Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

Державна служба України з лікарських препаратів та контролю за наркотиками зосереджує увагу суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у сфері обороту наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

30.05.2023 "Новини"


Згідно з частиною 9 статті 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ліцензії, видані суб’єктам господарювання до набуття чинності цим Законом (а для територій України, які були тимчасово окуповані Російською Федерацією після набуття чинності цим Законом – до тимчасової окупації цієї території України) відповідно до закону про ліцензування видів господарської діяльності, документи (зокрема сертифікати), надані відповідно до закону до 1 січня 2018 року, та документи про відповідність, отримані відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», документи дозволяльного характеру, отримані згодом із Законом України «Про дозволяльну систему у сфере господарської деятельности»:

  • втрачають чиннiсть на тимчасово окупованiй територiï;
  • можуть застосовуватися для здiйснення господарськоï (пiдприемницькоï) дiяльностi на iншiй територiï Украïни до закiнчення строку їх дiï, у разi перереестрацiï таких суб’ектiв на iншiй територiï Украïни, у порядку, визначеному центральним органом виконавчоï влади, який забезпечуе формування та реалiзуеться державну податкову полiтику.