індексу еластичності для диференціації доброякісних і злоякісних пухлин, а також ангіоміоліпоми і ниркової-клітинної карциноми сумарно відображені в Таблиці 3 і Діаграмі 7.

Таблиця 1. Показники Індексу Еластичності для доброякісних і злоякісних ниркових пухлин

Пухлина

Пацієнти, чол.

ПІЕ

Ангіоміоліпома

24

1,28 ± 1,01 (0,18-4,17)

Онкоцитома

5

1,79 ± 0,26 (1,33-2,10)

Нирково-клітинна карцинома

34

4,30 ± 2,27 (1,28-10,31)

Перехідно-клітинна карцинома

4

2,43 ± 1,03 (1,42-3,88)

Метастази

3

2,54 ± 1,53 (1,46-4,53)

Лімфома

1

4,73

Дані представлені у середньому значенні ± SD (діапазон) за необхідності ПІЕ означає показник індексу еластичності

 Таблиця 2. Порівняння Показників Індексу Еластичності доброякісних і злоякісних ниркових пухлин

Доброякісні

Злоякісні

Група

кількість

ПІЕ

кількість

ПІЕ

П

Всі пухлини

29

1,43 ± 0,94 (0,18-4,10)

42

4,05 ± 2,17 (1,28-10,30)

<0001

Діаметр <4 см

22

1,28 ± 0,82 (0,18-3,01)

18

3,66 ± 2,32 (1,28-9,60)

<0001

Діаметр <4 см

7

1,87 ± 1,28 (0,60-4,17)

24

4,44 ± 2,01 (1,81-10,31)

,0011

Відстань між датчиком та пухлиною <4 см

16

1,43 ± 0,94 (0,18-4,17)

19

4,94 ± 2,77 (2,16-10,31)

<0001

Відстань між датчиком та пухлиною <4 см

13

1,27 ± 1,08 (0,19-3,99)

23

3,90 ± 1,97 (1,28-9,60)

<0001

Дані представлені у середньому значенні ± SD (діапазон) за необхідності ПІЕ означає показник індексу еластичності

Таблиця 3. Результати ROC-аналізу для диференціації доброякісних і злоякісних пухлин, а також ангіоміоліпоми і нирково-клітинної карциноми.

Порівняння

Граничний ПІЕ

Точність, %

Специфічність, %

ППЗ, %

НПЗ, %

95% ДІ

ПФК

Доброякісні в порівняні зі злоякісними

1,93

82,9

82,7

87,2

77,4

0,81-0,96

0,90

АМЛ проти НКК

1,68

90,9

82,6

88,2

86,4

0,83-0,98

0,93

АМЛ позначає ангіоміоліпому; ПФК, площа під фармакокінетичною кривою; ДІ, довірчий інтервал; ППЗ, позитивне прогностичне значення; НПЗ, негативне прогностичне значення; НКК, нирково-клітинна карцинома; ПІЕ, показник індексу еластичності.

Діаграма 1. Показник індексу еластичності (ПІЕ) для доброякісних і злоякісних пухлин.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

Діаграма 2. Онкоцитома А, Сіра шкала сонограми показує гіпоехогенну пухлину нирки. В, Сіра шкала зображення компресійної еластографії показує розташування ROI 1 в нирковій паренхімі (стрілка-вказівник) та ROI 2 (стрілка) в пухлині. С, Позначене кольором зображення компресійної еластографії показує показник індексу еластичності 1,59 (стрілка пунктиром), що означає підвищену жорсткість пухлини у порівнянні з нирковою паренхімою. D, Контрастна КТ показує тверду ниркову пухлину (стрілка), що була видалена та діагностована як онкоцитома відповідно до гістопатологічного дослідження.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

Обговорення

Ультразвукова еластографія є неконтрастним, простим для виконання методом візуалізації для оцінки еластичності тканин. Дана техніка може виконуватись якісним, напівкількісним та кількісним методами. Якісна еластографія відображає різні кольори відповідно до жорсткості тканини. Напівкількісна еластографія відображає позначені кольорами ознаки тканин та показники індексу еластичності, що відповідають співвідношенню деформації тканин у відповідь на застосований тиск. Кількісні методи еластографії, такі як акустична ARFI виміряють швидкість зсувних хвиль, створених акустичною радіаційною силою в тканинах, та представляє кількісні дані, що відображають жорсткість тканин. В нашому дослідженні ми використовували компресійну еластографію та порівнювали показники індексу еластичності для диференціації доброякісних та злоякісних пухлин.

Компресійна еластографія використовувалась для оцінки вогнищевих утворень у різних органах, таких як молочні залози, щитоподібна залоза, печінка та простата, показники індексу еластичності злоякісних пухлин виявились вищими за показники доброякісних пухлин.9–13 Наскільки нам відомо, компресійна еластографія використовувалась для оцінки ниркових пухлин тільки у двох нещодавніх дослідженнях.14,15 В першому дослідженні, автори оцінювали роль швидкості зсувних хвиль у вивченні нирково-клітинної карциноми, в результаті була виявлена неефективність використання швидкості зсувних хвиль для диференціації різних підтипів нирково-клітинної карциноми.14 В другому дослідженні Тан ті ін.15 порівнювали співвідношення деформації ангіоміоліпоми і нирково-клітинної карциноми та виявили, що показники індексу еластичності ниркової-клітинної карциноми були значно вищими за ці ж показники ангіоміоліпоми. Згідно з показниками індексу еластичності, вони виявили, що пухлини нирково-клітинної карциноми були в 4 рази жорсткіші за пухлини ангіоміоліпоми.15 В наше дослідження були включені також інші підтипи доброякісних та злоякісних ниркових пухлин, таких як онкоцитома, перехідно-клітинна карцинома, метастази та лімфома. Ми виявили, що показники індексу еластичності злоякісних пухлин є значно вищими за показники доброякісних, що свідчить про більшу жорсткість злоякісних ниркових пухлин. Порівняння показників індексу еластичності доброякісних і злоякісних пухлин у нашому дослідженні виявили, що злоякісні пухлини були в 2,8 рази жорсткішими за доброякісні з середніми показниками індексу еластичності 4,05 та 1,43 відповідно. Точність (82,9%), специфічність (82,7%), позитивне прогностичне значення (87,2%) та негативне прогностичне значення (77,4%) компресійної еластографії в нашому дослідженні були нижчими за результати контрастної ультрасонографії, які показали вищу діагностичну точність, з показниками високої точності (100%), специфічності (95,0%), позитивного прогностичного значення (94,7%) та негативного прогностичного значення (100%) для диференціації доброякісних та злоякісних пухлин.16

