Ім'я

Телефон

Ваш список бажань

Ваш список бажань пустий

Авторизуйтесь aбо зареєструйтесь щоб додавати товари в список бажань

Увійти Реєстрація

 1. Головна
 2.   /  
 3. Статті
 4.   /  
 5. ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ...

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

2015-08-25

Victor Ianculescu a, Laura Maria Ciolovan a, Ariane Dunant b, Philippe Vielh c, Chafika Mazounid, Suzette Delalogee, Clarisse Dromaina, Alexandru Blidaru f, Corinne Balleyguier a,g,

 

a – Радіологічне відділення, Гюстав Русі, Вільжюіф, Франція

b – Кафедра статистики, Гюстав Русі, Вільжюіф, Франція

c – Кафедра біопатологіі, Гюстава Русі, Вільжюіф, Франції

d – Відділення хірургії, Гюстав Русі, Вільжюіф, Франція

e – Кафедра онкології, Гюстава Русі, Вільжюіф, Франції

f – Відділення хірургії, Бухарест Інститут онкології, Бухарест, Румунія

 РЕЗЮМЕ

 Мета

Визначити діагностичну ефективність акустичної променевої імпульсної візуалізація – acoustic radiation force impulse (ARFI) Virtual Touch IQ  зсувнохвильової еластографії в диференціальній діагностиці доброякісних і злоякісних уражень молочної залози.

Матеріали та методи

Звичайна візуалізація у В-режимі та еластографія були використані для оцінки 110 уражень молочної залози. Еластографічна оцінка патології тканин молочної залози була заснована на використанні зсувнохвильової техніки, Virtual Touch IQ, і реалізована на ультразвуковій машині Siemens Acuson S3000. Механічні властивості тканини були інтерпретовані як двовимірні якісні та кількісні кольорові карти зображень відносної швидкості зсуву хвилі. Вимірювання швидкості хвилі в м/с проводилося експертом в необхідному полі зору. Патологоанатомічний діагноз встановлено на зразках, отриманих за допомогою пункційної біопсії під ультразвуковим контролем або тонкоголкової аспіраційної біопсії.

Результати

При оцінці в B-режимі на основі BIRADS 48 доброякісних і 62 злоякісних уражень, ми досягли 92% чутливості і 62,5% специфічності. Потім, виконана Virtual Touch IQ еластографія, яка заснована на візуальній інтерпретації кольорового зображення відносної швидкості зсуву хвилі, показала схожі діагностичні дані при автономному використанні – 92% чутливість та специфічність – 64,6%. Були також розраховані значення швидкості зсуву хвилі самого ураження і навколишніх тканин, при цьому було виявлена істотна відмінність між доброякісними і злоякісними ураженнями (тест Манна-Уїтні, р <0,0001). Вибравши порогове значення для уражень – 3,31 м/с, ми досягли 80,4% чутливості і 73% специфічності. Застосовуючи це порогове значення тільки для BIRADS 4а пухлин, ми досягли загальний рівень чутливості – 92% і специфічності – 72,9%.

Висновок

Якісний і кількісний метод еластографії Virtual Touch IQ має великий потенціал для поглибленої характеристики злоякісних уражень молочної залози, виявлених у В-режимі, збільшує специфічність методики і скорочує число непотрібних біопсій.


  1. ВВЕДЕННЯ

В-режим ультрасонографіі є визнаним і потужним інструментом візуалізації для діагностики патології тканин молочної залози. Хоча використання класифікації Американського коледжу радіології (American College of Radiology – ACR) Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS) для характеристики уражень забезпечує високий ступінь чутливості в диференціальній діагностиці злоякісності, хибнопозитивні результати являють собою великий недолік. Еластографія, як вже було доведено, покращує специфічність ультразвукової оцінки пухлин молочної залози.

 Це дослідження спрямоване на визначення діагностичних даних, які техніка акустичної променевої імпульсної візуалізація – acoustic radiation force impulse (ARFI) Virtual Touch IQ зсувнохвильова еластографія, надає на додаток до звичайної інформації при ультразвуковій оцінці уражень молочної залози.

 2. ПРИНЦИПИ ЕЛАСТОГРАФІЇ

 Еластографія використовує такий же основний принцип, що і пальпація, яка визначає стан тканин, оцінюючи їх механічну жорсткість. Збільшення жорсткості тканини часто пов’язано з розвитком фіброзної тканини, яка оточує зону розвитку ракових клітин.

Еластографічні методи вивчають відмінності в механічних властивостях структур, шляхом застосування зовнішньої сили та моніторингу деформаційної реакції тканин. Низькі показники відносного зсуву пов’язані зі зниженою пружністю і злоякісним процесом.

Компресійна (ручна) еластографія використовує довільні необчислювані хвилі, які генерується або силою руки, прикладеної через датчик, або легкими дихальними рухами для відображення показників еластичності у вигляді кольорової карти, співвідношень розміру або співвідношень еластичності.

Цілеспрямовані методи імпульсного випромінювання, такі як ARFI або Supersonic Shear Imaging (SSI), дають кількісну оцінку жорсткості тканини на основі поширення зсуву хвилі і, таким чином, можуть бути менш залежні від оператора.

Siemens Virtual Touch IQ – метод, заснований на акустичній променевій енергії, який використовує обробку послідовностей, що складаються з передачі, збудження та реєстрації звукових типів імпульсів. Обидва процеси, і передача, і реєстрація імпульсів використовує звичайні промені в B-режимі, які оцінюють різницю між спочатку встановленим контуром тканини і деформаційною реакцією на акустичну променеву енергію, яка генерується збудливими імпульсами.

Відносне зміщення оцінюється шляхом реєстрації деформації, яка розвивається в області збудження (region of excitation – ROE), в той час як швидкість зсуву розраховується шляхом виявлення поширення зсуву хвилі в декількох бічних зонах по відношенню до ROE. Швидкість хвилі пропорційна кореню квадратному з еластичності тканин, при цьому більш високе значення швидкості характеризує більш жорсткі тканини.

На відміну від інших кількісних методик еластографії Siemens (наприклад, Virtual Touch Quantification), які забезпечують тільки одноточковими даними швидкості, програмне забезпечення Virtual Touch IQ синтезує інформацію з 256 послідовних променевих ліній, реєстрованих всередині двовимірного, визначеного користувачем, поля зору (ROI), для відображення якісної і кількісної карти зсувнохвильових швидкостей в діапазоні між 0,5 і 10 м/с, а також якісних карт для відображення якості зсувної хвилі, часу поширення і зміщення тканини.

 3. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

 Це проспективне дослідження, проведене в період з березня по липень 2012 року, було затверджено етичною і науковою наглядовою радою нашого ВУЗу. Усну інформовану згоду було отримано від всіх жінок, що були обстежені.

