Ім'я

Телефон

Ваш список бажань

Ваш список бажань пустий

Авторизуйтесь aбо зареєструйтесь щоб додавати товари в список бажань

Увійти Реєстрація

 1. Головна
 2.   /  
 3. Статті
 4.   /  
 5. Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають...

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз тканини і нирковий кровообіг на швидкість зсуву хвилі?

2017-05-02

АВТОРИ:

Kenichiro Asano, MD, Ai Ogata, MD, Keiko Tanaka, MD, Yoko Ide, MD, Akiko Sankoda, MD,Chieko Kawakita, MD, Mana Nishikawa, MD, Kazuyoshi Ohmori, MD, Masaru Kinomura, MD,Noriaki Shimada, MD, Masaki Fukushima, MD

Ключові слова: акустична променева імпульсна візуалізація; плечо-гомілкова швидкість пульсової хвилі; хронічні захворювання нирок; ультрасонографія сечостатевої системи; нирковий кровообіг; швидкість зсуву хвилі, ARFI, Siemens S2000.

Скорочення: ARFI – акустична променева імпульсна візуалізація; ШКФ – швидкість клубочкової фільтрації; ROI – область інтересу (region of interest); ШЗХ – швидкість зсуву хвилі; Vmax – пікова систолічна швидкість; Vmin – кінцева діастолічна швидкість

Резюме

Мета цього дослідження полягала в тому, щоб визначити головний фактор, що впливає на швидкість зсуву хвилі (ШЗХ) в нирках, виміряну за допомогою акустичної променевої імпульсної еластографії.

Методи. ШЗХ вимірювали в нирках 14 здорових добровольців і 319 пацієнтів з хронічним захворюванням нирок. Розрахункову швидкість клубочкової фільтрації розраховували за концентрацією креатиніну в сироватці крові та віком. Як показник артеріосклерозу великих судин була виміряна плечо-гомілкова швидкість пульсової хвилі у 183 пацієнтів.

Результати. У нирках пацієнтів з хронічним захворюванням спостерігалася велика різниця значень ШЗХ при порівнянні рівнів міждослідницької і внутрішньодослідницької варіабельності. Значення швидкості зсуву хвилі в правій і лівій нирках кожного пацієнта добре корелювали і мали високий коефіцієнт кореляції (r = 0,580-0,732). ШЗХ зменшувалася одночасно зі зниженням оцінюваної швидкості клубочкової фільтрації. Низька ШЗХ була отримана у пацієнтів з високою плечо-гомілковою швидкістю пульсової хвилі. Незважаючи на прогресування фіброзу нирок на пізніх стадіях хронічного захворювання нирок, ці результати були протилежні результатам хронічної хвороби печінки, при яких прогресування фіброзу печінки призводить до збільшення значень ШЗХ. З огляду на те, що високий плечо-гомілковий індекс являє собою прогресування артеріосклерозу в великих судинах, передбачається, що зниження еластичності, після зниження кровотоку, є основним фактором, що впливає на ШЗХ в нирках.

Висновки. Це дослідження показує, що зменшення кровотоку може впливати на значення ШЗХ в нирках більше, ніж на прогресування фіброзу тканин. Необхідні подальші дослідження для зменшення дисперсії даних для ефективного використання акустичної променевої імпульсної еластографії у пацієнтів з хронічним захворюванням нирок.

Еластичність пальпуємої тканини є важливою характеристикою при фізикальному обстеженні. Пальпація печінки служить методом скринінгу хронічного захворювання печінки. При цьому були спроби об’єктивно кількісно оцінити характеристики еластичності, використовуючи неінвазивні пристрої, в зв’язку з суб’єктивною природою пальпації. FibroScan (Echosens, Paris, France) був розроблений для цієї мети, і використовувався для транзієнтної еластографії хронічних захворювань печінки. Однак вимірювання за допомогою цього пристрою в значній мірі залежить від структур між датчиком і досліджуваною тканиною.

Акустична променева імпульсна візуалізація (ARFI) – ще один метод кількісної оцінки еластичності тканин. При цьому методі, акустичний пульсовий поштовх генерується від датчика і сходиться в області мішені всередині тканини. Миттєва деформація тканини, викликана поштовховим імпульсом, збуджує зсувну хвилю, яка поширюється в суміжній тканини. Більш жорстка суміжна тканина сприяє більш швидкому переміщенню поперечної хвилі. Процес від генерації імпульсу до виявлення швидкості зсуву хвилі (ШЗХ) завершується за секунду. Так як пряма механічна компресія на поверхні шкіри не є необхідною, цей метод відомий як кількісний – Virtual Touch tissue quantification (Siemens Medical Solutions, Mountain View, CA). У порівнянні з FibroScan, ARFI еластографія в меншій мірі залежить від властивостей тканини між датчиком і мішенню. Пульсовий імпульс сходиться в невеликій області інтересу (ROI), а глибина може регулюватися відповідно до досліджуваної тканини. Цей процес дозволяє оцінити еластичність у непальпуємих областях і невеликих ураженнях, таких як атеросклеротичні бляшки і кістозні ураження.

Широко вивчалося застосування цієї методики для оцінки фіброзу печінки. Повідомляється, що висока ШЗХ вказує на прогресуючий фіброз тканин при хронічному захворюванні печінки. У циротичному стані, жорсткість селезінки, виміряна ARFI еластографією, може вказувати на розвиток варикозних вен стравоходу. У порівнянні зі значною кількістю даних для печінки, для досліджень інших органів є обмежені дані, включно з щитоподібною залозою, підшлунковою залозою і серцево-судинною системою. Для нирок було проведено попереднє дослідження для диференціювання доброякісних і злоякісних пухлин. Було також проведено кілька досліджень для застосування вимірювання ШЗХ для оцінки хронічного інтерстиційного фіброзу в ниркових алотрансплантатах трансплантованих нирок. Крім того, в техніко-економічному дослідженні ARFI еластометрії здорових органів черевної порожнини було показано, що значення ШЗХ, а також внутрішньо- і між-індивідуальні відмінності були найвищими в селезінці і нирках. Ця значна ступінь відмінності не привела ні до яких переконливих доказів ефективності еластографії ARFI у пацієнтів з хронічним захворюванням нирок.

Виходячи з попередніх результатів, існує ймовірність того, що ШЗХ в нирках може перебувати під впливом інших факторів, крім фіброзу тканин. Оскільки приблизно 20% серцевого викиду надходить в нирки, а кровотік у значній мірі впливає на функцію нирок, ми припустили, що зміна гемодинаміки може бути основним детермінантом ШЗХ в нирках. Після техніко-економічного обґрунтування на здорових добровольцях ми виміряли ШЗХ в нирках у пацієнтів з хронічним захворюванням нирок під час звичайних сонографічних досліджень. Ми також виміряли плечо-гомілкову швидкість пульсової хвилі (PWV), як показник артеріосклерозу в великих судинах. На основі цих результатів буде обговорено основний фактор впливу ШЗХ в нирках і будь-які можливі способи зменшення дисперсії даних.

