Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

Доплерографія пупкової артерії: Посібник з проведення

17.04.2024 "Статті"


Доплерографія пупкової артерії надає інформацію про підвищений судинний опір, що дозволяє виявити вагітності з високим ризиком.

Доплерографія пупкової артерії: Посібник - Малюнок1

Під час вагітності плід, що росте, з’єднується з плацентою за допомогою пуповини. Пуповина складається з однієї вени та двох артерій. Пупкова вена переносить багату поживними речовинами та киснем кров від плаценти до кровоносної системи плода. Менші пупкові артерії з’єднані в пари і переносять знекиснену кров від плода до плаценти, яка перекачується серцем плода.

Доплерографія пупкової артерії: Посібник - Малюнок2

Доплерографія пупкової артерії: Посібник - Малюнок3

Плід першого триместру, технологія візуалізації Voluson™ HDlive™.

Пуповину плода можна легко побачити у другому та третьому триместрах і регулярно оцінювати. Крім того, під час ультразвукового дослідження у другому та третьому триместрах можна провести доплерографію пупкової артерії. Ця оцінка може надати інформацію про плацентарну та серцево-судинну функцію плода на основі опору кровотоку. Це неінвазивний метод дослідження гемодинаміки для визначення стану плода. Це особливо важливо для будь-якого плода з відомою або підозрюваною затримкою внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР) або стисненням пуповини пуповиною або вузлами.

Доплерографія пупкової артерії: Посібник - Малюнок4

Доплерографія пупкової артерії: Посібник - Малюнок5

Пуповина з використанням технології візуалізації HDlive™.

Як виконати оцінку пупкової артерії

Коли справа доходить до доплерографії пупкової артерії, перше, що потрібно знати, це те, що кровотік через пупкову артерію може змінюватися залежно від частоти серцевих скорочень плода, рухів плода, дихання матері та розташування місця забору крові. З цієї причини ідеально проводити доплерографію, коли плід не активний, а за необхідності – з призупиненим материнським диханням.

Імпульсно-хвильова доплерографія 37-тижневого плоду.

Доплерографія пупкової артерії: Посібник - Малюнок6

Оптимальним місцем для зняття доплерографічних показників є ділянка вільно плаваючої пуповини, поблизу місця з’єднання з плацентою або плодом. Дуже важливо підтримувати постійність місця відбору зразків, а також проводити кілька вимірювань у вибраному місці, щоб можна було усереднити остаточні показники. Усереднення декількох зразків, взятих з одного і того ж місця, мінімізує вплив фізіологічного впливу матері та плоду.

Деякі інші фактори, які слід враховувати при проведенні доплерографії пупкової артерії, є наступними: Зразки, отримані ближче до плода, мають вищі коефіцієнти через нижчий кінцевий діастолічний кровотік, ніж ті, що отримані ближче до місця з’єднання з плацентою. Для доплерографії немає необхідності визначати конкретний кут нахилу до артерії, оскільки цей кут невідомий. Замість цього використовуються коефіцієнти резистивного індексу (РІ) та індексу пульсації (ІП), що усуває потребу в кутозалежній доплерографії. Трасування венозного потоку також можна легко отримати одночасно з артеріальним. Просто збільшіть  розмір доплерівських воріт, щоб включити в кольорове доплерівське зображення і артерію, і вену.

Доплерографія пупкової артерії надає корисну інформацію про підвищення судинного опору плаценти. Він вимірюється за допомогою наступних доплерівських рівнянь:

 • РІ: Пікова систолічна швидкість – діастолічна швидкість/пікова систолічна швидкість
 • Систолічний/діастолічний коефіцієнт (С/Д): Пікова систолічна швидкість/діастолічна швидкість
 • ІП: Пікова систолічна швидкість – діастолічна швидкість/середня швидкість

Яке б співвідношення не використовувалося, загальна зміна гемодинаміки оцінює збільшення опору в пупковій артерії. При нормальному перебігу вагітності у другому та третьому триместрах опір плаценти, а отже, і пупкових артерій, зменшується. Вважається нормальним, якщо під час серійних ультразвукових досліджень у третьому триместрі доплерографія показує, що опір плаценти або знижується, або залишається незмінним. Ненормальним є наявність будь-яких ознак підвищення опору, що проявляється у вигляді сповільненого, відсутнього або ретроградного діастолічного кровотоку, і, як наслідок, збільшення ІП або РІ.

Нормальні співвідношення та опір

Нормальна доплерографічна картина пупкової артерії має низький рівень опору протягом усієї вагітності. Пупкові артерії знаходяться під впливом швидкого ритму нормального серця плода – 160-200 ударів на хвилину, що призводить до постійного прямого потоку крові до плаценти, як під час діастоли, так і під час систоли серцевих циклів.

У другому триместрі та першій половині вагітності пупкова артерія демонструє мінімальний кінцевий діастолічний кровотік через вищий периферичний опір плаценти. У цьому віці плацента складається з меншої кількості судин, але з переходом вагітності в третій триместр їх кількість збільшується. Співвідношення С/Д у другому триместрі зазвичай становить від 3,3 до 4,3, а в третьому триместрі знижується до 1,7-2,4.

