Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

Оцінка функції ЛП з використанням 3D-ехокардіографії в режимі реального часу у пацієнтів з фібриляцією передсердь

★ ☆ ☆ ☆ ☆

06.05.2020 "Статті"


Автори: Qian Zhang, Ju-fang Wang, Qing-qing Dong, Qing Yan, Xiang-hong Luo, Xue-ying Wu, Jian Liu, Ya-ping

Огляд

Це дослідження було спрямоване на оцінку здійсненності і точності вимірювання в реальному часі об’єму і функції лівого передсердя (ЛП) при використанні тривимірної ехокардіографії (RT-3DE) в порівнянні з вимірами двовимірної ехокардіографії (2DE) при фібриляції передсердь (ФП) пацієнтів.

Методи

Всього в цьому дослідженні взяли участь 50 пацієнтів з ФП і 50 здорових людей. Індексований кінцевий діастолічний об’єм ЛП (ІКДОЛП) і індексований кінцевий систолічний об’єм ЛП (ІКСОЛП), а також індекси функцій ЛП, такі як я фракція викиду.

Вступ

Миготлива аритмія (ФП) є однією з найбільш поширених стійких аритмій серця і пов’язана з підвищенням захворюваності і смертності серед населення.

Об’єм ЛП і фракція викиду є важливими факторами, що впливають на розвиток ФП. Попередні дослідження показали, що вимірювання об’єму ЛП корисно для прогнозування рецидиву ФП. Сегментарна ФВ є більш чутливим показником сегментарной функції ЛШ, ніж глобальна у пацієнтів з ФП.

Двовимірна ехокардіографія (2DE) з використанням методу Сімпсона широко використовується для оцінки об’єму ЛП і сегментарної ФВ. Проте, цей метод вимагає не тільки отримання серії суміжних зображень, які покривають все ЛП, але й ручного відстеження, що вимагає багато часу.

Тривимірна ехокардіографія (3DE) – це недавно розроблена технологія, яка має перевагу в подоланні геометричних обмежень 2DE. Метод одноразової 3DE в реальному часі (RT-3DE) широко використовується для створення інтегрованих, миттєвих 3D-зображень серця в одному серцевому циклі і для автоматичного вимірювання об’єму ЛП. RT-3DE може бути доцільною для клінічного застосування, перевершуючи 2DE для пацієнтів з тяжкою мітральною регургітацією і аортальною регургітацією.

У дослідженні оцінювалася точність і здійсненність RT-3DE в вимірі об’єму і функції ЛП в порівнянні з 2DE у пацієнтів з ФП.

Принципи дослідження

Первинно ФП була діагностована за допомогою традиційної ЕКГ і динамічної електрокардіографії (ДКГ). Традиційна ЕКГ з 12 відведеннями використовувалася для реєстрації частоти і ритму серцебиття у пацієнтів в стані спокою, а ДКГ контролювала електричну активність в станах спокою, активності, роботи, навчання і сну протягом 24 годин поспіль. Якщо ФП не може бути підтверджена ЕКГ, пацієнти піддавалися моніторингу ДЦГ з 9 до 9 години наступного дня. Пацієнти з іншими серцево-судинними захворюваннями, порушеннями обміну речовин, анемією, печінковою і нирковою недостатністю і захворюваннями легенів, які могли вплинути на морфологію і функцію серця, були виключені. В якості контрольної групи було включено 50 здорових добровольців, які відповідають віку і статі, які проходили планове фізичне обстеження в нашій лікарні.

Вимірювання 2DE за методом Сімпсона

Учасники були розміщені в лівому бічному положенні і підключені до монітора ЕКГ. Апікальне чотирьохкамерне зображення було отримано з використанням датчика 4V1с (1-4 МГц). Частота кадрів склала 51 ± 5 кадрів/с. Сегментна ФВ, кінцевий діастолічний об’єм і кінцевий систолічний об’єм вимірювали за допомогою методу Сімпсона з апікального чотирьохкамерного виду. Вимірювання проводилося з використанням ехокардіографічної системи Siemens Acuson SC2000.

