Ім'я

Телефон

Ваш список бажань

Ваш список бажань пустий

Авторизуйтесь aбо зареєструйтесь щоб додавати товари в список бажань

Увійти Реєстрація

 1. Головна
 2.   /  
 3. Статті
 4.   /  
 5. АКУСТИЧНА ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ У...

АКУСТИЧНА ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ С: МІЖНАРОДНЕ БАГАТОЦЕНТРОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

2014-10-16

Резюме

Мета. Метою цього міжнародного багатоцентрового дослідження було оцінити надійність акустичної імпульсно-хвильової еластографії (Acoustic Radiation Force Impulse – ARFI) для визначення тяжкості фіброзу печінки у пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом С.

Пацієнти та методи. Ми порівняли ARFI з біопсією печінки (БП) у 914 пацієнтів (10 установ, 5 країн) із хронічним гепатитом С. Кожному пацієнту провели БП (оцінювали за шкалою METAVIR) і ARFI дослідження (медіана 5-10 вірних вимірювань, виражена в метрах за секунду – м/с). 400 з 914 пацієнтів також провели транзієнтну еластографію (ТЕ, Fibroscan) (медіана 6-10 вірних вимірювань, виражена в кілопаскалях – кПа).

Результати. Вірні ARFI виміри отримали у 911 (99,6%) з 914 пацієнтів. При БП у 61 пацієнта (6,7%) виявили стадію фіброзу F0, у 241 (26,4%) – F1, 202 (22,1%) – F2, 187 (20,4%) – F3 і 223 (24, 4%) мали стадію F4.

Значна кореляція (r = 0,654) спостерігалася між ARFI вимірами і фіброзом (p <0,0001). Прогностичні значення ARFI для різних стадій фіброзу складали: F≥1 – мінімальне порогове значення > 1,19 м/с (AUROC = 0,779), F ≥ 2 – мінімальне порогове значення > 1,33 м/с (AUROC = 0,792), F ≥ 3 – мінімальне порогове значення > 1,43 м/с (AUROC = 0,829), F ≥ 3 – мінімальне порогове значення > 1,55 м/с (AUROC = 0,842).

Кореляція з гістологічно підтвердженим фіброзом значно не відрізнялася від ТЕ порівняно з ARFI еластографією: r = 0.728 в порівнянні з 0,689, p = 0.28. Для прогнозування наявності цирозу (р = 0,01) і фіброзу печінки (F≥1, METAVIR) (p = 0,01) ТЕ була кращою, ніж ARFI. ARFI еластографія – надійний метод для прогнозування тяжкості фіброзу печінки у пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С.

ВСТУП

Хронічний вірусний гепатит С – актуальна проблема для громадського здоров’я. У цих пацієнтів оцінка фіброзу печінки необхідна тому, що прогноз і визначення підходу до лікування часто залежать від тяжкості фіброзу. БП вважається «золотим стандартом» для оцінки фіброзу, незважаючи на те, що це інвазивний і не зовсім безпечний метод.

Діагностична цінність БП сумнівна, оскільки вона здатна оцінити всього лише маленьку частину печінки, приблизно 1/50,000 частину загального її об’єму. Доведено, що біоптати, отримані при лапароскопічній біопсії лівої і правої часток печінки, мають різні стадії фіброзу в половині випадків.

За останні 10 років були розроблені кілька неінвазивних методів діагностики фіброзу печінки, що базуються на ультразвуковому дослідженні. З них першим еластографічним методом була транзієнтна еластографія (ТЕ) (Fibroscan). Спочатку його застосовували для оцінки тяжкості фіброзу печінки при хронічному вірусному гепатиті С, а з часом, почали використовувати при хронічних захворюваннях печінки іншої етіології. За останні 2-3 роки, було розроблено не менше трьох еластографічних методів для неінвазивної оцінки фіброзу печінки: еластографія в реальному часі (Real-Time Elastography – Hi-RTE), еластографія зсувної хвилі від компанії SuperSonic (Supersonic Shear Wave Elastopgraphy – SWE) і акустична імпульсно-хвильова еластографія (Acoustic Radiation Force Impulse Elastography – ARFI), які використовують різні фізичні принципи і технології.

Метою цього міжнародного багатоцентрового дослідження була оцінка надійності ARFI в прогнозуванні тяжкості фіброзу печінки у пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С, використовуючи БП, як «золотий стандарт». Також ми вивчили здатність ARFI оцінити ступінь фіброзу печінки у порівнянні з ТЕ.


ПАЦІЄНТИ ТА МЕТОДИ

2.1. Пацієнти

Наше ретроспективне міжнародне багатоцентрове дослідження включало 914 пацієнтів (10 установ, 5 країн) із хронічним вірусним гепатитом С (позитивні на anti-HCV антитіла і позитивна ПЛР на HCV РНК більше 6 місяців). У жодного пацієнта не було вірусного гепатиту В або вірусу імунодефіциту людини. Фіброз печінки оцінювали за допомогою БП, ARFI і в підгрупі пацієнтів, за допомогою ТЕ. Розподіл пацієнтів по установам, які були включені в дослідження, представлені на мал. 1.

Деякі данні пацієнтів, включені в наше дослідження, були раніше опубліковані в інших роботах.

Всі пацієнти мали гомогенну структуру печінки (без новоутворень), у них не спостерігався асцит на абдомінальному ультразвуковому дослідженні.

Всі пацієнти підписали інформовану згоду перед БП і ARFI вимірами, і кожна установа отримала схвалення від місцевих комітетів з питань етики.

2.2. ARFI еластографія

Принцип ARFI еластографії – компресія досліджуваної тканини, що призводить до її деформації. Ультразвуковий датчик автоматично продукує акустичний «поштовховий» імпульс, який генерує зсувні хвилі, які поширюються .

Всім пацієнтам проводили ARFI ультразвуковою системою Siemens Acuson S2000 TM (Siemens AG, Erlangen, Germany) з 4С1 конвексним датчиком. Проводили сканування в правому міжреберному доступі, V-VIII сегментів правої частки печінки, на глибині 1-2 см (Hyogo, Timisoara) або 2-3 см (інші установи) під капсулою печінки, з мінімальним тиском з боку оператора. Пацієнта просимо затримати подих для того, щоб мінімізувати дихальні рухи. Оператор вибирає робочу глибину на якій буде оцінювати еластичність печінки, встановлюючи в досліджуваній ділянці «вимірювальну площу» (10 мм в довжину, 5 мм в ширину) (Мал. 2). Максимальна глибина, на якій можна проводити вимірювання за допомогою ARFI – 8 см. Загалом, проводилося 5 (Saga), 6 (Bologna, Verona) або 10 вимірювань (інші установи) кожному пацієнту, далі обчислювали середньостатистичне значення в м/с. Якщо показники були надійними, на екрані висвічується «Х-Х-Х».

Оператори, які проводили ARFI вимірювання не мали клінічних, серологічних і гістологічних даних пацієнтів.

2.3. Транзієнтна еластографія

Жорсткість печінки (ЖП) вимірювалася за допомогою ТЕ апарату Фіброскан (Echosens, Paris, France) у 400 пацієнтів. Кожному пацієнту проводили 10 ТЕ вимірів. Потім вираховували середньостатистичне значення, а отримані результати виражались у кілопаскалях (кПа). ARFI і ТЕ виміри проводили в один день. Ми вважали достовірними ті виміри ЖП, які мали ймовірність успішності (SR = співвідношення успішних захоплень над загальною кількістю) ≥ 60%, а міжквартальний діапазон (IQR = різниця між 75-м і 25-м перцентилем, фактично діапазон середніх 50% даних) < 30%.