І звичайне ультразвукове дослідження, і еластографія були використані для 110 пацієнтів, яким проведена діагностична оцінка уражень молочної залози в Інституті Раку ім. Гюстава Русі, Вільжюіф, Франція, в мультидисциплінарному відділенні патології молочної залози. Вся патологія тканини молочної залози була виявлена і проаналізована за допомогою звичайної сонографії в B-режимі, а потім проведена оцінка додаткових характеристик ураження при Virtual Touch IQ еластографії.

Наше відділення патології молочної залози – спеціалізоване відділення, присвячене раку молочної залози. Воно включає в себе багатопрофільний набір співробітників, а саме: хірург-мамолог, лікар-рентгенолог, з субспеціалізацією у візуалізації молочної залози, патологоанатом і онколог, який приймає одного пацієнта, встановлює діагноз і приймає рішення про призначення подальших досліджень та динамічного спостереження.

Патологоанатомічний діагноз встановлювався за допомогою тонкоголкової аспіраційної біопсії з цитологічним дослідженням для кістозних уражень (N = 13) або кор-біопсії під ультразвуковим контролем голкою 14G (Магнум, Bard), з подальшою гістологічною оцінкою для жорстких утворень (N = 97) (таблиця 1).

 Таблиця 1. Гістологічні результати

Характер  уражень

N

%

Злоякісні

48

43.6

Інвазивна протокова карцинома

9

8.2

Інвазивна лобулярна карцинома

5

4.5

Протокова  карцинома

2

1.8

Доброякісні

1

0.9

Атипова протокова гіперплазія

2

1.8

Радіальний  рубець

2

1.8

Внутрішньопротокова папілома

21

19.1

Доброякісна пухлинна кістозна епітеліома

3

2.7

Фіброаденома

10

9.1

Складна  кіста

5

4.5

Проста  кіста

2

1.8

Через сімейний фон або тривожний синдром пацієнтів, для BIRADS уражень 2 і 3 категорії була виконана біопсія в нашому відділенні патології молочної залози, навіть якщо не було ніяких підозр на злоякісність при звичайній ультрасонографії або еластографії.

Звичайне ультразвукове дослідження проводили з використанням стандартного 10-15 МГц датчика. Новий режим  зсувнохвильової еластографії з 9L4 датчиком (акустичної променевої імпульсної візуалізації – acoustic radiation force impulse, Virtual Touch IQ, Siemens) був використаний для еластографії. Цей новий режим зсувнохвильової еластографії доступний на ультразвуковому апараті Siemens Acuson S3000. Програмне забезпечення (v. 400.0.016, system SN: 205605) було засноване на кодованих кольором якісних і кількісних картах, побудованих на швидкості зсуву хвилі в тканинах, з наступною кольоровою шкалою: швидкість хвилі варіює від червоного до зеленого, де червоний колір присвоєно високим відносним величинам, а зелений – низьким. ROI може визначатися самим користувачем, що дозволяє вимірювати значення швидкості в необхідній області. Також були доступні карти якості зсуву хвилі (хороше – зелений, крайове – жовтий, погане – червоний) і кольорова карта, яка відображає індуковане зміщення тканин (темно-синій для незначного зсуву, світло-блакитне для значного зсуву) (рис. 1 і 2).

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

Рис. 1. Інвазивна протокова карцинома в B-режимі (А) BIRADS 4с гіпоехогенна пухлина. Virtual Touch IQ в режимі зсуву (В) показала області з низькою деформацією ураження, що відображається темно-синім кольором. Virtual Touch IQ кольорове накладення швидкості (D) відображає відносні швидкості зсуву хвилі відповідно з прилеглим колірним спектром, червоні області відповідають більш високим значенням. Швидкість зсуву хвилі, виміряна в ураженні – V = 7,72 м/с – і навколишніх тканин – V = 2,25 м/с, V = 1,01 м/с – при використанні 3 поля зору, яке визначив експерт. Висока якість генерованої зсувної хвилі (С) підтверджує загальні висновки.

 ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

Рис. 2. Фіброма молочної залози, класифікована як BIRADS категорії 3 в B-режимі (А) показує помірні властивості зміщення (В) і значення швидкості зсуву хвилі – V = 1,90 м/с, V = 1,85 м/с – аналогічно навколишнім тканинам – V = 0,94 м/с (D). Були зареєстровані хвилі помірної якості (С).

 І звичайне ультразвукове дослідження, і еластографія проводилися одним і тим же фахівцем з, принаймні, 15 річним досвідом візуалізації патології молочної залози. Результати мамографії, і клінічні дані були вже відомі на період проведення дослідження.

Зображення в В-режимі були проаналізовані відповідно до критеріїв ACR для ультрасонографії і пухлин молочної залози і були поділені на відповідні категорії BIRADS – 2, 3, 4а/в/с і 5.

Virtual Touch IQ дослідження оцінювало три параметри: кольорове кодування індукованого зсувнохвильового зміщення (висока/низька/така ж), кольорове кодування відносної швидкості зсуву хвилі (висока/низька/така ж), значення швидкості хвилі зсуву самого ураження і навколишніх тканин. Як мінімум, погранична якість зсуву хвилі (жовтий колір) визначена для всіх досліджень молочної залози.

Ми не використовували будь-які конкретні шаблони для інтерпретації кольорових карт Virtual Touch IQ. Переважаючий колір кодує Virtual Touch IQ характеристики для кожного якісного дискретного режиму (тобто відносна швидкість, зсув) і визначає властивості ураження у відповідну категорію (висока/низька/така ж).

Шляхом кореляції з патологоанатомічним діагнозом ми проаналізували окремо діагностичну ефективність традиційного ультразвукового і Virtual Touch IQ режимів. Значення швидкості зсуву хвилі пухлини, яке було виміряне за допомогою Virtual Touch IQ, з відповідними рівнями чутливості і специфічності, виступало в якості незалежного порогового значення між доброякісними і злоякісними ураженнями. Використовуючи це порогове значення швидкості для того, щоб знизити категорію пухлин, виявлених тільки у В-режимі та класифіковані як BIRADS 4а, ми визначили вплив на загальну діагностичну ефективність B-режиму.

Статистичний аналіз проводили з використанням програмного забезпечення STAT / SAS версії 9.1. Ми використовували U тест Манна-Уїтні для порівняння значень швидкості доброякісних і злоякісних уражень, а також ми побудували криву робочої характеристики приймача (Receiver Operating Characteristic – ROC) з метою визначення припустимого порогового значення для вимірюваної швидкості хвилі. Рівень значимості прийнятий, як 0,05.

 4. РЕЗУЛЬТАТИ

 Ми оцінили 110 уражень молочної залози, з яких 48 були доброякісними (44%) і 62 були злоякісними (56%). П’ятдесят шість уражень можна було пропальпувати (51%), а решта 54 не мали клінічних проявів. Розміри варіювали між 4 і 44 мм (в середньому 12 мм).

