Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ПЛОДУ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ

★ ★ ★ ★ ☆

31.10.2016 "Статті"


222

Ехокардіографічна оцінка серця плоду зазвичай проводиться між 18 і 22 тижнями вагітності. Розвиток ультразвукових технологій дозволив істотного покращити  зображення за рахунок високої роздільної здатності, тому ехокардіографія плоду тепер може бути виконана в кінці першого триместру і на початку другого триместру вагітності.
Мета даного дослідження полягала в тому, щоб оцінити можливість діагностики серцевих аномалій за допомогою ранньої ехокардіографії плоду у пренатальному кардіологічному центрі.

АВТОРИ:  Jodi I. Pike, Anita Krishnan, Mary T. Donofrio

ВСТУП

Ехокардіографічна оцінка серця плоду зазвичай проводиться між 18 і 22 тижнями вагітності. Розвиток ультразвукових технологій дозволив істотного покращити  зображення за рахунок високої роздільної здатності, тому ехокардіографія плоду тепер може бути виконана в кінці першого триместру і на початку другого триместру вагітності.
Мета даного дослідження полягала в тому, щоб оцінити можливість діагностики серцевих аномалій за допомогою ранньої ехокардіографії плоду у пренатальному кардіологічному центрі.

МЕТОДИ

Був проведений ретроспективний аналіз всіх ранніх ембріональних ехокардіограм, виконаних в період з липня 2007 року по грудень 2010 року в програмі “Фетальне серце” в Національному дитячому медичному центрі Сполучених Штатів.

Рання ехокардіографія плода була визначена, як дослідженя, проведене в 12 – 16 тижнів гестації.

В рамках даного дослідження всі ранні ембріональні ехокардіограми були зроблені абдомінальним датчиком, та при необхідності трансвагінальним. Протокол повної фетальної ехокардіографії включав зріз через чотири камери, зріз через лівий і правий вихідні тракти, зазначивши ‘перехрест судин’, дугу аорти. Були отримані двомірні зображення структур серця (Рис1 та Рис2), та доплерометричну оцінку току крові (Рис1). Оцінювали також частоту серцевих скорочень, серцевий ритм та інтервал PR. Гестаційний вік плоду був вирахований  за останньою менструацією або за допомогою ультразвукових вимірювань біометрії плоду.

Всі ультразвукові обстеження плоду були повторені та перевірені в подальших УЗ-обстеженнях, також всі діагнози були перевірені після пологів.

111

Рис.1 Раннє сканування (12 і 16 тижнів) та подальше сканування (28 тижнів) плоду, спочатку діагностовано гіпоплазію лівих відділів серця, пізніше виявлено стеноз мітрального та аортального клапанів, коарктацію. RA-праве передсердя, RV- правий шлуночок, LA-ліве передсердя, LV-лівий шлуночок. (а) Двовимірне скануваня в 12 тижнів, візуалізуються чотири камери. (b) Доплерівське сканування в 12 тижнів трансвагінальним датчиком, візуалізуються 4 камери серця, зверніть увагу на різницю  кольорового наповнення RV і LV. (с) 2D сканування в 16 тижнів, чотири камери. (d) Доплер  серця в 16 тижнів- чотири камери зверніть увагу різницю кольору, що заповнює RV і LV. (e) 2D в 28 тижнів – зріз 4 камери серця. (f) Доплер серця в 28 тижні – чотири камери.

222

Рис.2 Візуалізація чотирьохкамерного зрізу серця в різні терміни вагітності. Зверніть увагу,  роздільна здатність покращується та  більш чітко візуалізуються структури серця від 12 до 17 тижнів вагітності. RA – праве передсердя, RV – правий шлуночок, LA – ліве передсердя, LV – лівий шлуночок. (A) 12 тижнів. (В) 13 тижнів. (C) 14 тижнів. (D) 15 тижнів. (Е) 16 тижнів. (F), 17 тижнів.

РЕЗУЛЬТАТИ


За досліджуваний період були виконанні 142 дослідження плоду. Середній гестаційний термін плодів для ехокардіографії склав 14,5 тижнів (діапазон 12,4-16,1тижнів). Трансабдомінальне дослідження було достатнім для отримання якісних сонограм у 104 з 142 плодів; в 26 випадків, для уточнення діагнозу отримані додаткові зображення за допомогою трансвагінального дослідження. Всі випадки трансвагінального дослідження, що були проведені внаслідок обмеження трансабдомінального огляду, були проведені в терміні гестації менш, ніж 15 тижнів, в середньому 13,1 тижнів (діапазон 12,4-14,7 тижнів). Повне дослідження було проведено у 130 з 142 плодів.