2.4. Біопсія печінки

У даному дослідженні, БП вважається «золотим стандартом» для оцінки фіброзу печінки. БП проводилась використовуючи різні методи, залежно від установи: перкутанна БП за допомогою голки Менгіні (Hepafix; B. Braun, AG Melsungen, Germany) в п’яти установах (Timisoara – діаметр голки 1,4 або 1,6 мм, Bucharest – 1,4 мм, Bologna і Verona – 1,4 або 1,6 мм і Frankfurt – 1,2 мм); перкутанна БП з використанням TruCut technique (Bard GMBH, Karlsruhe, Germany), з автоматичним пристроєм, який направляє голку (Cluj-Napoca – голка 14 калібру та Hyogo – голка 16 калібру); перкутанна БП, проведена за допомогою напівавтоматичних інструментів (SuperCore, Dartmouth, USA) (Saga – голка 16 калібру і Tokyo – голка 18 калібру); трансюгулярна БП (Vienna). У дослідження включали зразки, не менше 1,5 см в довжину. Проводилась біопсія правої долі печінки, використовуючи перкутанний метод. Біоптати оцінювалися за шкалою METAVIR старшим патологоанатомом, який не мав доступу до даних про ЖП. Виставляли такі стадії фіброзу печінки: F0 – відсутність фіброзу; F1 – портальний фіброз без утворення септ; F2 – портальний фіброз з поодинокими септами; F3 – портальний і перипортальний фіброз з множинними септами; F4 – цироз.

914 пацієнтів були обстежені за допомогою ARFI та БП:

– Hyogo, Japan: n=303 (33,1%)

– Timisoara, Romania: n=108 (11,9%)

– Cluj-Napoca, Romania: n=102 (11,3%)

– Bucharest, Romania: n=100 (10,9%)

– Tokyo, Japan: n=95 (10,4%)

– Frankfurt, Germany: n=67 (7,3%)

– Saga, Japan: n=63 (6,9%)

– Verona, Italy: n=43 (4,7%)

– Bologna, Italy: n=24 (2,6%)

– Vienna, Austria: n=9 (0,9%)

Тип БП:

– перкутанна: n=905 (99,1%)

– трансюгулярна: n=9 (0,9%)

864 пацієнтів – доступні дані лабораторних досліджень:

– Hyogo, Japan: n=303 (35,1%)

– Timisoara, Romania: n=102 (11,8%)

– Cluj-Napoca, Romania: n=100 (11,6%)

– Bucharest, Romania: n=89 (10,3%)

– Tokyo, Japan: n=65 (7,5%)

– Frankfurt, Germany: n=67 (7,7%)

– Saga, Japan: n=63 (7,3%)

– Verona, Italy: n=43 (4,9%)

– Bologna, Italy: n=24 (2,8%)

– Vienna, Austria: n=8 (0,9%)

400 пацієнтів були обстежені за допомогою ARFI, ТЕ і БП:

– Timisoara, Romania: n=108 (27,0%)

– Cluj-Napoca, Romania: n=101 (25,3%)

– Tokyo, Japan: n=95 (23,7%)

– Frankfurt, Germany: n=67 (16,8%)

– Bologna, Italy: n=24 (6,0%)

– Vienna, Austria: n=5 (1,2%)

Рис. 1. Розподіл пацієнтів за установами та проведеними обстеженнями

АКУСТИЧНА ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ С: МІЖНАРОДНЕ БАГАТОЦЕНТРОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

Рис. 2. ARFI вимірювання

Більшість БП (80,5%) були проведені в один день з ARFI вимірами, у решти пацієнтів інтервал між БП і вимірюванням ЖП був не більше шести місяців.

2.5. Лабораторні дослідження

В підгрупі 864 пацієнтів, у яких були доступні результати лабораторних досліджень, ми вивчали вплив показників трансаміназ на кореляцію вимірів ЖП за допомогою ARFI з гістологічно підтвердженим фіброзом. Показники трансаміназ оцінювали протягом 7 днів до вимірювання ARFI, із узятих зразків венозної крові. Кожна установа використовувала різні значення норми трансаміназ, тому їх рівень виражався в кратних числах верхньої межі норми (ВМН).

2.6. Статистичний аналіз

Статистичний аналіз проводили за допомогою програм WINK SDA Software, 7th Edition (Texasoft, Cedar Hill, TX, USA) і MedCalc Software (MedCalc program, Belgium). Далі обчислювалося середньостатистичне число і стандартне відхилення. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена використовувався для оцінки кореляції між гістологічними даними про фіброз і методами еластографії. Для порівняння кореляцій, використовувався критерій згоди Фішера. Різниця між змінними числами аналізувалася непараметричними тестами (тести Манна-Уїтні або Краскела-Уолліса). Критерій Хі-квадрат (із корекцією Йєтса на безперервність) використовувався для порівняння двох пропорцій, виражених у відсотках («n» – загальне число пацієнтів, включених у певну підгрупу).

Діагностичну спроможність ARFI еластографії і ТЕ оцінювали кривими помилок (ROC curves), які будували для виявлення фіброзу (F≥1), значного фіброзу (F≥2), важкого фіброзу (F≥3), та цирозу (F≥4). Оптимальні мінімальні порогові значення вибиралися так, щоб суми чутливості (Se) та специфічності (Sp) були найбільш високими. Тест Делонга використовувався для порівняння площі під ROC-кривими, 95% інтервалів упевненості вираховували для кожного прогностичного тесту. Значення p ˂ 0,05 вважалося достовірним для кожного статистичного тесту.

РЕЗУЛЬТАТИ

Основні характеристики пацієнтів, які брали участь в нашому дослідженні, представлені в таблиці 1.

У 911 з 914 пацієнтів (99,6%) були отримані достовірні ARFI виміри.

Таблиця 1. Основні характеристики пацієнтів

Параметр

Середньостатистичний вік (років)

55,7 ± 13,1

Стать

Жіноча: 491 (53,7%)

Чоловіча: 423(46,3%)

Середньостатистичний індекс маси тіла (ІМТ – кг/м2)

24,7 ± 4,1

Фіброз (за шкалою METAVIR)

F0: n=61 (6,7%)

F1: n=241 (26,4%)

F2: n=202 (22,1%)

F3: n=187 (20,4%)

F4: n=223 (24,4%)

Середньостатистична довжина біоптата (см)

2,5 ± 1

Середньостатистичні показники аланінамінотрансферази

1,6 ± 1,7 х ВГН

Середньостатистичні показники аспартатамінотрансферази

1,5 ± 1,8 х ВГН

3.1. ARFI еластографія в порівнянні з біопсією печінки

Значну кореляцію (коефіцієнт Спірмена r = 0,654) визначили між ARFI вимірами і стадією фіброзу (p <0.0001).

Середньостатистичне значення ЖП оцінювали за тяжкістю фіброзу: F0 = 1,09 ± 0,42 м/с; F1 = 1,22 ± 0,41 м/с; F2 = 1,37 ± 0,48 м/с; F3 = 1,70 ± 0,59 м/с; F4 = 2,23 ± 0,71 м/с. Значні відмінності спостерігалися між середньостатистичними значеннями ЖП і ARFI еластографією відповідно кожній стадії гістологічно підтвердженого фіброзу, але із значним перекриттям (Мал. 3).

