Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИНИ VIRTUAL TOUCH TISSUE QUANTIFICATION І СТАНДАРТНОЇ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ РОЗМІРОМ МЕНШЕ 10 ММ

19.03.2015 "Статті"


КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО - Малюнок1

Вузлові утворення щитоподібної залози – дуже поширена патологія, яка зустрічається приблизно від 33% до 68% загальної чисельності населення. З розвитком ультрасонографії з високою роздільною здатнісю вузли щитоподібної залози стали візуалізовуватися при сонографії у 20-60% випадків. 

Huiping Zhang, PhD, Qiusheng Shi, PhD, Jiying Gu, MD, Luying Jiang, MD, Min Bai, MD, Long Liu, MD, Ying Wu, MD, Lianfang Du, MD

Мета

Це дослідження присвячене вивченню ефективності оцінки сонографічних характеристик, включаючи Virtual Touch Tissue Quantification (VTQ, Siemens Medical Solutions, Mountain View, CA) для диференціальної діагностики доброякісних і злоякісних вузликів щитоподібної залози розміром менше 10 мм.

Методи

У це дослідження були включені сімдесят один вузол щитоподібної залози розміром менш ніж 10 мм разом з даними патологоанатомічного діагнозу. Були вивчені звичайні ехографічні та кількісні характеристики еластичності (VTQ), а також зазнали порівняльного аналізу між доброякісними і злоякісними вузликами.

Результати

Нами вивчено 39 доброякісних і 32 злоякісних вузлів відповідно до даних патологоанатомічного діагнозу. При порівнянні доброякісних вузликів, злоякісні вузлики були більш видовженими, ніж широкими, погано визначалися і були помітно гіпоехогенними (P <0,05). Сонографічні особливості при кольоровій доплерографії істотно не відрізнялися між доброякісними і злоякісними вузликами. Значення VTQ для злоякісних вузлів (середнє ± SD, 3,260 ± 0,725 м / с), (SD – стандартне відхилення) було значно вищим, ніж для доброякісних (2,108 ± 0,455 м / с; P <0,001). Граничним значенням для диференціальної діагностики було 2,910 м / с з чутливістю, специфічністю, позитивною прогностичною цінністю, негативною прогностичною цінністю та діагностичною точністю 71,9%, 100%, 100%, 81,2% і 87,3% відповідно. Логістичний регресивний аналіз показав, що більш подовжена, ніж широка форма, погано визначені межі, виражена гіпоехогенність і значення VTQ більше, ніж 2,910 м / сек були незалежними факторами ризику злоякісного процесу, із співвідношенням шансів 69,366, 41,864, 5,945 і 64,991. Поєднання VTQ більше, ніж 2,910 м / сек з більш подовженою, ніж широкою формою, має найбільшу чутливість та специфічність 90,6% і 97,4% відповідно.

Висновки

Форма, край, ехогенність і значення VTQ – корисні ультразвукові критерії для диференціальної діагностики доброякісних і злоякісних вузликів щитоподібної залози розміром менш ніж 10 мм. Поєднання характеристик VTQ з В-режимом ультрасонографії значно збільшує чутливість діагностики.


Вузлові утворення щитоподібної залози – дуже поширена патологія, яка зустрічається приблизно від 33% до 68% загальної чисельності населення. З розвитком ультрасонографії з високою роздільною здатнісю вузли щитоподібної залози стали візуалізовуватися при сонографії у 20-60% випадків. Вузлики розміром менш ніж 10 мм, можна знайти у 30% пацієнтів, а шанси виявити ознаки раку в маленьких вузликах щитовидної залози, як було виявлено, такі ж, або навіть вище, ніж у великих вузлах.