Нирково-клітинна карцинома та ангіоміоліпома є найбільш розповсюдженими доброякісними та злоякісними утвореннями нирок, відповідно.17 Хоча гіперехогенне включення на сірій шкалі ультрасонографії припускає наявність ангіоміоліпоми, 30% нирково-клітинних карцином мають гіперехогенні властивості на ультрасонографії.18 Однак, диференціація між ангіоміоліпомою та нирково-клітинною карциномою неможлива лише за показниками сірої шкали ультрасонографії. У нашому дослідженні ми виявили, що пухлини нирково-клітинної карциноми є у 3,36 рази жорсткішими, ніж пухлини ангіоміоліпоми з показниками індексу еластичності 4,30 та 1,28, відповідно. Виявлення гіперехогенної ниркової пухлини на ультрасонографії потребує проведення контрастного КТ або МРТ для визначення характеристик пухлини. Однак, як неконтрастний простий для виконання та недорогий метод візуалізації компресійна еластографія може використовуватись для диференціації ангіоміоліпоми від нирково-клітинної карциноми. Точність (90,9%) компресійної еластографії для диференціації ангіоміоліпоми від нирково-клітинної карциноми в нашому дослідженні була подібною до результатів точності (88,2%) контрастної ультрасонографії, зазначених вище. 17 Ми виявили, що специфічність компресійної еластографії (82,6%) є нижчою у порівнянні зі специфічністю контрастної ультрасонографії (97,0%).17 Різниця між жорсткістю пухлин ангіоміоліпоми та нирково-клітинної карциноми на компресійній еластографії може бути використана як додаткова інформація для диференціації цих пухлин. Компресійна еластографія може бути використана для оцінювання ниркових пухлин у пацієнтів з алергією на йод та з порушеннями функції нирок, які можуть стати протипоказаннями до контрастного КТ або МРТ.

Розмір ураження та відстань між датчиком і пухлиною можуть впливати на вимірювання еластичності ниркових пухлин. Результати нашого дослідження свідчать про відсутність впливу розміру пухлини та відстані між датчиком і пухлиною на показники індексу еластичності. Ми розподілили ниркові пухлини відповідно до середнього розміру на менші та більші за 4 см, таким чином ниркові пухлини менші та більші за 4 см визначались як малі та великі, відповідно.19 В групах доброякісних і злоякісних пухлин у нашому дослідженні не відзначалось значних відмінностей між кількістю пухлин менших чи більших за 4 см і пухлинами, відстань від яких до датчика складала менше або більше ніж 4 см. Середні показники індекса еластичності доброякісних пухлин менших чи більших за 4 см були значно нижчими за показники злоякісних пухлин менших чи більших ніж 4 см. Так само, середні показники індексу еластичності доброякісних та злоякісних пухлин з відстанню між датчиком та пухлиною менше чи більше ніж 4 см мали значні розбіжності у показниках індексу еластичності. Відповідно до наведених результатів, ми припускаємо, що розмір пухлини та відстань між датчиком та пухлиною не впливають значною мірою на різницю між показниками індексу еластичності доброякісних та злоякісних ниркових пухлин.

Діаграма 3. Ниркова лімфома. А, Сіра шкала сонограми показує слабко визначені гіпоехогенні ділянки (стрілка-вказівник) в нирковій паренхімі. В, Співвідношення еластичності пухлини до ниркової паренхіми був визначений на рівні 4,73 (стрілка пунктир). С, Контрастна аксіальна КТ показує інфільтровану пухлину зі зниженою жорсткістю (стрілка) в паренхімі правої нирки,представляючи собою ураження лімфомою.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

Діаграма 4. Показники індексу еластичності (ПІЕ) ангіоміоліпоми (АМЛ) і нирково-клітинної карциноми (НКК).

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

Діаграма 5. Ангіоміоліпома А, Сіра шкала сонограми показує гіперехогенну тверду пухлину (стрілка) в нирковій паренхімі. В, Сіра шкала зображення компресійної еластографії показує розташування ROI 1 в нирковій паренхімі та ROI 2 в пухлині. С, Відповідно позначене кольором зображення компресійної еластографії показує індекс еластичності 1,07 (стрілка пунктир).  D, Контрастна аксіальна КТ показує жирову пухлину (стрілка),що представляє собою ангіоміоліпому.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

Обмеження у нашому дослідженні.

Паранефральна жирова тканина обмежує прямий доступ до здійснення зовнішнього тиску на нирку, що може обмежити силу зовнішнього впливу на нирку. Вплив системної погрішності на вимірювання еластичності може бути застережений шляхом контролю якості, наприклад, калібруванням еластографічних модулів ультразвукового обладнання. Мала кількість пухлин іншого виду, крім нирково-клітинної карциноми та ангіоміоліпоми обмежила репрезентативну роль пухлин у нашому дослідженні для оцінки застосування компресійної еластографії для диференціації доброякісних і злоякісних пухлин. Відсутність другого лікаря-радіолога для здійснення еластографії та недостатня варіабельність суб’єктивної експертної оцінки зібраних даних стали іншими обмеженнями. Взаємозв’язок між результатами еластографії дає уявлення про надійність методу компресійної еластографії. Однак, у попередніх дослідженнях було відзначене значне співвідношення узгодженості незалежних експертів щодо оцінювання ниркових пухлин методом компресійної еластографії.15 Додатковим обмеженням нашого дослідження був брак вимірюваних показників індексу еластичності різних ділянок пухлин на однаковій глибині.  Зазвичай існують деякі розбіжності в патологічних характеристиках ниркових пухлин через наявність некрозів у злоякісних пухлинах та внутрішніх відмінностей, таких як локалізація жиру в ангіоміоліпомі. Хоча ми виключили некротичні ділянки пухлин при вимірюванні еластичності, показники індексу еластичності, отримані з різних ділянок пухлин, могли б збільшити відтворюваність компресійної еластографії шляхом забезпечення переконання, що результати насправді репрезентують всю пухлину. Середні показники індексу еластичності нирково-клітинної карциноми (4,30) та ангіоміоліпоми (1,28) в нашому дослідженні відрізнялись від показників попереднього дослідження, які становили 0,3 для ангіоміоліпоми та 0,8 для нирково-клітинної карциноми.15 Розбіжності між дослідженнями викликані використанням різних шкал еластичності в різному ультразвуковому обладнанні. Тан та ін.15 відзначали, що середній показник індексу еластичності нирково-клітинної карциноми був у 2,66 рази вищим ніж показник ангіоміоліпоми. В нашому дослідженні ми виявили, що середній показник індексу еластичності злоякісних ниркових пухлин був у 2,83 (4,05 проти 1,43) рази вищим за показник доброякісних ниркових пухлин, а середній показник індексу еластичності нирково-клітинної карциноми був у 3,35 (4,30 проти 1,28) рази вищим за показники ангіоміоліпоми. Низькі показники індексу еластичності нирково-клітинної карциноми та ангіоміоліпоми (<1), відзначені у попередньому досліджені, що стосувались зниженої жорсткості ниркових пухлин у порівнянні з нирковою паренхімою,15 були несумісними з результатами нашого дослідження. Стало відомо, що утворення у різних органах черевної порожнини є жорсткішими ніж паренхіма.10,11,20–22 Збільшена жорсткість та знижена еластичність ниркових пухлин у порівнянні з нирковою паренхімою спостерігалась у попередніх дослідженнях.20,23 Кескін та ін. 23 відзначали середні показники індексу еластичності доброякісних та злоякісних пухлин 1,2 ± 0,2 (в діапазоні 0,06–4,06) та 3,4 ± 0,3 (в діапазоні 0,08–9,92), відповідно, що співпадало з підвищеною жорсткістю ниркових утворень у порівнянні з нирковою паренхімою. Такі результати були сумісними з результатами нашого дослідження, які вказували на більшу жорсткість доброякісних і злоякісних пухлин у порівнянні з нирковою паренхімою.