Прогностичне значення ЖП, оцінене за допомогою ARFI для різних стадій фіброзу, представлене в таблиці 2.

ІМТ не впливав на кореляцію значень ЖП: ≤25 кг/м2 (у 57,7% пацієнтів) в порівнянні з 25.1-30 кг/м2 (у 31,9% пацієнтів)  – r = 0,644, p <0,0001 в порівнянні з R = 0,592, p <0.0001 (p = 0,38); ≤25 кг/м2 в порівнянні з > 30 кг/м2 (у 10.4% пацієнтів)  – r = 0,644, p <0.0001 в порівнянні з r = 0,558, p <0,0001 (p = 0,36); і 25.1-30 кг/м2 в порівнянні з> 30 кг/м2  – r = 0,592, p <0,0001 в порівнянні з r = 0,558, p <0,0001 (p = 0,74).

Оскільки, це міжнародне багатоцентрове дослідження включало пацієнтів із п’яти країн і двох континентів, ми також оцінили значимість ARFI еластографії для прогнозування тяжкості фіброзу у європейських і азіатських пацієнтів (таблиця 3).

Найкраще мінімальне порогове значення для прогнозування значного фіброзу (F≥2) і для цирозу печінки (F = 4) істотно відрізнялося серед європейських і азіатських пацієнтів (таблиця 3).

Точність ЖП, оцінена ARFI еластографією для діагнозу значного фіброзу і цирозу була істотно вищою у європейських пацієнтів, порівняно з азійськими: 81,5% в порівнянні з 69,4% (p <0.0001) і 85,1% в порівнянні з 75, 9% (p = 0.0006).

АКУСТИЧНА ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ С: МІЖНАРОДНЕ БАГАТОЦЕНТРОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

Рис. 3. Значення ЖП для різних стадій гістологічно підтвердженого фіброзу (за шкалою METAVIR)

Таблиця 2. Прогностичне значення ЖП для різних стадій фіброзу.

Фіброз

Мінімальне пороговое значення (м/с)

AUROC

Se (%)

Sp (%)

ППЗ (%)

НПЗ (%)

Точність

F≥1

>1,19

0,779

69,9

80,0

95,4

16,0

70,4

F≥2

>1,33

0,792

69,1

79,8

87,3

56,1

72,6

F≥3

>1,43

0,829

74,8

81,5

76,3

79,8

78,2

F=4

>1,55

0,842

84,3

76,3

53,1

93,7

77,9

Значення p <0,05

3.2. ARFI і ТЕ в порівнянні з БП

В підгрупі 400 пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С, у яких фіброз оцінювали за допомогою БП, ЖП оцінювали двома еластографічними методами: ARFI і ТЕ. Розподіл фіброзу в цій підгрупі пацієнтів був наступним: F0 – n = 18 (4,5%), F1 – n = 85 (21,2%), F2 – n = 114 (28,5%), F3 – n = 88 (22,0%), F4 – n = 95 (23,8%).

Кількість пацієнтів з достовірними вимірами була значно вищою для ARFI еластографії порівняно з ТЕ: 98,8% порівняно з 93,7% (p = 0,003).

Загальна кореляція з гістологічно підтвердженим фіброзом була подібною для двох методів: ТЕ – r = 0,728, p <0,0001 в порівнянні з ARFI – r = 0,689, p <0.0001 (p = 0,28).

Кращі ARFI мінімальні порогові значення для визначення фіброзу (F≥1), значного фіброзу (F≥2), важкого фіброзу (F≥3) та цирозу були 1,19 м/с, 1,36 м/с, 1,47 м/с і 1,69 м/с відповідно. Для таких же стадій гістологічно підтвердженого фіброзу кращі ТЕ мінімальні порогові значення були 5,2 кПа, 6,7 кПа, 9,6 кПа та 11,9 кПа.

Для прогнозування наявності цирозу ТЕ підходить більше, ніж ARFI (AUROC – 0,932 в порівнянні з 0,885, p = 0.01) або фіброзу печінки (AUROC – 0,857 в порівнянні з 0,772, p = 0.01), а для прогнозування значного і важкого фіброзу, ці два еластографічні методи мали подібні показники: AUROC – 0,818 в порівнянні з 0,813, p = 0.77 і AUROC – 0,866 в порівнянні з 0,862, p = 0.01.

3.3. Робоча здатність ARFI еластографії залежно від рівня АлАТ.

В підгрупі 864 пацієнтів, ми проаналізували вплив рівнів амінотрансфераз на кореляцію ЖП при гістологічно підтвердженому фіброзі. У цій групі 45,6% пацієнтів мали нормальний рівень АлАТ, 43,5% від 1,1 до 3 х ВМН, 7,6% від 3,1 до 5 х ВМН і 3,3% вище 5 х ВМН. Середньостатистичні значення ЖП, оцінені за допомогою ARFI, для тієї ж стадії фіброзу, збільшувалися із зростанням рівня АлАТ (таблиця 4).

Порогові значення для цирозу печінки, були значно нижчі у пацієнтів із нормальним рівнем АлАТ порівняно з тими, у яких рівень АлАТ був 1,1 – 3 х ВМН і > 3 х ВМН: 12,3% в порівнянні з 23.1% (p = 0,008 ) і 12,3% в порівнянні з 28,8% (p = 0,002).

Таблиця 3. Європейські та азіатські пацієнти

Параметр

Європейські пацієнти

Азіатські пацієнти

p

Кількість пацієнтів

453(49,6%)

461 (50,4%)

Середньостатистичний вік (років)

50,8±3,6

60,4±12,6

<0,0001

Стать

Жіноча: n=250 (55,2%)

Жіноча: n=203 (44.8%)

0,39

Чоловіча: n=203 (44.8%)

Чоловіча: n=220 (47.8%)

0,39

Середньостатистичне значення ІМТ (кг/м2)

25,7±4,2

22,5±3,1

<0,0001

Середньостатистична довжина біоптата (см)

2,6±1,2

2,4±0,7

0,06

Рівень АлАТ (хВГН)

1,7±1,5

1,5±1,8

<0,0001

Стадії фіброза

F0: n=40 (8.8%)

F0: n=21 (4.5%)

0,01

F1: n=81 (17,9%)

F1: n=160 (34.7%)

<0,0001

F2: n=119 (26,3%)

F2: n=83 (18%)

0,003

F3: n=88 (19.4%)

F3: n=99 (21.5%)

0,48

F4: n=125 (27.6%)

F4: n=98 (21,3%)

0,03

Середньостатистичне значення ЖП (м/с)

F0:1,03±0,43

F0:1,05±0,41

0,92

F1: 1,31±0,19

F1: 1,26±0,48

0,02

F2: 1,37±0,49

F2: 1,38±0,48

0,77

F3: 1,77±0,56

F3: 1,63±0,62

0,04

F4: 2,41±0,71

F4: 1,97±0,62

<0,0001

Різниця між значеннями ЖП для різних стадій фіброза

F0 в порівнянні с  F1: p=0.01

F0 в порівнянні с  F1: p=0.06

F1 в порівнянні с  F2: p=0.0001

F1 в порівнянні с  F2: p=0.01

F2 в порівнянні с  F3: p<0.0001

F2 в порівнянні с  F3: p=0.002

F3 в порівнянні с  F4: p<0.0001

F3 в порівнянні с  F4: p=0.0001

Кореляція вимірів ARFI з фіброзом

r = 0,756, p<0,0001

r= 0,544, p<0,0001

<0,0001

Прогностичне ARFI значення для значного фіброзу (F≥2)