Тонкоголкова аспіраційна біопсія є стандартним методом для диференціальної діагностики злоякісних і доброякісних вузлів щитоподібної залози. В даний час ця біопсія рекомендується в якості додаткової діагностичної методики для оцінки вузликів щитоподібної залози розміром більш ніж 10 мм. В той же час для вузликів щитоподібної залози розміром менш ніж 10 мм тонкоголкова аспіраційна біопсія рекомендується тільки для вузлів з ультразвуковими ознаками, підозрілими на малігнізацію. Таким чином, визначення підозрілих злоякісних характеристик вузлів є дуже важливим етапом при ультрасонографії малих вузлових утворень щитоподібної залози. Численні опубліковані дослідження, обговорюють звичайні ехографічні особливості для оцінки злоякісних або доброякісних вузликів щитоподібної залози. Відповідно до цих досліджень, корисними ультразвуковими особливостями для диференціальної діагностики є: одинарний вузлик, вузлик з більш подовженою, ніж широкою формою, погано визначені межі, виражена гіпоехогенність і наявність мікрокальцифікатів. Однак, не було запропоновано сонографічних властивостей, які б мали високу чутливість і високу позитивну прогностичну цінність (ППЦ) для раку щитоподібної залози. Крім того, хоча вузлики щитоподібної залози різних розмірів можуть мати різні сонографічні характеристики, лише в небагатьох дослідженнях є інформація про сонографічні особливості вузлів щитоподібної залози з максимальним діаметром менш ніж 10 мм. Таким чином, дуже важливо вивчити ультразвукові характеристики, характерні для маленьких вузликів щитоподібної залози. Еластичність вузлових утворень щитоподібної залози є ще однією корисною характеристикою, яка допомагає диференціювати злоякісні вузли щитоподібної залози від доброякісних, так як злоякісні вузли, як правило, набагато жорсткіші, ніж доброякісні. Багатообіцяючі результати якісного методу компресійної еластографії були опубліковані в дослідженні Wang та ін., яке показало, що якісна еластографія може бути ефективним методом в диференціальній діагностиці одиничного твердого вузлика щитоподібної залози з максимальним діаметром менш ніж 10 мм. Однак, значущість якісної еластографії була оскаржена і розкритикована за її залежність від оператора, погану відтворюваність, а також відсутність кількісної інформації.

ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE IMAGING (ARFI) є новим методом ультрасонографічної еластографії зсувної хвилі, який може оцінювати жорсткість тканин кількісно. Коли активується режим ARFI, тканина в області дослідження (region of interest (ROI) збуджується механічно за рахунок короткочасних акустичних імпульсів, які створюють невеликі (1-10 мм) локалізовані зміщення тканини. В результаті цього відбувається поширення поперечної хвилі від області збудження. Поширення поперечної хвилі реєструється за допомогою ультразвукового датчика і розраховується як швидкість зсуву хвилі (вимірюється в метрах в секунду), що дає об’єктивну цифрову оцінку жорсткості тканини. Наше попереднє дослідження показало, що методика ARFI здатна диференціювати доброякісні та злоякісні вузлики щитоподібної залози з високою чутливістю і високою специфічністю – 86.36% і 93.47% відповідно. Дослідження Zhang та ін., а також  Bojunga та ін. підтвердили значення VIRTUAL TOUCH TISSUE QUANTIFICATION (VTQ; Siemens Medical Solutions, Mountain View, CA) як корисного інструменту диференціальної діагностики вузлових утворень щитоподібної залози. Однак, ніяких попередніх досліджень не було проведено для визначення значення VTQ для діагностики вузлів щитоподібної залози невеликих розмірів (менш ніж 10 мм), а також комбінованої оцінки значень VTQ спільно з характеристиками звичайної сонографії. Таким чином, метою даного дослідження є: проспективна комбінована оцінка значення VTQ і звичайних ехографічних характеристик в диференціальній діагностиці доброякісних і злоякісних вузлів щитоподібної залози розмірами менше, ніж 10 мм.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Досліджувана популяція

У дослідження були включені 71 вузлик щитоподібної залози, розміром не більше ніж 10 мм в максимальному діаметрі у 59 пацієнтів (16 чоловіків і 43 жінки, середній вік ± SD, 50,5 ± 9,1 років), яким виконано звичайне ехосонографічне дослідження щитоподібної залози з подальшим ARFI оглядом до проведення хірургічного лікування щитоподібної залози в нашій лікарні з лютого 2011 року до жовтня 2012 року. Тридцять один пацієнт зазнав хірургічного лікування щитоподібної залози після оцінки вузликів в даному дослідженні. Решта піддалися хірургічному лікуванню щитоподібної залози з приводу вузлів, розмірами більше ніж 10 мм, ці вузли не були включені в це дослідження, а включені в дослідження вузлики резектували одночасно і проводили їх патогістологічне дослідження. Кістозні ураження, з повністю рідкою природою вмісту, було виключено з даного дослідження, так як була доведена їх доброякісна природа і відсутність необхідності в подальшій диференціальній діагностиці. Це дослідження було схвалено етичним комітетом нашої лікарні, а письмову інформовану згоду кожного пацієнта було отримано перед ультразвуковим дослідженням.

