Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

ECR – 2015. ОГЛЯД ОКРЕМИХ ВИСТУПІВ.

26.09.2015 "Новини"


ECR – 2015. ОГЛЯД - Малюнок1Щорічне зібрання  європейського товариства радіологів ECR, що відбулося у Відні, цього року зібрало близько 25000 делегатів із 112 країн світу. Кращі фахівці у своїх галузях поділилися останніми результатами практичних досліджень, які можуть спрямувати розвиток  науки на новому рівні.

Вашій увазі представляється огляд окремих виступів на щорічному зібранні.  Більшу увагу ми приділили питанням, пов’язаним із ультразвуковими технологіями, мамографією та магніторезонансною томографією.

1. J. Barkhausen, Breast MRI: insights from recent clinical trials

У доповіді дра J. Barkhausen, Breast MRI: insights from recent clinical trials, йшлося про те, що чутливість МРТ майже в 2 рази більша за мамографію, але специфічність мамографії вища.

Поєднання ж обох методик дає найкращий результат.

ECR – 2015. ОГЛЯД - Малюнок2

Для того, щоб згадати основні показники медичної статистики, перейдіть за посиланням:

2. Про виявлення поширення раку молочної залози (локальні метастази) в аксилярні лімфатичні вузли йшлося у  доповіді Axillary lymph node ultrasound features that can predict malignancy in patients with primary invasive breast cancer P.A.C. Teixeira, N. de Barros, L.F. Chala, C. Shimizu, J.R. Filassi;  São Paulo/BR  Preoperative axillary lymph node evaluation in breast cancer patients by breast magnetic resonance imaging (MRI): can breast MRI exclude advanced nodal disease? S. Hyun, M. Kim, J. Yoon, H. Moon, E.-K. Kim;  Seoul/KR.

Отримані вченими результати досліджень дозволяють давати оцінку метастатичної картини, виходячи із порівняння і співставлення даних, отриманих за допомогою ультразвукового дослідження та МРТ.  При використанні ультразвуку показник чутливості склав 100%; специфічності 35,8%, при МРТ, відповідно,  42.0% і  91.3%. Тобто всі метастази виявляються з допомогою УЗ, але лише 35% виявлених змінених лімфовузлів буде метастазами (іншими словами, з допомогою ультразвукового дослідження  ми побачимо всі вузли із пухлинами, але крім них, ще також  змінених непухлинних вузлів). Тому стверджувати, що вони не злоякісні, тільки з результатів проведення ультразвукового дослідження, не можемо. З висновків МРТ навпаки, лише 41% метастатичних вузлів буде виявлено, проте із всіх виявлених вузлів злоякісними буде вже аж 91%.

3.Значну увагу на щорічному Європейському конгресі радіологів  приділили технології ультразвукової еластографії.

Зокрема цій відносно новій технології у медичній візуалізації, був присвячений виступ M. Golatta, з  Heidelberg. Strain imaging ultrasound technology (virtual touch IQ)

ECR – 2015. ОГЛЯД - Малюнок3

Як  висновок, мамографія залишається золотим стандартом, але поєднання з ультразвуком  значно покращує чутливість (50 проти 77.6), із незначним зниженням специфічності (89.41 проти 95.53) Combined Screening with Ultrasound and Mammography Compared to Mammography Alone. Berg et al. JAMA, 2008 May 14; 299(18): 2151–2163.

У доповіді підкреслено шляхи покращення результатів ультразвукового обстеження молочних залоз: підвищення досвіду радіолога, використання датчиків частотою до 18МГц, використання еластографії (особливо у пацієнтів із утвореннями категорії BIRADS 3/4a, що призводить до підвищення специфічності).

Актуальність і важливість еластографії знайшла відображення в останніх рекомендаціях робочої групи з гінекологічної онкології (Німецького товариства акушерства та гінекології) по діагностиці раку молочної залози. Зокрема, з’явилась еластографія зсувної хвилі.

http://www.ago-online.de/fileadmin/downloads/leitlinien/mamma/maerz2015/en/2015E_03_Early_Detection_and_Diagnosis.pdf

ECR – 2015. ОГЛЯД - Малюнок4

Еластографічні критерії додані в останню редакцію BIRADS 5 (м’який утвір, проміжна щільність, твердий).

Для останнього покоління еластографії зсувної хвилі від Siemens, технології Virtual Touch IQ, 2D shear wave запропоновано критерії: 7.73м/с ± 1.02 для злоякісних утворень молочної залози, 4.46м/с ± 1.87 для доброякісних, відповідно. Поріг – 5.18 м/с.

ECR – 2015. ОГЛЯД - Малюнок5

Ілюстрація використання технології Virtual Touch IQ , 2 злоякісних новоутворення. Ліворуч – В-режим, праворуч – еластографічне зображення VTIQ, кольорове картування та вимірювання швидкості зсувної хвилі (8.4м/с в порівнянні з 2.4м/с та 2.85 м/с нормальної паренхіми).

ECR – 2015. ОГЛЯД - Малюнок6

Поєднання еластографії зсувної хвилі VTIQ (Siemens)  з традиційними критеріями BIRADS дає змогу значно підвищити специфічність та позитивне прогностичне значення.