RT-3DE вимір

Для проведення апікального чотирьохкамерного огляду був використаний датчик 4Z1c (1-4 МГц) для збору зображень ЛП під час затримки дихання протягом 5 с. Оглядова глибина становила 16 см, а сканування тривимірної моделі становило 90 ° × 90 ° з часовим розширенням ≥40 кадрів/с. Повне зображення об’єму ЛП було проаналізовано шляхом ручного відстеження ендокарду (дивитися приклади в кінці статті). Отримано дані сегментних ФВ, ІКДОЛП і ІКСОЛП.

Результати

У контрольній групі було 29 чоловіків і 21 жінка (середній вік 60,36 ± 1,30 роки) та 32 чоловіки і 18 жінок у групі спостереження (середній вік 60,06 ± 1,12 роки).

RT-3DE зображення об’єму ЛП, зміни об’єму і сегментної ФВ за одне серцебиття.

У порівнянні зі здоровою контрольною групою об’єм ЛП був більше у пацієнтів з ФП, відповідних віком, статтю (Зобр. 1). Регіональні криві об’єму і часу ЛП (Зобр. 2а) і сегментарної ФВ протягом серцевого циклу (Зобр. 3а) контрольної групи були впорядковані; і навпаки, криві в групі ФП були неврегульованими.

Оцінка функції ЛП з - Малюнок1
Зображення 1: Тривимірна ехокардіографія в реальному часі з візуалізацією об’єму лівого передсердя здорової контрольної групи (а) і пацієнта (b)

Оцінка функції ЛП з - Малюнок2
Зображення 2: Регіональна крива об’єму лівого шлуночка в залежності від часу здорової контрольної групи (а) і пацієнта (b) за допомогою тривимірної ехокардіографії в реальному часі (RT-3DE).

Оцінка функції ЛП з - Малюнок3
Зображення 3: Сегментарна фракція викиду (ФВ) (%) здорової контрольної групи (а) і пацієнта (b) за допомогою тривимірної ехокардіографії в реальному часі (RT-3DE)

Вимірювання RT-3DE показало, що рівні ІКДОЛП і ІКСОЛП були значно збільшені в групі пацієнтів в порівнянні з контрольною групою, але рівні ФВ значно знизилися (всі P <0,01). Аналогічні результати показала 2DE по Симпсону.

Підсумки

Метод 2DE вимагає вимірювання апікального чотирьохкамерного виду і апікального двокамерного виду для оцінки об’єму і функції ЛП, тоді як метод RT-3DE вимагає тільки вимірювання апікального чотирьохкамерного виду для отримання пов’язаних даних.

ЧИ ПРАВИЛЬНО ВИ ДОГЛЯДАЄТЕ ЗА УЗ-АПАРАТОМ?


Завантажте посібник по догляду прямо зараз

Завантажити PDF

Метод 2DE Сімпсона є більш складним і може зайняти більше часу, ніж метод RT-3DE. Метод RT-3DE з одним ударом подолав недоліки 2DE в геометричному допущенні і пропонує 3D-сканування 90 ° × 90 ° з глибиною 16 см, яке покриває весь об’єм ЛП з прийнятною якістю зображення і усуває артефакти. Ці чудові властивості будуть корисні для пацієнтів з ФП.

Оцінка функції ЛП з - Малюнок4Оцінка функції ЛП з - Малюнок5
Приклад 1: Коротка вісь лівого шлуночка, апікальне четирьохкамерне, трикамерне і короткоосьове зображення.

Оцінка функції ЛП з - Малюнок6
Приклад 2: Повне об’ємне зображення лівого передсердя у контрольної групи (А) і пацієнтів (В).

Оцінка функції ЛП з - Малюнок7
Приклад 3: Ручне відстеження ендокарда ЛП у контрольної групи (A) і пацієнтів (B).

Джерело

Написати відгук