ТРАДИЦІЙНА УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ

Всі традиційні ехографічні дослідження проводилися одним лікарем ультразвукової діагностики з 12 річним досвідом роботи в ультрасонографії. Ми використовували діагностичну ультразвукову систему Acuson S2000 (Siemens Medical Solutions). Лінійний датчик (9L4, Siemens Medical Solutions) з частотою діапазону від 4,0 до 9,0 МГц використовувався для всіх випадків звичайного ультразвукового і ARFI еластографічного обстеження. Пацієнти знаходилися в положенні лежачи на спині, з повністю розігнутою шиєю.

Традиційна ультрасонографія в B-режимі в першу чергу використовувалася для визначення числа (одиночні і множинні ураження), розміру, форми (кругла або овальна, або більш подовжена, ніж широка форма), межі (або добре визначена, або погано визначена), ехогенності (виражена гіпоехогенність, гіпоехогенність, ізоехогенність, гіперехогенність), ехотекстура (гомогенна або гетерогенна) і кальцифікація кожного вузлика (мікрокальцифікати, макрокальцифікати або кальцифікація відсутня). Форма вузлика визначалася як більш подовжена, ніж широка, коли передньозадній діаметр вузлика був більше, ніж поперечний діаметр в поперечній або поздовжній площині. В іншому випадку, форма вузлика визначалася як овальна або округла. Ехогенність вузликів визначалася як гіпоехогенна, коли вузлик мав ехогенність нижче, порівняно з гіпоехогенним шаблоном розташованого поруч поперечно-посмугового м’яза. Ехогенність вузлика розцінювалася як гіпоехогенність, ізоехогенність або гіперехогенність, коли ехогенність вузликів була порівняно гіпоехогенною, ізоехогенною або гіперехогенною порівняно з шаблоном нормальної паренхіми щитоподібної залози. Мікрокальцифікати визначалися як ехогенні акцентовані вогнища розміром 1 мм або менше, а макрокальціфікати визначалися, як акцентовані ехогенні вогнища, розміром більше ніж 1 мм. Після проведення ультрасонографії в В-режимі використовувалася кольорова та імпульсна доплерографія для виявлення кровотоку в вузликах, а висновки реєструвалися як артерії, вени, або відсутність судин. Для вузликів з внутрішніми артеріями, вимірювалися і записувалися пікова систолічна швидкість (Peak Systolic Velocity (PSV)) та індекс резистивності (Resistive Index (RI)).

АКУСТИЧНА ПРОМЕНЕВА ІМПУЛЬСНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ – ARFI ЕЛАСТОГРАФІЯ

При перемиканні на еластографічний режим ARFI, VTQ використовувалася для визначення кількісної оцінки еластичності вузликів щитоподібної залози та навколишніх тканин. Пацієнти були проінструктовані щодо затримки дихання. Контрольний об’єм ROI (з фіксованим розміром 5 × 6 мм) було розміщено всередині вузликів. Після п’яти безперервних вимірювань, розраховувалося середнє значення, і воно записувалося як показник VTQ (в метрах в секунду). Вимірювання навколишньої паренхіми щитоподібної залози були виконані з ROI, яке розміщувалося на тій же глибині, що і вузлик і від 5 до 10 мм від самого вузлика, при цьому ми уникали судинних структур. Виконувалося 3 послідовних вимірювання показників еластичності і розраховувалося середнє значення, яке відбивалося як значення VTQ паренхіми навколишньої щитоподібної залози. Коли значення VTQ було зареєстровано як X.XX м / с, приймалося значення 9,1 м / с, оскільки 9,1 м / с – максимальне значення для твердих утворень на цьому пристрої.

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Для статистичного аналізу використовували програмне забезпечення SPSS версії 13.0 (IBM Corporation, Чикаго, IL). Значення р <0,05 вважалося статистично значущим. Порівняння частоти розподілу проводилися за допомогою тесту χ2. Дані PSV, RI, і VTQ були представлені у вигляді середнього ± стандартне відхилення, а порівняння цих показників було виконано за допомогою критерію Стьюдента. Порогове значення VTQ розраховувалося за допомогою кривої робочої характеристики приймача ROC крива. Багатовимірний логістичний регресивний аналіз був виконаний для того, щоб визначити незалежні сонографічні прогностичні критерії злоякісності, виходячи з тих сонографічних характеристик, які показали статистичну значущість.