Матеріали та методи

Пацієнти

У дослідження було включено триста дев’ятнадцять пацієнтів (198 чоловіків і 121 жінка, середній вік ± SD, 62,0 ± 15,7 років), яким проводилося динамічне спостереження за хронічним захворюванням нирок в період з грудня 2009 року по квітень 2011 року, включно. Зареєстровані пацієнти були розділені на 3 групи за клінічним перебігом і імуногістологічному діагнозу (гломерулонефрит, 129, діабетична нефропатія, 107 і нефросклероз, 83). Біопсія нирок була виконана у 120 пацієнтів з інформованою згодою. Біопсія, як правило, проводилася для пацієнтів з нефротичним синдромом, безсимптомною протеїнурією або гематурією (хронічні захворювання нирок, стадії 1 і 2) або швидко прогресуючим гломерулонефритом, таким як васкуліт, пов’язаний з цитоплазматичними антитілами проти нейтрофілів. Пацієнти з однією функціонуючою ниркою і множинними кістами в нирках були виключені. Для техніко-економічного обґрунтування були оглянуті 14 здорових добровольців (7 чоловіків та 7 жінок, середній вік 29,5 ± 5,7 років). Письмову інформовану згоду було отримано від усіх учасників. Це дослідження було проведено відповідно до Гельсінкської декларацією і схвалено радою інституту.

Оцінка функції нирок

Концентрація креатиніну в сироватці досліджувалася в той же день, що і сонографія. Розрахункову швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) розраховували виходячи з концентрації креатиніну і віку, використовуючи модифіковану формулу ізотопного розбавлення маси при спектрометрично-відстежуваній-4-варіабельній модифікації дієти при дослідженні захворювання нирок. У клінічній практиці визначення розрахункової ШКФ за допомогою цього рівняння використовується в якості стандартного методу оцінки ниркової функції у пацієнтів в Японії: розрахункова ШКФ (мл/хв/1,73 м2) = 194 × креатинін – 1,019 × вік – 0,287 (× 0,739, якщо жінка).

Кількісна оцінка жорсткості нирки за допомогою ARFI еластографії

ШЗХ вимірювали за допомогою ультразвукової системи Acuson S2000 (Siemens Medical Solutions) з використанням конвексного датчика з частотою 3,5 МГц. Зображення нирок були отримані в положенні лежачи, так що поздовжній зріз було видно на моніторі. ROI 10 × 5 мм встановлювали поряд з нижнім полюсом коркового шару в дорсальній області ниркової паренхіми, щоб виключити судини, які відображаються кольором в доплерівському режимі. Розміщення ROI було точним практично для всіх пацієнтів. Щоб запобігти дихальному руху, ШЗХ вимірювали при вдиху, що затримувався, 5-6 разів поспіль. Середні величини ШЗХ обчислювалися в правій і лівій нирках, відповідно. 2 досвідчених фахівця (J.T. і Y.T.) виконали ARFI еластографію, не маючи клінічних даних.

Оцінка артеріосклерозу великих судин за допомогою плечо-гомілкового індексу (PWV)

Ми припускали, що на жорсткість нирки може впливати зменшення кровотоку, можливо, пов’язане з атеросклерозом живлячих артерій. У пацієнтів з факторами ризику серцево-судинних захворювань плечо-гомілковий індекс часто використовують, як простий метод для визначення ступеня артеріосклерозу великих судин. У 183 пацієнтів плечо-гомілковий індекс вимірювали протягом 6-місячного періоду після оцінки ШЗХ з використанням плетизмографа (форма PWV/ABI, Omron Colin Co, Ltd, Токіо, Японія). Помістивши пневматичні манжети білатерально навколо плеча і щиколоток, імпульсні сигнали реєструвалися за допомогою датчиків тиску, а плечо-гомілковий індекс обчислювався по серцево-плечовому індексу і серцево-гомілковому індексу. Різниця в значеннях плечо-гомілкового індексу у більшості пацієнтів була невеликою, а середнє значення плечо-гомілкового індексу, отримане білатерально на щиколотках, використовувалося для подальшого аналізу в якості показника артеріосклерозу великих судин для кожного учасника дослідження.

Статистичний аналіз

Аналіз даних проводився з використанням програмного забезпечення PASW Statistics version 18 (IBM Corporation, Armonk, NY). Не було виявлено ніяких істотних відмінностей в розмірах, структурах і кровотоці між правою і лівою нирками для кожного учасника; Таким чином, при аналізі даних не було виділено відмінності між значеннями ШЗХ правої і лівої нирок.

Результати

Внутрішньодослідницька і міждослідницька варіабельність значень ШЗХ

Щоб перевірити узгодженість вимірюваних значень ШЗХ, було досліджено внутрішньодослідницьку і міждослідницьку варіабельність. Два фахівця (J.T. ) поперемінно вимірювали ШЗХ 5 раз в правій нирці добровольця. Вимірювання проводилося послідовно протягом 1 години. ROI кожен раз встановлювався в одному і тому ж місці в нирковій паренхімі. Середнє і стандартне відхилення 5 виміряних значень показані на рисунку 1.

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз тканини і нирковий кровообіг на швидкість зсуву хвилі?, фото

Рис.1. Внутрішньодослідницька і міждослідницька варіабельність значень ШЗХ. Два фахівця (A і B) по черзі вимірювали ШЗХ 5 раз в правій нирці добровольця. Показані середнє і SD 5 виміряних значень. Середнє значення отриманих значень ШЗХ визначалося 5 разів кожним фахівцем. Внутрішньодослідницька і міждослідницька варіабельність була досить невеликою.

Середнє значення ШЗХ визначалося 5 разів кожним фахівцем. Середні значення ШЗХ варіювалися від 2,38 до 2,49 для фахівця A і від 2,39 до 2,48 для фахівця B, а значення SD варіювалися від 0,09 до 0,13 для фахівця A і від 0,05 до 0 , 14 для фахівця B. Внутрішньодослідницька і міждослідницька варіабельність були досить низькими для продовження подальшого аналізу.

Можливість виконання дослідження у здорових добровольців

Було проведено дослідження 14 здорових добровольців (7 чоловіків та 7 жінок, вікова група, 24-41 рік) для вивчення можливості проведення ARFI еластографії. У всіх добровольців не було білка в сечі або прихованої крові. Оціночний діапазон ШКФ становив 70,1-125,6 мл/хв/1,73 м2 (в середньому 97,9 ± 15,6 мл/хв/1,73 м2. Зв’язок між оцінкою ШКФ і СВВ у 14 добровольців (28 нирок ) показано на малюнку 2А.