Підсумовуючи дослідження, компресійна еластографія може бути надзвичайно важливою для диференціації доброякісних та злоякісних пухлин. Показники індексу еластичності злоякісних пухлин були вищими ніж показники доброякісних ниркових пухлин. Компресійна еластографія може бути використана в якості додаткового еластографічного методу для оцінювання ниркових пухлин, виявлених на сірій шкалі ультрасонографії.

Діаграма 6. Нирково-клітинна карцинома. А, Сіра шкала сонограми показує гіперехогенну пухлину (стрілка) правої нирки, що імітує ангіоміоліпому. В, Зображення компресійної еластографії показує співвідношення еластичності 5,17 (стрілка пунктир), що вказує на те, що ниркова паренхіма зміщувалась в 5,17 разів більше ніж ниркова пухлина у відповідь на застосований тиск. С, Контрастна аксіальна КТ показує нирково-клітинну карциному правої нирки з неправильними контурами і чіткістю нижчою ніж у ниркової паренхіми.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

Діаграма 7. А, ROC-крива показників індексу еластичності для диференціації доброякісних та злоякісних ниркових пухлин. В, ROC-крива показників індексу еластичності для диференціації нирково-клітинної карциноми та ангіоміоліпоми.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

Перелік джерел

1.А. Гейдельрейх, В. Рейвері (Heidenreich A, Ravery V) Європейське товариство онкологічної урології. Доопераційна візуалізація нирково-клітинного раку. World J Urol 2004; 22:307–315.

2.Дж. Чжан, Й. М. Техрані, Л. Ван, Н. М. Ісхілл, Л. Г. Шварц, Г. Грицак (Zhang J, Tehrani YM, Wang L, Ishill NM, Schwartz LH, Hricak H) Ниркові пухлини: визначення характерних ознак за допомогою дифузійно-зваженої МРТ – попередній досвід. Radiology 2008; 247:458-464.

3.Е. М. Гехт, Ґ. М. Ісраел, Г. А. Кринський та ін. (Hecht EM, Israel GM, Krinsky GA, et al.) Ниркові пухлини: кількісний аналіз утворень за допомогою вимірювання інтенсивності сигналу у порівнянні з кількісним аналізом утворень за допомогою числової субтракціонної візуалізації для діагностики злоякісних пухлин на МРТ.  Radiology 2004; 232:373-378.

4.Р. К. Семелка, Дж П. Шунат, М. А. Крукер, Р. Дж. МакМагон, Г. М. Ґрінберґ (Semelka RC, Shoenut JP, Kroeker MA, MacMahon RG, Greenberg HM). Утворення у нирках: контрольоване порівняння між результатами КТ і МРТ 1,5 за допомогою методик з використанням гадолінію та FLASH з затримкою дихання Radiology 1992; 182:425-430.

5.Ґ. М. Ісраел, С. Ґ. Сілверман (Israel GM, Silverman SG). Ниркові пухлини, виявлені при дослідженні інших захворювань. Radiol Clin North Am 2011; 49:369–383.

6.А. Кутіков, Л. К. Фоссетт, П. Рамандані та ін. (Kutikov A, Fossett LK, Ramchandani P, et al.) Частота виявлення доброякісних патологічних утворень при частковій нефректомії твердих пухлин, що вважались нирково-клітинною карциномою згідно з доопераційною візуалізацією. Urology 2006; 68:737–740.

7.Д. Ґанешан, М. Нотогаміпроджо, П. Ніколаїдіс, Р. Санял, П. Бхосале (Ganeshan D, Notohamiprodjo M, Nikolaidis P, Sanyal R, Bhosale P.) Нещодавні досягнення у крос-секціальній нирковій візуалізації – перспектива у онкології: поточні рішення та майбутні виклики. Часопис Comput Assist Tomogr 2013; 37:962–970.

8.С. Ґерст, Л. Е. Ганн, Д. Лі та ін. (Gerst S, Hann LE, Li D, et al.) Оцінювання ниркових пухлин за допомогою контрастного УЗД: первинний досвід. AJR Американський часопис з рентгенології 2011; 197:897-906.

9.А. Ито, Е. Уено, Е. Тоно та ін. (Itoh A, Ueno E, Tohno E, et al.) Захворювання молочної залози: клінічне застосування ультразвукової еластографії при діагностуванні. Radiology 2006; 239:341–350.

10.Ґ. Саломон, Й. Келлерман, І. Тедеран та ін. (Salomon G, Köllerman J, Thederan I, et al.) Оцінка виявлення раку простати за допомогою ультразвукової еластографії в режимі реального часу: порівняння з послідовним патологічним аналізом секційного матеріалу після радикальної простатектомії.  Eur Urol 2008; 54:1354–1362.