РЕЗУЛЬТАТИ

Згідно з гістологічним дослідженням після хірургічного лікування щитоподібної залози, серед 71 вузлів щитоподібної залози, 39 були доброякісними і 32 – злоякісними. Виявлено 35 вузлів – вузловий зоб, 2 аденоми, 2 випадки тиреоїдиту, 30 – папілярного раку і 2 фолікулярні карциноми. Розміри вузлів варіювали від 4,3 × 4,5 до 9,9 × 9,8 мм.

Звичайні ехографічні особливості цих вузлів щитоподібної залози представлені в Таблиці 1.

Таблиця 1. Традиційні сонографічні характеристики доброякісних і злоякісних вузлів щитоподібної залози.

Характеристики

Злоякісна природа   (N = 32)

Доброякісна природа   (N = 39)

Р

Кількість

   

0,178

Одинарні

7 (21.9)

4 (10.3)

 

Декілька

25 (78,1)

35 (89,7)

 

Форма

   

<0,001

Довше, ніж ширше

18 (56.2)

1 (2.6)

 

Від овальної до круглої

14 (43,8)

38 (97,4)

 

Межі

   

0,004

Погано визначені

18 (56,2)

9 (23,1)

 

Не визначені

14 (43,8)

30 (76,9)

 

Ехогенність

   

<0,001

Помітно гіпоехогенні

19 (59,4)

10 (25,6)

 

Гіпоехогенні

4 (12,5)

12 (30,8)

 

Ізоехогенні

9 (28,1))

14 (35,9

 

Гіперехогенні

0 (0)

3 (7.7)

 

Ехотекстура

   

0,307

Однорідна

23 (71,9)

32 (82,1)

 

Гетерогенна

9 (28,1)

7 (17,9)

 

Кальцифікація

   

0,246

Мікрокальцифікати

11 (34,4)

7 (17,9)

 

Макрокальцифікати

5 (15.6)

6 (15.4)

 

Відсутність кальцифікації

16 (50,0)

26 (66,7)

 

Кольорова доплерографія

   

0,496

Артерія

23 (71,9)

24 (61,5)

 

Вена

6 (18,7)

7 (18,0)

 

Відсутність судин

3 (9.4)

8 (20.5)

 

Дані представлені кількісно (у відсотках).

Для В-режиму такі сонографічні особливості як форма, межа і ехогенність істотно відрізнялася між доброякісними і злоякісними вузлами, в той час як число, ехотекстура і наявність кальцифікації – ні. Порівняно з доброякісними вузликами, злоякісні мали форму більш високу, ніж широку (56,2% порівняно з 2,6%), погано визначені (56,2% порівняно з 23,1%) і помітно гіпоехогенні (59,4 % порівняно з 25,6%; р <0,05; Рис.1, 2А і 3А). Для ознак при кольоровому доплеровському ультразвуковому дослідженні, частота знаходження артерій всередині вузликів не мала суттєвої різниці для доброякісних і злоякісних вузликів (71,9% порівняно з 61,5%; р = 0,496; Рис.1В, 2В і 3В).

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО - Малюнок2

Рис. 1. Мікропапілярний рак у 60-річної пацієнтки з розміром вузлика 9,9 × 9,0 мм в правій долі щитоподібної залози. А – B-режим сонографії. Показаний помітно гіпоехогенний, з формою більше у висоту, ніж в ширину і погано визначений вузлик без кальцифікації всередині. B – кольорова доплерографія. Показані судини усередині вузлика. С – імпульсна доплерографія. Показаний артеріальний спектр з PSV 7,8 см / с і ІР 0,55, відповідно. D – значення VTQ для вузлика становив 3,49 м / с, що було вище, ніж граничне значення 2,910 м / с. E – показник VTQ для навколишньої тканини щитоподібної залози був 1,93 м / с. F – гістопатологічний аналіз: підтвердження природи вузлика – сосочковий рак.