В-режим дослідження досяг 92% чутливості, 62,5% специфічності, а діагностична точність склала 79,1%. Підозрілі утворення були класифіковані відповідно до критеріїв ACR у відповідні BIRADS категорії 4а, b, c / 5 (Таблиця 2).

 Таблиця 2. Зображення у В-режимі класифікації BIRADS доброякісних і злоякісних  уражень тканин молочної залози.

BIRADS

2

3

4A

4B

4C

5

Доброякісні

1(0.9)

29(26.3)

11(10)

4(3.6)

1(0.9)

2(1.8)

Злоякісні

5(4.5)

3(2.7)

5(4.5)

8(7.2)

41(37.2)

NPV

PPV

100%

85.3%

21.4%

55.5%

88.8%

95.3%

Примітка: цифри в дужках є процентами від 110 досліджених пухлин молочної залози. NPV – негативна прогностична цінність; PPV – позитивна прогностична цінність.

Позитивна прогностична цінність (ППЦ) була розрахована на рівні 76% (57/75) і негативна прогностична цінність (НПЦ) – на рівні 85,7% (30/35).

 Virtual Touch IQ еластографія була послідовно виконана на ураженнях, які були виявлені при ультразвуковому дослідженні. При цьому була оцінена її діагностична ефективність в ізольованому варіанті (рис. 3).

 ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

Рис. 3. Virtual Touch IQ кольорове кодування якісної оцінки відносної швидкості зсуву хвилі і її зміщення доброякісних і злоякісних утворень. Підрядкові цифри в дужках є процентами від 110 обстежених пухлин молочної залози.

 Дискретний режим Virtual Touch IQ зміщення показав 90,3% чутливість, 64,6% специфічність і точність 79,1%. Патологія була оцінена як  «така, що має злоякісні характеристики» при невеликому індукованому зсувнохвильовому зміщенні, що виражалося у вигляді темно-синього кольору кодування на кольоровій карті дисплея (ППЦ = 76,7%, НПЦ = 83,7%).

Дискретний режим швидкості з підвищеною відносною швидкістю зсуву хвилі відображався у вигляді кодування червоного кольору на кольоровій карті Virtual Touch IQ. При цьому отримана 92% чутливість, 64,6% специфічність і 80% точність діагностики. Збільшення відносної швидкості було пов’язано з більш жорсткими, ніж навколишні тканини, якісними характеристиками еластичності і більш високим ризиком злоякісності (ППЦ = 77%, НПЦ = 86,1%).

Значення швидкості зсуву хвилі були виміряні на обох рівнях осередку ураження і навколишніх тканин (рис. 4).

 ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

Рис. 4. Діаграма «ящик-і-вуса», представляють дані уражень і дельта значення швидкості зсуву хвилі тканин уражень (м/с) доброякісних і злоякісних результатів. Тест Манна-Уїтні показав наявність значної різниця між двома групами (р <0,0001). Ящик = значення від нижнього до верхнього квартіля, центральні лінії – середні значення, вуса простягаються від мінімального до максимального значень.

 Доброякісні ураження мали середню швидкість 2,6 м/с (мін = 1,3 м/с, макс = 7,7 м/с) і середнє значення різниці між ураженням і навколишніми тканинами – 1 м/с (мін = 0 м/с, макс = 5,5 м/с). Злоякісні дані мали середню швидкість 5,3 м/с (мін = 1,9 м/с, макс = 8,4 м/с) і середнє значення різниці між ураженням і навколишніми тканинами – 3,5 м/с (мін = 0,3 м/с, макс = 7,1 м/с).

ROC криві були побудовані для того, щоб визначити швидкість та/або значення дельта-швидкості, які можуть виступати в якості порогового значення, диференціальної діагностики злоякісних уражень молочної залози (рис. 5).

 ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

Рис. 5. ROC криві для швидкості зсуву хвилі ураження і для різниці швидкості ураження і навколишніх тканин (дельта). Підкреслюються вибрані порогові значення та їх відповідна діагностична ефективність.

Скорочення: v – швидкість зсуву хвилі ураження; Delta v – швидкість дельта; Se – чутливість; Sp – специфічність; PPV – позитивна прогностична цінність; NPV – негативна прогностична цінність.

 Значення швидкості зсуву хвилі пухлини 3,31 ± 0,5 м/с (р <0,05) було пов’язано з 80,4% чутливістю, 73% специфічністю і площою під ROC кривої (under the curve – AUC), рівної 0,84. Для значення різниці між ураженням і навколишніми тканинами 1.57 ± 0.4 м/с (р <0,05) отримані 80% чутливість і 65,2% специфічність, з відповідною AUC – 0,82.

Ми вибрали порогове значення швидкості в 3,31 м/с і застосували його тільки для пухлин BIRADS 4а. П’ять доброякісних уражень (45,4%, 5/11), визначені раніше, як BIRADS 4а, було рекласифіковано як BIRADS 3. При використанні цього діагностичного підходу до патології тканини молочної залози у В-режимі, ППЦ піднялася з 76% (57/75) до 81,4% (57/70), і при цьому ми досягли загального рівня чутливості – 92% і специфічності – 72,9%.

 5. ОБГОВОРЕННЯ

 Зображення в В-режимі дають характеристику уражень на основі його акустичних властивостей, які інтерпретуються відповідно до існуючих BIRADS дескрипторів і, отже, класифікуються в відповідну категорію. Низька ППЦ, особливо пов’язана з BIRADS 4а (<9.3%) та 4b (<42%), призводить до збільшення числа хибнопозитивних результатів за цими категоріями і непотрібним біопсіям. Це може, принаймні частково, стосуватися помірного узгодження між дослідниками щодо ультразвукових дескрипторів, таких як: край ураження, задні акустичні особливості ураження (к = 0,40 для обох) і ехо-тип (к = 0,29) .

Еластографія впроваджена як додаток до звичайної ультрасонографії, забезпечуючи розуміння механічних властивостей самого ураження. Або за допомогою 5 бальної шкали оцінки типу асоційованої деформації, або за допомогою інтерпретації розміру або співвідношення пружності, ця методика допомагає лікареві у визначенні злоякісної патології тканин. Еластографічні зображення мають потенціал для поліпшення специфічності B-режиму із збереженням загального рівня чутливості.

Хибно позитивні результати можуть реєструватися при доброякісних станах, які мають низьку еластичність, такі як рубцева тканина або фіброаденоми з переважним фіброзним компонентом. З іншого боку, муцинозний рак молочної залози або окремі злоякісні ураження, пов’язані із запальними змінами строми, можуть мати високу еластичність і привести до хибнонегативних результатів. Особливості еластичності тканин повинні інтерпретуватися в контексті вже встановленої морфології у В-режимі.