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз тканини і нирковий кровообіг на швидкість зсуву хвилі?, фото

Рис.2. Зв’язок між ШЗХ і оцінкою ШКФ (eGFR) у здорових учасників контрольної групи.
А) 
В першому випробуванні ШЗХ вимірювали в нирках 14 здорових добровольців контрольної групи. Оскільки повідомлялося про те, що в ШЗХ, яка виміряні в правій і лівій нирках, не спостерігається істотної різниці, значення, отримані в обох нирках, наведені разом. Коефіцієнт кореляції був значно низьким (r = 0,198), і не відзначено значною кореляції між ШЗХ і показниками ШКФ
В) у другому дослідженні ШЗХ вимірювали в нирках 12 здорових добровольців контрольної групи. Вимірювання проводилося окремо в нирковій корі (порожні кола) і мозковій речовині (заповнені кола) в синхронізації з електрокардіографічними R-хвилями. Для кори і мозкової речовини була значна позитивна кореляція між ШЗХ і параметрами ШКФ (кора r = 0,608, мозкова речовина r = 0,515). Середнє значення ШЗХ в мозковій речовині було вище, ніж в корі.

У більшості випадків ROI містився в кірковій речовині, хоча при цьому враховувалися індивідуальні відхилення в розміщенні ROI. У першому дослідженні не було виявлено суттєвої кореляції між ШЗХ і оцінкою ШКФ в моделі лінійної регресії з однією змінною. Були проаналізовані зниження ступеня кореляції, розміщення ROI і час вимірювання ШЗХ під час пульсації артерій. На другому етапі вимірювань, ШЗХ вимірювали окремо в нирковій корі і мозковій речовині, як показано на рисунку 3.

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз тканини і нирковий кровообіг на швидкість зсуву хвилі?, фото

Рис.3. Розташування ROI в нирковій паренхімі здорового добровольця: A – кіркова речовина; B – мозкова речовина.

Для синхронізації ШЗХ-вимірювань з пульсацією кровотоку в нирках, використовували ЕКГ-монітор і ШЗХ вимірювали в ритмі одночасно з R-хвилями. У серцевому циклі R-хвиля являє собою ранню деполяризацію шлуночків, коли тиск аорти одночасно знижується до мінімуму. Протягом 1 тижня після першого випробування, 12 з 14 здорових добровольців пройшли другий етап вимірювань (7 чоловіків та 5 жінок; розрахункова ШКФ, 95,6 ± 15,7 мл/хв/1,73 м2). Середні значення ШЗХ були 2,20 м/с в кірковій і 2,75 м/с в мозковій речовині. Примітно, що була відзначена значна позитивна кореляція між ШЗХ і оцінкою ШКФ як в кірковій, так і в мозковій речовині (P <0.01, рисунок 2B). Характеристики пацієнтів з хронічною хворобою нирок, класифікації та клінічні діагнози цих пацієнтів (n = 319) показані в таблиці 1.

Таблиця 1. Класифікації та клінічні діагнози пацієнтів з хронічним захворюванням нирок (n = 319)

 

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз тканини і нирковий кровообіг на швидкість зсуву хвилі?, фото

Таблиця 2. Клінічні особливості пацієнтів з хронічним захворюванням нирок

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз тканини і нирковий кровообіг на швидкість зсуву хвилі?, фото

 

Частота біопсії нирок була вище у більш молодих пацієнтів з протеїнурією або гематурією, що призвело до значного більш молодого середнього віку пацієнтів з гломерулонефритом, ніж у пацієнтів з діабетичною нефропатією або нефросклерозом (P <0,05). Число пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю 1 і 2 стадії було низьким в групі нефросклерозу, оскільки доброякісний нефросклероз частіше діагностували у пацієнтів похилого віку з помірною протеїнурією, підвищеним рівнем сироваткового креатиніну і відсутністю анамнезу гломерулонефриту, нефротичного синдрому або цукрового діабету.

Зв’язок значень ШЗХ, виміряних в правій і лівій нирках кожного пацієнта, з хронічним захворюванням нирок

Зв’язок між значеннями ШЗХ, виміряні в правій і лівій нирках кожного пацієнта, показано на рисунку 4.

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз тканини і нирковий кровообіг на швидкість зсуву хвилі?, фото

Рис.4. Зв’язок між значеннями ШЗХ, виміряними в правій (Rt) і лівій (Lt) нирках, у кожного пацієнта. У всіх досліджуваних групах (гломерулонефрит , r = 0,580) спостерігалася досить значна кореляція.

Значення ШЗХ, отримані в правій і лівій нирках, мали високі коефіцієнти кореляції в усіх групах дослідження (P <0.001). Цей результат узгоджується з клінічними даними про те, що зміни ниркової тканини у пацієнтів з хронічним захворюванням нирок прогресують одночасно в обох нирках, за винятком хронічного захворювання нирок, що виникає з ниркових артерій або сечовивідних шляхів.

Зв’язок між ШЗХ і параметрами ШКФ

Зв’язок між ШЗХ і параметрами ШКФ показано на рис. 5.

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз тканини і нирковий кровообіг на швидкість зсуву хвилі?, фото

Рис.5. Зв’язок між ШЗХ і параметрами ШКФ (eGFR). У всіх досліджуваних групах (гломерулонефрит , r = 0.232) спостерігалася значна позитивна кореляція.

Незважаючи на те, що варіабельність була значною, ШЗХ зменшувалася одночасно зі зниженням параметрів ШКФ у всіх групах дослідження (P <0.01). Цей результат показав, що еластичність тканин знижується в нирках на пізніх стадіях хронічного захворювання нирок. Цей результат був відмінний від таких, отриманих для хронічних захворювань печінки, в яких ШЗХ збільшилася відповідно з прогресуванням захворювання.

Зв’язок між ШЗХ і плечо-гомілковим індексом

Зв’язок між ШЗХ і плечо-гомілковим індексом у 183 пацієнтів показано на малюнку 6. Хоча зміна плечо-гомілкового індексу було досить великою, при цьому отримана значна негативна кореляція (P <0.01). Це відкриття показало, що жорсткість тканини нирок була низькою у пацієнтів з хронічним захворюванням нирок, у яких був високий ступінь артеріосклерозу великих судин.

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз тканини і нирковий кровообіг на швидкість зсуву хвилі?, фото

Рис.6. Зв’язок між ШЗХ і плечо-гомілковим індексом (baPWV). Спостерігалася значна негативна кореляція у 183 пацієнтів (P <0.01).