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО - Малюнок3

Рис. 2. Вузловий зоб у 57-річного пацієнта чоловічої статі з розміром вузлика 5,7 × 9,7 мм у лівій долі щитоподібної залози. А – B-режим ультрасонографії. Показаний гіпоехогенний, овальний, добре визначений вузлик з мікрокальціфікацією всередині. B – кольорова доплерографія. Показані судини усередині вузлика. С – імпульсна доплерографія. Показаний артеріальний спектр з PSV і ІР 21,6 см / с і 0,42, см / с відповідно. D – значення VTQ для вузлика 1,97 м / с, що було нижче, ніж граничне значення 2,910 м / с. Е – значення VTQ для навколишньої тканини щитоподібної залози було 1,57 м / с. F – гістопатологічний  аналіз: підтвердження природи вузлика – вузловий зоб.

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО - Малюнок4

Рис. 3. Фолікулярна карцинома одиничного вузла у 45-річної пацієнтки в правій долі щитоподібної залози. А – B-режим ультрасонографії. Показано ізоехогенний, овальний і добре визначений вузлик. B – кольорова доплерографія. Показані висхідні судини усередині вузлика. С – імпульсна доплерографія. Показаний артеріальний спектр з PSV і ІР – 23,0 см / с і 0,68, відповідно. D – значення VTQ для вузлика на рівні 4,58 м / с, що було набагато вище, ніж граничне значення 2,910 м / с. Е – значення VTQ для навколишньої тканини щитоподібної  залози було 1,57 м / с. F – гістопатологічний  аналіз: підтвердження природи вузлика – фолікулярна карцинома.

Значення PSV артерій злоякісних вузлів були схожі з доброякісними вузликами (19,3 ± 9,4 у порівнянні з 22,4 ± 9,5 см / с; р = 0,311), так само як і ІР (0,627 ± 0,089 у порівнянні з 0,597 ± 0,113; р = 0,147; Рис. 1C, 2C, і 3C). Чутливість, специфічність, ППЦ, негативна прогностична цінність (НПЦ) і діагностична точність ультразвукових особливостей показані в таблиці 2.

Таблиця 2. Ефективність особливостей використання критеріїв для диференціальної діагностики доброякісних і злоякісних вузлів щитоподібної залози.

Особливість

Чутливість, %

Специфічність, %

ППЦ, %

НПЦ, %

Точність, %

Вищий, ніж ширший

56,3

97,4

94,7

73,1

78,9

Погано виділяється

56,3

76,9

66,7

68,2

67,6

Помітно гіпоехогенна

59,4

74,4

65,5

69,0

67,6

VTQ> 2,910 м/с

71,9

100

100

81,2

87,3

Для кількісної оцінки еластичності, значення VTQ злоякісних вузликів (3,260 ± 0,725 м / с) було значно вище, ніж для доброякісних уражень (2,108 ± 0,455 м / с; р <0,001) і навколишніх тканин злоякісних вузликів щитовидної залози (1,953 ± 0,384 м / с; P <0,001; Рис. 1D, 2D і 3D). Не зареєстровано жодної істотної відмінності між значенням VTQ доброякісних вузлових утворень щитоподібної залози та тканин, які оточують доброякісне ураження (2,002 ± 0,529 м / с; р = 0,383). Площа під ROC- кривою для значень VTQ для диференціальної діагностики злоякісних і доброякісних вузликів щитоподібної залози 0,908 (Рис. 4).

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО - Малюнок5

Рис. 4. ROC-крива робочої характеристики приймача для оцінки даних VTQ.

Коли індекс Youden був максимальним (0,719), відповідне значення VTQ було 2,910 м / с для чіткого розмежування доброякісних і злоякісних вузликів щитоподібної залози. Всі доброякісні вузлики мали значення VTQ менш ніж  2,910 м / с, в той час як 23 з 32 злоякісних вузлів, мали значення VTQ більш, ніж 2,910 м / с. Чутливість, специфічність, ППЦ, НПЦ і діагностична точність були: 71,9%, 100%, 100%, 81,2% і 87,3%, відповідно (Таблиця 2). Результати багатомірного логістичного регресійного аналізу ознак, характерних для злоякісних вузликів щитоподібної залози, наведені в Таблиці 3. Чотири критерії показали значну позитивну кореляцію із злоякісними вузлами (р <0,05).

Таблиця 3. Результати багатомірного логістичного регресійного аналізу характеристик вузликів щитоподібної залози, підозрілих на наявність злоякісного процесу.

Характеристики

β

Відношення шансів

95% довірчий інтервал

Р

Вищий, ніж ширший

4.239 ± 1595

69.366

3.047-1579.157

0,008

Погано визначається

3.734 ± 1601

41.864

1.817-964.606

0,020

Помітно гіпоехогенна

1.782 ± 0.891

5.945

1.037-34.089

0,045

VTQ> 2,910 м/с

4,174 ± 1,469

64,991

3.649-1157.475

0,004

β значення представлені як середнє ± стандартне відхилення.

