Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

Характеристика здорових і пошкоджених ахіллових сухожиль за допомогою еластографії зсувної хвилі

★ ★ ★ ★ ★

12.06.2019 "Статті"


Автори: Xiang-Mei Chen, Li-Gang Cui, Ping He, Wei-Wei Shen,  Ya-Jun Qian, Jin-Rui Wang

Вступ

Цілі

Метою даного дослідження було вивчити можливість використання еластографії зсувної хвилі для оцінки функціональної цілісності ахіллового сухожилля і підсумовувати зміни в еластичності пошкоджених ахіллових сухожиль в порівнянні зі здоровими.

Методи

Дослідження проводилося на 36 здорових сухожиллях і 14 пошкоджених. За допомогою еластографії зсувної хвилі з використанням лінійного датчика з частотою 4-15 МГц.

Еластографія в даний час регулярно використовується в медичній практиці. Цей метод дозволяє оцінювати еластичні властивості тканин, а також знайшов клінічне застосування при діагностиці уражень молочної залози, щитовидної залози, лімфатичних вузлів, і передміхурової залози.

Основний принцип еластографії полягає в тому, щоб викликати зміщення тканини шляхом фізичного натискання. Порівнюючи зображення, отримані до і після застосування компресії, еластографія може показати різні ступені зміщення.

Однак жорсткість тканини можна отримати тільки шляхом порівняння її з оточуючими нормальними тканинами. Ступінь компресії, що застосовується лікарем, може змінити результати еластографії.

Еластографія зсувної хвилі (ЕЗХ) – це відносно новий метод, заснований на автоматичній генерації і аналізі перехідних поперечних хвиль.

Зображення отримують шляхом генерації імпульсів акустичного випромінювання через тканини, щоб отримати модуль пружності, після чого слідує локальний вимір.

Основна перевага ЕЗХ по-порівнянні з компресійною полягає в тому, що ЕЗХ є кількісним дослідженням, в режимі реального часу і не залежить від навичок лікаря.

Матеріали та методи

Вивчення населення

Дослідження було схвалено Інституціональною контрольною радою. Всі пацієнти і зараховані здорові добровольці дали усну і письмову інформовану згоду.

Було досліджено 14 розірваних ахіллових сухожилля (всі чоловіки; віковий діапазон 28-44 роки; 10 правого боку і 4 лівого боку) і 36 нормальних сухожиль (25 чоловіків і 11 жінок; віковий діапазон 28-36 років; все правого боку). У здорових добровольців, зареєстрованих в цьому дослідженні, не було травм сухожиль, операцій або будь-яких хворобливих епізодів, не було виявлено відхилень в B-режимі і під час кольорової доплерографії.

Серед розірваних сухожиль було 2 на стадії загоєння і 12 недавно розірваних сухожиль, які повністю розірвалися протягом 24 годин. У 12 сухожиллях з повним розривом всієї товщини середня відстань ± SD між двома кінцями становила 0,78 ± 0,76 см. Жоден з учасників ні в одній з груп не мав діабету, гіпотиреозу або захворювань судин.

Протокол експертизи

Кожне сухожилля сканували в положенні лежачи, при цьому нога звисала з краю ліжка для огляду в нейтральному положенні, щоб уникнути напруги сухожилля. Сухожилля були досліджені в поздовжній площині. Датчик був розміщений так, щоб ультразвуковий промінь був перпендикулярний сухожиллю щоб уникнути анізотропії.

Колірна шкала значень еластичності, що відображається праворуч від зображення, варіювалася від 0 до 160 кПа, причому червоний колір означав твердість, а синій – м’якість.

Аналіз даних

Значення еластичності кожного ахіллового сухожилля в поздовжньому розрізі вимірювали за допомогою Q-Box. Її діаметр був встановлений від 3,0 до 4,0 мм. Максимальні, мінімальні та середні значення еластичності тканин в коробці були розраховані системою автоматично. Середня еластичність кожного сухожилля була виміряна 3 рази для статистичного аналізу.

Результати

Кількісна еластографія зсувної хвилі нормальної тканини сухожилля чітко окреслила різні структури. Карта еластичності нормальних ахіллових сухожиль була однорідною і відповідала формі на зображенні в B-режимі (Зобр. 1). Середні значення еластичності, отримані з цих карт, склали 291,91 ± 4,38 кПа (діапазон 260,99-300 кПа; примітка: це вимірювання насиченого типу, оскільки максимальний вихідний сигнал системи AixPlorer становить 300 кПа, тому фактичне значення нормального сухожилля має бути> 300 кПа) для нормальних сухожиль і 56,48 ± 68,59 кПа (діапазон 3,45-228,26 кПа) для розірваних сухожиль (Зобр. 2).