Міжнародне товариство ультразвуку в акушерстві та гінекології рекомендує, щоб обладнання, яке використовується для проведення доплерографії пуповини, включало наступне:

 • Можливість спектрального та кольорового доплерівського потоку з екранним відображенням шкали швидкостей та відображенням доплерівської частоти в МГц
 • Екранне відображення механічного та теплового індексів
 • Відображення повної форми доплерівського сигналу
 • Системний розрахунок пікової систолічної швидкості, кінцевої діастолічної швидкості та усередненої за часом максимальної швидкості
 • Розрахунок загальновживаних доплерівських індексів (ІП, РІ та С/Д); для розрахункових змінних повинні бути позначені трасування, щоб можна було підтвердити правильність розрахованих значень

Аномальна доплерографія пупкової артерії

Для того, щоб правильно інтерпретувати доплерівські хвилі, необхідно звернути увагу на напрямок потоку при артеріальній доплерографії. Реверс кінцевого діастолічного потоку викликає занепокоєння щодо смертності плода. Крім того, нормальне співвідношення доплерівських вимірювань змінюється залежно від гестаційного віку, тому слід використовувати відповідні доплерівські діаграми для визначення гестаційного віку плода.

Однак, існують класичні форми хвиль, які асоціюються з негативними наслідками для плода. Першою ознакою патології є втрата кінцевого діастолічного компоненту кривої, що призводить до підвищення індексного числа. Це відбувається через наростання плацентарної недостатності. Це збільшує опір у судинному руслі плаценти, з’єднаному з пупковими артеріями. По мірі прогресування цієї недостатності кінцево-діастолічний компонент зникає і навіть може бути зворотнім (з’являючись нижче базової лінії на доплерографічному зображенні). У разі прогресуючої плацентарної недостатності пошкодження плаценти може сягати до 75%. У цих випадках пупкова вена також демонструє аномалії у вигляді реверсії та пульсації потоку.

Якщо результати доплерографії пупкової артерії відхиляються від норми, це може свідчити про серйозні стани, такі як прееклампсія, гіпертензія, спричинена вагітністю, або ЗВУР плода. Всі ці стани вимагають більш пильного акушерського догляду та частіших оглядів, щоб допомогти визначити відповідний час пологів для найкращого результату для плода та матері.

Доплерографія пупкової артерії у близнюків

При багатоплідній вагітності доплерографічні дослідження проводяться так само, як і при одноплідній вагітності. Аномалії доплерографії пупкової артерії у двійні пов’язані з підвищеним ризиком передчасних пологів, низьким рівнем народжуваності та неонатальної захворюваності.

При вагітності двійнею з відсутнім або зворотним кінцевим діастолічним кровотоком в пупкових артеріях частіше спостерігається дискордантність росту. Також вдвічі частіше виникає синдром трансфузії між близнюками та перинатальна захворюваність.

Єдина пупкова артерія

Єдина пупкова артерія виникає, коли в пуповині присутня лише одна з парних пупкових артерій разом з пупковою веною. Це трапляється приблизно в 1% випадків одноплідної вагітності та в 3% випадків вагітності двійнею. У 17,6% випадків такі вагітності супроводжуються вродженими вадами розвитку плода.

Найнадійнішим методом оцінки кількості судин, присутніх в пуповині, є оцінка тазу плода за допомогою кольорової або силової доплерографії – на рівні сечового міхура – для визначення кількості артерій, розташованих збоку від сечового міхура. У нормальних випадках, коли присутні дві пупкові артерії, з кожного боку сечового міхура буде по одній артерії, які з’єднуються з пупковою веною на черевній стінці, утворюючи нормальну пуповину. Коли поряд із сечовим міхуром присутня лише одна артерія, її позначають як єдину пупкову артерію. Поперечний вигляд ділянки пуповини, що вільно висить, також може виявити двосудинну пуповину (одна вена і одна артерія) або трисудинну пуповину (одна вена і дві артерії).

Доплерографія пупкової артерії: Посібник - Малюнок7

Пупкова артерія з технологією Voluson™ HDlive™ Flow Silhouette.

Важливість доплерографії

Аналіз доплерографії пупкової артерії може надати широкий спектр інформації про кровообіг плода, включаючи наявність, об’єм і напрямок потоку, профіль швидкості, а також наявний імпеданс або опір.

Як показують результати доплерографії, гемодинаміка пупкової артерії може ефективно спрямовувати догляд за плодом і матір’ю. Деякі з зазначених переваг включають:

 • Нормальний опір потоку на початку другого триместру вагітності є відносно високим.
 • Нормальний опір потоку в третьому триместрі вагітності знижується.
 • Високорезистивні форми хвиль завжди ненормальні.
 • Коли серійні ультразвукові дослідження демонструють стійке зниження діастолічного кровотоку, це свідчить про реальну або потенційну загрозу для плода і погані результати вагітності.
 • Будь-яка ознака реверсії діастолічного кровотоку свідчить про серйозні порушення стану плода.

В акушерстві використання доплерографії пупкової артерії – разом з іншими системами моніторингу стану плода та відповідним і своєчасним втручанням – може передбачити і знизити перинатальну смертність при певних вагітностях з високим ризиком.

Написати відгук