Діагностична ефективність ARFI поєднанні з однією значущою ультразвуковою характеристикою при B-режимі для диференціальної діагностики доброякісних і злоякісних вузликів показана в Таблиці 4. Комбінація ARFI з більш високою, ніж широкою, формою вузла мало найбільшу чутливість та специфічність – 90,6% і 97,4 % відповідно.

Таблиця 4. Ефективність ARFI в поєднанні з однією з важливих сонографічних характеристик в B-режимі для диференціальної діагностики доброякісних і злоякісних вузлів щитовидної залози.

Особливість

Чутливість, %

Специфічність, %

ППЦ, %

НПЦ, %

Точність, %

VTQ> 2,910 м/с і вузол довший, ніж ширший

90,6

97,4

96,7

92,7

94,4

VTQ> 2,910 м/с і вузол погано визначається

87.5

76.9

73.7

87.9

80.3

VTQ> 2,910 м/с і вузол помітно гіпоехогенний

90,6

74,4

76,3

90,9

83,1

ОБГОВОРЕННЯ

Незважаючи на важливість ультразвукових характеристик невеликих вузликів щитоподібної залози, лише в кількох дослідженнях приділено особливу увагу сонографічним особливостям вузликів з максимальним діаметром менш ніж 10 мм. У цьому дослідженні ми виявили, що такі особливості вузлів, як: форма, межа, ехогенність і еластичність були корисними характеристиками для диференціальної діагностики доброякісних і злоякісних вузликів щитоподібної залози з максимальним діаметром менше 10 мм. А такі ознаки як кількість, ехотекстура, кальцифікація та результати кольорового доплерівського дослідження не були корисні. Форма більш висока, ніж широка, погано визначені межі, виражена гіпоехогенність і значення VTQ більш 2,910 м / сек були незалежними прогнозуючими факторами злоякісного ураження для невеликих вузлових утворень щитоподібної залози.

Форма більш висока, ніж широка, погано визначені межі, виражена гіпоехогенність – доведені ознаки для диференційної діагностики доброякісних і злоякісних вузликів щитоподібної залози у кількох дослідженнях. Хоча гіпоехогенність  вважається чутливою особливістю злоякісних утворень, у кількох дослідженнях, дослідження Moon та ін. показало, що більшість невеликих доброякісних вузликів (62,5%) були гіпоехогенними, на відміну від нормальної паренхіми, що було схоже з нашими результатами (56,4%). Виражена гіпоехогенність може бути більш специфічним критерієм для раку щитоподібної залози. Дослідження Popowicz та ін. показало, що форма більш висока, ніж широка – більш чутлива ознака в диференціальній діагностиці вузликів менш ніж 15 мм, ніж при аналізі великих вузлів. У нашому дослідженні ми виявили, що форма більш висока, ніж широка, погано визначені межі, виражена гіпоехогенність мають однакове значення в диференціальній діагностиці вузликів щитоподібної залози до 1 сантиметра. Форма вузла більш висока, ніж широка була найбільш чутливою ознакою (97,4%), а також виражена гіпоехогенність була чутливою  ознакою (59,4%).

Наявність мікрокальцифікатів було визначено, як незалежний фактор ризику для раку щитоподібної залози. Це збільшує ризик раку в 10 разів. Однак, результати нашого дослідження для вузликів щитоподібної залози менше сантиметра відрізняються від цих даних. Частота мікрокальціфікації при злоякісних і доброякісних вузликах (34,4% проти 17,9%), не показала статистично значущої різниці. Цей висновок підтвердив точку зору Moon та ін., а також Popowicz та ін. про те, що чутливість мікрокальціфікації у вузликах менше 1 см нижче, ніж у великих вузликах.

Існує дві суперечливі думки про значення визначення одиничного ураження і кольорової доплерографії в диференціальній діагностиці вузликів щитоподібної залози злоякісної і доброякісної природи. У нашому дослідженні, хоча і була тенденція до солітарного ураження при злоякісних вузликах, на відміну від вузликів доброякісної природи (21,9% порівняно з 10,3%), статистична різниця була істотна. Крім того, наші результати не виявили користі від кольорових ультразвукових доплерівських характеристик, у тому числі частота знаходження інтранодулярних артерій, а також їх PSV і ІР.