Краще мінімальне порогове значення:

>1.21 м/с, с:

Краще мінімальне порогове значення:

>1.32 м/с, с:

Se: 81,1%

Se: 66,1%

Sp: 82,6%

Sp: 75,7%

ППЗ: 92,7%

ППЗ: 80%

НПЗ: 61,7%

НПЗ: 58,7%

Точність: 81,5%

Точність: 69,4%

AUROC: 0,857

AUROC: 0,736

Прогностичне ARFI значення для цирозу печінки (F=4)

Краще мінімальне порогове значення:

>1,74 м/с, с:

Краще мінімальне порогове значення:

>1,55 м/с, с:

Se: 86,4%

Se: 74,5%

Sp: 84,6%

Sp: 77,1%

ППЗ: 68,3%

ППЗ: 80%

НПЗ: 84,6%

НПЗ: 58,7%

Точність: 85,1%

Точність: 69,4%

AUROC: 0,892

AUROC: 0,736

Таблиця 4. Порівняння середньостатистичних значень ЖП, оціненої за допомогою ARFI (м/с), для різних стадій фіброзу печінки залежно від рівня АлАТ

Фіброз

АлАТ ≤ ВМН (n=394)

АлАТ=1,1 – 3 х ВМН# (n=376)

АлАТ> 3 х ВМН¤ (n=94)

p

F0-1

1,10±0,35 (n=156)

1,23±0,26 (n=101)

1,42±0,49 (n=16)

*#:0.003

*¤:0.01

#¤:0.18

F2-3

1,40±0,49 (n=160)

1,63±0,63 (n=175)

1,61±0,47 (n=43)

*#:0.002

*¤:0.002

#¤:0.36

F4

2,07±0,76 (n=78)

2,31±0,64 (n=100)

2,45±0,63 (n=35)

*#:0.02

*¤:0.006

#¤:0.13

p <0.05

* – пацієнти з АлАТ < ВМН;

# – пацієнти з АлАТ= 1,1 – 3 х ВМН;

¤ – пацієнти з АлАТ>3 х ВМН.

ОБГОВОРЕННЯ

За останні 10 років, багато дослідницьких груп у всьому світі зробили великі кроки для того, щоб встановити надійні повторювані неінвазивні маркери фіброзу печінки.

На протязі 2-3 років у кількох роботах оцінювали здатність ARFI еластографії для оцінки фіброзу при хронічних патологіях печінки .

Дане міжнародне багатоцентрове дослідження, проведене у великих когортах пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С; ARFI виміри добре корелювали з фіброзом печінки (r = 0,654) і збільшувалися із зростанням стадії фіброзу.

Rizzo et al. оцінили 139 пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом С за допомогою ARFI, TE і БП. Найкраще ARFI мінімальне порогове значення для прогнозування значного фіброзу (F≥2) було 1,3 м/с, а для прогнозування цирозу – 2 м/с. У даній роботі AUROC-криві для прогнозування значного і важкого фіброзу шляхом ARFI були кращими, ніж при ТЕ, а для прогнозування цирозу ці два методи були подібними.

В мета-аналізі Friedrich-Rust et al. 518 пацієнтів, яким провели ARFI, площа під ROC-кривою для прогнозування значного фіброзу (0,87) і для цирозу (0,93) були трохи кращими, ніж в даному аналізі. Порівнюючи 312 пацієнтів із хронічними патологіями печінки за допомогою ARFI і ТЕ, площі під ROC-кривими, для прогнозування значного фіброзу і цирозу, були значно вищими для ТЕ порівняно з ARFI. У даній роботі при порівнянні ТЕ і ARFI із БП, ТЕ краще впоралася з прогнозуванням всіх стадій фіброзу (F≥1) і цирозу, а в прогнозуванні значного (F≥2) і важкого (F≥3) фіброзу обидва еластографічні методи продемонстрували схожі результати.

У нашому дослідженні, для всієї групи пацієнтів, в тому числі для європейських, значна різниця спостерігалася між середньостатистичними значеннями ЖП, оціненими за допомогою ARFI, відповідно до кожної стадії фіброзу, але зі значним перекриттям. У повсякденній практиці, одним із найважливіших критеріїв для оцінки хронічних захворювань печінки є здатність розрізняти помірний фіброз від важкого (або цирозу), і ARFI добре справляється з цим завданням.

В даному багатоцентровому дослідженні спостерігались незначні відмінності в результатах у європейських і азіатських пацієнтів. Кореляція показників ЖП з БП була значно вищою для європейських пацієнтів порівняно з азійськими. Крім цього, середньостатистичні показники ARFI у випадках помірного фіброзу (F1), важкого фіброзу (F3) і цирозу (F4) були значно нижчими у азіатських пацієнтів, ніж у європейських, Є кілька варіантів пояснення різниці між цими групами пацієнтів, яку ми спостерігали. Одне пояснення різниці робочих характеристик між європейськими та азіатськими пацієнтами може бути пов’язане з великою кількістю пацієнтів із F0-1 в обох групах: 39,2% в порівнянні з 26,7% (p = 0.0001); також різниця може бути пов’язаною з тим, що ARFI більше підходить для диференціації пацієнтів без фіброзу і пацієнтів з важким фіброзом (або цирозом). Ця закономірність між європейськими та азіатськими пацієнтами спостерігалася і в інших дослідницьких роботах, в яких оцінювали фіброз печінки еластографічними методами. Іншим поясненням може бути те, що азіатські пацієнти були значно старшими, ніж європейські, і мали більш низькі показники ІМТ і середньостатистичне значення АлАТ. Також в цьому ретроспективному дослідженні для БП використовували різні типи голок: азіатські установи використовували автоматичні навідні голки, а європейські (5 з 7) – аспіраційні. Ми не маємо даних про гістологічне стадіювання стеатозу печінки, і якраз це може бути причиною різниці мінімальних порогових значень між групами пацієнтів, що, можливо, може впливати на вимірювання ARFI. Різниця в стадіюванні серед патологоанатомів в Азії і Європі також може бути потенційним поясненням.

Варто відзначити, що БП – не ідеальний «золотий стандарт», оскільки розбіжність у думках різних дослідників може впливати на результати 10-20% БП. У даній роботі БП оцінювали старші патологоанатоми кожної установи (через неможливість організувати оцінку БП одним патологоанатомом).

В даному дослідженні було отримано 99,6% достовірних ARFI вимірювань – пропорція, яку неможливо отримати з ТЕ, за даними літературних джерел. ТЕ здатна в 95% випадків дати 10 достовірних вимірювань, і всього лише в 85% випадків давати якісні технічні параметри (SR≥60% і IQR <30%). При вимірюванні у наших пацієнтів ЖП двома еластографічними методами, число достовірних вимірювань було значно вищим для ARFI. Цю проблему можливо вже частково вирішили з недавньою розробкою більш чутливого ультразвукового датчика, який дозволяє вимірювати ЖП у пацієнтів із надмірною вагою тіла та ожирінням, але все одно, для цих пацієнті  метод ARFI є кращим.