11.М. Р. Онур, А. К. Пойраз, Е. Е. Уджак, З. Бозґеїк, І. Х. Езерджан, Е. Огур (Onur MR, Poyraz AK, Ucak EE, Bozgeyik Z, Özercan IH, Ogur E). Напівкількісна еластографія пухлин печінки. Часопис Ultrasound Med 2012; 31:1061-1067

12.Н. Чіледаг, К. Арда, Б. К. Арібас, С. К. Кесе (Ciledag N, Arda K, Aribas BK, Aktas E, Köse SK.) Доцільність застосування ультразвукової еластографії та технології MicroPure для диференціації доброякісних та злоякісних вузликів щитоподібної залози. AJR Американський часопис з рентгенології 2012; 198:244–249.

13.Ф. Айґнер, Т. Де Зордо, Л. Паллвейн-Преттнер та ін. (Aigner F, De Zordo T, Pallwein-Prettner L, et al.) Соноеластографія в режимі реального часу для оцінки вогнищевих уражень яєчок. Radiology 2012; 263:584-589.

14.Д. А. Клеверт, К. Сток, Б. Кляйн та ін. (Clevert DA, Stock K, Klein B, et al.) Оцінка метода акустичної променево-імпульсної візуалізації (АПІВ) і контрастного УЗД ниркових утворень невідомої етіології у порівнянні з гістологічними результатами. Clin Hemorheol Microcirc 2009; 43:95–107.

15.С. Тан, М. Ф. Езджан, Ф. Тезджан та ін. (Tan S, Özcan MF, Tezcan F, et al.) Еластографія в режимі реального часу для розрізнення ангілміоліпоми і нирково-клітинної карциноми: попередні результати досліджень. AJR Американський часопис з рентгенології 2013; 200:W369–W375.

16.Р. Дж. Барр, К. Петерсон, А. Хінді (Barr RG, Peterson C, Hindi A.) Оцінка невизначених пухлин за допомогою контрастного УЗД: діагностичне дослідження.  Radiology 2014; 271:133–142.

17.З. Ф. Сюй, Х. С. Сюй, С. Й. Сє, Ґ. Цз. Лю, Й. Л. Чжен, М. Д. Люй (Xu ZF, Xu HX, Xie XY, Liu GJ, Zheng YL, Lu MD). Нирково-клітинна карцинома і ангіоміоліпома: відмінності у діагностуванні за допомогою контрастної ультрасонографії в режимі реального часу. Часопис Ultrasound Med 2010; 29:709-717

18.Х. П. Форман, В. Д. Міддлтон, Дж. Л. Мелсон, Б. Л. МакКленнан (Forman HP, Middleton WD, Melson GL, McClennan BL). Гіперехогенна нирково-клітинна карцинома: збільшення випадків виявлення за допомогою УЗД. Radiology 1993; 188:431–434.

19.Л Паллвейн-Преттнер, Д. Флері, К. Р. Роттер та ін. (Pallwein-Prettner L, Flöry D, Rotter CR, et al.) Оцінювання та визначення характерних ознак звичайних видів пухлин за допомогою КТ та МРТ. Insights Imaging 2011; 2:543–556.

20.Б. Дж. Фахі, Р. К. Нелсон, Д. П. Бредвей, С. Дж. Сюй, Д. М. Дюмон, Дж. Е. Трахі (Fahey BJ, Nelson RC, Bradway DP, Hsu SJ, Dumont DM, Trahey GE). Візуалізація злоякісних пухлин черевної порожнини іn vivo за допомогою методу еластографічної акустичної променевої імпульсної візуалізації. Phys Med Biol 2008; 53:279–293.

21.А. Капоор, А. Капоор, Ґ Махаджан (Kapoor A, Kapoor A, Mahajan G.) Диференціація злоякісних і доброякісних ущільнень стінок жовчного міхура з використанням методу еластографічної акустичної променевої імпульсної візуалізації. Часопис Ultrasound Med 2011; 30:1499-1507

22.Х. Іґлесіас-Ґарсія, Х. Ларіно-Ноя, І. Абдулкадер, Х. Фортеса, Х. Е. Домінґес-Муньос (Iglesias-Garcia J, Larino-Noia J, Abdulkader I, Forteza J, Dominguez- Munoz JE). Кількісна ендоскопічна ультразвукова еластографія: точний метод диференціації твердих пухлин підшлункової залози. Gastroenterology 2010; 139:1172–1180.

23.С. Кескін, З. Кескін, Х. Озбінер та ін. (Keskin S, Keskin Z, Ozbiner H, et al.) Компресійна еластографія для визначення характерних ознак ниркових пухлин: попередні результати  Стаття представлена на: 2014 Європейський Конгрес Радіології; 6–10 березня, 2014; Відень, Австрія.

Схожі статті
Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем, фото

Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем...

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина II), фото

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина II)...

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина I), фото

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина I)...

Гострі захворювання органів калитки (Синдром гострої калитки), фото

Гострі захворювання органів калитки (Синдром гострої калитки)...

Тазовий біль: ультразвукове дослідження кишечника, фото

Тазовий біль: ультразвукове дослідження кишечника...

Нейросонографія: Інфекційні захворювання, пухлини та інші пошкодження, фото

Нейросонографія: Інфекційні захворювання, пухлини та інші пошкодження...

Нейросонографія: Вроджені аномалії, фото

Нейросонографія: Вроджені аномалії...

Методика уникнення пасток при трансвагінальній сонографії жіночого тазу, фото

Методика уникнення пасток при трансвагінальній сонографії жіночого таз...

Ультразвукове дослідження слинних залоз, фото

Ультразвукове дослідження слинних залоз...

Клінічні проблеми і методи візуалізації, необхідні для діагностики причини блювоти у новонародженого або дитини молодшого віку, фото

Клінічні проблеми і методи візуалізації, необхідні для діагностики при...

Ультразвукове дослідження легень може бути безпечною альтернативою рентгенографії грудної клітки у діагностиці пневмонії у дітей, фото

Ультразвукове дослідження легень може бути безпечною альтернативою рен...

Сонографічна оцінка гострої патології ока, фото

Сонографічна оцінка гострої патології ока...

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультразвукової еластографії печінки. Частина 2: Захворювання печінки, фото

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультразв...

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультразвукової еластографії печінки, фото

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультраз...

Ультразвукова візуалізація наднирників у дітей, фото

Ультразвукова візуалізація наднирників у дітей...

Еластографія – неінвазивний метод оцінки еластичності тканин в онкології, фото

Еластографія – неінвазивний метод оцінки еластичності тканин в онколог...