Хоча, більш висока, ніж широка форма, погано визначені межі, виражена гіпоехогенність в B-режимі ультрасонографії були незалежними прогностичними факторами злоякісних уражень, чутливість цих характеристик не була достатньо високою. А як відомо, необхідні методи як з високою специфічністю, так і високою чутливістю. Не так давно, еластографія почала використовуватися для диференціальної діагностики вузликів щитоподібної залози, оскільки вона забезпечує інформацію про еластичність вузликів, яка дуже різниться між доброякісними і злоякісними ураженнями. Злоякісні вузли, як правило, набагато жорсткіші, ніж доброякісні. VIRTUAL TOUCH TISSUE QUANTIFICATION при ARFI – нова ультразвукова техніка еластографії, яка забезпечує кількісною інформацією про еластичність тканини. Кілька досліджень, були спрямовані на вивчення значень VTQ з багатообіцяючими результатами. Дані дослідження Zhang та ін. показали хорошу відтворюваність VTQ між дослідниками і одним дослідником. Дослідження Bojunga та ін. показали, що дані VTQ були порівнянні з результатами якісної компресійної еластографії для диференціальної діагностики злоякісних і доброякісних вузликів щитоподібної залози і максимальним діаметром більше ніж 10 мм. Наше попереднє дослідження показало, що дані VTQ можуть допомогти диференціювати злоякісні та доброякісні вузлики щитоподібної залози з високою чутливістю і високою специфічністю 86,36% і 93,42% відповідно, з граничним значенням – 2,555 м/с.

У цьому дослідженні ми виявили, що дані VTQ, були інформативні в диференціальній діагностиці вузликів менше 1 см в діаметрі, з чутливістю і специфічністю 71,9% і 100% відповідно, при граничному значенні 2,910 м/с. Ці дані надихають, оскільки всі доброякісні вузлики мали значення VTQ менше 2,910 м/с, і це може бути дуже специфічним інструментом діагностики, який заміняє тонкоголкову аспіраційну біопсію і інші непотрібні дослідження та операції у хворих з невеликими доброякісними ураженнями. Чутливість VTQ не була достатньо високою (71,9%), але коли цей показник використовується в комбінації з ультразвуковими показниками в B-режимі, такими як: форма вузла більш висока, ніж широка, погано визначені межі, виражена гіпоехогенність, чутливість збільшується до 90,6%. Поєднання VTQ з ехографічними особливостями в B-режимі було дуже важливим. Перед дослідженням VTQ, ультрасонографія у В-режимі використовувалася для виявлення вузлів щитоподібної залози і корекції розташування ROI для VTQ. Таким чином, B-режим дослідження є фундаментальним і не може бути заміненим, незважаючи на всі переваги даних VTQ. Для вузлів щитоподібної залози менше 1 см і більше, ми мали різні граничні значення – 2,910 і 2,555 м/с, відповідно. Ймовірною причиною цього є різна методика розміщення ROI. Для вузликів розміром більше 10 мм, ROI було розміщено в 3 різних регіонах, і будь-які дегенеративні зміни і вогнища кальцифікації, в тому числі, були виключені. Але для вузликів розміром менше, ніж 10 мм, вогнища кальцифікації було важко виключити, так як ROI було фіксованого розміру 5 × 6 мм, і, таким чином, коли вогнища кальцифікації включалися в ROI, значення VTQ було вище.

Наше дослідження має деякі обмеження. Розмір вибірки був не досить великий. Лише деякі види вузликів щитоподібної залози були включені в дослідження. Через фіксований розмір ROI і невеликі розміри вузликів, навколишня паренхіма щитоподібної залози могла бути включена в ROI, і, як уже згадувалося раніше, вогнища кальцифікації не могли бути виключені з ROI в деяких випадках, що впливали на дані VTQ. На завершення відзначимо, що такі особливості як форма вузлика більш висока, ніж широка, погано визначені межі, виражена гіпоехогенність і значення VTQ більше, ніж 2,910 м / с були корисними сонографічними критеріями для диференціальної діагностики злоякісних вузликів щитоподібної залози з діаметром менш ніж 10 мм від доброякісних. Коли дані еластосонографії були скомбіновані з ехографічними ознаками в B-режимі, чутливість діагностики була значно збільшена.

Написати відгук