 

Обговорення

При ARFI еластографії для хронічного захворювання печінки ШЗХ зростає на більш пізніх стадіях, оскільки прогресуючий інтерстиційний фіброз в основному впливає на еластичність тканин, що спостерігається при цирозі печінки. Однак головний фактор, що впливає на дані ARFI еластографії в нирках не з’ясований з двох причин. А саме, велика варіація значень ШЗХ в нирках, як продемонстровано Goertz et al., дає результати з низькою надійністю, а ступінь інтерстиційного фіброзу в нирках у пацієнтів з хронічним захворюванням нирок не була настільки ж вираженою, як при хронічних захворюваннях печінки. Оскільки приблизно 20% серцевого викиду надходить в нирки, що становлять менше 1% маси тіла, ми припустили, що нирковий кровообіг може бути основним фактором, що впливає на СВВ в нирках, а не інтерстиційний фіброз.

У техніко-економічному обгрунтуванні було встановлено, що внутрішньодослідницька і міждослідницька варіабельність при вимірюванні ШЗХ в нирці здорового добровольця невелика. Незважаючи на відсутність достовірної кореляції між ШЗХ і вимірюваними значеннями ШКФ у 14 здорових добровольців у першому дослідженні, була виявлена значна кореляція між ШЗХ і параметрами ШКФ, коли були проаналізовані налаштування ROI і час вимірювання під час пульсації артерій. Цікаво, що ШЗХ зменшувалася одночасно зі зниженням параметрів ШКФ у всіх групах пацієнтів з хронічним захворюванням нирок, незважаючи на зазначену велику дисперсію. Це відкриття означає, що жорсткість тканин нирок знижується на пізніх стадіях хронічного захворювання нирок, незважаючи на зростаюче переважання інтерстиційного фіброзу. Низькі значення ШЗХ були отримані у пацієнтів з високим плечо-гомілковим індексом. З огляду на те, що плечо-гомілковий індекс характеризує собою артеріосклероз великих судин, ми припустили, що зменшення кровотоку в нирках на тлі атеросклерозу ниркових артерій може призвести до зниження еластичності ниркової паренхіми при поширеному хронічному захворюванні нирок. Ми також припускали, що велика варіація значень ШЗХ в нирках пацієнтів з хронічним захворюванням нирок обумовлена структурною неоднорідністю ниркової паренхіми і коливаннями тиску в результаті пульсуючого кровотоку, а не технічними відхиленнями при вимірюванні.

Ниркова паренхіма грубо ділиться на кору і мозкову речовину. Кора складається з проксимальних і дистальних канальців і ниркових клубочків. Мозкова речовина в основному складається з петлі Генле і нижньої частини збірної трубочки. Для забезпечення великого споживання кисню для активної реабсорбції, ниркові канальці оточені щільним судинним сплетінням, як в корі, так і в мозковій речовині. У нирках з низькими параметрами ШКФ, число клубочків з вираженими склеротичними змінами збільшується. Нирковий каналець, розташований нижче склерозуючого клубочка, стає атрофічним, і в подальшому прогресує перитубулярний фіброз. Кровотік в перітубулярному судинному сплетінні зменшується відповідно до склеротичних змін клубочків, так як кров тече з клубочків в судинне сплетіння. З огляду на значне пошкодження мікроциркуляції при поширеному хронічному захворюванні нирок, можна припустити, що кровотік, а не інтерстиційний фіброз, переважно впливає на еластичність тканини нирок при хронічному захворюванні нирок. Крім того, широко відомо, що частота серцево-судинних порушень підвищується одночасно зі зменшенням параметрів ШКФ. На рисунку показано, що у пацієнтів з хронічним захворюванням нирок з високим плечо-гомілковим індексом, є тенденція до низької ШЗХ в нирках. Виходячи з цих результатів, ми впевнені, що комбінація мікроциркуляторного пошкодження в нирковій тканини і артеріосклерозу ниркових артерій зменшує нирковий кровообіг і зменшує жорсткість нирок у пацієнтів з хронічним захворюванням нирок.

Це дослідження мало кілька обмежень. Оскільки наша гіпотеза ґрунтувалася на гемодинамічних змінах в нирках, необхідно продемонструвати параметри, безпосередньо пов’язані з нирковим кровотоком і резистентністю судин нирок. Ми виміряли пікову систолічну швидкість (Vmax) і кінцеву діастолічну швидкість (Vmin), використовуючи доплерографію і розрахували резистивний показник по наступному рівнянню: індекс резистивности = (V max – V min)/Vmax. Однак дані погано корелювали між параметрами ШКФ і V max і ШКФ і резистивним індексом (дані не показані). При проведенні ARFI еластографії, настройка ROI часто була утруднена при вимірюванні ШЗХ в нирках пацієнтів з пізніми стадіями хронічних захворювань нирок. У пацієнтів з високою ШКФ, ШЗХ можна було вимірювати в корі, оскільки товщина ниркової паренхіми була ще достатньою. Однак у пацієнтів з хронічним захворюванням нирок, найчастіше, ниркова паренхіма була атрофічною, і відмінність між корою і мозковою речовиною часто було важко диференціювати. Ниркова атрофія перешкоджала точному виміру ШЗХ у 4 пацієнтів і виміру Vmax і Vmin у 16 пацієнтів.

Запропоновано декілька потенційних майбутніх досліджень. Замість плечо-гомілкового індексу, серцево-гомілковий судинний індекс можна було б використовувати в якості нового показника артеріальної жорсткості. Так як серцево-гомілковий судинний індекс менш схильний до коливань системного артеріального тиску, його можна використовувати як альтернативний метод оцінки артеріосклерозу великих судин. Значення швидкості зсуву хвилі можуть бути нормалізовані по системному артеріальному тиску і синхронізації з електрокардіографією, що забезпечує постійний тиск в аорті під час серцевого циклу. Рання оцінка ШЗХ нирок у пацієнтів з діабетом може бути здійснена через гіпердинамічний кровотік в нирках діабетиків на ранніх стадіях. Якщо наша гіпотеза вірна, значення ШЗХ повинні бути високими в цих нирках. Може бути проведено порівняння ARFI з іншими маркерами фіброзу тканин.

На закінчення, наше дослідження показує, що ШЗХ, яка вимірюється за допомогою ARFI еластографії у пацієнтів з хронічним захворюванням нирок, може представляти зменшення кровотоку, яке посилює артеріосклероз, а не розвиток ниркового фіброзу. У наших результатах відзначені значні стандартні відхилення значень ШЗХ. Однак подальше вдосконалення цього методу може призвести до отримання більш послідовних значень ШЗХ в нирках.

 

 

Схожі статті
Особливості техніки та основні помилки в проведенні соногістерографії, фото

Особливості техніки та основні помилки в проведенні соногістерографії...

Ультрасонографія у діагностиці інфекцій сечовивідних шляхів у дітей, фото

Ультрасонографія у діагностиці інфекцій сечовивідних шляхів у дітей...

Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем (Частина II), фото

Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем (Частина II)...

Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем, фото

Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем...

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина II), фото

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина II)...

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина I), фото

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина I)...

Гострі захворювання органів калитки (Синдром гострої калитки), фото

Гострі захворювання органів калитки (Синдром гострої калитки)...