Еластографія підшлункової залози, фото

Еластографія підшлункової залози...

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз тканини і нирковий кровообіг на швидкість зсуву хвилі?, фото

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз ...

«Вогнищева тиреоїдна пожежа» на кольоровій доплерографії: специфічна особливість вогнищевого тиреоїдиту Хашимото, фото

«Вогнищева тиреоїдна пожежа» на кольоровій доплерографії: специфічна о...

Можливість використання ультразвуку високої частоти для оцінки нейропатії нервових закінчень у хворих із синдромом діабетичної стопи, фото

Можливість використання ультразвуку високої частоти для оцінки нейропа...

Фактори, пов’язані з неможливістю отримати надійні вимірювання жорсткості печінки за допомогою акустичної променевої імпульсної еластографії ARFI – когортне дослідження 1031 пацієнтів, фото

Фактори, пов'язані з неможливістю отримати надійні вимірювання жорстко...

Внутрішньоутробний розвиток умбілікально-портальної венозної системи: дво- та тривимірне ультразвукове дослідження, фото

Внутрішньоутробний розвиток умбілікально-портальної венозної системи: ...

Зв’язок параметрів доплеру з ознаками плацентарної гіпоперфузії при вагітності малим для гестаційного віку плодом, пізня маніфестація, фото

Зв’язок параметрів доплеру з ознаками плацентарної гіпоперфузії при ва...

Пренатальна оцінка зрілості легень плода на 3-D УЗД, фото

Пренатальна оцінка зрілості легень плода на 3-D УЗД...

Віртуальна лапароскопія: перший досвід застосування тривимірної ультрасонографії FLY THRU з метою оцінки особливостей поверхні печінки, фото

Віртуальна лапароскопія: перший досвід застосування тривимірної ультра...

Практичні рекомендації ISUOG: використання доплерівського картування в пренатальній діагностиці, фото

Практичні рекомендації ISUOG: використання доплерівського картування в...

IETA Оцінка ендометрію та визначення ризику розвитку раку ендометрію за бальною системою (REC score), фото

IETA Оцінка ендометрію та визначення ризику розвитку раку ендометрію з...

ТИМУС, ЯК МАРКЕР ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ЗАПАЛЕННЯ, фото

ТИМУС, ЯК МАРКЕР ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ЗАПАЛЕННЯ...

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД СОНОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ОРГАНІВ ТАЗУ У ЖІНОК З ПІДОЗРОЮ НА ЕНДОМЕТРІОЗ: КОНСЕНСУСНИЙ ПОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ ГРУПИ АНАЛІЗУ ЕНДОМЕТРІОЗУ, фото

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД СОНОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ОРГАНІВ ТАЗУ У ЖІНОК З ПІДОЗРОЮ ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ТОНКОГОЛКОВОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ БІОПСІЇ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, ЩО НЕ ПАЛЬПУЮТЬСЯ, 1-2 СМ В ДІАМЕТРІ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ТОНКОГОЛКОВОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ БІОПСІЇ ВУЗЛІВ ...

«ПІДВОДНІ КАМЕНІ» В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ, фото

«ПІДВОДНІ КАМЕНІ» В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ СОННОЇ АРТЕРІ...

НЕ-ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПУХЛИНИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ, фото

НЕ-ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПУХЛИНИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ...

NIPT: НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФЕТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, фото

NIPT: НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФЕТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ...

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ПЛОДУ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ, фото

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ПЛОДУ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА РУБЦЯ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ, ПОРІВНЯННЯ ОДНОРЯДНОГО ТА ДВОРЯДНОГО ШВА: КОГОРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА РУБЦЯ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ, ПОРІВНЯ...

ВИМІРЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ПЕЧІНКИ І СЕЛЕЗІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФІЇ ARFI ДЛЯ НЕІНВАЗИВНОЇ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ І ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН СТРАВОХОДУ У ПАЦІЄНТІВ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В, фото

ВИМІРЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ПЕЧІНКИ І СЕЛЕЗІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФІЇ ...

УСПІШНА ФЕТОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ ВИСОКОЇ ОБСТРУКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПІД КОНТРОЛЕМ УЗД, фото

УСПІШНА ФЕТОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ ВИСОКОЇ ОБСТРУКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПІД ...

ДЗЕРКАЛЬНІ АРТЕФАКТИ В ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ: ВИПАДОК ВИЯВЛЕННЯ ПЛОДА “ПРИВИДА”, фото

ДЗЕРКАЛЬНІ АРТЕФАКТИ В ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ: ВИПАДОК ВИЯВЛЕННЯ ПЛО...

SPINA BIFIDA, фото

SPINA BIFIDA...

ДОПЛЕРОМЕТРІЯ МАТКОВИХ АРТЕРІЯХ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМСІЇ, фото

ДОПЛЕРОМЕТРІЯ МАТКОВИХ АРТЕРІЯХ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ ДЛЯ ВИЯ...

КОМБІНОВАНЕ ТРИВИМІРНЕ ОБ’ЄМНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ У АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ З АКЦЕНТОМ НА HDLIVE ТЕХНІКУ, фото

КОМБІНОВАНЕ ТРИВИМІРНЕ ОБ'ЄМНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ У АКУШЕРСТВІ ...

ТРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ СЕРЦЯ ПЛОДА, фото

ТРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ СЕРЦЯ ПЛОДА...

ТРИ- І ЧОТИРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ НОРМАЛЬНИХ І АНОМАЛЬНИХ ПЛОДІВ: ІЛЮСТРОВАНЕ ЕСЕ, фото

ТРИ- І ЧОТИРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ НОРМАЛЬНИХ І АНОМАЛЬН...

КЕРІВНИЦТВО ПО УЗД ДЛЯ ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ ІЗ ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ ZIKA ВІД ISUOG, фото

КЕРІВНИЦТВО ПО УЗД ДЛЯ ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ ІЗ ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ ZIKA ВІ...

РОЛЬ 3D УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КЛІНІЧНІЙ АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ: ДВАДЦЯТИРІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ, фото

РОЛЬ 3D УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КЛІНІЧНІЙ АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ: ...

УЛЬТРАЗВУКОВІ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ HDLIVE, фото

УЛЬТРАЗВУКОВІ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ HD...

НОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ HD LIVE У ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ З ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ВАГІТНОСТІ, фото

НОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ HD LIVE У ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГ...