Оскільки це – ретроспективне дослідження, глибина, на якій відбувалося вимірювання ARFI, не була однаковою в кожному закладі, і коливалася від 1 до 3 см від капсули печінки. Підшкірна жирова клітковина не впливала на оцінку з ARFI. У 2 із 3 випадків, при яких ми не змогли отримати достовірні ARFI виміри, ІМТ був < 25 кг/м2, решта пацієнтів мали ожиріння. Також, кореляція показників ЖП, оцінена за допомогою ARFI з гістологічно підтвердженим фіброзом, не залежала від ІМТ.

У кількох дослідженнях продемонстровано вплив підвищених рівнів амінотрансфераз на результати ТЕ, що говорить про те, що запалення печінки впливає на еластометричні дані оцінили 250 пацієнтів із хронічними захворюваннями печінки за допомогою БП і ARFI, найкраще ARFI мінімальне порогове значення для прогнозування F≥2 було 1,13 м/с а для F = 4 – 1,98 м/с (значення знижувалося до 1,09 м/с і 1,81 м/с, відповідно для пацієнтів із нормальним показником АлАТ). Наші дані підтвердили, що у пацієнтів із високим рівнем амінотрансфераз, еластометрична оцінка фіброзу печінки зі стандартними порогами може бути недостатньо достовірною.

В результаті, ми прийшли до висновку, що вимірювання ЖП за допомогою ARFI – надійний метод для прогнозування тяжкості фіброзу печінки у пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом С. Однак, існує перекриття даних ARFI для фіброзу F0-F2, і тільки фіброз важкого ступеня та цироз можна відрізнити з упевненістю, що збігається з даними літератури про можливості ТЕ.

Загальна кореляція з гістологічно підтвердженим фіброзом не сильно відрізнялася для ТЕ порівняно з ARFI еластографією. Однак, ТЕ більш здатна прогнозувати наявність цирозу печінки і фіброзу (F≥1), ніж ARFI.

УЗД апарат Siemens Acuson S2000 з технологією еластографії зсувної хвилі. Тільки кращі пропозиції від компанії RH.

Схожі статті
Особливості техніки та основні помилки в проведенні соногістерографії, фото

Особливості техніки та основні помилки в проведенні соногістерографії...

Ультрасонографія у діагностиці інфекцій сечовивідних шляхів у дітей, фото

Ультрасонографія у діагностиці інфекцій сечовивідних шляхів у дітей...

Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем (Частина II), фото

Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем (Частина II)...

Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем, фото

Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем...

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина II), фото

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина II)...

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина I), фото

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина I)...

Гострі захворювання органів калитки (Синдром гострої калитки), фото

Гострі захворювання органів калитки (Синдром гострої калитки)...

Тазовий біль: ультразвукове дослідження кишечника, фото

Тазовий біль: ультразвукове дослідження кишечника...

Нейросонографія: Інфекційні захворювання, пухлини та інші пошкодження, фото

Нейросонографія: Інфекційні захворювання, пухлини та інші пошкодження...

Нейросонографія: Вроджені аномалії, фото

Нейросонографія: Вроджені аномалії...

Методика уникнення пасток при трансвагінальній сонографії жіночого тазу, фото

Методика уникнення пасток при трансвагінальній сонографії жіночого таз...

Ультразвукове дослідження слинних залоз, фото

Ультразвукове дослідження слинних залоз...

Клінічні проблеми і методи візуалізації, необхідні для діагностики причини блювоти у новонародженого або дитини молодшого віку, фото

Клінічні проблеми і методи візуалізації, необхідні для діагностики при...

Ультразвукове дослідження легень може бути безпечною альтернативою рентгенографії грудної клітки у діагностиці пневмонії у дітей, фото

Ультразвукове дослідження легень може бути безпечною альтернативою рен...

Сонографічна оцінка гострої патології ока, фото

Сонографічна оцінка гострої патології ока...

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультразвукової еластографії печінки. Частина 2: Захворювання печінки, фото

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультразв...

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультразвукової еластографії печінки, фото

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультраз...

Ультразвукова візуалізація наднирників у дітей, фото

Ультразвукова візуалізація наднирників у дітей...

Еластографія – неінвазивний метод оцінки еластичності тканин в онкології, фото

Еластографія – неінвазивний метод оцінки еластичності тканин в онколог...

Еластографія підшлункової залози, фото

Еластографія підшлункової залози...

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз тканини і нирковий кровообіг на швидкість зсуву хвилі?, фото

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз ...

«Вогнищева тиреоїдна пожежа» на кольоровій доплерографії: специфічна особливість вогнищевого тиреоїдиту Хашимото, фото

«Вогнищева тиреоїдна пожежа» на кольоровій доплерографії: специфічна о...

Можливість використання ультразвуку високої частоти для оцінки нейропатії нервових закінчень у хворих із синдромом діабетичної стопи, фото

Можливість використання ультразвуку високої частоти для оцінки нейропа...

Фактори, пов’язані з неможливістю отримати надійні вимірювання жорсткості печінки за допомогою акустичної променевої імпульсної еластографії ARFI – когортне дослідження 1031 пацієнтів, фото

Фактори, пов'язані з неможливістю отримати надійні вимірювання жорстко...

Внутрішньоутробний розвиток умбілікально-портальної венозної системи: дво- та тривимірне ультразвукове дослідження, фото

Внутрішньоутробний розвиток умбілікально-портальної венозної системи: ...

Зв’язок параметрів доплеру з ознаками плацентарної гіпоперфузії при вагітності малим для гестаційного віку плодом, пізня маніфестація, фото

Зв’язок параметрів доплеру з ознаками плацентарної гіпоперфузії при ва...

Пренатальна оцінка зрілості легень плода на 3-D УЗД, фото

Пренатальна оцінка зрілості легень плода на 3-D УЗД...

Віртуальна лапароскопія: перший досвід застосування тривимірної ультрасонографії FLY THRU з метою оцінки особливостей поверхні печінки, фото

Віртуальна лапароскопія: перший досвід застосування тривимірної ультра...

Практичні рекомендації ISUOG: використання доплерівського картування в пренатальній діагностиці, фото

Практичні рекомендації ISUOG: використання доплерівського картування в...

IETA Оцінка ендометрію та визначення ризику розвитку раку ендометрію за бальною системою (REC score), фото

IETA Оцінка ендометрію та визначення ризику розвитку раку ендометрію з...

ТИМУС, ЯК МАРКЕР ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ЗАПАЛЕННЯ, фото

ТИМУС, ЯК МАРКЕР ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ЗАПАЛЕННЯ...

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД СОНОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ОРГАНІВ ТАЗУ У ЖІНОК З ПІДОЗРОЮ НА ЕНДОМЕТРІОЗ: КОНСЕНСУСНИЙ ПОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ ГРУПИ АНАЛІЗУ ЕНДОМЕТРІОЗУ, фото

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД СОНОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ОРГАНІВ ТАЗУ У ЖІНОК З ПІДОЗРОЮ ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ТОНКОГОЛКОВОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ БІОПСІЇ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, ЩО НЕ ПАЛЬПУЮТЬСЯ, 1-2 СМ В ДІАМЕТРІ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ТОНКОГОЛКОВОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ БІОПСІЇ ВУЗЛІВ ...

«ПІДВОДНІ КАМЕНІ» В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ, фото

«ПІДВОДНІ КАМЕНІ» В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ СОННОЇ АРТЕРІ...

НЕ-ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПУХЛИНИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ, фото

НЕ-ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПУХЛИНИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ...

NIPT: НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФЕТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, фото

NIPT: НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФЕТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ...