Показання для проведення ранньої ехокардіографії плоду

Безумовно, показаннями до ранньої ехокардіографії є виявлення структурних змін серця, де існує підозра на аномалії серця (91,7%) та екстракардіальні аномалії плоду (50%). Збільшення комірцевого простору (> 3 мм), стає все більш розповсюдженим показанням для  проведення ранньої ехокардіографії плоду, у 13,8% таких випадків підтверджено патології серця плоду (Таблиця  1 ).

Таблиця.1 Показники проведеної ранньої ехокардіографії плоду.

Покази

Кількість обстежених плодів Плоди з патологією Відсоток плодів  з патологією(%)

Підозра на серцеву патологію

12 11 91,7

Естракардіальна патологія

12 6 50

Анеуплоїдія

9 3 33,3

Аритмія

9 2 22,2

Збільшений комірцевий простір

58 8

13,8

Сімейний анамнез 33 2

6.1

Вік матері 1 0

0.0

Системний червоний вовчак у матері 6 0

0.0

Цукровий діабет 2 0

0.0

Загальна кількість 142 32

22,5

Контрольна ехографія в 20 тижнів

Рутинна ехокардіографія плода проведена у 128 з 142 плодів, в терміні гестації більш, ніж 20 тижнів вагітності. Відомо, що десять вагітностей були перервані, чотири були втрачені від спостереження. У всіх абортованих вагітностях були діагностовані значні захворюванням серця і / або помітні екстракардіальні або генетичні аномалії.

Серцева патологія була виявлена ​​в 32 з 142 плодів (22,5%).  Із 128 оглянутих плодів на ранніх термінах у 19 діагностовано серцеву патологію, вони були повторно оглянуті в 20 тижнів вагітності. При подальшій оцінці, тільки у 3 з 19 плодів спочатку був виставлений діагноз серцевої аномалії, але при подальшому обстеженні виявлено нормальне серце, проте, жодної патології не пропущено при ехокардіографії в ранніх термінах (Таблиця 2). Дані дослідження показали чутливість 100%, специфічність 97,3%, позитивне прогностичне значення 84,2%, а негативне прогностичне значення 100% для основних захворювань серця.

Таблиця.2 Патологія серця, виявлена на ранній ехокардіографії, верифікація на контрольному УЗД.

Гестаційний вік

Покази до ехокардіографії на ранніх термінах Діагноз  на ранніх термінах Діагноз на контрольній ехокардіографії

12

збільшення КП ДМШП? норма

12

збільшення КП ДМШП? ДМПП? ехогений фокус, гіпертрофія правого шлуночку
12 збільшення КП ДМШП

ДМШП, Трисомія 21

13

збільшення КП ДМШП? норма
13 збільшений КП гіпоплазія лівих відділів серця

аортальний і мітральний стеноз/коартація

13

екстракардіальна патологія великий плід великий плід
13 підозра на серцеву патологію ДМШП

ДМШП

13

підозра на серцеву патологію ДМШП, одна судина у вихідному тракті ДМШП, пульмональна атрезія
14 екстракардіальна патологія декілька серцевих пухлин

ехогений фокус,ДМШП

14

збільшений комірцевий простір ДМШП,ДМПП ДМШП,ДМПП,Трисомія 21
15 збільшений комірцевий простір ДМШП

норма

15

сімейний анамнез ДМШП, ДМПП ДМШП, ДМПП
16 підозра на серцеву патологію ДМШП, ДМПП

ДМШП, ДМПП

16

підозра на серцеву патологію ДМШП, ДМПП ДМШП, ДМПП
16 анеуплоїдія ДМШП, ДМПП

ДМШП, ДМПП

16

анеуплоїдія ДМШП, ДМПП ДМШП, ДМПП
16 анеуплоїдія коартація аорти

коартація аорти

16 підозра на серцеву патологію единий шлуночок

единий шлуночок

16 підозра на серцеву патологію тетрада Фало

Трисомія 21

16 екстакардіальна патологія ДМШП, ДМПП

ДМШП

 

Наше дослідження показує, що рання ехокардіографія плода, виконана в терміні від 12 до 16 тижнів гестаційного віку, технічно можлива та може ідентифікувати широкий спектр значимих серцевих аномалій. Така оцінка може бути важливою частиною раннього пренатального консультування, особливо в плодів з відомими генетичними аномаліями, або з іншими екстракардіальними дефектами. Крім того, це дозволяє оцінити прогресування захворювання, та, враховуючи початок широкого використання внутрішньоутробних втручань, може забезпечити більш ранню та ефективну фетоскопію. Для проведення досліджень рекомендуємо використовувати апарат від компании GE Voluson E8.

14.10.2019

Долонська Марина Олексіївна

★ ★ ★ ★ ★

Написати відгук