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОНОЕЛАСТОГРАФІІ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ З Т2-ЗВАЖЕНОЮ ЕНДОРЕКТАЛЬНОЮ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЮ ТОМОГРАФІЄЮ У ВИЯВЛЕННІ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОНОЕЛАСТОГРАФІІ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ З Т2-...

КІСТОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК У ДІТЕЙ, фото

КІСТОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК У ДІТЕЙ...

ТРАНСПЕРІНЕАЛЬНА АНАЛЬНА CОНОГРАФІЯ СФІНКТЕРА В КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ХРОНІЧНИХ АНАЛЬНИХ ТРІЩИН, фото

ТРАНСПЕРІНЕАЛЬНА АНАЛЬНА CОНОГРАФІЯ СФІНКТЕРА В КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ХРО...

СТАТИЧНА І ДИНАМІЧНА УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ГРИЖ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ, фото

СТАТИЧНА І ДИНАМІЧНА УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ГРИЖ ЧЕРЕВНОЇ СТІН...

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ПІДОШОВНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ЗАДНЬОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВІДДІЛІВ СТОПИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ПІДОШОВНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ЗАДНЬОГО ТА СЕРЕДН...

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING – НОВОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING - НОВОГО МЕТОДУ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІСНУЮЧІ МЕТОДИ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІСНУЮЧІ МЕТ...

КОНТРАСТНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОУТВОРЕНЬ ПЕЧІНКИ, фото

КОНТРАСТНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОУТВОРЕНЬ ПЕЧІНКИ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ДОПЛЕРОГРАФІЯ ПРИ РЕНОВАСКУЛЯРНІЙ ГІПЕРТОНІЇ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ДОПЛЕРОГРАФІЯ ПРИ РЕНОВАСКУЛЯРНІЙ ГІПЕРТОНІЇ...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБ...

ПОРІВНЯННЯ НАДІЙНОСТІ МЕТОДІВ ПРОМЕНЕВОЇ АКУСТИЧНОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (ARFI, SIEMENS) І НАДЗВУКОВОЇ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (SSI, SUPERSONIC) ПРИ ВИМІРЮВАННІ ЖОРСТКОСТІ ПЕЧІНКИ, фото

ПОРІВНЯННЯ НАДІЙНОСТІ МЕТОДІВ ПРОМЕНЕВОЇ АКУСТИЧНОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ЯКОСТІ ПЕРШОЇ ЛІНІЇ ДІАГНОСТИКИ У ДІТЕЙ З ПІДОЗРОЮ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ЯКОСТІ ПЕРШОЇ ЛІНІЇ ДІАГНОСТИКИ У ДІТЕЙ З ПІДОЗРОЮ ...

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ХВИЛІ З ФІБРОЗОМ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ, фото

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ХВИЛІ З ФІБРОЗ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ГРИЖ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ГРИЖ...

НАСКІЛЬКИ КОРИСНІ ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ ARFI ЕЛАСТОГРАФІЇ, ЗАПРОПОНОВАНІ МЕТА-АНАЛІЗОМ, ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗНАЧНОГО ФІБРОЗУ ТА КОМПЕНСОВАНОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ?, фото

НАСКІЛЬКИ КОРИСНІ ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ ARFI ЕЛАСТОГРАФІЇ, ЗАПРОПОНОВАНІ М...

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬ...

ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЩІЛЬНИХ УТВОРЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ VIRTUAL TOUCH QUANTIFICATION І VIRTUAL TOUCH IQ, фото

ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЩІЛЬНИ...

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ОБ’ЄМУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПІЛОТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 139 КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ, фото

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ...

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ОБ’ЄМУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ І УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬО...

СУЧАСНІ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СЕРЦЕВОЇ МЕХАНІКИ, фото

СУЧАСНІ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СЕРЦЕВОЇ МЕХАНІКИ...

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТ...

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ARFI ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОТОВЩЕННЯ СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ І ДОБРОЯКІСНИХ ПРОЦЕСАХ, фото

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ARFI ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГ...

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЕЛАСТИЧНОСТІ ТКАНИН В МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЕЛАСТИЧНОСТІ ТКАНИН В МЕДИЧНОМУ Ц...

ЗСУВНОХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДИСФУНКЦІЇ, фото

ЗСУВНОХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДИСФУНКЦІЇ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПЕРВИННЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПЕРВИННЕ ДОСЛІДЖЕННЯ...

VIRTUAL TOUCH КВАНТИФІКАЦІЯ ТКАНИН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ АКУСТИЧНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE), фото

VIRTUAL TOUCH КВАНТИФІКАЦІЯ ТКАНИН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ АКУСТИЧ...

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИНИ VIRTUAL TOUCH TISSUE QUANTIFICATION І СТАНДАРТНОЇ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ РОЗМІРОМ МЕНШЕ 10 ММ, фото

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИНИ...

ВИКОРИСТАННЯ ARFI – АКУСТИЧНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ВИКОРИСТАННЯ ARFI – АКУСТИЧНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ...

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МЕТАСТАТИЧНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING, фото

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МЕТАСТАТИЧНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФ...

ДІАГНОСТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЄДНАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЧНОЇ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ ВИСОКОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ДІАГНОСТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЄДНАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЧНОЇ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА ...

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ – НОВА ТЕХНІКА ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ МІОКАРДА, фото

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ - НОВА ТЕХНІКА ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ МІОКАРД...

ЗНАЧЕННЯ VIRTUAL TOUCH ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН (VTI) І VIRTUAL TOUCH КВАНТИФІКАЦІЇ ТКАНИН (VTQ) В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ВУЗЛОВИХ УТВОРЕНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ЗНАЧЕННЯ VIRTUAL TOUCH ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН (VTI) І VIRTUAL TOUCH КВАНТ...

ПЕРЕВАГИ СОНОГРАФІЇ НАД КОМП’ЮТЕРНОЮ ТОМОГРАФІЄЮ У ДІАГНОСТИЦІ ГІПОВАСКУЛЯРНОГО РАКУ ПЕЧІНКИ, фото

ПЕРЕВАГИ СОНОГРАФІЇ НАД КОМП'ЮТЕРНОЮ ТОМОГРАФІЄЮ У ДІАГНОСТИЦІ ГІПОВАС...