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ПЛОДУ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ, фото

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ПЛОДУ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА РУБЦЯ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ, ПОРІВНЯННЯ ОДНОРЯДНОГО ТА ДВОРЯДНОГО ШВА: КОГОРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА РУБЦЯ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ, ПОРІВНЯ...

ВИМІРЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ПЕЧІНКИ І СЕЛЕЗІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФІЇ ARFI ДЛЯ НЕІНВАЗИВНОЇ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ І ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН СТРАВОХОДУ У ПАЦІЄНТІВ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В, фото

ВИМІРЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ПЕЧІНКИ І СЕЛЕЗІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФІЇ ...

УСПІШНА ФЕТОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ ВИСОКОЇ ОБСТРУКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПІД КОНТРОЛЕМ УЗД, фото

УСПІШНА ФЕТОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ ВИСОКОЇ ОБСТРУКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПІД ...

ДЗЕРКАЛЬНІ АРТЕФАКТИ В ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ: ВИПАДОК ВИЯВЛЕННЯ ПЛОДА “ПРИВИДА”, фото

ДЗЕРКАЛЬНІ АРТЕФАКТИ В ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ: ВИПАДОК ВИЯВЛЕННЯ ПЛО...

SPINA BIFIDA, фото

SPINA BIFIDA...

ДОПЛЕРОМЕТРІЯ МАТКОВИХ АРТЕРІЯХ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМСІЇ, фото

ДОПЛЕРОМЕТРІЯ МАТКОВИХ АРТЕРІЯХ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ ДЛЯ ВИЯ...

КОМБІНОВАНЕ ТРИВИМІРНЕ ОБ’ЄМНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ У АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ З АКЦЕНТОМ НА HDLIVE ТЕХНІКУ, фото

КОМБІНОВАНЕ ТРИВИМІРНЕ ОБ'ЄМНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ У АКУШЕРСТВІ ...

ТРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ СЕРЦЯ ПЛОДА, фото

ТРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ СЕРЦЯ ПЛОДА...

ТРИ- І ЧОТИРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ НОРМАЛЬНИХ І АНОМАЛЬНИХ ПЛОДІВ: ІЛЮСТРОВАНЕ ЕСЕ, фото

ТРИ- І ЧОТИРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ НОРМАЛЬНИХ І АНОМАЛЬН...

КЕРІВНИЦТВО ПО УЗД ДЛЯ ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ ІЗ ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ ZIKA ВІД ISUOG, фото

КЕРІВНИЦТВО ПО УЗД ДЛЯ ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ ІЗ ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ ZIKA ВІ...

РОЛЬ 3D УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КЛІНІЧНІЙ АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ: ДВАДЦЯТИРІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ, фото

РОЛЬ 3D УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КЛІНІЧНІЙ АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ: ...

УЛЬТРАЗВУКОВІ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ HDLIVE, фото

УЛЬТРАЗВУКОВІ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ HD...

НОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ HD LIVE У ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ З ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ВАГІТНОСТІ, фото

НОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ HD LIVE У ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГ...

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОНОЕЛАСТОГРАФІІ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ З Т2-ЗВАЖЕНОЮ ЕНДОРЕКТАЛЬНОЮ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЮ ТОМОГРАФІЄЮ У ВИЯВЛЕННІ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОНОЕЛАСТОГРАФІІ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ З Т2-...

КІСТОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК У ДІТЕЙ, фото

КІСТОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК У ДІТЕЙ...

ТРАНСПЕРІНЕАЛЬНА АНАЛЬНА CОНОГРАФІЯ СФІНКТЕРА В КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ХРОНІЧНИХ АНАЛЬНИХ ТРІЩИН, фото

ТРАНСПЕРІНЕАЛЬНА АНАЛЬНА CОНОГРАФІЯ СФІНКТЕРА В КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ХРО...

СТАТИЧНА І ДИНАМІЧНА УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ГРИЖ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ, фото

СТАТИЧНА І ДИНАМІЧНА УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ГРИЖ ЧЕРЕВНОЇ СТІН...

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ПІДОШОВНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ЗАДНЬОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВІДДІЛІВ СТОПИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ПІДОШОВНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ЗАДНЬОГО ТА СЕРЕДН...

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING – НОВОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING - НОВОГО МЕТОДУ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІСНУЮЧІ МЕТОДИ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІСНУЮЧІ МЕТ...

КОНТРАСТНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОУТВОРЕНЬ ПЕЧІНКИ, фото

КОНТРАСТНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОУТВОРЕНЬ ПЕЧІНКИ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ДОПЛЕРОГРАФІЯ ПРИ РЕНОВАСКУЛЯРНІЙ ГІПЕРТОНІЇ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ДОПЛЕРОГРАФІЯ ПРИ РЕНОВАСКУЛЯРНІЙ ГІПЕРТОНІЇ...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБ...

ПОРІВНЯННЯ НАДІЙНОСТІ МЕТОДІВ ПРОМЕНЕВОЇ АКУСТИЧНОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (ARFI, SIEMENS) І НАДЗВУКОВОЇ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (SSI, SUPERSONIC) ПРИ ВИМІРЮВАННІ ЖОРСТКОСТІ ПЕЧІНКИ, фото

ПОРІВНЯННЯ НАДІЙНОСТІ МЕТОДІВ ПРОМЕНЕВОЇ АКУСТИЧНОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ЯКОСТІ ПЕРШОЇ ЛІНІЇ ДІАГНОСТИКИ У ДІТЕЙ З ПІДОЗРОЮ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ЯКОСТІ ПЕРШОЇ ЛІНІЇ ДІАГНОСТИКИ У ДІТЕЙ З ПІДОЗРОЮ ...

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ХВИЛІ З ФІБРОЗОМ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ, фото

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ХВИЛІ З ФІБРОЗ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ГРИЖ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ГРИЖ...

НАСКІЛЬКИ КОРИСНІ ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ ARFI ЕЛАСТОГРАФІЇ, ЗАПРОПОНОВАНІ МЕТА-АНАЛІЗОМ, ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗНАЧНОГО ФІБРОЗУ ТА КОМПЕНСОВАНОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ?, фото

НАСКІЛЬКИ КОРИСНІ ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ ARFI ЕЛАСТОГРАФІЇ, ЗАПРОПОНОВАНІ М...

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬ...

ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЩІЛЬНИХ УТВОРЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ VIRTUAL TOUCH QUANTIFICATION І VIRTUAL TOUCH IQ, фото

ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЩІЛЬНИ...

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ОБ’ЄМУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПІЛОТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 139 КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ, фото

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ...

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ОБ’ЄМУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ І УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬО...

СУЧАСНІ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СЕРЦЕВОЇ МЕХАНІКИ, фото

СУЧАСНІ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СЕРЦЕВОЇ МЕХАНІКИ...

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТ...

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ARFI ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОТОВЩЕННЯ СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ І ДОБРОЯКІСНИХ ПРОЦЕСАХ, фото

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ARFI ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГ...

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЕЛАСТИЧНОСТІ ТКАНИН В МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЕЛАСТИЧНОСТІ ТКАНИН В МЕДИЧНОМУ Ц...

ЗСУВНОХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДИСФУНКЦІЇ, фото

ЗСУВНОХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДИСФУНКЦІЇ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПЕРВИННЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПЕРВИННЕ ДОСЛІДЖЕННЯ...

VIRTUAL TOUCH КВАНТИФІКАЦІЯ ТКАНИН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ АКУСТИЧНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE), фото

VIRTUAL TOUCH КВАНТИФІКАЦІЯ ТКАНИН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ АКУСТИЧ...