Тазовий біль: ультразвукове дослідження кишечника, фото

Тазовий біль: ультразвукове дослідження кишечника...

Нейросонографія: Інфекційні захворювання, пухлини та інші пошкодження, фото

Нейросонографія: Інфекційні захворювання, пухлини та інші пошкодження...

Нейросонографія: Вроджені аномалії, фото

Нейросонографія: Вроджені аномалії...

Методика уникнення пасток при трансвагінальній сонографії жіночого тазу, фото

Методика уникнення пасток при трансвагінальній сонографії жіночого таз...

Ультразвукове дослідження слинних залоз, фото

Ультразвукове дослідження слинних залоз...

Клінічні проблеми і методи візуалізації, необхідні для діагностики причини блювоти у новонародженого або дитини молодшого віку, фото

Клінічні проблеми і методи візуалізації, необхідні для діагностики при...

Ультразвукове дослідження легень може бути безпечною альтернативою рентгенографії грудної клітки у діагностиці пневмонії у дітей, фото

Ультразвукове дослідження легень може бути безпечною альтернативою рен...

Сонографічна оцінка гострої патології ока, фото

Сонографічна оцінка гострої патології ока...

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультразвукової еластографії печінки. Частина 2: Захворювання печінки, фото

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультразв...

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультразвукової еластографії печінки, фото

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультраз...

Ультразвукова візуалізація наднирників у дітей, фото

Ультразвукова візуалізація наднирників у дітей...

Еластографія – неінвазивний метод оцінки еластичності тканин в онкології, фото

Еластографія – неінвазивний метод оцінки еластичності тканин в онколог...

Еластографія підшлункової залози, фото

Еластографія підшлункової залози...

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз тканини і нирковий кровообіг на швидкість зсуву хвилі?, фото

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз ...

«Вогнищева тиреоїдна пожежа» на кольоровій доплерографії: специфічна особливість вогнищевого тиреоїдиту Хашимото, фото

«Вогнищева тиреоїдна пожежа» на кольоровій доплерографії: специфічна о...

Можливість використання ультразвуку високої частоти для оцінки нейропатії нервових закінчень у хворих із синдромом діабетичної стопи, фото

Можливість використання ультразвуку високої частоти для оцінки нейропа...

Фактори, пов’язані з неможливістю отримати надійні вимірювання жорсткості печінки за допомогою акустичної променевої імпульсної еластографії ARFI – когортне дослідження 1031 пацієнтів, фото

Фактори, пов'язані з неможливістю отримати надійні вимірювання жорстко...

Внутрішньоутробний розвиток умбілікально-портальної венозної системи: дво- та тривимірне ультразвукове дослідження, фото

Внутрішньоутробний розвиток умбілікально-портальної венозної системи: ...

Зв’язок параметрів доплеру з ознаками плацентарної гіпоперфузії при вагітності малим для гестаційного віку плодом, пізня маніфестація, фото

Зв’язок параметрів доплеру з ознаками плацентарної гіпоперфузії при ва...

Пренатальна оцінка зрілості легень плода на 3-D УЗД, фото

Пренатальна оцінка зрілості легень плода на 3-D УЗД...

Віртуальна лапароскопія: перший досвід застосування тривимірної ультрасонографії FLY THRU з метою оцінки особливостей поверхні печінки, фото

Віртуальна лапароскопія: перший досвід застосування тривимірної ультра...

Практичні рекомендації ISUOG: використання доплерівського картування в пренатальній діагностиці, фото

Практичні рекомендації ISUOG: використання доплерівського картування в...

IETA Оцінка ендометрію та визначення ризику розвитку раку ендометрію за бальною системою (REC score), фото

IETA Оцінка ендометрію та визначення ризику розвитку раку ендометрію з...

ТИМУС, ЯК МАРКЕР ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ЗАПАЛЕННЯ, фото

ТИМУС, ЯК МАРКЕР ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ЗАПАЛЕННЯ...

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД СОНОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ОРГАНІВ ТАЗУ У ЖІНОК З ПІДОЗРОЮ НА ЕНДОМЕТРІОЗ: КОНСЕНСУСНИЙ ПОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ ГРУПИ АНАЛІЗУ ЕНДОМЕТРІОЗУ, фото

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД СОНОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ОРГАНІВ ТАЗУ У ЖІНОК З ПІДОЗРОЮ ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ТОНКОГОЛКОВОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ БІОПСІЇ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, ЩО НЕ ПАЛЬПУЮТЬСЯ, 1-2 СМ В ДІАМЕТРІ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ТОНКОГОЛКОВОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ БІОПСІЇ ВУЗЛІВ ...

«ПІДВОДНІ КАМЕНІ» В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ, фото

«ПІДВОДНІ КАМЕНІ» В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ СОННОЇ АРТЕРІ...

НЕ-ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПУХЛИНИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ, фото

НЕ-ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПУХЛИНИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ...

NIPT: НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФЕТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, фото

NIPT: НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФЕТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ...

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ПЛОДУ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ, фото

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ПЛОДУ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА РУБЦЯ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ, ПОРІВНЯННЯ ОДНОРЯДНОГО ТА ДВОРЯДНОГО ШВА: КОГОРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА РУБЦЯ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ, ПОРІВНЯ...

ВИМІРЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ПЕЧІНКИ І СЕЛЕЗІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФІЇ ARFI ДЛЯ НЕІНВАЗИВНОЇ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ І ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН СТРАВОХОДУ У ПАЦІЄНТІВ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В, фото

ВИМІРЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ПЕЧІНКИ І СЕЛЕЗІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФІЇ ...

УСПІШНА ФЕТОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ ВИСОКОЇ ОБСТРУКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПІД КОНТРОЛЕМ УЗД, фото

УСПІШНА ФЕТОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ ВИСОКОЇ ОБСТРУКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПІД ...

ДЗЕРКАЛЬНІ АРТЕФАКТИ В ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ: ВИПАДОК ВИЯВЛЕННЯ ПЛОДА “ПРИВИДА”, фото

ДЗЕРКАЛЬНІ АРТЕФАКТИ В ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ: ВИПАДОК ВИЯВЛЕННЯ ПЛО...

SPINA BIFIDA, фото

SPINA BIFIDA...

ДОПЛЕРОМЕТРІЯ МАТКОВИХ АРТЕРІЯХ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМСІЇ, фото

ДОПЛЕРОМЕТРІЯ МАТКОВИХ АРТЕРІЯХ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ ДЛЯ ВИЯ...

КОМБІНОВАНЕ ТРИВИМІРНЕ ОБ’ЄМНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ У АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ З АКЦЕНТОМ НА HDLIVE ТЕХНІКУ, фото

КОМБІНОВАНЕ ТРИВИМІРНЕ ОБ'ЄМНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ У АКУШЕРСТВІ ...

ТРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ СЕРЦЯ ПЛОДА, фото

ТРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ СЕРЦЯ ПЛОДА...

ТРИ- І ЧОТИРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ НОРМАЛЬНИХ І АНОМАЛЬНИХ ПЛОДІВ: ІЛЮСТРОВАНЕ ЕСЕ, фото

ТРИ- І ЧОТИРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ НОРМАЛЬНИХ І АНОМАЛЬН...

КЕРІВНИЦТВО ПО УЗД ДЛЯ ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ ІЗ ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ ZIKA ВІД ISUOG, фото

КЕРІВНИЦТВО ПО УЗД ДЛЯ ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ ІЗ ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ ZIKA ВІ...

РОЛЬ 3D УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КЛІНІЧНІЙ АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ: ДВАДЦЯТИРІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ, фото

РОЛЬ 3D УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КЛІНІЧНІЙ АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ: ...

УЛЬТРАЗВУКОВІ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ HDLIVE, фото

УЛЬТРАЗВУКОВІ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ HD...

НОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ HD LIVE У ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ З ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ВАГІТНОСТІ, фото

НОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ HD LIVE У ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГ...

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОНОЕЛАСТОГРАФІІ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ З Т2-ЗВАЖЕНОЮ ЕНДОРЕКТАЛЬНОЮ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЮ ТОМОГРАФІЄЮ У ВИЯВЛЕННІ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОНОЕЛАСТОГРАФІІ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ З Т2-...

КІСТОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК У ДІТЕЙ, фото

КІСТОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК У ДІТЕЙ...

ТРАНСПЕРІНЕАЛЬНА АНАЛЬНА CОНОГРАФІЯ СФІНКТЕРА В КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ХРОНІЧНИХ АНАЛЬНИХ ТРІЩИН, фото

ТРАНСПЕРІНЕАЛЬНА АНАЛЬНА CОНОГРАФІЯ СФІНКТЕРА В КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ХРО...

СТАТИЧНА І ДИНАМІЧНА УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ГРИЖ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ, фото

СТАТИЧНА І ДИНАМІЧНА УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ГРИЖ ЧЕРЕВНОЇ СТІН...

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ПІДОШОВНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ЗАДНЬОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВІДДІЛІВ СТОПИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ПІДОШОВНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ЗАДНЬОГО ТА СЕРЕДН...

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING – НОВОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING - НОВОГО МЕТОДУ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІСНУЮЧІ МЕТОДИ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІСНУЮЧІ МЕТ...

КОНТРАСТНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОУТВОРЕНЬ ПЕЧІНКИ, фото

КОНТРАСТНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОУТВОРЕНЬ ПЕЧІНКИ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ДОПЛЕРОГРАФІЯ ПРИ РЕНОВАСКУЛЯРНІЙ ГІПЕРТОНІЇ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ДОПЛЕРОГРАФІЯ ПРИ РЕНОВАСКУЛЯРНІЙ ГІПЕРТОНІЇ...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБ...

ПОРІВНЯННЯ НАДІЙНОСТІ МЕТОДІВ ПРОМЕНЕВОЇ АКУСТИЧНОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (ARFI, SIEMENS) І НАДЗВУКОВОЇ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (SSI, SUPERSONIC) ПРИ ВИМІРЮВАННІ ЖОРСТКОСТІ ПЕЧІНКИ, фото

ПОРІВНЯННЯ НАДІЙНОСТІ МЕТОДІВ ПРОМЕНЕВОЇ АКУСТИЧНОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ЯКОСТІ ПЕРШОЇ ЛІНІЇ ДІАГНОСТИКИ У ДІТЕЙ З ПІДОЗРОЮ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ЯКОСТІ ПЕРШОЇ ЛІНІЇ ДІАГНОСТИКИ У ДІТЕЙ З ПІДОЗРОЮ ...

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ХВИЛІ З ФІБРОЗОМ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ, фото

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ХВИЛІ З ФІБРОЗ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ГРИЖ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ГРИЖ...

НАСКІЛЬКИ КОРИСНІ ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ ARFI ЕЛАСТОГРАФІЇ, ЗАПРОПОНОВАНІ МЕТА-АНАЛІЗОМ, ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗНАЧНОГО ФІБРОЗУ ТА КОМПЕНСОВАНОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ?, фото

НАСКІЛЬКИ КОРИСНІ ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ ARFI ЕЛАСТОГРАФІЇ, ЗАПРОПОНОВАНІ М...

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬ...

ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЩІЛЬНИХ УТВОРЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ VIRTUAL TOUCH QUANTIFICATION І VIRTUAL TOUCH IQ, фото

ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЩІЛЬНИ...

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ОБ’ЄМУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПІЛОТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 139 КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ, фото

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ...

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ОБ’ЄМУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ І УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬО...

СУЧАСНІ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СЕРЦЕВОЇ МЕХАНІКИ, фото

СУЧАСНІ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СЕРЦЕВОЇ МЕХАНІКИ...

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТ...

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ARFI ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОТОВЩЕННЯ СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ І ДОБРОЯКІСНИХ ПРОЦЕСАХ, фото

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ARFI ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГ...

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЕЛАСТИЧНОСТІ ТКАНИН В МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЕЛАСТИЧНОСТІ ТКАНИН В МЕДИЧНОМУ Ц...

ЗСУВНОХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДИСФУНКЦІЇ, фото

ЗСУВНОХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДИСФУНКЦІЇ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПЕРВИННЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПЕРВИННЕ ДОСЛІДЖЕННЯ...

VIRTUAL TOUCH КВАНТИФІКАЦІЯ ТКАНИН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ АКУСТИЧНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE), фото

VIRTUAL TOUCH КВАНТИФІКАЦІЯ ТКАНИН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ АКУСТИЧ...

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИНИ VIRTUAL TOUCH TISSUE QUANTIFICATION І СТАНДАРТНОЇ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ РОЗМІРОМ МЕНШЕ 10 ММ, фото

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИНИ...

ВИКОРИСТАННЯ ARFI – АКУСТИЧНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ВИКОРИСТАННЯ ARFI – АКУСТИЧНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ...

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МЕТАСТАТИЧНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING, фото

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МЕТАСТАТИЧНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФ...

ДІАГНОСТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЄДНАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЧНОЇ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ ВИСОКОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ДІАГНОСТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЄДНАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЧНОЇ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА ...

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ – НОВА ТЕХНІКА ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ МІОКАРДА, фото

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ - НОВА ТЕХНІКА ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ МІОКАРД...

ЗНАЧЕННЯ VIRTUAL TOUCH ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН (VTI) І VIRTUAL TOUCH КВАНТИФІКАЦІЇ ТКАНИН (VTQ) В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ВУЗЛОВИХ УТВОРЕНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ЗНАЧЕННЯ VIRTUAL TOUCH ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН (VTI) І VIRTUAL TOUCH КВАНТ...