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МІЖ ДОБРОЯКІСНИМИ ТА ЗЛОЯКІСНИМИ УТВОРЕННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ РОЗМІРОМ МЕНШЕ 1 СМ ЗА ДОПОМОГОЮ УЗ КОНТРАСТУ (CEUS), фото

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МІЖ ДОБРОЯКІСНИМИ ТА ЗЛОЯКІСНИМИ УТВОРЕННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗА...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОРГАНІВ І СТРУКТУР У ДИТИНСТВІ ТА ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОРГАНІВ І СТРУКТУР У ДИТИНСТВІ Т...

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИВИМІРНОЇ СПЕКЛ-ТРЕКІНГ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ (STRAIN)У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ: МЕТА-АНАЛІЗ, фото

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИВИМІРНОЇ СПЕК...

ЕЛАСТОГРАФІЯ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ТА ПЛАЦЕНТАРНА ДИСФУНКЦІЯ, фото

ЕЛАСТОГРАФІЯ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ТА ПЛАЦЕНТАРНА ДИСФУНКЦІЯ...

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 3Т І 7Т МРТ КЛІНІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ІМПУЛЬСІВ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА, фото

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 3Т І 7Т МРТ КЛІНІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ІМПУЛЬСІВ...

НЕПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: АНАЛІЗ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК ТА ОЦІНКА BI-RADS, фото

НЕПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: АНАЛІЗ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК ТА...

ОЦІНКА ТИПУ ПЕРФУЗІЇ ТА ЧАСУ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ПРИ КОНТРАСТНОМУ УЗД ПОСИЛЮЄ ТОЧНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗЛОЯКІСНИХ ТА ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН М’ЯКИХ ТКАНИН, фото

ОЦІНКА ТИПУ ПЕРФУЗІЇ ТА ЧАСУ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ПРИ КОНТРАСТНОМУ УЗД ПОСИЛ...

ЕКСТРАТЕСТИКУЛЯРНА СОНОГРАФІЯ КАЛИТКИ, фото

ЕКСТРАТЕСТИКУЛЯРНА СОНОГРАФІЯ КАЛИТКИ...

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СКРИНІНГ КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ З ПРИВОДУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СКРИНІНГ КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІ...

ГАЗ ПЕЧІНКОВОЇ ВОРIТНОЇ ВЕНИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОНОГРАФІЇ, фото

ГАЗ ПЕЧІНКОВОЇ ВОРIТНОЇ ВЕНИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИК...

НА ЩОРІЧНІЙ ЗУСТРІЧІ RSNA 2014 КОМПАНІЯ SAMSUNG ПРЕДСТАВИЛА НОВУ УЛЬТРАЗВУКОВУ СИСТЕМУ RS80A, фото

НА ЩОРІЧНІЙ ЗУСТРІЧІ RSNA 2014 КОМПАНІЯ SAMSUNG ПРЕДСТАВИЛА НОВУ УЛЬТР...

КОМПАНІЯ TOSHIBA ДОДАЛА ДВА УДОСКОНАЛЕНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ АПАРАТИ В СЕРІЮ APLIO, фото

КОМПАНІЯ TOSHIBA ДОДАЛА ДВА УДОСКОНАЛЕНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ АПАРАТИ В СЕРІЮ...

СОНОГРАФІЧНО КОНТРОЛЬОВАНІ ПРОЦЕДУРИ НА ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА, фото

СОНОГРАФІЧНО КОНТРОЛЬОВАНІ ПРОЦЕДУРИ НА ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА...

КОМПЛЕКСНА УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ РУКИ І ЗАП’ЯСТКА, фото

КОМПЛЕКСНА УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ РУКИ І ЗАП'ЯСТ...

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ, фото

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ...

ДЕСЯТЬ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ПОМИЛОК, ЯКИХ ВАРТО УНИКАТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ М’ЯЗОВО-СКЕЛЕТНОГО УЗД: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ, ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЗАЙТИ ДО ПРОЦЕДУРНОГО КАБІНЕТУ, фото

ДЕСЯТЬ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ПОМИЛОК, ЯКИХ ВАРТО УНИКАТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ М...

СОНОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПАХВОВИХ УТВОРЕНЬ, фото

СОНОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПАХВОВИХ УТВОРЕНЬ...

ЕНДОСОНОГРАФІЯ АНАЛЬНОГО КАНАЛА ТА ПРЯМОЇ КИШКИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ДУМКА КЛІНІЦИСТІВ ЩОДО СУЧАСНИХ ПОКАЗАНЬ, фото

ЕНДОСОНОГРАФІЯ АНАЛЬНОГО КАНАЛА ТА ПРЯМОЇ КИШКИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА АОРТИ І МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА АОРТИ І МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ...

ВТРУЧАННЯ В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ ТА ПОРОЖНИНІ ТАЗА ПІД УЗД КОНТРОЛЕМ. ОГЛЯД ВІД А ДО Я, фото

ВТРУЧАННЯ В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ ТА ПОРОЖНИНІ ТАЗА ПІД УЗД КОНТРОЛЕМ. ОГ...

АКУСТИЧНЕ ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВЕ (ARFI) УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКИХ ВОГНИЩЕВИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ, фото

АКУСТИЧНЕ ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВЕ (ARFI) УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКИХ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ...

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ З ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕКОМЕНДУЄ ЗАТВЕРДИТИ ПРЕПАРАТ VIZAMYL (FLUTEMETAMOL 18F INJECTION) ДЛЯ ПЕТ СКАНУВАННЯ БЕТА-АМІЛОЇДНИХ БЛЯШОК В ЄС, фото

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ З ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАНН...

НОВИЙ HIGH-TECH РУЧНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД КОМПАНІЇ PHILIPS МОЖЕ НАДАТИ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ КРОВІ ВІДРАЗУ, БЕЗ ЗАТРИМОК, фото

НОВИЙ HIGH-TECH РУЧНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД КОМПАНІЇ PHILIPS МОЖЕ НАДАТИ РЕЗУЛ...

ЕЛАСТОГРАФІЯ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ, фото

ЕЛАСТОГРАФІЯ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ...

АКУСТИЧНА ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ С: МІЖНАРОДНЕ БАГАТОЦЕНТРОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

АКУСТИЧНА ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ У ПАЦІЄНТ...

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS ПРЕЗЕНТУВАЛА НОВУ ПЕТ/КТ СИСТЕМУ – CELESTEION, фото

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS ПРЕЗЕНТУВАЛА НОВУ ПЕТ/КТ СИСТЕМУ – CELESTEION...

НОВА РЕВОЛЮЦІЙНА ПЕТ/МРТ СИСТЕМА, фото

НОВА РЕВОЛЮЦІЙНА ПЕТ/МРТ СИСТЕМА...