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИНИ VIRTUAL TOUCH TISSUE QUANTIFICATION І СТАНДАРТНОЇ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ РОЗМІРОМ МЕНШЕ 10 ММ, фото

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИНИ...

ВИКОРИСТАННЯ ARFI – АКУСТИЧНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ВИКОРИСТАННЯ ARFI – АКУСТИЧНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ...

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МЕТАСТАТИЧНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING, фото

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МЕТАСТАТИЧНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФ...

ДІАГНОСТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЄДНАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЧНОЇ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ ВИСОКОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ДІАГНОСТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЄДНАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЧНОЇ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА ...

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ – НОВА ТЕХНІКА ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ МІОКАРДА, фото

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ - НОВА ТЕХНІКА ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ МІОКАРД...

ЗНАЧЕННЯ VIRTUAL TOUCH ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН (VTI) І VIRTUAL TOUCH КВАНТИФІКАЦІЇ ТКАНИН (VTQ) В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ВУЗЛОВИХ УТВОРЕНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ЗНАЧЕННЯ VIRTUAL TOUCH ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН (VTI) І VIRTUAL TOUCH КВАНТ...

ПЕРЕВАГИ СОНОГРАФІЇ НАД КОМП’ЮТЕРНОЮ ТОМОГРАФІЄЮ У ДІАГНОСТИЦІ ГІПОВАСКУЛЯРНОГО РАКУ ПЕЧІНКИ, фото

ПЕРЕВАГИ СОНОГРАФІЇ НАД КОМП'ЮТЕРНОЮ ТОМОГРАФІЄЮ У ДІАГНОСТИЦІ ГІПОВАС...

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МІЖ ДОБРОЯКІСНИМИ ТА ЗЛОЯКІСНИМИ УТВОРЕННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ РОЗМІРОМ МЕНШЕ 1 СМ ЗА ДОПОМОГОЮ УЗ КОНТРАСТУ (CEUS), фото

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МІЖ ДОБРОЯКІСНИМИ ТА ЗЛОЯКІСНИМИ УТВОРЕННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗА...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОРГАНІВ І СТРУКТУР У ДИТИНСТВІ ТА ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОРГАНІВ І СТРУКТУР У ДИТИНСТВІ Т...

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИВИМІРНОЇ СПЕКЛ-ТРЕКІНГ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ (STRAIN)У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ: МЕТА-АНАЛІЗ, фото

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИВИМІРНОЇ СПЕК...

ЕЛАСТОГРАФІЯ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ТА ПЛАЦЕНТАРНА ДИСФУНКЦІЯ, фото

ЕЛАСТОГРАФІЯ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ТА ПЛАЦЕНТАРНА ДИСФУНКЦІЯ...

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 3Т І 7Т МРТ КЛІНІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ІМПУЛЬСІВ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА, фото

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 3Т І 7Т МРТ КЛІНІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ІМПУЛЬСІВ...

НЕПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: АНАЛІЗ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК ТА ОЦІНКА BI-RADS, фото

НЕПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: АНАЛІЗ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК ТА...

ОЦІНКА ТИПУ ПЕРФУЗІЇ ТА ЧАСУ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ПРИ КОНТРАСТНОМУ УЗД ПОСИЛЮЄ ТОЧНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗЛОЯКІСНИХ ТА ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН М’ЯКИХ ТКАНИН, фото

ОЦІНКА ТИПУ ПЕРФУЗІЇ ТА ЧАСУ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ПРИ КОНТРАСТНОМУ УЗД ПОСИЛ...

ЕКСТРАТЕСТИКУЛЯРНА СОНОГРАФІЯ КАЛИТКИ, фото

ЕКСТРАТЕСТИКУЛЯРНА СОНОГРАФІЯ КАЛИТКИ...

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СКРИНІНГ КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ З ПРИВОДУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СКРИНІНГ КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІ...

ГАЗ ПЕЧІНКОВОЇ ВОРIТНОЇ ВЕНИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОНОГРАФІЇ, фото

ГАЗ ПЕЧІНКОВОЇ ВОРIТНОЇ ВЕНИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИК...

НА ЩОРІЧНІЙ ЗУСТРІЧІ RSNA 2014 КОМПАНІЯ SAMSUNG ПРЕДСТАВИЛА НОВУ УЛЬТРАЗВУКОВУ СИСТЕМУ RS80A, фото

НА ЩОРІЧНІЙ ЗУСТРІЧІ RSNA 2014 КОМПАНІЯ SAMSUNG ПРЕДСТАВИЛА НОВУ УЛЬТР...

КОМПАНІЯ TOSHIBA ДОДАЛА ДВА УДОСКОНАЛЕНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ АПАРАТИ В СЕРІЮ APLIO, фото

КОМПАНІЯ TOSHIBA ДОДАЛА ДВА УДОСКОНАЛЕНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ АПАРАТИ В СЕРІЮ...

СОНОГРАФІЧНО КОНТРОЛЬОВАНІ ПРОЦЕДУРИ НА ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА, фото

СОНОГРАФІЧНО КОНТРОЛЬОВАНІ ПРОЦЕДУРИ НА ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА...

КОМПЛЕКСНА УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ РУКИ І ЗАП’ЯСТКА, фото

КОМПЛЕКСНА УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ РУКИ І ЗАП'ЯСТ...

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ, фото

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ...

ДЕСЯТЬ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ПОМИЛОК, ЯКИХ ВАРТО УНИКАТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ М’ЯЗОВО-СКЕЛЕТНОГО УЗД: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ, ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЗАЙТИ ДО ПРОЦЕДУРНОГО КАБІНЕТУ, фото

ДЕСЯТЬ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ПОМИЛОК, ЯКИХ ВАРТО УНИКАТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ М...

СОНОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПАХВОВИХ УТВОРЕНЬ, фото

СОНОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПАХВОВИХ УТВОРЕНЬ...

ЕНДОСОНОГРАФІЯ АНАЛЬНОГО КАНАЛА ТА ПРЯМОЇ КИШКИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ДУМКА КЛІНІЦИСТІВ ЩОДО СУЧАСНИХ ПОКАЗАНЬ, фото

ЕНДОСОНОГРАФІЯ АНАЛЬНОГО КАНАЛА ТА ПРЯМОЇ КИШКИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА АОРТИ І МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА АОРТИ І МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ...

ВТРУЧАННЯ В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ ТА ПОРОЖНИНІ ТАЗА ПІД УЗД КОНТРОЛЕМ. ОГЛЯД ВІД А ДО Я, фото

ВТРУЧАННЯ В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ ТА ПОРОЖНИНІ ТАЗА ПІД УЗД КОНТРОЛЕМ. ОГ...

АКУСТИЧНЕ ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВЕ (ARFI) УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКИХ ВОГНИЩЕВИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ, фото

АКУСТИЧНЕ ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВЕ (ARFI) УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКИХ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ...

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ З ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕКОМЕНДУЄ ЗАТВЕРДИТИ ПРЕПАРАТ VIZAMYL (FLUTEMETAMOL 18F INJECTION) ДЛЯ ПЕТ СКАНУВАННЯ БЕТА-АМІЛОЇДНИХ БЛЯШОК В ЄС, фото

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ З ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАНН...