4. Грунтовний огляд по ультразвуковому обстеженню молочної залози проведений в доповіді Breast ultrasound: a primer. A. Tardivon;  Paris/FR

При обстеженні лімфатичних вузлів, виявлено закономірність: вузли  із мультимікролобулярним кортексом або потовщенням кортексу більше 4мм – ймовірно злоякісно трансформовані (позитивне прогностичне значення 85-88%). На пізніх стадіях малігнізації відмічається  зникнення хілуму (воріт) лімфовузла.

ECR – 2015. ОГЛЯД - Малюнок7

На прикладі обстеження молочної залози розглянуто особливості застосування технологій компаундного сканування і другої гармоніки.

Compound imaging (компаунде складне сканування, при якому аналізуються ультразвукові промені, які отримані під різними кутами) та Harmonic Imaging (друга гармоніка, аналіз ультразвукових хвиль, які утворюються у тканинах із частотою, кратною робочій частоті датчика). Обидві технології наявні у різних виробників ультразвукового обладнання.

Compaund imaging дозволяє знизити кількість спекл-артефактів, підвищити просторову роздільну здатність, покращити характеристики ехоструктури (особливо твердих/солідних утворень), забезпечує кращу проникаючу здатність, зокрема у щільних грудях (dense breast), кращу візуалізацію голки (важливо при інвазивних процедурах). Необхідно пам’ятати, що при цьому зменшуються  задні акустичні ефекти – затемнення, реверберація (в тому числі і їх корисна роль).

ECR – 2015. ОГЛЯД - Малюнок8

ECR – 2015. ОГЛЯД - Малюнок9

F – звичайне зображення, С – компаунд режим.

Harmonic imaging  характеризується хорошою контрастною роздільною здатністю, особливо у молочних залозах із розвиненою жировою структурою (fatty breast), добре вираженими задніми акустичними ефектами (краща диференціація малих кіст)

ECR – 2015. ОГЛЯД - Малюнок10

ECR – 2015. ОГЛЯД - Малюнок11

F – звичайне зображення, H – режим гармоніки.

ECR – 2015. ОГЛЯД - Малюнок12

Приклад диференційованого використання технологій. У верхньому ряду зображень продемонстровано, що  застосування режиму гармоніки дозволяє покращити контрастну роздільну здатність і чіткість контурів злоякісного утворення. В нижньому – компаундне сканування забезпечує кращу візуалізацію кальцинатів у складі післяопераційного рубця (для проведення пункційної біопсії) та зниження вираженості задніх акустичних ефектів.

ECR – 2015. ОГЛЯД - Малюнок13

ПІдсумовуючи, доповідач зробив висновок про певну перевагу компаундного сканування над гармонікою.

У виступі наголошено на важливості правильного підпису сонограми для подальшої адекватної інтерпретації іншими фахівцями.

ECR – 2015. ОГЛЯД - Малюнок14

На сонограмі ліворуч вказано: поперечну (TR) та повздовжню проекції (LG), сторону ураження (права залоза – Sein D), розташування на 7 годину (7H) на відстані 4 см від соска. Праворуч – окрема сонограма з каліперами та розміром утворення.

Підкреслено, що першим етапом у залозах із вираженою жировою тканиною повинна бути мамографія з чіткою локалізацією вогнищевого утворення, що дозволить значно спростити локацію пухлини.

На мамографії – утворення, розміром 5мм, на 10.30-11 годині, на відстані 8 см від соска, в ретромаммарній зоні, розміром менше 10мм. УЗД – пухлина з нечіткими нерівними контурами, не паралельна до шкіри, гіперехогенна, із дистальним затемненням. По класифікації BI-RADS – 5 категорія.

 ECR – 2015. ОГЛЯД - Малюнок15

5. У доповіді доктора S.H. Heywang-Köbrunner з Мюнхену, Routine use of digital breast tomosynthesis (DBT) for the assessment of screen-detected cases аналізується використання технології цифрового томосинтезу молочної залози DBT, яка дозволяє отримати пошарові томографічні зображення молочних залоз із високою роздільною здатністю та променевим навантаженням, як при звичайній мамографії.

Хоча на теперішньому етапі розвитку DBT володіє меншою роздільною здатністю, ніж цифрова мамографія (FFDM), є значні переваги в оцінці новоутворень, які візуалізуються лише в одному зрізі (one view), забезпечує хорошу диференціацію явища накладання тканин від справжніх новоутворів, архітектурних деформацій та асиметрій. Забезпечується достатня можливість виявлення жирових воріт (fatty hilum) лімфатичних вузлів та оцінки новоутворень, вкритих щільною тканиною молочної залози (dense breast).  Проте автор робить висновок, що сучасні технології DBT все ще не дозволяють так чітко оцінити контури та краї новоутворень, їх морфологію і поширення мікрокальцинатів, як режим збільшення цифрової мамографії.

Конгреси Радіологів проводяться щорічно, що, очевидно, обумовлено високими темпами науково технічного прогресу, стрімким розвитком нових технологій, зміною поколінь діагностичних апаратів , і, у зв’язку з цим , необхідністю наукових пошуків на базі нової техніки, а також певними економічними потребами світових виробників.

Науковцям та практикуючим  лікарям відкриваються нові можливості у медичній візуалізації, а їх пацієнтам – якісне діагностування та лікування. Подібні заходи поєднують фахівців із суміжних галузей радіології , їх висновки та наукові відкриття – це прорив у діагностиці, крок  назустріч медицині майбутнього.