ПЕРЕВАГИ СОНОГРАФІЇ НАД КОМП’ЮТЕРНОЮ ТОМОГРАФІЄЮ У ДІАГНОСТИЦІ ГІПОВАСКУЛЯРНОГО РАКУ ПЕЧІНКИ, фото

ПЕРЕВАГИ СОНОГРАФІЇ НАД КОМП'ЮТЕРНОЮ ТОМОГРАФІЄЮ У ДІАГНОСТИЦІ ГІПОВАС...

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МІЖ ДОБРОЯКІСНИМИ ТА ЗЛОЯКІСНИМИ УТВОРЕННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ РОЗМІРОМ МЕНШЕ 1 СМ ЗА ДОПОМОГОЮ УЗ КОНТРАСТУ (CEUS), фото

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МІЖ ДОБРОЯКІСНИМИ ТА ЗЛОЯКІСНИМИ УТВОРЕННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗА...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОРГАНІВ І СТРУКТУР У ДИТИНСТВІ ТА ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОРГАНІВ І СТРУКТУР У ДИТИНСТВІ Т...

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИВИМІРНОЇ СПЕКЛ-ТРЕКІНГ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ (STRAIN)У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ: МЕТА-АНАЛІЗ, фото

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИВИМІРНОЇ СПЕК...

ЕЛАСТОГРАФІЯ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ТА ПЛАЦЕНТАРНА ДИСФУНКЦІЯ, фото

ЕЛАСТОГРАФІЯ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ТА ПЛАЦЕНТАРНА ДИСФУНКЦІЯ...

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 3Т І 7Т МРТ КЛІНІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ІМПУЛЬСІВ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА, фото

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 3Т І 7Т МРТ КЛІНІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ІМПУЛЬСІВ...

НЕПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: АНАЛІЗ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК ТА ОЦІНКА BI-RADS, фото

НЕПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: АНАЛІЗ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК ТА...

ОЦІНКА ТИПУ ПЕРФУЗІЇ ТА ЧАСУ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ПРИ КОНТРАСТНОМУ УЗД ПОСИЛЮЄ ТОЧНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗЛОЯКІСНИХ ТА ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН М’ЯКИХ ТКАНИН, фото

ОЦІНКА ТИПУ ПЕРФУЗІЇ ТА ЧАСУ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ПРИ КОНТРАСТНОМУ УЗД ПОСИЛ...

ЕКСТРАТЕСТИКУЛЯРНА СОНОГРАФІЯ КАЛИТКИ, фото

ЕКСТРАТЕСТИКУЛЯРНА СОНОГРАФІЯ КАЛИТКИ...

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СКРИНІНГ КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ З ПРИВОДУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СКРИНІНГ КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІ...

ГАЗ ПЕЧІНКОВОЇ ВОРIТНОЇ ВЕНИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОНОГРАФІЇ, фото

ГАЗ ПЕЧІНКОВОЇ ВОРIТНОЇ ВЕНИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИК...

НА ЩОРІЧНІЙ ЗУСТРІЧІ RSNA 2014 КОМПАНІЯ SAMSUNG ПРЕДСТАВИЛА НОВУ УЛЬТРАЗВУКОВУ СИСТЕМУ RS80A, фото

НА ЩОРІЧНІЙ ЗУСТРІЧІ RSNA 2014 КОМПАНІЯ SAMSUNG ПРЕДСТАВИЛА НОВУ УЛЬТР...

КОМПАНІЯ TOSHIBA ДОДАЛА ДВА УДОСКОНАЛЕНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ АПАРАТИ В СЕРІЮ APLIO, фото

КОМПАНІЯ TOSHIBA ДОДАЛА ДВА УДОСКОНАЛЕНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ АПАРАТИ В СЕРІЮ...

СОНОГРАФІЧНО КОНТРОЛЬОВАНІ ПРОЦЕДУРИ НА ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА, фото

СОНОГРАФІЧНО КОНТРОЛЬОВАНІ ПРОЦЕДУРИ НА ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА...

КОМПЛЕКСНА УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ РУКИ І ЗАП’ЯСТКА, фото

КОМПЛЕКСНА УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ РУКИ І ЗАП'ЯСТ...

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ, фото

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ...

ДЕСЯТЬ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ПОМИЛОК, ЯКИХ ВАРТО УНИКАТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ М’ЯЗОВО-СКЕЛЕТНОГО УЗД: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ, ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЗАЙТИ ДО ПРОЦЕДУРНОГО КАБІНЕТУ, фото

ДЕСЯТЬ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ПОМИЛОК, ЯКИХ ВАРТО УНИКАТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ М...

СОНОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПАХВОВИХ УТВОРЕНЬ, фото

СОНОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПАХВОВИХ УТВОРЕНЬ...

ЕНДОСОНОГРАФІЯ АНАЛЬНОГО КАНАЛА ТА ПРЯМОЇ КИШКИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ДУМКА КЛІНІЦИСТІВ ЩОДО СУЧАСНИХ ПОКАЗАНЬ, фото

ЕНДОСОНОГРАФІЯ АНАЛЬНОГО КАНАЛА ТА ПРЯМОЇ КИШКИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА АОРТИ І МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА АОРТИ І МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ...

ВТРУЧАННЯ В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ ТА ПОРОЖНИНІ ТАЗА ПІД УЗД КОНТРОЛЕМ. ОГЛЯД ВІД А ДО Я, фото

ВТРУЧАННЯ В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ ТА ПОРОЖНИНІ ТАЗА ПІД УЗД КОНТРОЛЕМ. ОГ...

АКУСТИЧНЕ ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВЕ (ARFI) УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКИХ ВОГНИЩЕВИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ, фото

АКУСТИЧНЕ ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВЕ (ARFI) УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКИХ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ...

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ З ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕКОМЕНДУЄ ЗАТВЕРДИТИ ПРЕПАРАТ VIZAMYL (FLUTEMETAMOL 18F INJECTION) ДЛЯ ПЕТ СКАНУВАННЯ БЕТА-АМІЛОЇДНИХ БЛЯШОК В ЄС, фото

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ З ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАНН...

НОВИЙ HIGH-TECH РУЧНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД КОМПАНІЇ PHILIPS МОЖЕ НАДАТИ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ КРОВІ ВІДРАЗУ, БЕЗ ЗАТРИМОК, фото

НОВИЙ HIGH-TECH РУЧНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД КОМПАНІЇ PHILIPS МОЖЕ НАДАТИ РЕЗУЛ...

ЕЛАСТОГРАФІЯ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ, фото

ЕЛАСТОГРАФІЯ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ...

АКУСТИЧНА ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ С: МІЖНАРОДНЕ БАГАТОЦЕНТРОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

АКУСТИЧНА ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ У ПАЦІЄНТ...