Характеристика здорових і пошкоджених - Малюнок1

Зображення 1: Поздовжні скани ахіллового сухожилля у здорового добровольця. А, ЕЗХ показує, що нормальне сухожилля тверде (червоне) і однорідне. Більш м’яку тканину на передній стороні легко выдрызнити. УЗД в режимі B, B має відмінну кореляцію з ЕЗХ. Було 3 різних місця вимірювання, але ми вибрали значення середньої Q-Box і виміряли 3 рази, щоб розрахувати середню еластичність.

Характеристика здорових і пошкоджених - Малюнок2

Зображення 2: Поздовжні знімки недавно розірваного ахіллового сухожилля. А, ЕЗХ показує, що розрив сухожилля м’який (синій), а свіжа гематома не володіє еластичністю. УЗД в режимі B, B показує, що сухожилля опухле з безеховою гематомою між розірваними кінцями. Бокси представляють собою області інтересу для кількісного виміру.

Анатомічну будову розірваних сухожиль було легко розрізнити на мапі пружності. Свіжа гематома між двома кінцями розірваного сухожилля була безеховою і мала значення еластичності 0 (сигнал не був вилучений з областей з рідиною). При ЕЗХ сухожилля на стадії загоєння також виглядало м’яким і неоднорідним з невизначеним розмежуванням між сухожиллям і більш м’якою тканиною на передній стороні (Зобр. 3). Значення еластичності нормальних ахіллових сухожиль були значно вище, ніж у розірваних (P = 0,006).

Характеристика здорових і пошкоджених - Малюнок3

Зображення 3: Поздовжні знімки розірваного ахіллового сухожилля в стадії загоєння. А, ЕЗХ  показує, що сухожилля м’яке (синє) і неоднорідне. Розмежування між сухожиллям і більш м’якою тканиною на передній стороні є невизначеним. УЗД в режимі B, B показує, що сухожилля потовщені і неоднорідні. Бокси представляють собою області інтересу для кількісного виміру.

ЧИ ПРАВИЛЬНО ВИ ДОГЛЯДАЄТЕ ЗА УЗ-АПАРАТОМ?


Завантажте посібник по догляду прямо зараз

Завантажити PDF

Обговорення

Ахіллове сухожилля є найсильнішим і найбільшим сухожиллям в організмі людини. Воно також піддається навантаженню на всю вагу тіла і тому схильне до травм і може часто розриватися. УЗД та МРТ широко використовуються в діагностиці їх розривів. Обидва методи мають переваги багатоосьової візуалізації, а також високий просторовий дозвіл візуалізації м’яких тканин. Вони показують хорошу структурну деталізацію і можуть визначити точне місце і ступінь розриву. Однак інформація, зібрана цими методами, є в основному статичною і чисто анатомічною. Дійсно, не було виявлено кореляції між цими рентгенологічними даними і клінічними параметрами, такими як м’язова сила, витривалість і діапазон рухів.

Модуль пружності ахілового сухожилля є хорошим параметром для оцінки його механічних характеристик. Тим не менше, більшість попередніх досліджень модуля пружності сухожиль вимірювали еластичність сухожиль за допомогою гістологічного спостереження або тесту на розтягнення сухожиль. У деяких дослідженнях використовувалася крива сила-подовження для розрахунку модуля Юнга сухожилля.

Результати нашого дослідження показали, що кількісна карта ЕЗХ нормальної тканини сухожилля чітко окреслює різні структури. Було виявлено, що здорове ахіллове сухожилля є твердими і однорідними. Контур нормального ахіллового сухожилля відповідав контуру зображення в B-режимі. Навпаки, розірвані сухожилля показали нижчу і неоднорідну еластичність в порівнянні зі здоровими. При гострому розриві свіжа гематома є рідкою структурою, у якій немає сигналу. Низька і неоднорідна еластичність також спостерігалася в сухожиллях під час загоєння в підгострій стадії, що передбачає втрату еластичність, незважаючи на клінічну реконвалістенцію. Ці результати можуть бути пояснені змінами в гістологічному будові нормальних і розірваних сухожиль.

Таким чином, еластографія зсувної хвилі є перспективним методом для оцінки еластичності ахіллового сухожилля. Він може надати більше функціональної інформації, ніж традиційні методи візуалізації, при оцінці процесу загоєння після розриву сухожилля, що може допомогти оптимізувати лікування при функціональної реабілітації розірваного сухожилля.

14.10.2019

Валерий

★ ★ ★ ★ ★

Написати відгук