Одна з цілей вдосконалення діагностичної ефективності є використання точних і менш залежних від операторів методів візуалізації. Через те, що компресійна еластографія використовує індуковані оператором механічні хвилі, отримані тільки якісні або напівкількісні результати можуть бути піддані певній мірі варіабельності.

Virtual Touch IQ автоматично генерує акустичну променеву імпульсну енергію (ARFI) для того, щоб викликати зрушення хвилі в зазначеній зоні. Отже, методика не покладається на здатності дослідника генерувати відповідний механічний тиск на тканини. Virtual Touch IQ також долає обмеження традиційної еластографії, пропонуючи кількісну інформацію щодо досліджуваних структур, таку як значення швидкості поширення хвиль, вимірювані в м/с, а також їх відображення на двовимірній колірній карті.

Методика зсувнохвильової еластографії показала хорошу відтворюваність з внутрішньогруповою кореляцією (intraclass correlation – ICC) – 0,80, використовуючи той самий основний принцип сфокусованих імпульсів для генерування зсуву хвилі, але, спираючись на різні алгоритми для оцінки її поширення, що, в свою чергу, дає можливість кількісної оцінки жорсткості тканин в кПа.

Ми відобразили швидкості зсуву хвилі уражень і навколишніх тканин у діапазоні доброякісних і злоякісних уражень і виявили значну різницю між цими двома категоріями (критерій Манна-Уїтні, р <0,0001). Перекриття доброякісних і злоякісних значень швидкості, як виявилося, в основному відбувається в B-режимі при патології BI-RADS категорії 4b і 4c. Режим визначення швидкості при Virtual Touch IQ (кольорове кодування) виконується аналогічним звичайному ультразвуковому дослідженню образом, з незначним поліпшенням показника специфічності (64,6% проти 62,5%) і незмінними показниками чутливості. У той час як ми не використали аналіз різних типів кольорових карт, Tozaki ін. з проведенням 5-бальної системи оцінки та граничним значенням швидкості ураження – 3,59 м/с, досягли значень чутливості і специфічності – 91% і 93% відповідно, в дослідженні, яке включало 161 пухлину молочної залози. Повідомляється, що порогові значення швидкості хвилі між 2,89 і 3,59 м/с, також були відзначені в результатах інших досліджень, які використовували подібну ARFI кількісну техніку.

Ми проаналізували криву ROC, яка відображала чутливість та специфічність результатів, пов’язаних з вимірюванням значень швидкості 110 уражень молочної залози і вибрали порогове значення швидкості хвилі – 3,31 м/с. Спираючись на це порогове значення для диференціальної діагностики доброякісної і злоякісної патології, ми досягли специфічності – 73% (вище на 10,5% в порівнянні з B-режимом), а чутливість впала до 80,4% (нижче на 11,6% в порівнянні з B-режимом).

Прагнучи поліпшити діагностичну ефективність, скориставшись підвищеною специфічністю і, в той же час, враховуючи втрату чутливості, ми вирішили застосувати 3.31 м/с порогове значення тільки для BIRADS пухлин категорії 4а, через більш низьку частоту злоякісності (21,4%) і великої кількості хибнопозитивних результатів (11/14, 78,6%), пов’язаних з цією категорією. Таким чином нам вдалося збільшити на 10,4% загальну специфічність у В-режимі (72,9% проти 62,5%) і на 5,4% загальну ППЦ у В-режимі (81,4% проти 76%), не впливаючи на рівні чутливості. Якщо була підозра на патологію тканини молочної залози BIRADS категоріі 4b і 4c, необхідно дотримуватися обережності для її рекласифікації. Ми спостерігали менш характерні значення швидкості для таких доброякісних і злоякісних уражень, ймовірно, через їх складну структуру. Прагнути підвищення специфічності було б також нерозумно, так як шанси отримати хибнонегативні результати при цьому зростають, і як ми з’ясували, мають відносно високу ППЦ: 55,5% (4d) і 88,8% (4 с).

Одним з обмежень, що стоять перед нашим дослідженням, було свідомо відомі дані мамографії пацієнтів для експерта, який проводив дослідження, що могло призвести до змін в інтерпретації ультразвукових і Virtual Touch IQ характеристик таргетних уражень молочної залози. Крім того у нас було тільки 14 доступних уражень, класифікованих згідно BIRADS у категорію 4а після дослідження в В-режимі. Така відносна невелика кількість, можливо, не відображає точну картину значення швидкості зсуву хвилі, яка пов’язана з цими відхиленнями в характеристиці тканини з межовими ультразвуковими ознаками. Тому, статистична значимість може бути зменшена, а значення нашої оцінки Virtual Touch IQ патології BIRADS категорії 4а має бути додатково вивчено.

 6. ВИСНОВКИ

Наше клінічне дослідження 110 уражень молочних залоз показало, що Virtual Touch IQ еластографія з використанням як кількісної, так і якісної оцінки механічних властивостей тканини, відповідає звичайному ультразвуковому дослідженню в ракурсі діагностичної ефективності. Значення швидкості зсуву хвилі, яке розраховується на одній і тій же глибині тканин, як було доведено, значно відрізняються між доброякісними і злоякісними новоутвореннями. При використанні порогового значення швидкості хвилі в пухлині при Virtual Touch IQ – 3.31 м / с, ми досягли високих результатів специфічності по відношенню до B-режиму. При вибірковому застосуванні цього порогового значення, тільки для BIRADS 4а пухлин, ми показали потенціал для подальшої характеристики таких утворень і зменшення хибнопозитивних результатів при ультразвуковому дослідженні, при цьому не впливаючи негативно на рівень чутливості, тим самим зменшуючи кількість непотрібних біопсій.

Схожі статті
Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем, фото

Втручання на молочній залозі під ультразвуковим контролем...

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина II), фото

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина II)...

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина I), фото

Ультразвукові дослідження у пацієнтів в критичному стані (Частина I)...

Гострі захворювання органів калитки (Синдром гострої калитки), фото

Гострі захворювання органів калитки (Синдром гострої калитки)...

Тазовий біль: ультразвукове дослідження кишечника, фото

Тазовий біль: ультразвукове дослідження кишечника...

Нейросонографія: Інфекційні захворювання, пухлини та інші пошкодження, фото

Нейросонографія: Інфекційні захворювання, пухлини та інші пошкодження...

Нейросонографія: Вроджені аномалії, фото

Нейросонографія: Вроджені аномалії...

Методика уникнення пасток при трансвагінальній сонографії жіночого тазу, фото

Методика уникнення пасток при трансвагінальній сонографії жіночого таз...

Ультразвукове дослідження слинних залоз, фото

Ультразвукове дослідження слинних залоз...

Клінічні проблеми і методи візуалізації, необхідні для діагностики причини блювоти у новонародженого або дитини молодшого віку, фото

Клінічні проблеми і методи візуалізації, необхідні для діагностики при...