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ АКУСТИЧНИМ КІЛЬКІСНИМ АНАЛІЗОМ УЛЬТРАЗВУКОВИХ АМПЛІТУД ЕХОСИГНАЛІВ, фото

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ АКУСТИЧНИМ КІЛЬКІСНИМ АНАЛІЗОМ УЛЬ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ: ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ACOUSTIC STRUCTURE QUANTIFICATION (ASQ), фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ: ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД З ПРОГРАМНИМ З...

НОРВЕЗЬКЕ АГЕНТСТВО З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СХВАЛИЛО ВИКОРИСТАННЯ SONAZOID ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ, фото

НОРВЕЗЬКЕ АГЕНТСТВО З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СХВАЛИЛО ВИКОРИСТАННЯ SONAZOI...

КОМПАНІЯ GE ПІДНЯЛА МОЖЛИВОСТІ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

КОМПАНІЯ GE ПІДНЯЛА МОЖЛИВОСТІ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛ...

ОБ’ЄМНЕ КОЛЬОРОВЕ ДОПЛЕРІВСЬКЕ КАРТУВАННЯ (КДК) В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ПОКРАЩУЄ ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ХРОНІЧНОЇ МІТРАЛЬНОЇ РЕГУРГІТАЦІЇ, фото

ОБ'ЄМНЕ КОЛЬОРОВЕ ДОПЛЕРІВСЬКЕ КАРТУВАННЯ (КДК) В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ПОКРА...

3-МІРНЕ ОБ’ЄМНЕ СКАНУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЯК ДОПОВНЕННЯ ДО МАМОГРАФІЇ, фото

3-МІРНЕ ОБ'ЄМНЕ СКАНУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЯК ДОПОВНЕННЯ ДО МАМОГРАФІЇ...

ПРОСТІ ПРАВИЛА ДЛЯ УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНОЇ СУБКАТЕГОРИЗАЦІЇ НОВОУТВОРЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ BI-RADS-US-4, фото

ПРОСТІ ПРАВИЛА ДЛЯ УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНОЇ СУБКАТЕГОРИЗАЦІЇ НОВОУТВОРЕНЬ М...

ІН’ЄКЦІЇ В СУГЛОБИ ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІД УЛЬТРАЗВУКОВИМ КОНТРОЛЕМ, фото

ІН'ЄКЦІЇ В СУГЛОБИ ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІД УЛЬТРАЗВУКОВИМ КОНТР...

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРИХОВАНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ВОГНИЩ У МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ, ЗА ДОПОМОГОЮ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ З ПРИЦІЛЬНИМ УЛЬТРАЗВУКОМ: ПЕРСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРИХОВАНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ВОГНИЩ У МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ, ЗА ДОП...

ВАРИКОЦЕЛЕ: УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА В ПОВСЯКДЕННІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ, фото

ВАРИКОЦЕЛЕ: УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА В ПОВСЯКДЕННІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦ...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИТКОВОГО НЕРВА: НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ НА РОЗТИНІ ТРУПА І КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИТКОВОГО НЕРВА: НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ НА РОЗТИ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ В ОЦІНЦІ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ В ОЦІНЦІ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ...

ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ, фото

ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ...

ТРАНСВАГІНАЛЬНА ЕЛАСТОГРАФІЯ МІОМИ ТІЛА МАТКИ, фото

ТРАНСВАГІНАЛЬНА ЕЛАСТОГРАФІЯ МІОМИ ТІЛА МАТКИ...

ЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ VIRTUAL TOUCH IQ В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ VIRTUAL TOUCH IQ В УЛЬТ...

ЧИ МОЖНА ЗА ДОПОМОГОЮ ДОПЛЕРОГРАФІЇ АБО УЗД ІЗ ШТУЧНИМ КОНТРАСТУВАННЯМ ОТРИМАТИ ВАЖЛИВУ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРИРОДУ ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ?, фото

ЧИ МОЖНА ЗА ДОПОМОГОЮ ДОПЛЕРОГРАФІЇ АБО УЗД ІЗ ШТУЧНИМ КОНТРАСТУВАННЯМ...

ЧИ ПОТРІБНО ОБМЕЖИТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОПЛЕРОГРАФІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ВАГІТНОСТІ?, фото

ЧИ ПОТРІБНО ОБМЕЖИТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОПЛЕРОГРАФІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ТРИМЕС...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ КОМПЛЕКСУ ІНТИМА-МЕДІА СОННОЇ АРТЕРІЇ: ДЕТАЛЬНИЙ ОГЛЯД, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ КОМПЛЕКСУ ІНТИМА-МЕДІА СОННОЇ АРТЕРІ...

УЗД ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ У ПЕДІАТРІЇ, фото

УЗД ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ У ПЕДІАТРІЇ...

ПІДБІРКА ЦІКАВИХ ВИПАДКІВ ДОПЛЕРОГРАФІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ, фото

ПІДБІРКА ЦІКАВИХ ВИПАДКІВ ДОПЛЕРОГРАФІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖН...

СОНОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВРОДЖЕНИХ ТА НАБУТИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГРУДНОЇ КЛІТКИ У ПЕДІАТРІЇ, фото

СОНОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВРОДЖЕНИХ ТА НАБУТИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГРУДНОЇ КЛІТК...

ДОПЛЕРОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВЕН ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ, фото

ДОПЛЕРОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВЕН ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ...

АДЕНОМІОЗ, фото

АДЕНОМІОЗ...

Коментарі про статтю

До цієї статті поки немає коментарів
ВАШ КОМЕНТАР
Ім'я*
E-mail*
Коментар


Замовити товар

Уточнити ціну


Дякуємо за замовлення!

Наш менеджер відповість на Ваш запит найближчим часом.

Дякуємо!

Тема новин для підписки була змінена.

Повідомлення!

Виберіть тему для новин.

Повідомлення!

Невірний email або код.

Дякуємо за підписку!

Щотижня ми будемо ділитись з Вами актуальними новинами, медичними дослідженнями, порадами експертів і анонсами подій.

Підписуйтесь на нашу розсилку!
Дізнавайтесь про головне першими!👆

Ми ділимося актуальними новиними, науковими дослідженнями та спеціальними пропозиціями.

Дякуємо!

Наш менеджер відповість на Ваш запит найближчим часом.

Дякуємо за коментар!!

Ваш відгук дуже важливий для нас!
На початок сайту