НОВИЙ HIGH-TECH РУЧНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД КОМПАНІЇ PHILIPS МОЖЕ НАДАТИ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ КРОВІ ВІДРАЗУ, БЕЗ ЗАТРИМОК, фото

НОВИЙ HIGH-TECH РУЧНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД КОМПАНІЇ PHILIPS МОЖЕ НАДАТИ РЕЗУЛ...

ЕЛАСТОГРАФІЯ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ, фото

ЕЛАСТОГРАФІЯ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ...

АКУСТИЧНА ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ С: МІЖНАРОДНЕ БАГАТОЦЕНТРОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

АКУСТИЧНА ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ У ПАЦІЄНТ...

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS ПРЕЗЕНТУВАЛА НОВУ ПЕТ/КТ СИСТЕМУ – CELESTEION, фото

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS ПРЕЗЕНТУВАЛА НОВУ ПЕТ/КТ СИСТЕМУ – CELESTEION...

НОВА РЕВОЛЮЦІЙНА ПЕТ/МРТ СИСТЕМА, фото

НОВА РЕВОЛЮЦІЙНА ПЕТ/МРТ СИСТЕМА...

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ АКУСТИЧНИМ КІЛЬКІСНИМ АНАЛІЗОМ УЛЬТРАЗВУКОВИХ АМПЛІТУД ЕХОСИГНАЛІВ, фото

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ АКУСТИЧНИМ КІЛЬКІСНИМ АНАЛІЗОМ УЛЬ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ: ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ACOUSTIC STRUCTURE QUANTIFICATION (ASQ), фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ: ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД З ПРОГРАМНИМ З...

НОРВЕЗЬКЕ АГЕНТСТВО З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СХВАЛИЛО ВИКОРИСТАННЯ SONAZOID ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ, фото

НОРВЕЗЬКЕ АГЕНТСТВО З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СХВАЛИЛО ВИКОРИСТАННЯ SONAZOI...

КОМПАНІЯ GE ПІДНЯЛА МОЖЛИВОСТІ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

КОМПАНІЯ GE ПІДНЯЛА МОЖЛИВОСТІ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛ...

ОБ’ЄМНЕ КОЛЬОРОВЕ ДОПЛЕРІВСЬКЕ КАРТУВАННЯ (КДК) В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ПОКРАЩУЄ ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ХРОНІЧНОЇ МІТРАЛЬНОЇ РЕГУРГІТАЦІЇ, фото

ОБ'ЄМНЕ КОЛЬОРОВЕ ДОПЛЕРІВСЬКЕ КАРТУВАННЯ (КДК) В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ПОКРА...

3-МІРНЕ ОБ’ЄМНЕ СКАНУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЯК ДОПОВНЕННЯ ДО МАМОГРАФІЇ, фото

3-МІРНЕ ОБ'ЄМНЕ СКАНУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЯК ДОПОВНЕННЯ ДО МАМОГРАФІЇ...

ПРОСТІ ПРАВИЛА ДЛЯ УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНОЇ СУБКАТЕГОРИЗАЦІЇ НОВОУТВОРЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ BI-RADS-US-4, фото

ПРОСТІ ПРАВИЛА ДЛЯ УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНОЇ СУБКАТЕГОРИЗАЦІЇ НОВОУТВОРЕНЬ М...

ІН’ЄКЦІЇ В СУГЛОБИ ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІД УЛЬТРАЗВУКОВИМ КОНТРОЛЕМ, фото

ІН'ЄКЦІЇ В СУГЛОБИ ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІД УЛЬТРАЗВУКОВИМ КОНТР...

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРИХОВАНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ВОГНИЩ У МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ, ЗА ДОПОМОГОЮ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ З ПРИЦІЛЬНИМ УЛЬТРАЗВУКОМ: ПЕРСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРИХОВАНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ВОГНИЩ У МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ, ЗА ДОП...

ВАРИКОЦЕЛЕ: УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА В ПОВСЯКДЕННІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ, фото

ВАРИКОЦЕЛЕ: УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА В ПОВСЯКДЕННІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦ...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИТКОВОГО НЕРВА: НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ НА РОЗТИНІ ТРУПА І КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИТКОВОГО НЕРВА: НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ НА РОЗТИ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ В ОЦІНЦІ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ В ОЦІНЦІ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ...

ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ, фото

ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ...

ТРАНСВАГІНАЛЬНА ЕЛАСТОГРАФІЯ МІОМИ ТІЛА МАТКИ, фото

ТРАНСВАГІНАЛЬНА ЕЛАСТОГРАФІЯ МІОМИ ТІЛА МАТКИ...

ЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ VIRTUAL TOUCH IQ В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ VIRTUAL TOUCH IQ В УЛЬТ...

ЧИ МОЖНА ЗА ДОПОМОГОЮ ДОПЛЕРОГРАФІЇ АБО УЗД ІЗ ШТУЧНИМ КОНТРАСТУВАННЯМ ОТРИМАТИ ВАЖЛИВУ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРИРОДУ ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ?, фото

ЧИ МОЖНА ЗА ДОПОМОГОЮ ДОПЛЕРОГРАФІЇ АБО УЗД ІЗ ШТУЧНИМ КОНТРАСТУВАННЯМ...

ЧИ ПОТРІБНО ОБМЕЖИТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОПЛЕРОГРАФІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ВАГІТНОСТІ?, фото

ЧИ ПОТРІБНО ОБМЕЖИТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОПЛЕРОГРАФІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ТРИМЕС...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ КОМПЛЕКСУ ІНТИМА-МЕДІА СОННОЇ АРТЕРІЇ: ДЕТАЛЬНИЙ ОГЛЯД, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ КОМПЛЕКСУ ІНТИМА-МЕДІА СОННОЇ АРТЕРІ...

УЗД ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ У ПЕДІАТРІЇ, фото

УЗД ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ У ПЕДІАТРІЇ...

ПІДБІРКА ЦІКАВИХ ВИПАДКІВ ДОПЛЕРОГРАФІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ, фото

ПІДБІРКА ЦІКАВИХ ВИПАДКІВ ДОПЛЕРОГРАФІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖН...

СОНОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВРОДЖЕНИХ ТА НАБУТИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГРУДНОЇ КЛІТКИ У ПЕДІАТРІЇ, фото

СОНОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВРОДЖЕНИХ ТА НАБУТИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГРУДНОЇ КЛІТК...

ДОПЛЕРОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВЕН ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ, фото

ДОПЛЕРОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВЕН ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ...

АДЕНОМІОЗ, фото

АДЕНОМІОЗ...

Коментарі про статтю

До цієї статті поки немає коментарів
ВАШ КОМЕНТАР
Ім'я*
E-mail*
Коментар


Замовити товар

Уточнити ціну


Дякуємо за замовлення!

Наш менеджер відповість на Ваш запит найближчим часом.

Дякуємо!

Тема новин для підписки була змінена.

Повідомлення!

Виберіть тему для новин.

Повідомлення!

Невірний email або код.

Дякуємо за підписку!

Щотижня ми будемо ділитись з Вами актуальними новинами, медичними дослідженнями, порадами експертів і анонсами подій.

Підписуйтесь на нашу розсилку!
Дізнавайтесь про головне першими!👆

Ми ділимося актуальними новиними, науковими дослідженнями та спеціальними пропозиціями.

Дякуємо!

Наш менеджер відповість на Ваш запит найближчим часом.

Дякуємо за коментар!!

Ваш відгук дуже важливий для нас!
На початок сайту