Ультразвукове дослідження легень може бути безпечною альтернативою рентгенографії грудної клітки у діагностиці пневмонії у дітей, фото

Ультразвукове дослідження легень може бути безпечною альтернативою рен...

Сонографічна оцінка гострої патології ока, фото

Сонографічна оцінка гострої патології ока...

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультразвукової еластографії печінки. Частина 2: Захворювання печінки, фото

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультразв...

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультразвукової еластографії печінки, фото

Керівництво та рекомендації EFSUMB по клінічному використання ультраз...

Ультразвукова візуалізація наднирників у дітей, фото

Ультразвукова візуалізація наднирників у дітей...

Еластографія – неінвазивний метод оцінки еластичності тканин в онкології, фото

Еластографія – неінвазивний метод оцінки еластичності тканин в онколог...

Еластографія підшлункової залози, фото

Еластографія підшлункової залози...

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз тканини і нирковий кровообіг на швидкість зсуву хвилі?, фото

Акустична променева імпульсна еластографія нирок: чи впливають фіброз ...

«Вогнищева тиреоїдна пожежа» на кольоровій доплерографії: специфічна особливість вогнищевого тиреоїдиту Хашимото, фото

«Вогнищева тиреоїдна пожежа» на кольоровій доплерографії: специфічна о...

Можливість використання ультразвуку високої частоти для оцінки нейропатії нервових закінчень у хворих із синдромом діабетичної стопи, фото

Можливість використання ультразвуку високої частоти для оцінки нейропа...

Фактори, пов’язані з неможливістю отримати надійні вимірювання жорсткості печінки за допомогою акустичної променевої імпульсної еластографії ARFI – когортне дослідження 1031 пацієнтів, фото

Фактори, пов'язані з неможливістю отримати надійні вимірювання жорстко...

Внутрішньоутробний розвиток умбілікально-портальної венозної системи: дво- та тривимірне ультразвукове дослідження, фото

Внутрішньоутробний розвиток умбілікально-портальної венозної системи: ...

Зв’язок параметрів доплеру з ознаками плацентарної гіпоперфузії при вагітності малим для гестаційного віку плодом, пізня маніфестація, фото

Зв’язок параметрів доплеру з ознаками плацентарної гіпоперфузії при ва...

Пренатальна оцінка зрілості легень плода на 3-D УЗД, фото

Пренатальна оцінка зрілості легень плода на 3-D УЗД...

Віртуальна лапароскопія: перший досвід застосування тривимірної ультрасонографії FLY THRU з метою оцінки особливостей поверхні печінки, фото

Віртуальна лапароскопія: перший досвід застосування тривимірної ультра...

Практичні рекомендації ISUOG: використання доплерівського картування в пренатальній діагностиці, фото

Практичні рекомендації ISUOG: використання доплерівського картування в...

IETA Оцінка ендометрію та визначення ризику розвитку раку ендометрію за бальною системою (REC score), фото

IETA Оцінка ендометрію та визначення ризику розвитку раку ендометрію з...

ТИМУС, ЯК МАРКЕР ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ЗАПАЛЕННЯ, фото

ТИМУС, ЯК МАРКЕР ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ЗАПАЛЕННЯ...

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД СОНОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ОРГАНІВ ТАЗУ У ЖІНОК З ПІДОЗРОЮ НА ЕНДОМЕТРІОЗ: КОНСЕНСУСНИЙ ПОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ ГРУПИ АНАЛІЗУ ЕНДОМЕТРІОЗУ, фото

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД СОНОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ОРГАНІВ ТАЗУ У ЖІНОК З ПІДОЗРОЮ ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ТОНКОГОЛКОВОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ БІОПСІЇ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, ЩО НЕ ПАЛЬПУЮТЬСЯ, 1-2 СМ В ДІАМЕТРІ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ТОНКОГОЛКОВОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ БІОПСІЇ ВУЗЛІВ ...

«ПІДВОДНІ КАМЕНІ» В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ, фото

«ПІДВОДНІ КАМЕНІ» В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ СОННОЇ АРТЕРІ...

НЕ-ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПУХЛИНИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ, фото

НЕ-ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПУХЛИНИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ...

NIPT: НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФЕТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, фото

NIPT: НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФЕТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ...

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ПЛОДУ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ, фото

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ПЛОДУ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА РУБЦЯ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ, ПОРІВНЯННЯ ОДНОРЯДНОГО ТА ДВОРЯДНОГО ШВА: КОГОРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА РУБЦЯ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ, ПОРІВНЯ...

ВИМІРЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ПЕЧІНКИ І СЕЛЕЗІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФІЇ ARFI ДЛЯ НЕІНВАЗИВНОЇ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ І ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН СТРАВОХОДУ У ПАЦІЄНТІВ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В, фото

ВИМІРЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ПЕЧІНКИ І СЕЛЕЗІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФІЇ ...

УСПІШНА ФЕТОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ ВИСОКОЇ ОБСТРУКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПІД КОНТРОЛЕМ УЗД, фото

УСПІШНА ФЕТОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ ВИСОКОЇ ОБСТРУКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПІД ...

ДЗЕРКАЛЬНІ АРТЕФАКТИ В ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ: ВИПАДОК ВИЯВЛЕННЯ ПЛОДА “ПРИВИДА”, фото

ДЗЕРКАЛЬНІ АРТЕФАКТИ В ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ: ВИПАДОК ВИЯВЛЕННЯ ПЛО...

SPINA BIFIDA, фото

SPINA BIFIDA...

ДОПЛЕРОМЕТРІЯ МАТКОВИХ АРТЕРІЯХ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМСІЇ, фото

ДОПЛЕРОМЕТРІЯ МАТКОВИХ АРТЕРІЯХ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ ДЛЯ ВИЯ...

КОМБІНОВАНЕ ТРИВИМІРНЕ ОБ’ЄМНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ У АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ З АКЦЕНТОМ НА HDLIVE ТЕХНІКУ, фото

КОМБІНОВАНЕ ТРИВИМІРНЕ ОБ'ЄМНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ У АКУШЕРСТВІ ...

ТРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ СЕРЦЯ ПЛОДА, фото

ТРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ СЕРЦЯ ПЛОДА...

ТРИ- І ЧОТИРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ НОРМАЛЬНИХ І АНОМАЛЬНИХ ПЛОДІВ: ІЛЮСТРОВАНЕ ЕСЕ, фото

ТРИ- І ЧОТИРИВИМІРНИЙ HDLIVE РЕНДЕРІНГ ЗОБРАЖЕНЬ НОРМАЛЬНИХ І АНОМАЛЬН...

КЕРІВНИЦТВО ПО УЗД ДЛЯ ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ ІЗ ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ ZIKA ВІД ISUOG, фото

КЕРІВНИЦТВО ПО УЗД ДЛЯ ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ ІЗ ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ ZIKA ВІ...