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS ПРЕЗЕНТУВАЛА НОВУ ПЕТ/КТ СИСТЕМУ – CELESTEION, фото

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS ПРЕЗЕНТУВАЛА НОВУ ПЕТ/КТ СИСТЕМУ – CELESTEION...

НОВА РЕВОЛЮЦІЙНА ПЕТ/МРТ СИСТЕМА, фото

НОВА РЕВОЛЮЦІЙНА ПЕТ/МРТ СИСТЕМА...

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ АКУСТИЧНИМ КІЛЬКІСНИМ АНАЛІЗОМ УЛЬТРАЗВУКОВИХ АМПЛІТУД ЕХОСИГНАЛІВ, фото

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ АКУСТИЧНИМ КІЛЬКІСНИМ АНАЛІЗОМ УЛЬ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ: ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ACOUSTIC STRUCTURE QUANTIFICATION (ASQ), фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ: ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД З ПРОГРАМНИМ З...

НОРВЕЗЬКЕ АГЕНТСТВО З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СХВАЛИЛО ВИКОРИСТАННЯ SONAZOID ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ, фото

НОРВЕЗЬКЕ АГЕНТСТВО З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СХВАЛИЛО ВИКОРИСТАННЯ SONAZOI...

КОМПАНІЯ GE ПІДНЯЛА МОЖЛИВОСТІ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

КОМПАНІЯ GE ПІДНЯЛА МОЖЛИВОСТІ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛ...

ОБ’ЄМНЕ КОЛЬОРОВЕ ДОПЛЕРІВСЬКЕ КАРТУВАННЯ (КДК) В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ПОКРАЩУЄ ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ХРОНІЧНОЇ МІТРАЛЬНОЇ РЕГУРГІТАЦІЇ, фото

ОБ'ЄМНЕ КОЛЬОРОВЕ ДОПЛЕРІВСЬКЕ КАРТУВАННЯ (КДК) В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ПОКРА...

3-МІРНЕ ОБ’ЄМНЕ СКАНУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЯК ДОПОВНЕННЯ ДО МАМОГРАФІЇ, фото

3-МІРНЕ ОБ'ЄМНЕ СКАНУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЯК ДОПОВНЕННЯ ДО МАМОГРАФІЇ...

ПРОСТІ ПРАВИЛА ДЛЯ УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНОЇ СУБКАТЕГОРИЗАЦІЇ НОВОУТВОРЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ BI-RADS-US-4, фото

ПРОСТІ ПРАВИЛА ДЛЯ УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНОЇ СУБКАТЕГОРИЗАЦІЇ НОВОУТВОРЕНЬ М...

ІН’ЄКЦІЇ В СУГЛОБИ ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІД УЛЬТРАЗВУКОВИМ КОНТРОЛЕМ, фото

ІН'ЄКЦІЇ В СУГЛОБИ ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІД УЛЬТРАЗВУКОВИМ КОНТР...

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРИХОВАНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ВОГНИЩ У МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ, ЗА ДОПОМОГОЮ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ З ПРИЦІЛЬНИМ УЛЬТРАЗВУКОМ: ПЕРСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРИХОВАНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ВОГНИЩ У МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ, ЗА ДОП...

ВАРИКОЦЕЛЕ: УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА В ПОВСЯКДЕННІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ, фото

ВАРИКОЦЕЛЕ: УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА В ПОВСЯКДЕННІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦ...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИТКОВОГО НЕРВА: НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ НА РОЗТИНІ ТРУПА І КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИТКОВОГО НЕРВА: НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ НА РОЗТИ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ В ОЦІНЦІ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ В ОЦІНЦІ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ...

ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ, фото

ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ...

ТРАНСВАГІНАЛЬНА ЕЛАСТОГРАФІЯ МІОМИ ТІЛА МАТКИ, фото

ТРАНСВАГІНАЛЬНА ЕЛАСТОГРАФІЯ МІОМИ ТІЛА МАТКИ...

ЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ VIRTUAL TOUCH IQ В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ VIRTUAL TOUCH IQ В УЛЬТ...

ЧИ МОЖНА ЗА ДОПОМОГОЮ ДОПЛЕРОГРАФІЇ АБО УЗД ІЗ ШТУЧНИМ КОНТРАСТУВАННЯМ ОТРИМАТИ ВАЖЛИВУ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРИРОДУ ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ?, фото

ЧИ МОЖНА ЗА ДОПОМОГОЮ ДОПЛЕРОГРАФІЇ АБО УЗД ІЗ ШТУЧНИМ КОНТРАСТУВАННЯМ...

ЧИ ПОТРІБНО ОБМЕЖИТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОПЛЕРОГРАФІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ВАГІТНОСТІ?, фото

ЧИ ПОТРІБНО ОБМЕЖИТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОПЛЕРОГРАФІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ТРИМЕС...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ КОМПЛЕКСУ ІНТИМА-МЕДІА СОННОЇ АРТЕРІЇ: ДЕТАЛЬНИЙ ОГЛЯД, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ КОМПЛЕКСУ ІНТИМА-МЕДІА СОННОЇ АРТЕРІ...

УЗД ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ У ПЕДІАТРІЇ, фото

УЗД ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ У ПЕДІАТРІЇ...

ПІДБІРКА ЦІКАВИХ ВИПАДКІВ ДОПЛЕРОГРАФІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ, фото

ПІДБІРКА ЦІКАВИХ ВИПАДКІВ ДОПЛЕРОГРАФІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖН...

СОНОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВРОДЖЕНИХ ТА НАБУТИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГРУДНОЇ КЛІТКИ У ПЕДІАТРІЇ, фото

СОНОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВРОДЖЕНИХ ТА НАБУТИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГРУДНОЇ КЛІТК...

ДОПЛЕРОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВЕН ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ, фото

ДОПЛЕРОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВЕН ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ...

АДЕНОМІОЗ, фото

АДЕНОМІОЗ...

Коментарі про статтю

До цієї статті поки немає коментарів
ВАШ КОМЕНТАР
Ім'я*
E-mail*
Коментар


Замовити товар

Уточнити ціну


Дякуємо за замовлення!

Наш менеджер відповість на Ваш запит найближчим часом.

Дякуємо!

Тема новин для підписки була змінена.

Повідомлення!

Виберіть тему для новин.

Повідомлення!

Невірний email або код.

Дякуємо за підписку!

Щотижня ми будемо ділитись з Вами актуальними новинами, медичними дослідженнями, порадами експертів і анонсами подій.

Підписуйтесь на нашу розсилку!
Дізнавайтесь про головне першими!👆

Ми ділимося актуальними новиними, науковими дослідженнями та спеціальними пропозиціями.

Дякуємо!

Наш менеджер відповість на Ваш запит найближчим часом.

Дякуємо за коментар!!

Ваш відгук дуже важливий для нас!
На початок сайту