Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

Що необхідно підготувати медцентру перед купівлею рентген апарату?

21.04.2021 "Команда RH"


Відкриття окремого рентгенологічного кабінету потребує детальної підготовки, до якої відносять:

 • підготовку приміщення, де буде встановлений апарат
 • підготовку відповідних документів
 • вибір оптимальної моделі устаткування

Як підготувати приміщення під рентгенологічний кабінет

До загальних умов щодо організації рентгенологічного кабінету, передбачених законом України, входять:

 • Розміщення приміщення рентген кабінету. Він має знаходитись централізовано – окремим блоком або відділенням в торцевій частині будівлі. Слід передбачити його ізоляцію від вологих приміщень (душових, басейнів, процедурних) та палат для дітей та вагітних. Також, кабінет повинен мати окремий вхід, окремо від поліклініки чи стаціонару.
 • Склад приміщення. В рентгенологічному приміщенні обов’язково мають бути процедурна, кімната управління обладнанням та кабінет лікаря. Додатково рекомендуємо обладнати кімнати для персоналу, очікування та переодягання, фотолабораторію.
 • Матеріали та ремонт кабінету. Підлога повинна бути виконана з електроізоляційних матеріалів. Безпосередньо під місцем установки обладнання слід розмістити бетонну основу підлоги товщиною від 120 мм.
 • Умови. Необхідно передбачити, комфортну для пацієнта, температуру (18-20°С) та автоматичну вентиляцію приміщення: приплив повинен здійснюватися у верхню зону, витяжка: з верхньої зони – 40%, з нижньої – 60%.
 • Захист. Відстань від робочого місця персоналу за малою захисною ширмою до стін приміщення – не менше 1,5 м; відстань від робочого місця персоналу за великою захисною ширмою до стін приміщення – не менше 0,6 м; відстань від поворотного столу-штатива (далі – ПСШ) чи від столу для знімків до стін приміщення – не менше 1,5 м.

Більш детальну інформацію про приміщення для рентгенологічного кабінету ви можете прочитати тут.

Які документи необхідні для рентген кабінету

Власнику медичного центру необхідно підготувати всі документи із “Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії» N 153 від 06.08.2012”.

Дане положення включає в себе:

 • Заяву на отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії + супроводжуючий лист.
 • Копію свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи.
 • Копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 • Документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення (у випадку переоформлення або внесення змін до ліцензії, якщо такі документи подавалися до органу, який видав ліцензію, і є чинними на момент подання заяви, заявникові достатньо посилатися на ці документи).
 • Звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ), затверджений керівником установи, підприємства.
 • Настанова по забезпеченню якості при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання на підприємстві, в установі, розроблена відповідно до стандартів серії ДСТУ ІSO 2015.
 • Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з використання ДІВ, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії.
 • Довідка про кваліфікацію персоналу суб’єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії (Особа відповідальна за радіаційну безпеку)
 • Перелік джерел іонізуючого випромінювання, які заявник буде використовувати 
 • Документ про оплату послуг щодо здійснення дозвільних процедур згідно Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затвердженим ПКМУ № 440 від 06.05.01. та переліку платних адміністративних послуг, які надаються ДІЯР та її територіальними органами і розмір плати за їх надання затвердженим ПКМУ  № 591 від 01.06.11 (2500 грн, які слід сплатити протягом місяці після прийняття рішення)
 • Копії інструкцій з радіаційної безпеки (Держпродспоживслужби).
 • Копія положення про  особу, відповідальну за радіаційний контроль (Держпродспоживслужби).
 • Копії Інструкцій щодо дій персоналу у випадку радіаційної аварії при провадженні діяльності з використання ДІВ (Держпродспоживслужби).
 • Копії наказів про призначення осіб, відповідальних за радіаційну безпеку, за облік і  зберігання ДІВ, про призначення відповідального за функціонування системи забезпечення якості робіт при використанні ДІВ (Оформити наказ з номером та датою).
 • Документи, які засвідчують рівень освіти і кваліфікації особи, відповідальної за РБ,  а також рівень освіти і кваліфікації співробітників служби радіаційної безпеки  або відповідального за радіаційний контроль (дипломи про вищу або середньо-технічну освіту за спеціальностями, необхідними у сфері заявленого виду діяльності; атестати і посвідчення, якими підтверджуються знання  у галузі використання ядерної енергії, видані учбовими закладами, що проводять навчання з метою підвищення кваліфікації) (Свідоцтво про підвищення кваліфікації з радіаційної безпеки. Наказ № 143 від 04.10.2014)
 • Інформація щодо постачання ДІВ
 • Документи щодо нового обладнання:
  • Договір постачання – передачі, придбання 
  • Сертифікат відповідності, декларації про відповідність
  • Дозвільні документи постачальника
 • У випадку оренди: Проект договору передачі в подальшу оренду та Договір оренди приміщення (зберігання)
 • Довідка про відсутність ДІВ на обліку

Який рентген апарат купити

Зазвичай в медичних центрах встановлюються стаціонарні чи пересувні рентген апарати або рентгени типу С-дуга. Стаціонарні системи постійно будуть знаходитись в спеціально обладнаному кабінеті, пересувні дозволяють робити рентген знімки безпосередньо в палаті пацієнта, так як передбачають необхідний для таких умов захист.

Для якісної роботи необхідно підібрати обладнання, яке буде відповідати наступним критеріям:

 • Потужність генератора повинна становити не менше 80 кВт, оскільки це дозволить швидше робити знімки, а зображення при цьому будуть ще якіснішими.
 • Характеристики рентгенівської трубки. Зверніть увагу на номінальну напругу, значення струму та фокусну пляму трубки, яка повинна відповідати потужності генератора.
 • Тип кріплення трубки. В залежності від вимог вашого закладу та особливостей експлуатації трубки можуть кріпитись на стелі або на штативі рентген апарату
 • Максимально допустима вага пацієнта. Рекомендуємо вибрати обладнання з максимально допустимою вагою не менше 150 кілограмів.

Якщо хочете отримати більш детальну консультацію про рентгенологічне обладнання, зв’яжіться з нашим менеджером за телефонами, вказаними на сайті!