РОЛЬ 3D УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КЛІНІЧНІЙ АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ: ДВАДЦЯТИРІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ, фото

РОЛЬ 3D УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КЛІНІЧНІЙ АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ: ...

УЛЬТРАЗВУКОВІ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ HDLIVE, фото

УЛЬТРАЗВУКОВІ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ HD...

НОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ HD LIVE У ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ З ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ВАГІТНОСТІ, фото

НОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ HD LIVE У ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГ...

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОНОЕЛАСТОГРАФІІ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ З Т2-ЗВАЖЕНОЮ ЕНДОРЕКТАЛЬНОЮ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЮ ТОМОГРАФІЄЮ У ВИЯВЛЕННІ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОНОЕЛАСТОГРАФІІ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ З Т2-...

КІСТОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК У ДІТЕЙ, фото

КІСТОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК У ДІТЕЙ...

ТРАНСПЕРІНЕАЛЬНА АНАЛЬНА CОНОГРАФІЯ СФІНКТЕРА В КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ХРОНІЧНИХ АНАЛЬНИХ ТРІЩИН, фото

ТРАНСПЕРІНЕАЛЬНА АНАЛЬНА CОНОГРАФІЯ СФІНКТЕРА В КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ХРО...

СТАТИЧНА І ДИНАМІЧНА УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ГРИЖ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ, фото

СТАТИЧНА І ДИНАМІЧНА УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ГРИЖ ЧЕРЕВНОЇ СТІН...

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ПІДОШОВНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ЗАДНЬОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВІДДІЛІВ СТОПИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ПІДОШОВНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ЗАДНЬОГО ТА СЕРЕДН...

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING – НОВОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ОЦІНКА КІЛЬКІСНОЇ ТЕХНІКИ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING - НОВОГО МЕТОДУ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІСНУЮЧІ МЕТОДИ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІСНУЮЧІ МЕТ...

КОНТРАСТНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОУТВОРЕНЬ ПЕЧІНКИ, фото

КОНТРАСТНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОУТВОРЕНЬ ПЕЧІНКИ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ДОПЛЕРОГРАФІЯ ПРИ РЕНОВАСКУЛЯРНІЙ ГІПЕРТОНІЇ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ДОПЛЕРОГРАФІЯ ПРИ РЕНОВАСКУЛЯРНІЙ ГІПЕРТОНІЇ...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБ...

ПОРІВНЯННЯ НАДІЙНОСТІ МЕТОДІВ ПРОМЕНЕВОЇ АКУСТИЧНОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (ARFI, SIEMENS) І НАДЗВУКОВОЇ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (SSI, SUPERSONIC) ПРИ ВИМІРЮВАННІ ЖОРСТКОСТІ ПЕЧІНКИ, фото

ПОРІВНЯННЯ НАДІЙНОСТІ МЕТОДІВ ПРОМЕНЕВОЇ АКУСТИЧНОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ЯКОСТІ ПЕРШОЇ ЛІНІЇ ДІАГНОСТИКИ У ДІТЕЙ З ПІДОЗРОЮ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ЯКОСТІ ПЕРШОЇ ЛІНІЇ ДІАГНОСТИКИ У ДІТЕЙ З ПІДОЗРОЮ ...

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ХВИЛІ З ФІБРОЗОМ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ, фото

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ХВИЛІ З ФІБРОЗ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ГРИЖ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ГРИЖ...

НАСКІЛЬКИ КОРИСНІ ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ ARFI ЕЛАСТОГРАФІЇ, ЗАПРОПОНОВАНІ МЕТА-АНАЛІЗОМ, ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗНАЧНОГО ФІБРОЗУ ТА КОМПЕНСОВАНОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ?, фото

НАСКІЛЬКИ КОРИСНІ ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ ARFI ЕЛАСТОГРАФІЇ, ЗАПРОПОНОВАНІ М...

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ VIRTUAL TOUCH IQ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У УЛЬ...

ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЩІЛЬНИХ УТВОРЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ VIRTUAL TOUCH QUANTIFICATION І VIRTUAL TOUCH IQ, фото

ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗСУВУ ХВИЛІ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЩІЛЬНИ...

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ОБ’ЄМУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПІЛОТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 139 КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ, фото

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ...

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬОГО ОБ’ЄМУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ І УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ УРАЖЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА ВСЬО...

СУЧАСНІ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СЕРЦЕВОЇ МЕХАНІКИ, фото

СУЧАСНІ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СЕРЦЕВОЇ МЕХАНІКИ...

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ТВЕРДИХ НИРКОВИХ ПУХЛИН, фото

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ НАПІВКІЛЬКІСНИМ МЕТ...

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ARFI ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОТОВЩЕННЯ СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ І ДОБРОЯКІСНИХ ПРОЦЕСАХ, фото

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ARFI ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГ...

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЕЛАСТИЧНОСТІ ТКАНИН В МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЕЛАСТИЧНОСТІ ТКАНИН В МЕДИЧНОМУ Ц...

ЗСУВНОХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДИСФУНКЦІЇ, фото

ЗСУВНОХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДИСФУНКЦІЇ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПЕРВИННЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ПЕРВИННЕ ДОСЛІДЖЕННЯ...

VIRTUAL TOUCH КВАНТИФІКАЦІЯ ТКАНИН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ АКУСТИЧНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE), фото

VIRTUAL TOUCH КВАНТИФІКАЦІЯ ТКАНИН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ АКУСТИЧ...

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИНИ VIRTUAL TOUCH TISSUE QUANTIFICATION І СТАНДАРТНОЇ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ РОЗМІРОМ МЕНШЕ 10 ММ, фото

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІЛЬКІСНОГО МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИНИ...

ВИКОРИСТАННЯ ARFI – АКУСТИЧНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ВИКОРИСТАННЯ ARFI – АКУСТИЧНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ...

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МЕТАСТАТИЧНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ VIRTUAL TOUCH TISSUE IMAGING, фото

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МЕТАСТАТИЧНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОГРАФ...

ДІАГНОСТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЄДНАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЧНОЇ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ ВИСОКОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ВУЗЛІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ДІАГНОСТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЄДНАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЧНОЇ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА ...

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ – НОВА ТЕХНІКА ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ МІОКАРДА, фото

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ - НОВА ТЕХНІКА ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ МІОКАРД...

ЗНАЧЕННЯ VIRTUAL TOUCH ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН (VTI) І VIRTUAL TOUCH КВАНТИФІКАЦІЇ ТКАНИН (VTQ) В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ВУЗЛОВИХ УТВОРЕНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ЗНАЧЕННЯ VIRTUAL TOUCH ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН (VTI) І VIRTUAL TOUCH КВАНТ...

ПЕРЕВАГИ СОНОГРАФІЇ НАД КОМП’ЮТЕРНОЮ ТОМОГРАФІЄЮ У ДІАГНОСТИЦІ ГІПОВАСКУЛЯРНОГО РАКУ ПЕЧІНКИ, фото

ПЕРЕВАГИ СОНОГРАФІЇ НАД КОМП'ЮТЕРНОЮ ТОМОГРАФІЄЮ У ДІАГНОСТИЦІ ГІПОВАС...

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МІЖ ДОБРОЯКІСНИМИ ТА ЗЛОЯКІСНИМИ УТВОРЕННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ РОЗМІРОМ МЕНШЕ 1 СМ ЗА ДОПОМОГОЮ УЗ КОНТРАСТУ (CEUS), фото

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МІЖ ДОБРОЯКІСНИМИ ТА ЗЛОЯКІСНИМИ УТВОРЕННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗА...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОРГАНІВ І СТРУКТУР У ДИТИНСТВІ ТА ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОРГАНІВ І СТРУКТУР У ДИТИНСТВІ Т...

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИВИМІРНОЇ СПЕКЛ-ТРЕКІНГ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ (STRAIN)У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ: МЕТА-АНАЛІЗ, фото

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИВИМІРНОЇ СПЕК...

ЕЛАСТОГРАФІЯ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ТА ПЛАЦЕНТАРНА ДИСФУНКЦІЯ, фото

ЕЛАСТОГРАФІЯ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ТА ПЛАЦЕНТАРНА ДИСФУНКЦІЯ...

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 3Т І 7Т МРТ КЛІНІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ІМПУЛЬСІВ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА, фото

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 3Т І 7Т МРТ КЛІНІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ІМПУЛЬСІВ...

НЕПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: АНАЛІЗ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК ТА ОЦІНКА BI-RADS, фото

НЕПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: АНАЛІЗ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК ТА...

ОЦІНКА ТИПУ ПЕРФУЗІЇ ТА ЧАСУ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ПРИ КОНТРАСТНОМУ УЗД ПОСИЛЮЄ ТОЧНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗЛОЯКІСНИХ ТА ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН М’ЯКИХ ТКАНИН, фото

ОЦІНКА ТИПУ ПЕРФУЗІЇ ТА ЧАСУ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ПРИ КОНТРАСТНОМУ УЗД ПОСИЛ...

ЕКСТРАТЕСТИКУЛЯРНА СОНОГРАФІЯ КАЛИТКИ, фото

ЕКСТРАТЕСТИКУЛЯРНА СОНОГРАФІЯ КАЛИТКИ...

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СКРИНІНГ КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ З ПРИВОДУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СКРИНІНГ КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІ...

ГАЗ ПЕЧІНКОВОЇ ВОРIТНОЇ ВЕНИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОНОГРАФІЇ, фото

ГАЗ ПЕЧІНКОВОЇ ВОРIТНОЇ ВЕНИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИК...

НА ЩОРІЧНІЙ ЗУСТРІЧІ RSNA 2014 КОМПАНІЯ SAMSUNG ПРЕДСТАВИЛА НОВУ УЛЬТРАЗВУКОВУ СИСТЕМУ RS80A, фото

НА ЩОРІЧНІЙ ЗУСТРІЧІ RSNA 2014 КОМПАНІЯ SAMSUNG ПРЕДСТАВИЛА НОВУ УЛЬТР...

КОМПАНІЯ TOSHIBA ДОДАЛА ДВА УДОСКОНАЛЕНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ АПАРАТИ В СЕРІЮ APLIO, фото

КОМПАНІЯ TOSHIBA ДОДАЛА ДВА УДОСКОНАЛЕНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ АПАРАТИ В СЕРІЮ...

СОНОГРАФІЧНО КОНТРОЛЬОВАНІ ПРОЦЕДУРИ НА ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА, фото

СОНОГРАФІЧНО КОНТРОЛЬОВАНІ ПРОЦЕДУРИ НА ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА...

КОМПЛЕКСНА УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ РУКИ І ЗАП’ЯСТКА, фото

КОМПЛЕКСНА УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ РУКИ І ЗАП'ЯСТ...

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ, фото

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ...

ДЕСЯТЬ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ПОМИЛОК, ЯКИХ ВАРТО УНИКАТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ М’ЯЗОВО-СКЕЛЕТНОГО УЗД: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ, ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЗАЙТИ ДО ПРОЦЕДУРНОГО КАБІНЕТУ, фото

ДЕСЯТЬ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ПОМИЛОК, ЯКИХ ВАРТО УНИКАТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ М...

СОНОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПАХВОВИХ УТВОРЕНЬ, фото

СОНОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПАХВОВИХ УТВОРЕНЬ...

ЕНДОСОНОГРАФІЯ АНАЛЬНОГО КАНАЛА ТА ПРЯМОЇ КИШКИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ДУМКА КЛІНІЦИСТІВ ЩОДО СУЧАСНИХ ПОКАЗАНЬ, фото

ЕНДОСОНОГРАФІЯ АНАЛЬНОГО КАНАЛА ТА ПРЯМОЇ КИШКИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА АОРТИ І МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА АОРТИ І МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ...

ВТРУЧАННЯ В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ ТА ПОРОЖНИНІ ТАЗА ПІД УЗД КОНТРОЛЕМ. ОГЛЯД ВІД А ДО Я, фото

ВТРУЧАННЯ В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ ТА ПОРОЖНИНІ ТАЗА ПІД УЗД КОНТРОЛЕМ. ОГ...

АКУСТИЧНЕ ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВЕ (ARFI) УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКИХ ВОГНИЩЕВИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ, фото

АКУСТИЧНЕ ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВЕ (ARFI) УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКИХ...

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ, фото

УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ...

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ З ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕКОМЕНДУЄ ЗАТВЕРДИТИ ПРЕПАРАТ VIZAMYL (FLUTEMETAMOL 18F INJECTION) ДЛЯ ПЕТ СКАНУВАННЯ БЕТА-АМІЛОЇДНИХ БЛЯШОК В ЄС, фото

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ З ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАНН...

НОВИЙ HIGH-TECH РУЧНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД КОМПАНІЇ PHILIPS МОЖЕ НАДАТИ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ КРОВІ ВІДРАЗУ, БЕЗ ЗАТРИМОК, фото

НОВИЙ HIGH-TECH РУЧНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД КОМПАНІЇ PHILIPS МОЖЕ НАДАТИ РЕЗУЛ...

ЕЛАСТОГРАФІЯ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ, фото

ЕЛАСТОГРАФІЯ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ...

АКУСТИЧНА ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ С: МІЖНАРОДНЕ БАГАТОЦЕНТРОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

АКУСТИЧНА ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ У ПАЦІЄНТ...

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS ПРЕЗЕНТУВАЛА НОВУ ПЕТ/КТ СИСТЕМУ – CELESTEION, фото

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS ПРЕЗЕНТУВАЛА НОВУ ПЕТ/КТ СИСТЕМУ – CELESTEION...

НОВА РЕВОЛЮЦІЙНА ПЕТ/МРТ СИСТЕМА, фото

НОВА РЕВОЛЮЦІЙНА ПЕТ/МРТ СИСТЕМА...

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ АКУСТИЧНИМ КІЛЬКІСНИМ АНАЛІЗОМ УЛЬТРАЗВУКОВИХ АМПЛІТУД ЕХОСИГНАЛІВ, фото

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ АКУСТИЧНИМ КІЛЬКІСНИМ АНАЛІЗОМ УЛЬ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ: ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ACOUSTIC STRUCTURE QUANTIFICATION (ASQ), фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ: ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД З ПРОГРАМНИМ З...

НОРВЕЗЬКЕ АГЕНТСТВО З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СХВАЛИЛО ВИКОРИСТАННЯ SONAZOID ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ, фото

НОРВЕЗЬКЕ АГЕНТСТВО З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СХВАЛИЛО ВИКОРИСТАННЯ SONAZOI...

КОМПАНІЯ GE ПІДНЯЛА МОЖЛИВОСТІ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

КОМПАНІЯ GE ПІДНЯЛА МОЖЛИВОСТІ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛ...

ОБ’ЄМНЕ КОЛЬОРОВЕ ДОПЛЕРІВСЬКЕ КАРТУВАННЯ (КДК) В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ПОКРАЩУЄ ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ХРОНІЧНОЇ МІТРАЛЬНОЇ РЕГУРГІТАЦІЇ, фото

ОБ'ЄМНЕ КОЛЬОРОВЕ ДОПЛЕРІВСЬКЕ КАРТУВАННЯ (КДК) В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ПОКРА...

3-МІРНЕ ОБ’ЄМНЕ СКАНУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЯК ДОПОВНЕННЯ ДО МАМОГРАФІЇ, фото

3-МІРНЕ ОБ'ЄМНЕ СКАНУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЯК ДОПОВНЕННЯ ДО МАМОГРАФІЇ...

ПРОСТІ ПРАВИЛА ДЛЯ УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНОЇ СУБКАТЕГОРИЗАЦІЇ НОВОУТВОРЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ BI-RADS-US-4, фото

ПРОСТІ ПРАВИЛА ДЛЯ УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНОЇ СУБКАТЕГОРИЗАЦІЇ НОВОУТВОРЕНЬ М...

ІН’ЄКЦІЇ В СУГЛОБИ ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІД УЛЬТРАЗВУКОВИМ КОНТРОЛЕМ, фото

ІН'ЄКЦІЇ В СУГЛОБИ ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІД УЛЬТРАЗВУКОВИМ КОНТР...

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРИХОВАНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ВОГНИЩ У МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ, ЗА ДОПОМОГОЮ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ З ПРИЦІЛЬНИМ УЛЬТРАЗВУКОМ: ПЕРСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, фото

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРИХОВАНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ВОГНИЩ У МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ, ЗА ДОП...

ВАРИКОЦЕЛЕ: УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА В ПОВСЯКДЕННІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ, фото

ВАРИКОЦЕЛЕ: УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ОЦІНКА В ПОВСЯКДЕННІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦ...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИТКОВОГО НЕРВА: НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ НА РОЗТИНІ ТРУПА І КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИТКОВОГО НЕРВА: НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ НА РОЗТИ...

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ В ОЦІНЦІ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ В ОЦІНЦІ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ...

ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ, фото

ЕЛАСТОГРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ...

ТРАНСВАГІНАЛЬНА ЕЛАСТОГРАФІЯ МІОМИ ТІЛА МАТКИ, фото

ТРАНСВАГІНАЛЬНА ЕЛАСТОГРАФІЯ МІОМИ ТІЛА МАТКИ...

ЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ VIRTUAL TOUCH IQ В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ОЦІНЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, фото

ЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ VIRTUAL TOUCH IQ В УЛЬТ...

ЧИ МОЖНА ЗА ДОПОМОГОЮ ДОПЛЕРОГРАФІЇ АБО УЗД ІЗ ШТУЧНИМ КОНТРАСТУВАННЯМ ОТРИМАТИ ВАЖЛИВУ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРИРОДУ ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ?, фото

ЧИ МОЖНА ЗА ДОПОМОГОЮ ДОПЛЕРОГРАФІЇ АБО УЗД ІЗ ШТУЧНИМ КОНТРАСТУВАННЯМ...

ЧИ ПОТРІБНО ОБМЕЖИТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОПЛЕРОГРАФІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ВАГІТНОСТІ?, фото

ЧИ ПОТРІБНО ОБМЕЖИТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОПЛЕРОГРАФІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ТРИМЕС...

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ КОМПЛЕКСУ ІНТИМА-МЕДІА СОННОЇ АРТЕРІЇ: ДЕТАЛЬНИЙ ОГЛЯД, фото

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ КОМПЛЕКСУ ІНТИМА-МЕДІА СОННОЇ АРТЕРІ...

УЗД ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ У ПЕДІАТРІЇ, фото

УЗД ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ У ПЕДІАТРІЇ...

ПІДБІРКА ЦІКАВИХ ВИПАДКІВ ДОПЛЕРОГРАФІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ, фото

ПІДБІРКА ЦІКАВИХ ВИПАДКІВ ДОПЛЕРОГРАФІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖН...

СОНОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВРОДЖЕНИХ ТА НАБУТИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГРУДНОЇ КЛІТКИ У ПЕДІАТРІЇ, фото

СОНОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВРОДЖЕНИХ ТА НАБУТИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГРУДНОЇ КЛІТК...

ДОПЛЕРОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВЕН ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ, фото

ДОПЛЕРОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВЕН ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ...

АДЕНОМІОЗ, фото

АДЕНОМІОЗ...

Коментарі про статтю

До цієї статті поки немає коментарів
ВАШ КОМЕНТАР
Ім'я*
E-mail*
Коментар


Замовити товар

Уточнити ціну


Дякуємо за замовлення!

Наш менеджер відповість на Ваш запит найближчим часом.

Дякуємо!

Тема новин для підписки була змінена.

Повідомлення!

Виберіть тему для новин.

Повідомлення!

Невірний email або код.

Дякуємо за підписку!

Щотижня ми будемо ділитись з Вами актуальними новинами, медичними дослідженнями, порадами експертів і анонсами подій.

Підписуйтесь на нашу розсилку!
Дізнавайтесь про головне першими!👆

Ми ділимося актуальними новиними, науковими дослідженнями та спеціальними пропозиціями.

Дякуємо!

Наш менеджер відповість на Ваш запит найближчим часом.

Дякуємо за коментар!!

Ваш відгук дуже важливий для нас!
На початок сайту